Skip to main content

«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2022» 4η μέρα - Ὁμιλία & Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο

Μέ τόν Παρακλητικό Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη, λείψανο τοῦ ὁποίου φιλοξενεί ὁ Ἱερός Ναός μας, ἄρχισε ἡ 4η ἡμέρα τῶν ἀπογευματινῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων μέ τήν ἐπωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2022».

Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὀρθόδοξη παράδοση καί παραδόσεις».

Εἰσαγωγικά εἶπε ὅτι, παρατηρώντας κανείς τήν σύγχρονη πραγματικότητα, βλέπει ὅτι καί στήν χώρα μας γίνεται μιά πολιτιστική καί θεολογική σύγχυση, μιά θεολογική Βαβέλ. Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία ζῆ μέσα στήν παράδοση πού παρέδωσε ὁ Χριστός καί ἔζησαν οἱ ἅγιοι.

Στήν συνέχεια ἀνέπτυξε ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση καί ἄλλο οἱ διάφορες ἄλλες παραδόσεις πού ὑπάρχουν σήμερα.

Ἡ Ὁρθόδοξη παράδοση εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό στούς Ἁγίους καί καταγράφεται μέ τούς ὅρους τῆς ἐποχῆς. Ὅταν κάνουμε λόγο γιά παράδοση ἐννοοῦμε τόν παραδίδοντα (Θεό), τόν παραλαμβάνοντα (ἅγιο) καί τό παραδιδόμενο (ἡ ἐν Χριστῷ ζωή).

Οἱ ποικίλες παραδόσεις προέρχονται ἀπό ἄλλους δρόμους καί δέν εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ, ἀλλά εἶναι στοχασμοί ἀνθρώπων, κοινωνική πείρα τῶν ἀνθρώπων, καί ἐνέργειες τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν παθῶν.

Μετά ἀπό αὐτήν τήν διασάφηση ὁ Σεβασμιώτατος προχώρησε στήν διευκρίνηση τῆς διαφορᾶς μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καί τῶν ἄλλων θεολογιῶν.

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, μελετώντας τήν Ρωσική θεολογία τῶν τελευταίων αἰώνων διεπίστωσε ὅτι αὐτή δέχθηκε ποικίλες ἐπιδράσεις ἀπό ἄλλες δυτικές θεολογίες, ὅπως τήν Ρωμαιοκαθολική, τήν Προτεσταντική, καί τόν Γερμανικό Ἰδεαλισμό. Ἔτσι, ἔκανε λόγο γιά «βαβυλώνεια αἰχμαλωσία τῆς θεολογίας», γιά «περιπλανώμενη θεολογία», γιά «θεολογία μέ δεκανίκια», γιά «δυτική δηλητηρίαση», γιά «θεολογική ψευδομόρφωση», γιά «ἐπικίνδυνο δάνειο ἀπό ἑτερόδοξες πηγές», γιά «σχολική πολυμάθεια καί ἀκαδημαϊκή ἐπιστημοσύνη», γιά «θεολογική σκέψη πού δέν ἀκούει τόν ρυθμό τῆς καρδιᾶς».

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε μερικά ἑρμηνευτικά κλειδιά γιά νά ξεχωρίζουμε τήν Ὀρθόδοξη παράδοση ἀπό τίς ξένες παραδόσεις.

Προσδιόρισε τέσσερα ἀπό αὐτά, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση καί θεολογία εἶναι πρῶτον «ταυτότητα ἐμπειριῶν τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων»∙ δεύτερον στήν Ὀρθόδοξη θεολογία ἰσχύει τό «consensus patrum», δηλαδή ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων• τρίτον στήν Ὀρθόδοξη παράδοση ὑπάρχει ἑνότητα μεταξύ τοῦ «νόμου τῆς πίστεως» καί τοῦ «νόμου τῆς προσευχῆς»∙ καί τέταρτον ὑπάρχει ἰδιαίτερη μεθοδολογία πού εἶναι «ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμός καί ἡ θέωση». Ὅπως κάθε ἐπιστήμη ἔχει τήν μεθοδολογία της, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση-θεολογία.

Κατέληξε, λέγοντας, ὅτι στήν ἐποχή μας διαδίδονται πολλά φιλοσοφικά, θεολογικά, κοινωνικά ρεύματα, γι’ αὐτό πρέπει νά διαθέτουμε τά κατάλληλα ἑρμηνευτικά κλειδιά γιά νά ἀναγνωρίζουμε τήν διαφορά της Ὀρθόδοξης παράδοσης ἀπό ἄλλες παραδόσεις, καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό, γιατί ἔχει σχέση μέ τήν χριστιανική μας ζωή καί τήν σωτηρία μας.

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο “Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι” ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου οἱ ἀκροατές εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ὑποβάλλουν ποικίλα ἐρωτήματα στόν Σεβασμιώτατο καί ἀντιστοίχως νά λάβουν τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία

Δεῖτε φωτογραφίες

  • Προβολές: 1305