Skip to main content

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Οἱ Μικρασιάτες πρόσφυγες μετέφεραν στὴν Ἑλλάδα μιὰ ζωντανή παράδοση ποὺ ἀνέδειξε ἁγίους»

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Οἱ Μικρασιάτες πρόσφυγες μετέφεραν στὴν Ἑλλάδα μιὰ ζωντανή παράδοση ποὺ ἀνέδειξε ἁγίους»

Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀγρινίου τέλεσε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τὴν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Κατά τὴν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τὸ ἱερό μνημόσυνο τῶν ἐν Μικρᾶ Ἀσία, Πόντο καὶ Καππαδοκία ἀναιρεθέντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν μὲ τὴ φροντίδα τοῦ Συλλόγων Μικρασιατῶν Αἰτωλοακαρνανίας καὶ τοῦ Συλλόγου Ποντίων Αἰτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθᾶς».

Ο Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμα του ἀνέλυσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «ὅς γάρ ἄν θέλῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ σῷσαι, ἀπολέσῃ αὐτήν» ποὺ ἀκούστηκε στὸ σημερινό Εὐαγγέλιο.

Εἶπε, ὅτι ἡ λέξη ψυχή, στὴν γλῶσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δηλώνει πολλές ἔννοιες, ἤτοι τὴν ζωή, τὸ πνευματικό στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, σὲ σχέση μὲ τὸ σῶμα, ὅλον τὸν ἄνθρωπο. Στὴν περίπτωση αὐτή δηλώνει τὴν ζωή, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ σώσει τὴν ζωή του πρέπει νὰ τὴν χάσει, ὡς πρὸς τὸν κόσμο, δηλαδή νὰ δοθεῖ στὸν Χριστό.

Γενικῶς ἡ ψυχή, μαζί μὲ τὸ σῶμα ἀποτελοῦν τὸν ὅλο ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τὴν πρώτη στιγμή τῆς συλλήψεώς του ἔχει ψυχή καὶ ζωή.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος, ὁ Ὁμολογητής διδάσκει, ὅτι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τρεῖς δυνάμεις, τὴν θρεπτική, τὴν φανταστική – ὀρμητική καὶ τὴν λογιστική καὶ νοητική.

Στὴν συνέχεια, ἀνέλυσε, ὅτι δυστυχῶς στὶς ἡμέρες μας κυριαρχεῖ ὁ «μονοδιάστατος ἄνθρωπος», ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι βλέπουν μόνο τὸ σῶμα καὶ ὄχι τὴν ψυχή∙ ἐπικεντρώνονται μόνο στὴ λογική (λογικοκρατία) καὶ τὶς αἰσθήσεις (αἰσθησιοκρατία) καὶ ὄχι στὸν «ὅλο ἄνθρωπο». Ἀποβλέπουν μόνο στὴν ἐπίγεια ζωή καὶ περιθωριοποιοῦν τὴν αἰώνια ζωή.

Ἔτσι, ὁ «μονοδιάστατος ἄνθρωπος» ζεῖ τὴν τραγωδία στὴ ζωή του. Γι’ αὐτό πρέπει νὰ βλέπουμε τὸν «ὅλο ἄνθρωπο».

Μετά τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μνημοσύνου γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φονεύθηκαν καὶ πέθαναν κατά τὴν Μικρασιατική Καταστροφή, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε σὲ δύο πλευρές αὐτοῦ τοῦ γεγονότος.

Πρῶτον, τὴν χαρακτήρισε ὡς «γενοκτονία» καὶ «ἐθνοκάθαρση» ποὺ ἔγινε σχεδόν μία δεκαετία (1913-1923) ποὺ εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας.

Δεύτερον, ἐντόπισε καὶ τὴν θετική πλευρά τῆς ὑποθέσεως, ποὺ εἶναι, ὅτι οἱ πρόσφυγες μετέφεραν στὴν Ἑλλάδα μιὰ ζωντανή παράδοση ποὺ ἀνέδειξε ἁγίους καὶ γονιμοποίησε τοὺς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Μικρασιατική παράδοση, μὲ τοὺς νέους ἁγίους καὶ, ἔτσι, ὑπῆρξε ἕνα ἀντίβαρο στὴν ἐκκοσμίκευση ποὺ ἄρχισε νὰ εἰσρέει στὴν Ἑλλάδα, μετά τὴν συγκρότηση τοῦ νέου ἑλληνικοῦ Κράτους.

Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν κ. Ἀνδριάνα Γκούρλια.

Ἀμέσως μετά, στὸ Μνημεῖο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ποὺ βρίσκεται στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ κατάθεση στεφάνων.

Στὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἱερό μνημόσυνο συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κώστας Καλαντζῆς, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Ἀγρινίου, ὁ Βουλευτής κ. Γιῶργος Βαρεμένος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Λάμπρος Δημητρογιάνννης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀγρινίου, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος, οἱ Πρόεδροι καὶ τὰ μέλη τῶν Συλλόγων Μικρασιατῶν καὶ Ποντίων ντυμένοι μὲ παραδοσιακές στολές, ἐκπρόσωποι φορέων καὶ συλλόγων καὶ πλῆθος κόσμου.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση

Δεῖτε φωτογραφίες

  • Προβολές: 1227