Skip to main content

Θερινὴ πανήγυρις Ἁγίου Βλασίου

Ναύπακτος: Θερινὴ πανύγηρις Ἁγίου Βλασίου

Τήν Πέμπτη, 17 Αὐγούστου 2023, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στό ὀρεινό χωριό  Κάτω Ἅγιος Βλάσιος, πού ὑπάγεται στόν Δῆμο Ἀγρινίου. Βρίσκεται στήν διαδρομή ἀνάμεσα στό Ἀγρίνιο καί τό Καρπενήσι καί ἀπέχει περίπου 2 ὧρες ἀπό τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, τήν Ναύπακτο, καί εἶναι χτισμένο σέ ὑψόμετρο περίπου 1000 μέτρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό χωριό μέ ἀφορμή τήν μνήμη τοῦ θαύματος πού ἐπετέλεσε ὁ ἅγιος Βλάσιος, Ἐπίσκοπος Σεβαστείας, κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ὅταν καί εἰδοποίησε τούς χωρικούς νά κρυφτοῦν στό δάσος γιά νά ἀποφύγουν τήν σφαγή τῶν κατακτητῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Κάτω Ἁγίου Βλασίου πλαισιούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας, ἐνῶ παρόντες ἦταν καί ἀντιδήμαρχος Ἀγρινίου, ὑποψήφιοι δήμαρχοι καί ὑποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐκαιρία τοῦ θαύματος πού ἔκανε ὁ ἅγιος Βλάσιος κατά τήν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας καί ἔσωσε τούς ἀνθρώπους τοῦ χωριοῦ, ὁμίλησε γιά τό πῶς ἐξηγεῖται ἡ ἀγάπη τῶν ἁγίων.

Χρησιμοποιώντας ἕναν λόγο τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου εἶπε ὅτι οἱ ἅγιοι ζοῦν στόν οὐρανό καί βλέπουν μέ τό Ἅγιο  Πνεῦμα τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά συγχρόνως βλέπουν καί τίς θλίψεις μας καί ἀκοῦνε τίς προσευχές μας.

Αὐτό γίνεται γιατί ἀπό τό Ἅγιο Πεύμα διδάχθηκαν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀγάπη αὐξάνεται καί γίνεται τέλεια στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, ὅπως, ἄν κανείς ἀγαπᾶ, δέν μπορεῖ νά λησμονήση τόν ἀγαπημένο, αὐτό γίνεται καί μέ τούς ἁγίους.

Κατέληξε λέγοντας ὅτι πρέπει νά ἀποκτήσουμε καθαρή ἀγάπη γιά νά ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους καί νά τούς βοηθᾶμε.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας χειροθέτησε ἕναν ἀναγνώστη γιά νά ψάλλη στήν ἑνορία, ἐνῶ διάβασε εὐχή σέ μία κυρία ὥστε νά μπορεῖ νά διακονῆ ὡς νεωκόρος. Στήν συνέχεια προσφέρθηκε κέρασμα στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ναοῦ.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομιλίση καί μέ τούς κατοίκους τοῦ χωρίου τοῦ Ἄνω Ἁγίου Βλασίου στήν πλατεία καί στά καφενεῖα, ὅπου τούς ἐπισκέφθηκε.

Ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ ἀρχιμ. π. Λαυρεντίου Καρανάσιου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τίς Κατασκηνώσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου, πού βρίσκονται λίγο πάνω ἀπό τό χωριό μέσα σέ πυκνό δάσος μέ ἔλατα. Οἱ κατασκηνωτές τόν ὑποδέχθηκαν ἐν παρατάξει καί στήν συνέχεια κατευθύνθηκαν στόν Ναό ψάλλοντας τό Ἄξιον Ἐστίν. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε στά παιδιά γιά τίς ἀναμνήσεις του ὡς κατασκηνωτής καί στήν συνέχεια ὡς ὑπαρχηγός στήν κατασκήνωση αὐτή, κατά τήν ἐφηβική καί φοιτητική του ζωή.

 Μέ ἀφορμή τό ὄνομα τῆς Κατασκηνωτικῆς περιόδου «Δαμασκός», τούς μίλησε γιά τήν ὄμορφη πόλη τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τήν ὁποία ἐπισκέφθηκε πολλές φορές τά ἔτη 1987-90, καί ἀργότερα ὅταν καί δίδασκε στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή, καθώς καί γιά τά γεγονότα πού συνδέονται μέ αὐτήν καί τόν μεγάλο Ἀπόστολο Παῦλο. Τέλος τούς προέτρεψε νά κρατήσουν τήν ταυτότητά τους ὡς Ἕλληνες, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς ἄνθρωποι.

Θεῖο κήρυγμα

Ἀπόλυσις

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 1816