Skip to main content

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στὸ Ἀγρίνιο καὶ στὴ Ναύπακτο

Μὲ λαμπρότητα καὶ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου στὶς Ἱερές Μητροπόλεις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, Τρίτη 25 Ὀκτωβρίου 2022 ἐπισκέφθηκε τὸ Ἀγρίνιο καὶ χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἐπιβλητικό καὶ μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Κηρύσσοντας τὸν θεῖο λόγο στὸ πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀναφέρθηκε στὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στὸ ὁποῖο, μεταξύ τῶν ἄλλων, γράφεται: «ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος».

Μὲ τὴ δύναμη τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὁ μικρόσωμος Νέστωρ ἐνίκησε τὸν μεγαλόσωμο Λυαῖο καὶ ἐπαναλήφθηκε ἡ ἱστορία τοῦ Δαυίδ μὲ τὸν Γολιάθ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Στὴ συνέχεια τόνισε, ὅτι στὴν πραγματικότητα ἦταν σύγκρουση μεταξύ εἰδωλολατρίας καὶ Χριστιανισμοῦ. Ἤδη, ἀπό τὴν ἀρχή τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὑπῆρχε αὐτή ἡ σύγκρουση, γιατί ὁ Χριστός ἔφερε τὸ νέο στὴν ἀνθρωπότητα, τὴν ἀληθινή ζωή.

Ὁ Ἀπολογητής Ἀριστείδης ὁ Ἀθηναῖος, τὸν 2ο αἰῶνα μ.Χ. χαρακτήρισε τὸν Χριστιανισμό ὡς τὸ «τρῖτον γένος» στὴν ἱστορία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἄλλα δύο γένη, τὸν Ἐθνισμό καὶ τὸν Ἰουδαϊσμό.

Οἱ Χριστιανοί δὲν πιστεύουν οὔτε σὲ πολλούς θεούς (Εθνικοί), οὔτε σὲ ἕναν θεό (Ιουδαίοι), γιὰ αὐτό καὶ πολεμήθηκε σκληρά ἀπό τὰ ἄλλα «δύο γένη».  Μέσα ἀπό αὐτήν τὴν προοπτική πρέπει νὰ δοῦμε τοὺς διωγμούς ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἔχουμε τόσους μάρτυρες, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ τὸν ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλήτη.

Ἔπειτα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε, ὅτι διὰ μέσου τῶν αἰώνων παρατηρήθηκαν τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ ἀθεΐας, δεϊσμοῦ, θρησκείας, αἱρέσεως καὶ Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε τὸ νέο μέσα στὸν κόσμο, ἀντίθετη στὸν ἀνθρωποκεντρισμό καὶ τὴν μαγεία.

Στὶς ημέρες μας ὅμως παρατηρούνται δύο τάσεις. Ἡ μία εἶναι, ὅτι ὅπως ἔλεγε ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, στὴν ἐποχή μας δὲν ὑπάρχει ἔνταση μεταξύ «πίστεως» καὶ «ἀπιστίας», ἀλλά μεταξύ «ἀνταγωνιζομένων πίστεων». Κηρύσσονται πολλά «παράξενα Εὐαγγέλια» καὶ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτά ἀπαιτεῖ ὁλοκληρωτική πεποίθηση καὶ πιστή ὑποταγή.

Ἡ ἄλλη τάση εἶναι ὁ συγκρητισμός – σχετικισμός, δηλαδή ἀναμιγνύουν τὰ πάντα καὶ ὅλα τὰ θεωροῦν σχετικά, θεωροῦν ὅτι ὅλοι πιστεύουν στὸν ἴδιο Θεό. Κατέληξε, ὅτι ὅσοι τιμοῦμε τὸν Ἅγιο Δημήτριο, πρέπει νὰ μείνουμε πιστοί σὲ αὐτό ποὺ εἶπε ὁ Νέστωρ: «ὁ Θεός τοῦ Δημητρίου βοήθει μοι». Νὰ μείνουμε πιστοί στὸν θεό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ποὺ δὲν εἶναι ὁ θεός τῆς ἰδεολογίας, ἀλλά ὁ θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Πρὶν τὴν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐψάλλησαν τὰ Ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ἔρανε μὲ μῦρο τοὺς πιστούς ποὺ κατέκλυσαν κυριολεκτικά τὸν Ἱερό Ναό, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ἡ Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Ἀγρινίου κ. Μαρία Παπαγεωργίου καὶ ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Βούλγαρη.

***

Τὸ πρωί τῆς Τετάρτης, 26ης Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε στὴν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερό Καθεδρικό καὶ Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στὸ κήρυγμά του, σχολίασε τὸ γεγονός, ὅτι μαζί μὲ τὴν ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἡ Ἐκκλησία μας θυμᾶται τὸν μεγάλο σεισμό ποὺ ἔγινε τὸ 740, ἐπί Βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ γκρεμίστηκαν πολλές οἰκίες καὶ τὰ ἀνώγαια καὶ πολλοί ἄνθρωποι θανατώθηκαν. Γιὰ αὐτό, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἔκαναν λιτανεία καὶ θεία Λειτουργία στὸ Ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Αὐτό τὸ βλέπουμε στὰ τροπάρια τῆς σημερινῆς ἀκολουθίας ποὺ λένε: «ρῦσαι ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς».

Στὴ συνέχεια, ἀναφέρθηκε στοὺς τρεῖς μεγάλους σεισμούς ποὺ ἔγιναν στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, κατά τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ.

Πρῶτος σεισμός ἔγινε στὴν Παλαιά Διαθήκη, στὸ ὄρος Σινᾶ ποὺ κατέβηκε ὁ Θεός καὶ ἔδωσε τὸν νόμο Του, ὁπότε ἔγινε μετάθεση «ἀπό τῆς τῶν εἰδώλων προσκυνήσεως ἐπί τὴν ἀμυδράν μέν, αληθῆ δὲ θεογνωσίαν».

Δεύτερος σεισμός ἔγινε στὸν Γολγοθᾶ ὅταν ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ κατά τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ποὺ δείχνει, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός καὶ ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος, ὁπότε εἶναι μετάβαση «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν».

Τρίτος σεισμός ἔγινε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ποὺ εἶναι μετάβαση ἀπὸ τὴν Παλαιά στὴν Καινή Διαθήκη, εἶναι ἡ κλήση κάθε Ἔθνους «πρὸς τὴν εὐαγγελιζομένην κοινωνίαν τῆς θεώσεως».

Αποτέλεσμα αὐτῶν τῶν τριῶν μεγάλων σεισμῶν εἶναι ἡ ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεολογία καὶ ἡ ζωή της, ἀλλά καὶ ἡ ὕπαρξη τῶν μαρτύρων, ὅπως τοῦ Ἅγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.

Στὴ συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος σχολίασε ὅτι, τώρα, πρέπει νὰ γίνουν καὶ ἄλλοι μεγάλοι πνευματικοί σεισμοί μέσα στὴν καρδιά μας γιὰ νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν λήθαργο στὸν ὁποῖον πέσαμε. Δυστυχῶς, ὡς κοινωνία καὶ ὡς Χριστιανοί ἔχουμε ἐπιστρέψει πίσω πρὸς τὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχή, λατρεύουμε τὰ εἴδωλα, καλλιεργοῦμε τὰ πάθη. Ἡ κοινωνία μας σὰν νὰ ἔγινε προχριστιανική, μεταχριστιανική, ἀντιχριστιανική.

Νὰ εὐχηθοῦμε στὸ Θεό, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Δημητρίου, νὰ γίνουν σήμερα τέτοιοι πνευματικοί σεισμοί, δηλαδή κάτι πρέπει νὰ γίνει γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ ζωή ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, γιὰ νὰ ζοῦμε μὲ εἰρήνη καὶ ἀγάπη.

Μετά τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ πάνδημη λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου στοὺς δρόμους τῆς Ναυπάκτου.

Στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὴν ἱερά Λιτανεία, μεταξύ τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν, συμμετεῖχαν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας, οἱ Βουλευτές Αἰτωλοακαρνανίας κ. Σπήλιος Λιβανός καὶ κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ἀντιδήμαρχοι, πρώην Δήμαρχοι, ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Δεῖτε φωτογραφίες Ἑσπερινὸς

Δεῖτε φωτογραφίες Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

  • Προβολές: 1169