Skip to main content

Εἰδήσεις ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ σχόλια

Ἡ “Δύναμις”, καί ἡ δύναμη τῆς Ἀποστολικῆς - Πατερικῆς Παραδόσεως

Εἴχαμε ἀναφερθῆ σέ προηγούμενο τεῦχος μας στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας (http://www.concentric.net/~vrfp/,) ὅπου ἀναλύεται καί σχολιάζεται ὁ Ἀπόστολος καί τό Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας. Ἐκεῖ χρησιμοποιοῦνται χωρία ἀπό τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου πού κυκλοφοροῦν στήν ἀγγλική γλώσσα.

Ἔτσι, σέ ἕνα τελευταῖο σχόλιο τῆς “Δύναμης” στό χωρίο Ἰω. α', 29-34 διαβάζουμε:

Ἅς ἀκούσουμε ἐπιπρόσθετά τα λόγια τοῦ Μητροπολίτου Ἱεροθέου: “... Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κουρασμένος καί ἀπογοητευμένος ἀπό τά διάφορα προβλήματα πού τόν βασανίζουν ψάχνει γιά ξεκούραση καί ἀνανέωση. Βασικά ψάχνει γιά μιά θεραπεία τῆς ψυχῆς. Ἡ Ὀρθοδοξία στοχεύει στό νά γιατρέψη τόν ἄνθρωπο καί νά τόν ὁδηγήση στόν Θεό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ προφήτης τῆς ἐρήμου, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀπελπιστική ἀνάγκη πού ὑπάρχει σήμερα γιά μιά ζωντανή, γεμάτη προσευχή ἀσκητική μαρτυρία τῆς θεραπείας στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ὁ κόσμος δέν χρειάζεται περισσότερες λογικοκρατικές παρουσιάσεις τοῦ Χριστοῦ ἀλλά ζωντανές ἀποδείξεις τοῦ Κυρίου. Πεινάει γιά νά συναντήση τόν ζωντανό Θεό πού τόν ὑπέδειξε ὁ ἅγιος Ἰωάννης “οὗτος ἥν ὅν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἤν” (Ἰω. α', 15). Ὁ Ἀρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι δέν εἶναι ἀρκετό νά εἶναι κάποιος πεπεισμένος στό μυαλό του γιά τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Πρέπει νά κάνουμε τήν μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές (τόν λόγο) Του. Πρέπει νά ζήσουμε μία παρατεταμένη προσευχή μετανοίας”. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι καλούμαστε νά μαρτυρήσουμε μέ τόν βίο μας τήν σωτηρία σ’ Αὐτόν καί ὄχι νά ποῦμε στούς ἀνθρώπους περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀλλά νά Τόν ἀποκαλύψουμε σ’ αὐτούς...”.

Ἐκεῖνο πού θά θέλαμε νά σχολιάσουμε ἐδῶ εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ σελίδα αὐτή, ἐρμηνεύοντας εὐαγγελικά καί ἀποστολικά ἀναγνώσματα, χρησιμοποιεῖ κείμενα τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν ἔχει γράψει κείμενα καθαρῶς ἑρμηνευτικά, ἀλλά ὡς ἐπί τό πλεῖστον πατερικά - νηπτικά ἤ κείμενα πού ἀντιμετωπίζουν καί ἑρμηνεύουν τήν σημερινή πραγματικότητα μέσα ἀπό τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἡ χρησιμοποίηση, λοιπόν, αὐτῶν τῶν κειμένων γιά τήν ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης καταδεικνύει τήν ἑνότητα τῆς Παραδόσεώς μας καί τό ἀδιάσπαστό της διαχρονικῆς της συνέχειας.

M.M.R. - Ν.Γ.

  • Προβολές: 2888