Skip to main content

Κύριο Θέμα: Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης

Ἐκδόθηκαν τά Πρακτικά τοῦ ΣΤ΄Θεολογικοῦ Συνεδρίου Μητροπόλεως μας

Κύριο Θέμα: Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἈρεοπαγίτηςΤά θεολογικά Συνέδρια πού ὀργανώνει ἡ Μητρόπολή μας κάθε χρόνο, ἀπό τό 2015, στο πλαίσιο τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Μητροπολίτου μας, ἔχουν δώσει τήν ἀφορμή νά παρουσιαστοῦν σημαντικές εἰσηγήσεις γιά καίρια θεολογικά καί ποιμαντικά θέματα. Παλαιότερα ἐκδόθηκαν σέ τόμο τά Πρακτικά τοῦ πρώτου Συνεδρίου καί τώρα τοῦ ἕκτου.

Ἀπό τόν τόμο τοῦ ἕκτου Συνεδρίου παραθέτουμε στήν συνέχεια τόν Πρόλογο τοῦ Μητροπολίτου μας.

Πρόλογος

Τό ΣΤ´ Θεολογικό Συνέδριο, πού πραγματοποιήθηκε τό ἔτος 2020 στήν Ναύπακτο, ἀφιερώθηκε στόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη καί τά θεόπνευστα συγγράμματά του.

Ἄλλοι ἀπό τούς Εἰσηγητές ὑποστήριξαν τήν πατρότητα τῶν ἔργων του καί ἄλλοι παρουσίασαν τήν διδασκαλία του, ἡ ὁποία ἐπηρέασε ὅλους τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὅλη τήν λειτουργική ζωή της.

Πρόκειται γιά ἕνα σημαντικό Συνέδριο, τό ὁποῖο λόγῳ τῆς πανδημίας ἔγινε διαδικτυακά, καί παρουσίασε τήν ἐσωτερική ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Οἱ νεώτερες ἀναλύσεις πού ἀμφισβητοῦν τήν πατρότητα τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπογίτου, ἐκτός τῶν ἄλλων, συντελοῦν καί στήν ἀμφισβήτηση τῆς οὐσίας τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, πού εἶναι ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμός καί ἡ τελείωση, ὁπότε ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μετατρέπεται σέ μιά στοχαστική καί ἠθικιστική θεολογία πού ὁμοιάζει μέ τήν δυτική θεολογία, ρωμαιοκαθολική καί προτεσταντική. Νομίζω ὅτι αὐτή ἡ ἀμφισβήτηση ἀποβλέπει σέ συγκρητιστικούς σκοπούς.

Πρέπει νά παρατηρηθῆ ὅτι ἐνῶ ἡ σύγχρονη βιβλική θεολογία ἀμφισβητεῖ τήν πατρότητα μερικῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, λόγῳ ὕφους καί γλώσσης, ἐμεῖς παραμένουμε σταθεροί στήν παράδοση πού κληρονομήσαμε. Τό ἴδιο πρέπει νά γίνη καί μέ τά συγγράμματα τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων.

Εὐχαριστῶ τούς εἰσηγητές καί τούς συντελεστές τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου.

Ἔγραφα τήν Κυριακή τῶν Πατέρων 
τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
τήν 5 η Ἰουνίου 2022 στήν Ναύπακτο

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Περιεχόμενα

Α´ Μηνύματα-Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί

 • Προσφώνηση στό ΣΤ΄ Θεολογικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
 • 1. Μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
 • 2. Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν... καί Πάσης Ἑλλάδος καί προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου
 • 3. Χαιρετισμός τοῦ Βουλευτῆ Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημητρίου Κωνσταντόπουλου
 • 4. Χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασιλείου Γκίζα

Β´ Εἰσηγήσεις

1. Ἡ γνησιότητα τῶν ἔργων τοῦ Διονύσιου Ἀρεοπαγίτη  τοῦ Δημητρίου Μακρυγιάννη, φυσικοῦ-ἐρευνητῆ
2. Ἡ θεολογία τῶν ἀρεοπαγιτικῶν κειμένων  τοῦ π. Δανιήλ Pupaza, δρ. θεολογίας
3. «Ὁ ἑνιαῖος ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης» τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
 • 1. «Ὁ τριχασμός» τῆς προσωπικότητος τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, κατά τήν Δυτική παράδοση
 • 2. «Ὁ ἑνιαῖος» ἅγιος Διονύσιος στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
4. Παλαμᾶς καί Ἀρεοπαγιτικά, Κάθαρση καί ἐν Χριστῷ θέωση ἀπέναντι στήν πρόκληση τοῦ ἀνθρωποθεϊσμοῦ τοῦ Γεωργίου Παναγόπουλου, Καθηγητῆ Δογματικῆς Α.Ε.Α. Βελλᾶς Ἰωαννίνων
 • Α) Κάθαρση δι’ ἀσκήσεως ἤ διά φιλοσοφικῶν μαθημάτων; Ἡσυχαστική θεραπεία ἤ ἐγκυκλοπαιδικός οὑμανισμός;
 • Β) Ἀποφατισμός καί θέωση ὡς ὑπερφυής ἕνωσις μέ τό Θεό κατά μέθεξη τοῦ ἀκτίστου Φωτός ἤ οὑμανιστικός ἀγνωστικισμός versus ὀρθόδοξης ὑπεροχικῆς ἀγνωσίας
 • Γ) Ἄκτιστο φῶς καί «θεῖος γνόφος»: Βιβλική ἐσχατολογία τῆς Μεταμορφώσεως ἤ ἐγκοσμιοκρατικός ἀνθρωποθεϊσμός;
 • Συμπερασματικό σχόλιο
5. Ἁγιότης-Διδασκαλία καί Μαθητεία τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
6. Δελτίον τύπου
 • Οἱ περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων

 

Γ´ Κηρύγματα

 • 1. Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καί ἅγιος Ἱερόθεος
 • 2. Ὁ σκοπός καί ἡ ἱερά τάξη τῆς Ἱεραρχίας

 

Δ´ Ἐπίμετρον

1. Τμῆμα ἀπό τήν εἰσαγωγή τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ π. Δανιήλ Pupaza, «Ἡ θεολογία τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ στόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη»
 1.  Ἡ θέση τοῦ ἁγίου Διονυσίου καί τῶν συγγραμμάτων του στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
2. Ἡ Θεαρχία καί ἡ Ἱεραρχία, κατά τόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη
1. Εἰσαγωγικές διευκρινίσεις
2. Τά κεντρικά σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Διονυσίου
 • α) Ἡ Θεαρχία
 • β) Οἱ Θεωνυμίες
 • γ) Ἡ Ἱεραρχία
 • δ) Οἱ ἱερές τελετές
 • ε) Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ
 • στ) Ὁ ἐκτός τῆς Ἱεραρχίας κόσμος
3. Ἀνακεφαλαίωση

E´ Φωτογραφικό ὑλικό

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

 • Προβολές: 853