Skip to main content

Ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Λόγος στό ἑξάμηνο μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ

Τελοῦμε σήμερα τό ἑξάμηνο μνημόσυνο τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ καί ὁμολογῶ ὅτι δέν ἔχω καταλάβει πῶς πέρασε μισός χρόνος ἀπό τήν κοίμησή του.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Καραγεῶργος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέφερε τά δέοντα γιά τόν Μητροπολίτη Κοσμᾶ, τοῦ ὁποίου ἦταν στενός συνεργάτης καί Πρωτοσύγκελλος, καί συμφωνῶ μέ αὐτά.

Θά ἤθελα νά διατυπώσω γενικές ἐκτιμήσεις ἀπό τήν ἑξάμηνη αὐτήν διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἀπό τήν θέση τοῦ Τοποτηρητοῦ.

Πρῶτον, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας εἶχε τό ἐξαιρετικό προνόμιο νά ἔχη καλούς Μητροπολῖτες. Θά ἀναφέρω τρεῖς ἀπό αὐτούς πού γνωρίσαμε τά τελευταῖα χρόνια, τόν Ἱερόθεο Παρασκευόπουλο, τόν Θεόκλητο Ἀβραντινῆ καί τόν Κοσμᾶ Παπαχρήστου. Ἦταν Μητροπολῖτες μέ ἀγάπη στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Φυσικά, ἐκτιμοῦμε τόν κάθε ἕνα ἀπό αὐτούς μέ τά ἰδιαίτερα χαρίσματά του, τίς ἰδιαίτερες δυνατότητες προσφορᾶς του, οἱ ὁποῖοι πάντως ἀγαποῦσαν τήν Ἐκκλησία καί ἐνεργοῦσαν ἀλληλοσυμπληρωματικά.

Σημαντικό ρόλο ἔπαιξαν καί οἱ συνεργάτες τους, ἀφοῦ ἴδιον χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν καλῶν ἡγετῶν εἶναι ἡ ἐπιλογή καλῶν συνεργατῶν. Πρέπει νά μνημονεύσω τόν γιά πολλά χρόνια Γραμματέα καί Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν μετέπειτα Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλίνικο, πού ἤδη ἔχει καταταγῆ στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος Καλλίνικος μέ τούς συνεργάτες του, τούς Ἱεροκήρυκας, ἰδίως τόν Ἀρχιμ. Βενέδικτον Πετράκη, βοήθησε ἀποτελεσματικά τήν καλή λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν ἐπάνδρωσή της μέ καλούς Κληρικούς.

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι μεταξύ τῶν τριῶν αὐτῶν Μητροπολιτῶν συμπεριλαμβάνεται καί ὁ γιά τεσσεράμιση χρόνια Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως (σπάνιο γεγονός στά ἐκκλησιαστικά χρονικά) Μητροπολίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος Τσιγκρῆς, ἕνας Ἱεράρχης μέ φόβο Θεοῦ, εὐγένεια χαρακτῆρος, ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἀλλά καί ἁγιότητα βίου.

Δεύτερον, οἱ ἄξιοι Μητροπολῖτες πού πέρασαν ἀπό αὐτήν τήν Ἱερά Μητρόπολη χειροτόνησαν καλούς Κληρικούς μέ ἀγάπη στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί μέ ἀσυνήθη ἐκκλησιαστική καί κοινωνική δραστηριότητα. Τά τελευταῖα χρόνια, πρέπει νά τό ὁμολογήσουμε ὅτι ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς χειροτόνησε καλούς Κληρικούς, μέ φόβο Θεοῦ καί ἀγάπη στόν λαό. Φυσικά, ὑπάρχουν καί ἐξαιρέσεις οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.

Τρίτον, στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας λειτουργοῦν, ἐκτός ἀπό τίς ζωντανές Ἐνορίες καί τά ζωντανά Μοναστήρια, ἀνδρικά καί γυναικεῖα, μέ ἄξιους μοναχούς καί μοναχές πού ἀποτελοῦν τούς πνεύμονες τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς μας, πού ξεκουράζουν τούς ἀπαιτητικούς Χριστιανούς νά γνωρίσουν τόν Θεό, τήν μυστική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἱκανοποιήσουν τήν δυνατότητα πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος ὡς κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση Θεοῦ νά ἐπιτύχη τόν προορισμό του νά γίνη ἅγιος.-

Τέταρτον, οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία, ἐκκλησιάζονται τακτικά, γεμίζουν τούς Ἱερούς Ναούς, στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν θεία Λειτουργία καί ἀνήκουν στούς πρακτικούς καί θεωρητικούς, σέ αὐτούς, δηλαδή, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν πράξη καί θεωρία, ὅπως διδάσκει ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅταν καί ὅπου ὑπάρχουν Κληρικοί πού γνωρίζουν τήν ζωντανή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι νηπτική καί ἀσκητική, τότε οἱ Χριστιανοί ἀνάγονται ἀπό τήν πράξη στήν θεωρία, ἀπό τό γάλα ὁδηγοῦνται στήν στερεά τροφή, πράγμα πού ἀναζητοῦν οἱ ἄνθρωποι στίς ἡμέρες μας.

Ὅπως στήν ἀνθρώπινη γνώση ἀνερχόμαστε σταδιακά ἀπό τήν κατώτερη καί ἀτελέστερη γνώση στήν μέση καί ἀνώτερη, τέλεια γνώση, τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν θεία γνώση, τήν ἐμπειρική θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἀρέσκονται οὔτε ἱκανοποιοῦνται σέ μιά ἠθική ἁπλῶς γνώση, ἀλλά θέλουν νά μάθουν τήν ἐσωτερική ὀμορφιά τῆς μυστικῆς ζωῆς καί θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁπότε, ἰσχύει αὐτό πού λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι ὁ ποιμένας μέ τόν λόγο του πρέπει νά ἐπιδιώκη «μᾶλλον ἀνάγειν τούς χθαμαλοτέρους ἤ κατάγειν διά τούτους καί τούς ὑψηλοτέρους».

Πέμπτον, τέλος, οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου, κατά βάση, σέβονται τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἀποδέχονται τούς καλούς Κληρικούς πού διακρίνονται ἀπό τήν ἐκκλησιαστική δράση τους καί τελικά ἀποδέχονται τήν συναλληλία μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Αὐτές εἶναι οἱ πρῶτες βασικές ἐντυπώσεις μου ἀπό τήν ἑξάμηνη τοποτηρητία μου στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Βέβαια, δέν εἶναι ὅλα θετικά, γίνονται λάθη ἀπό ὅλους μας, ἀλλά κινοῦνται ὅλα σέ καλή προοπτική, εἶναι μιά καλά διοργανωμένη Ἱερά Μητρόπολη, καί ἐλπίζουμε στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι ὁ Θεός νά ἀναπαύση τούς ἀοιδίμους Μητροπολῖτες, καί ἰδίως τόν Μητροπολίτη Κοσμᾶ, τοῦ ὁποίου σήμερα τελοῦμε τό μνημόσυνο, ἐν σκηναῖς δικαίων καί νά προσεύχονται, ὥστε νά ἀναδεικνύη ὁ Θεός, διά τῆς ψήφου τῆς Ἱεραρχίας, ἀξίους διαδόχους τους γιά νά συνεχίσουν αὐτό τό σημαντικό ἔργο πού ἐπιτέλεσαν σέ αὐτήν τήν εὐλογημένη περιοχή τῆς Ἐκκλησίας μας

  • Προβολές: 753