Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἀπολογισμὸς τοῦ ἔργου τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης σὲ κοινὴ Συνέλευση - Τὸ Κοινωνικὸ καὶ Φιλάνθρωπο ἔργο στὶς Ἐνορίες τῆς Ναυπάκτου

Τήν Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε κοινή συνέλευση τῶν μελῶν τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου.

Απολογισμός του έργου των Συνδέσμων Αγάπης σε κοινή Συνέλευση - Το Κοινωνικὸ καὶ Φιλάνθρωπο ἔργο στὶς Ἐνορίες τῆς ΝαυπάκτουἩ κοινή συνέλευση ἔγινε μέ πρωτοβουλία καί πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, καί εἶχε σκοπό τήν δημοσιοποίηση τῶν ἀπολογισμῶν καί τῶν δραστηριοτήτων τους, τήν συνάντηση καί καλύτερη γνωριμία τῶν μελῶν τῶν τριῶν Συνδέσμων, τήν στήριξή τους, τήν σταθεροποίησή τους στόν προσανατολισμό τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς διακονίας τῆς ἀγάπης.

Μικρό πρόλογο - καλωσόρισμα ἀπηύθηνε ὁ Αἰδεσ. Πρώτ. π. Θωμάς Βαμβίνης, ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν εὐλογημένη εὐκαιρία πού ἔδωσε στά μέλη τῶν Συνδέσμων γιά τήν κοινή σύναξη. Ἐν συνεχεία τόν λόγο πῆραν μέλη τῶν Συνδέσμων γιά νά ἀνακοινώσουν τά πεπραγμένα τῶν Συνδέσμων τους, τούς ἀπολογισμούς τους καί νά δώσουν ἕνα μικρό στίγμα κατεύθυνσης τῶν προσπαθειῶν τους. Μίλησαν ἡ κ. Μαρία Σύψα - Κουτούση, Φιλόλογος, ἡ κ. Παρασκευή Τριβήλου, Λυκειάρχης τοῦ 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, καί ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Θανοπούλου, συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, ἐκπροσωπώντας ἀντιστοίχως τούς Συνδέσμους τῶν Ἐνοριῶν Ἄγ. Δημητρίου, Ἄγ. Παρασκευῆς καί Ἄγ. Γεωργίου. Στό τέλος τῆς σύναξης παρατέθηκε μικρή δεξίωση.

Οἱ τρεῖς ὁμιλήτριες ἔδωσαν μιά συνοπτική εἰκόνα γιά τήν δραστηριοποίηση τῶν Συνδέσμων, μέ μικρές διαφορές, στό ἔργο τῆς διακονίας τῆς ἀγάπης. Στόν τομέα τῆς πρόνοιας ἀναφέρθηκαν ἐπισκευές οἰκειῶν ἀπόρων οἰκογενειῶν, πληρωμές ἐνοικίων, διδάκτρων, ἰατρικῶν συνταγῶν καί λογαριασμῶν ΔΕΗ, παροχή δεμάτων μέ ρουχισμό καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ἐπισκέψεις καί συμπαράσταση σέ μοναχικά ἄτομα, καθαρισμός τῶν οἰκειῶν τους, ἠθική καί οἰκονομική στήριξή τους. Στόν τομέα τῆς συνδρομῆς τοῦ Ι. Ναοῦ καί τῆς ἐν γένει ἐνοριακῆς δραστηριότητας ἀναφέρθηκαν: διακόσμηση καί εὐπρεπισμός τῶν Ι. Ναῶν, προετοιμασίες πανηγύρεων, “διακονίες τραπεζών”, διανομή τροφίμων, στήριξη τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, βοήθεια γιά τήν λειτουργία ἐνοριακοῦ Κέντρου καί τῶν Κατασκηνώσεων, καθώς καί γιά τήν διοργάνωση διαφόρων ἐκδηλώσεων τῆς Ι. Μητροπόλεως.

Παρουσιάστηκαν ἀκόμη ἀπό τίς ὁμιλήτριες οἱ οἰκονομικοί ἀπολογισμοί τῶν Συνδέσμων, οἱ ὁποῖοι κυμαίνονταν, ὡς πρός τά ἔσοδα, ἀπό δύο ἕως τρία περίπου ἑκατομμύρια δραχμές. Τά ἔσοδά τους προέρχονται κυρίως ἀπό τό κυτίο ἐνοριακῆς πρόνοιας τῶν Ι. Ναῶν, ἀπό ἐπιχορήγηση τῆς Ι. Μητροπόλεως, ἀπό τόν ἔρανο ἀγάπης καί ἀπό δωρεές.

Καί οἱ τρεῖς ὁμιλήτριες τόνισαν τό γεγονός ὅτι ὅλες οἱ δραστηριότητες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης γίνονται μέσα σέ πλαίσιο συνεργασίας μέ τόν ἐπόπτη Ἱερέα καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, μέ διάκριση καί ἀγάπη πρός τούς ἔχοντας ἀνάγκη βοηθείας, μέ ἀφιλένδεικτο καί ταπεινό τρόπο πρός τούς τυχόν ἀντιδροῦντες. Ἐκκλησιαστικό πνεῦμα, διάκριση, ἀγάπη, σύνεση, φρονημάδα, συνεργασία, θυσία, ἦταν μερικές ἀπό τίς λέξεις - κλειδιά πού τονίστηκαν ἀπό τίς ὁμιλήτριες καί δείχνουν τό πνεῦμα καί τόν προσανατολισμό τῆς διακονίας τους, πράγμα πού ἔχει τελικά καί τήν μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα καί μέ τήν προτροπή τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὅπως αὐτή καταγράφεται στήν ἐγκύκλιο μέ βάση τήν ὁποία ἱδρύθηκαν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης, ἀλλά καί σέ ὅλες τίς παραινετικές του ὁμιλίες πρός τά μέλη τῶν Συνδέσμων.

Στήν σύναξη τῆς 23ης Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος, θέλοντας νά ὑπενθυμίση κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στά μέλη τῶν Συνδέσμων, ἀνέφερε καί σχολίασε δύο παραδείγματα ἀπό τό Γεροντικό, ἀπό τόν βίο τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου του Αἰγυπτίου. Ὁ ἀββᾶς διαλέχθηκε μέ τό ξηρό ἐκεῖνο κρανίο, μέ τόν νεκρό, δηλαδή, ἱερέα τῶν εἰδώλων. Σ’ αὐτό τό περιστατικό ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε τό διαλεκτικό του “πνευματοφόρου” Ἀββᾶ, τήν φιλευσπλαχνία καί φιλανθρωπία του –ποῦ ἐκφραζόταν μέ τήν θερμή προσευχή τού– τήν μεγαλοθυμία καί φιλοστοργία του πρός πάντες –ἀπό τήν ὁποία παρακινούμενος ἔθαψε καί δέν ἔθραυσε τό ξηρό κρανίο– τήν εὐγένεια τοῦ χαρακτήρα του, ὄντας “ἀγενής καί ἐξουθενωμένος” ἐρημίτης. Τό δεύτερο περιστατικό μπορεῖ νά συσχετιστῆ μέ τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα πού δημιουργοῦν στούς διακονοῦντες Χριστιανούς ὁρατοί καί ἀόρατοι ἀντικείμενοι μέ λοιδορίες ἤ μέ ἐπαίνους. Εἶναι τό περιστατικό κατά τό ὁποῖο ὁ ἀββᾶς ἔστειλε τόν ἀδελφό, πού ζητοῦσε ρῆμα ζωῆς, νά βρίση καί νά ἐπαινέση διαδοχικά τους νεκρούς, καί νά προσμένη τήν ἀπόκρισή τους. Μέ αὐτόν τόν τρόπο δίδαξε τήν ἀνάγκη τῆς κατά κόσμον νεκρώσεως τοῦ σαρκικοῦ καί κοσμικοῦ φρονήματος, ὥστε νά ξεφεύγουν οἱ Χριστιανοί τίς ἐξ ἀριστερῶν καί ἐκ δεξιῶν παγίδες τοῦ μισανθρώπου.

Τά μηνύματα ἀπό τήν σύναξη αὐτή τῶν Συνδέσμων ἦταν πολύ ἐλπιδοφόρα, καί μάλιστα ἐπιβεβαιωτικά των ὅσων γράφονταν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο στήν προαναφερθεῖσα ἐγκύκλιο: “πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ δημιουργία αὐτῶν τῶν “Συνδέσμων Ἀγάπης” θά εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς διοργανώσεως τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς, ἡ βίωση τῆς Ἐνορίας ὡς κοινότητος καί οἰκογενείας, ἡ ἐνεργοποίηση τῶν ποικίλων χαρισμάτων, μέ ἄμεσες συνέπειες σέ ὅλη τήν κοινωνία μας”.

Ν.Γ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2998