Skip to main content

Ἐπιδόθηκαν τά Βραβεῖα καί οἱ Ἔπαινοι τοῦ Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ

Τήν Κυριακή, 29 Ἰανουαρίου 2023, μετά τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων καί ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων καί τῶν Ἐπαίνων τοῦ Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ, πού ὀργάνωσε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί ἁγίου Βλασίου, μέ τήν συνεργασία τῆς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ Προϊστάμενος τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χρῆστος Καζαντζής, Διευθυντές καί καθηγητές τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου καί πολλοί μαθητές.

Τό θέμα τοῦ ἐφετινοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν ἡ λειτουργική ἐκφώνηση: «Εἰρήνη πᾶσι», καί εἶχε ὡς ἀφορμή τήν συχνή ἀπουσία τῆς εἰρήνης ἀπό τό ἐσωτερικό πολλῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί ἀπό τίς σχέσεις τους μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ὅπως καί ἀπό τίς σχέσεις μεταξύ διαφόρων λαῶν καί τῶν Κρατῶν. Μαζί μέ τήν προκήρυξη τοῦ Διαγωνισμοῦ δόθηκε στά παιδιά, γιά τήν τροφοδοσία τῆς ἔμπνευσής τους, ἀνάλογο ἁγιογραφικό, λειτουργικό καί πατερικό ὑλικό.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ Πρωτ. Θωμᾶς Βαμβίνης, ἀνέφερε τά μέλη πού ἀποτελοῦσαν τήν Ἐπιτροπή, τό πῶς αὐτή ἐργάστηκε καί κατόπιν ἀνακοίνωσε τά ἀποτέλεσματα μέ βάση τόν Μέσο Ὅρο τῶν βαθμολογιῶν πού ἔδωσαν ἕξι βαθμολογητές, οἱ ὁποῖοι βαθμολόγησαν τά ἔργα, χωρίς νά γνωρίζουν τούς δημιουργούς τους καί χωρίς νά ἔχουν πληροφόρηση γιά τήν βαθμολογία τῶν ἄλλων βαθμολογητῶν.

Βαθμολογητές ἦταν οἱ: Ἀπόστολος Τσακούμης, θεολόγος, Μαρία Κουτούση, φιλόλογος, Χριστίνα Καρανικόλα, φιλόλογος, Ἑλένη Ἐξάρχου, θεολόγος, Χρυσούλα Μαντζαβᾶ, φιλόλογος, Θεοδώρα Σιαμπαλῆ, φιλόλογος. Ἐκτός ἀπό τούς βαθμολογητές μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαγωνισμοῦ ἦταν ὁ π. Κωνσταντῖνος Βακάλογλου καί ἡ κ. Βεατρίκη Λιάκα, θεολόγος. Γιά τό ἀδιάβλητο τῆς βαθμολόγησης ὡς βαθμολογητές ἐπιλέχθηκαν ἐκπαιδευτικοί πού δέν εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τά Βραβεῖα καί τούς Ἐπαίνους στούς μαθητές τῶν ὁποίων τά ἔργα διακρίθηκαν· τούς ἔδωσε ἕνα δίπλωμα στό ὁποῖο ἦταν γραμμένο τό ὄνομά τους καί τό ἔργο τους πού διακρίθηκε, μαζί ἕνα χρηματικό ποσό καί ἕνα βιβλίο. Πιό συγκεκριμένα:

Στήν κατηγορία τοῦ Γυμνασίου Βραβεῖα ἔλαβαν: ὁ Παναγιώτης Πατσαούρας τοῦ Κωνσταντίνου, μαθητής τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό Ποίημά του: «Εἰρήνη πᾶσι» καί ἡ Εὐαγγελία Τούντα τοῦ Θωμᾶ, μαθήτρια τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό διήγημά της: «Ὁ Ἥλιος». Ἐπίσης ἔλαβαν: ἡ Νικολίνα Παληοῦ τοῦ Σπυρίδωνος, μαθήτρια τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Α΄ Ἔπαινο, γιά τό διήγημά της «Ἡ φίλη τῆς Στεφανίας», ἡ Κωνσταντίνα Χαραλαμποπούλου τοῦ Νικολάου, μαθήτρια τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Α΄ Ἔπαινο, γιά τό ποίημά της: «Εἰρήνη πᾶσι» καί ἡ Φωτεινή Μίσσου τοῦ Ἰωάννη, μαθήτρια τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Β΄ Ἔπαινο, γιά τό ποίημά της: «Ἐπί γῆς εἰρήνη».

Στήν κατηγορία τοῦ Λυκείου Βραβεῖα ἔλαβαν: ὁ Βασίλειος Κωνσταντῖνος Παππᾶς τοῦ Ἀποστόλου, μαθητής τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό διήγημά του: «Ἐχθρός;» καί ἡ Πηνελόπη Λιάκου τοῦ Κωνσταντίνου, μαθήτρια τοῦ Γενικοῦ Λυκείου τῶν Σύγχρονων Ἐκπαιδευτηρίων Κοτρώνη, γιά τό ποίημά της: «Τά Εἰρηνικά». Ἐπίσης ἔλαβαν: ἡ Μαρία Καραγεωργοπούλου τοῦ Χρήστου, 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, Α΄ Ἔπαινο, γιά τό διήγημά της: «Κόκκινη ἀνεμώνη», ὁ Ὀρέστης Βερύκιος τοῦ Ἰωάννη, μαθητής τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, Α΄ Ἔπαινο, γιά τό ποίημά του: «Εἰρήνη ἡμῖν» καί ὁ Κλειώρης Χρῆστος τοῦ Σπυρίδωνος, μαθητής τοῦ 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, Β ΄ Ἔπαινο, γιά τό διήγημά του: «...Γονιός τῶν Γονιῶν...».

Μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων τό μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Μαρία Κουτούση, παρουσίασε τά τέσσαρα ἔργα πού ἔλαβαν Βραβεῖο, ἐνῶ ἡ κ. Ἑλένη Καραγιάννη διάβασε ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματά τους.

Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Προϊστάμενος τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χρῆστος Καζαντζής, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρόσκληση, ἀλλά καί γιά τόν Διαγωνισμό πού πραγματοποιεῖται ἐπί ἀρκετά ἔτη. Συνεχάρη κατόπιν ὅλους τοὺς μαθητές πού συμμετεῖχαν στόν διαγωνισμό, καί τούς εὐχήθηκε νά πραγματοποιήσουν τά ὄνειρά τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τήν ἐκδήλωση εὐχαριστώντας ὅσους εἶχαν τήν ὑπευθυνότητα γιά τήν διεξαγωγή τοῦ Διαγωνισμοῦ, ἀλλά καί τόν Προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τοῦ Νομοῦ κ. Χρῆστο Καζαντζή γιά τήν πολύ καλή συνεργασία, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ συνεργασία ἔχει πάντα ἀγαθά ἀποτελέσματα ὅταν γίνεται μέσα στά πλαίσια τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος καί μέσα στά πλαίσια τῶν σκοπῶν τῆς Παιδείας. Ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές εἶπε ὅτι ἀνάμεσα σ’ αὐτούς βλέπει τούς αὐριανούς συγγραφεῖς καί ποιητές, γιατί μέ τέτοιες ἀφορμές ἀνακαλύπτει κανείς κάποια χαρίσματα πού ἔχει καί κατόπιν τά καλλιεργεῖ.

Κατόπιν σέ ὅλους τούς μαθητές πού συμμετεῖχαν στόν Διαγωνισμό δόθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἀναμνηστικό δίπλωμα.

Στήν ἔξοδο ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τό πέρας τήν ἐκδήλωσης, προσφέρθηκε σέ ὅλους τούς παρόντες ἕνα ἑόρτιο κέρασμα ἀπό τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Φωτογραφίες

 

  • Προβολές: 907