Skip to main content

Ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Τὴν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πανηγύρισε μὲ λαμπρότητα ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας τὴν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος τὴν παραμονή τῆς ἑορτῆς μετέβη στὴν γυναικεία Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ρέθα Βάλτου, ὅπου θησαυρίζεται ἡ θαυματουργή ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀρεθιώτισσας, τῆς «Κυρᾶς τοῦ Βάλτου» καὶ χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Στὴν ἱερά ἀκολουθία συμμετεῖχαν οἱ κληρικοί τῆς Ἀμφιλοχίας καὶ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἐνῶ τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν θαυμάσια ἱεροψάλτες τῆς περιοχῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε ἕνα χωρίο ἀπό τὰ ἀναγνώσματα ποὺ διαβάστηκαν στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπό τὸν προφήτη Ἱεζεκιήλ ποὺ ἔδρασε προφητικά κατά τὴν διάρκεια τῆς αἰχμαλωσίας τῶν Ἰουδαίων στὴν Βαβυλώνα, τὸν 6ο αἰῶνα π.Χ.

Πρόκειται γιὰ μιὰ προφητεία ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸν Χριστό. Ὁ Θεός τοῦ ἔδειξε τὴν πύλη τοῦ νέου Ναοῦ, ποὺ ἦταν πρὸς ἀνατολάς, καὶ τοῦ εἶπε: «ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς οὑ μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη». Ἐδῶ, δηλώνεται προφητικά, πρὶν ἔξι αἰῶνες, ἡ ἀειπαρθενία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ πύλη πρὸς ἀνατολάς ποὺ θὰ ἀνοίξει μόνον γιὰ νὰ περάσει ὁ Κύριος, ὁ Θεός καὶ πάλι θὰ κλείσει.

Στὴ συνέχεια ὁ Θεός εἶπε στὸν Προφήτη Ἱεζεκιήλ: «διότι ὁ ἡγούμενος, οὗτος κάθηται ἐπ’ αὐτήν τοῦ φαγεῖν ἄρτον». Ἐδῶ, φαίνεται ὅτι ὁ Θεός δὲν θὰ περάσει ἁπλῶς ἀπό τὴν Παναγία, ἀλλά θὰ καθίσει καὶ θὰ φάγη ἄρτον, δηλαδή θὰ προσλάβει τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τὴν Μητέρα Του, ὅπως ἀποφάνθηκε καὶ ἡ Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ ὁποία θὰ γίνει Θεοτόκος.

Ἐπίσης, τόνισε, ὅτι ἐδῶ ὁ Χριστός καλεῖται «Ἡγούμενος», ποὺ σημαίνει, ὅτι ὁ νέος λαός μὲ τὴ νέα λατρεία δὲν θὰ ἔχει βασιλεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μολύνει τὴν ἀποκαλυπτική πίστη μὲ τὴν ἀσέβειά τους, οὔτε ἀρχιερεῖς τοῦ παλαιοῦ νόμου ποὺ θὰ παρέλθει, ἀλλά θὰ ἔχει ἡγούμενο ποὺ θὰ ἡγεῖται τοῦ νέου λαοῦ τῆς Θείας Χάριτος, τοῦ Χριστιανικοῦ λαοῦ, τὸν Θεάνθρωπο Χριστό.

Στὴν προφητεία αὐτή φαίνεται, ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι αὐτή ποὺ ἔδωσε τὴν σάρκα της στὸν Χριστό, εἶναι ἡ ἀειπάρθενος, καὶ ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἡγούμενος τοῦ νέου λαοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ Κύριός μας καὶ Θεός μας, Αὐτόν ἀκολουθοῦμε, Αὐτόν πιστεύουμε καὶ λατρεύουμε∙ εἴμαστε μαθητές Του, ὑποτακτικοί Του.

Κατέληξε, ὅτι αὐτό πρέπει νὰ λέγεται στὴν ἐποχή μας ποὺ ὑπάρχει μιὰ πνευματική βαβυλώνια αἰχμαλωσία, ἐπικρατοῦν διάφορα ἀθεϊστικά συστήματα, ἰδεολογικά, κοινωνικά καὶ θρησκευτικά ποὺ ἔχουν ἄλλους ἀρχηγούς. Γιὰ ἐμᾶς Ἡγούμενος πρέπει νὰ εἶναι ὁ Χριστός καὶ Γερόντισσα μας ἡ Μητέρα Του, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος.

Πρὶν καὶ μετά τὸν Ἑσπερινό ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ξεναγήθηκε στὰ Παρεκκλήσια καὶ τοὺς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό τὴν Ἡγουμένη, μοναχή Φιλοθέη καὶ τὸν συγγραφέα καὶ πρώην Δήμαρχο Ἀμφιλοχίας, κ. Νικόλαο Τέλωνα, ὅπου θαύμασε το σημαντικό, ἀνακαινιστικό ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ μοναχή Φιλοθέη.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸν Γέροντά του, ἅγιο Καλλίνικο, Ἐπίσκοπο Ἐδέσσης, ὁ ὁποῖος μιλοῦσε συχνά γιὰ τὴν Ἱερά Μονή, τὴν ὁποία ἀγαποῦσε πάρα πολύ καὶ, ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κάθε χρόνο, προεξῆρχε στὴν ἐτήσια πανήγυρη.

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ συμμετεῦχαν ἐκατοντάδες προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτοκίνητα καὶ λεωφορεῖα ἀπό Ἀμφιλοχία, Ἀγρίνιο, Ἄρτα, Βόνιτσα καὶ ἄλλες περιοχές, ἔφθασαν στὴν Ἱερά Μονή γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν ὁ Δήμαρχος Ἀμφιλοχίας κ. Γεώργιος Κατσούλης, οἱ Βουλευτές Αἰτωλοακαρνανίας κ. Σπήλιος Λιβανός καὶ κ. Μάριος Σαλμᾶς, ὁ Πολιτευτής κ. Θανάσης Παπαθανάσης, Ἀντιδήμαρχοι καὶ δημοτικοί σύμβουλοι.

Τὸ πρωί τῆς Πέμπτης 8ης Σεπτεμβρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής ἐπισκέφθηκε τὴν ἱστορική γυναικεία Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Κατερινοῦς ποὺ βρίσκεται στὴν Μακρυνεία, στὸ ὄρος Ἀράκυνθος, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε στὴν ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ἀπό τὸν ἀρχιμανδρίτη Σιλουανό Ψιλιά, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Μακρυνείας καὶ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς. Τοὺς ὕμνους τῆς ἑορτῆς ἀπέδωσε χορωδία μελῶν τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν «Ἄνθιμος ὁ Ἀρχιδιάκονος».

Στὴν Θεία Λειτουργία διαβάστηκε ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου ἀμέσως μετά τὴν σύλληψη καὶ ἐναντίον τῶν ἀμβλώσεων.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὸ μεγάλο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ εἶναι, κατά τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τὸ «μεθόριο μεταξύ ἀκτίστου καὶ κτιστῆς φύσεως». Γιὰ αὐτό καὶ ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι θεολογική ἑορτή.

Στὴ συνέχεια τόνισε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ εἶναι ὁ πραγματικός θεολόγος. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁμολογεῖ: «Ἐν ἁρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ἰωάνν. α’, 1). Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφει, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν ἐνανθρώπησή του ἔγινε γιὰ ἐμᾶς «θεολόγος». Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός θεολόγος καὶ κατέστησε καὶ τὴν Μητέρα Του, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ζῶσα θεολογία.

Θεολογία εἶναι τὸ λέγειν περί τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀποδείχθηκε ζωντανή θεολογία, ἀφοῦ μᾶς μίλησε γιὰ τὸν Θεό μὲ τὴν ἄκρα σιωπή της, μὲ τὴν ταπείνωσή της, μὲ τὴν ὑπακοή της, μὲ τὴν προσευχή της, μὲ τὴν ἀγάπη της ὡς θυσία καὶ προσφορά. Ἔτσι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μᾶς ἔδειξε ποιός εἶναι ὁ πραγματικός θεολόγος καὶ ποιά εἶναι ἡ πραγματική θεολογία.

Κατέληξε ὅτι σὲ μιὰ ἐποχή ποὺ ὑπάρχουν πολλοί «αὐτοχειροτόνητοι» θεολόγοι καὶ κυκλοφοροῦν πολλές παράδοξες θεολογίες, ἡ Παναγία μᾶς ὑπέδειξε τὸν ἀληθινό θεολόγο καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ θεολογοῦμε.

Ἐκκλησιάσθηκε πλῆθος πιστῶν χριστιανῶν ἀπό τὴν περιοχή τῆς Μακρυνείας, ἀλλά καὶ ἀπό τὸ Ἀγρίνιο καὶ τὸ Μεσολόγγι, καθώς ἡ Παναγία τῆς Κατερινοῦς εἶναι ἕνα ἀγαπημένο προσκύνημα στὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ὁ Πολιτευτής κ. Θανάσης Παπαθανάσης, Ἀντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Τοπικῶν Κοινοτήτων καὶ ὁ Διοικητής τῆς Π.Υ. Γαβαλοῦς.

Μετά τὴν Θεία Λειτουργία ἡ Ἡγουμένη Μαριάμ στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προσέφερε πλούσια φιλοξενία στὸν Σεβασμιώτατο, τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς προσκυνητές.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ἑσπερινό 

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση 

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τὴν Θεία Λειτουργία 

  • Προβολές: 1089