Skip to main content

Ἀποστόλου Β. Τσακούμη: «Ταξιδεύοντας μέ ἕναν Ἄγγελο στή Θεία Λειτουργία»

Ἀποστόλου Β. Τσακούμη, τ. Σχολικοῦ Συμβούλου Θεολόγων 

Κριτική στό βιβλίο τῆς  Θεολόγου Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη,  Ἐκδόσεις Μελωδός, (www.ekdoseismelodos.gr), Ἀγρίνιο, Νοέμβριος 2021
 
Μελέτησα μέ προσοχή τό πρόσφατο βιβλίο τῆς  θεολόγου καί  συγγραφέως Σταυρούλας Κάτσου-Καντάνη μέ τίτλο «Ταξιδεύοντας μέ ἕναν Ἄγγελο στή Θεία Λειτουργία».  Τό βιβλίο ἀποτελεῖ μιά βιωματική παρουσίαση-προσέγγιση στό «μυστήριο» τῆς Θείας Λειτουργίας.  
 
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ βιβλίου εἶναι ἑλκυστική καί προδιαθέτει θετικά κάθε ἀναγνώστη.  Προσεγμένη μορφοποίηση τῶν σελίδων, μεγάλα καί εὐανάγνωστα γράμματα.   Πρωτότυπη ἔγχρωμη εἰκονογράφηση ἀπό τήν ἴδια τή συγγραφέα διανθίζει  ὅλο τό  περιεχόμενο.  Ἀξιοσημείωτη εἶναι  καί ἡ δίστηλη παρουσίαση τοῦ κειμένου τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἡ ἀπόδοσή του  στή νέα ἑλληνική μέ διαφορετικό χρῶμα σέ κάθε   στήλη. 
 
Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου περιλαμβάνει ὅλη τή Θεία Λειτουργία τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου, μέ τή σειρά πού τελεῖται στούς ὀρθόδοξους ναούς. Τό τρίπτυχο «Θεολογία, λατρεία καί ζωή τῆς Ἐκκλησίας», διαπερνᾶ ὅλες  τίς σελίδες τοῦ βιβλίου. Ἡ μικρή Ἄννα, πρωταγωνίστρια στά δρώμενα τοῦ βιβλίου, ζεῖ σ' ἕνα χριστιανικό περιβάλλον. Ἡ λατρεία, μέ ἐπίκεντρο τή θεία Εὐχαριστία, εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος ὁδηγός  καί γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς  πίστης. Ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός τή βοηθάει νά βιώνει σταδιακά καί ἐμπειρικά τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας κάθε Κυριακή στή Θεία Λειτουργία καί νά ὁλοκληρώνει τήν προσωπικότητά της.
 
Ἡ μέθοδος παρουσίασης  τοῦ ὑλικοῦ εἶναι ἡ διαλογική.  Ἡ   Ἄννα ἀποκαλύπτει τό ρόλο τῆς γιαγιᾶς, τῆς μητέρας, τοῦ πατέρα, τῆς κατηχήτριάς της σχετικά μέ τή χριστιανική της ἀγωγή. Ἡ μεγαλύτερη ὅμως συντροφιά της μέσα στό ναό εἶναι ὁ φύλακας Ἄγγελός της. Ὁ φύλακας Ἄγγελος τῆς Ἄννας-ὅπως καί κάθε πιστοῦ-δέν ἀποτελεῖ λογοτεχνική «ἐφεύρεση» τῆς πολυβραβευμένης λογοτέχνιδας συγγραφέως. Ἔχει Ἁγιογραφική θεμελίωση καί ἀποτελεῖ δόγμα τῆς πίστης μας.  Ἡ Ἄννα συνειδητά ζεῖ τήν ἀδιάκοπη παρουσία τοῦ φύλακα Ἀγγέλου στή ζωή της. Ἔτσι, ὅταν, περιδιαβαίνοντας τίς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ, ἐκπλήσσεται καθώς βλέπει ἕναν ἀστραφτερό Ἄγγελο νά ξεκολλᾶ ἀπό τόν τροῦλο καί φτερουγίζοντας νά ἔρχεται καί νά στέκει πλάι της, δέ διστάζει νά δεχθεῖ τή βοήθειά του, ὥστε νά μάθει νά προσεύχεται «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου....» καί νά ἀναλύει τά βαθύτερα νοήματα τοῦ ἱεροῦ «ὁδοιπορικοῦ» της μέσα στό ναό.  Τό συνοδευτικό CD, μέ ἀφήγηση καί ὕμνους τῆς Θείας Λειτουργίας, πού ἀποδίδει παιδική βυζαντινή χορωδία, συμπληρώνει τόν «ἐποπτικό χαρακτήρα» τῆς παρουσίασης τῆς ὕλης.
 
Συνολική ἀξιολόγηση τοῦ βιβλίου. Τό βιβλίο τῆς κ. Σταυρούλας Κάτσου (πού διατίθεται στά ἐκκλησιαστικά καί σέ ὅλα τά ἐνημερωμένα, φυσικά καί ἠλεκτρονικά, βιβλιοπωλεῖα τῆς χώρας)  ἀποτελεῖ  ἕνα ἑλκυστικό ἐντρύφημα γιά τά παιδιά, ἀλλά καί γιά τόν καθένα, ἀνεξάρτητα ἀπό ἡλικία, μόρφωση καί βαθμό πίστης. Ἡ διήγηση εἶναι συναρπαστική καί ἀνταποκρίνεται στίς κοινές ἐμπειρίες ὅλων. Ἡ Θεολογία συνεργάζεται ἁρμονικά μέ τή λογοτεχνία, ὑπηρετώντας ἡ μία τήν ἄλλη. Εὔχομαι τό βιβλίο νά εἶναι καλοτάξιδο. 
 
Τό εἰδικό γλωσσάρι στό τέλος τοῦ βιβλίου, οἱ προτεινόμενες δημιουργικές ἐργασίες, οἱ ἀσκήσεις ἐμπέδωσης τῆς ὕλης,   φανερώνουν ὅτι τό  βιβλίο ἔχει γραφεῖ σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες ὀπτικοακουστικές καί διαλογικές μεθόδους παρουσίασης τῆς ὕλης. Θά μποροῦσε, ἑπομένως, νά διεκδικήσει καί  ρόλο ἐγχειριδίου γιά  συστηματική διδασκαλία τῆς πίστης μας καί συγκεκριμένα: 1)  Νά υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία σάν ἕνα πολύ καλό βοήθημα γιά τό Κατηχητικό. 2) Νά ἀποτελέσει ἕνα συμπληρωματικό βοήθημα σέ Θεολόγους καί δασκάλους πού διδάσκουν τή σχετική ὕλη. 3) Νά ἀξιολογηθεῖ ἀπό τά ὄργανα τῆς Πολιτείας (Ι.Ε.Π.) καί νά ἀποτελέσει τή βάση γιά ἕνα  σύγχρονο σχολικό ἐγχειρίδιο  Θρησκευτικῶν γιά τίς τελευταῖες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ ἤ καί τίς πρῶτες τάξεις τοῦ  Γυμνασίου, γιά Ὀρθόδοξους μαθητές. Ἡ εἰσαγωγή ἑνός παρόμοιου βιβλίου  σήμερα στήν ἐκπαίδευση μπορεῖ νά ὑλοποιηθεῖ,  μέ δεδομένο ὅτι οἱ τελευταῖες ἀποφάσεις  τοῦ Σ.τ.Ε.  γιά τά Θρησκευτικά (2019) δίνουν διπλή κατεύθυνση στήν Πολιτεία: α) Γιά  ἐκπόνηση νέων  σχολικῶν βιβλίων  τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ «Ὁμολογιακό περιεχόμενο» καί β) Γιά  τήν παράλληλη ἐκπόνηση καί «ἰσότιμων», «οὐδετερόθρησκων»  βιβλίων «Ἠθικῆς» ἤ ἀνάλογου περιεχομένου. 
                         

  • Προβολές: 711