Skip to main content

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο στὰ Καλύβια γιὰ τοὺς 59 Ἕλληνες Πατριῶτες ποὺ ἐκτελέσθηκαν ἀπό τοὺς Γερμανούς

Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο στὰ Καλύβια γιὰ τοὺς 59 Ἕλληνες Πατριῶτες ποὺ ἐκτελέσθηκαν ἀπό τοὺς Γερμανούς

Τὰ Καλύβια Αἰτωλοακαρνανίας ἐπισκέφθηκε τὴν Κυριακή 31 Ἰουλίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, μὲ ἀφορμή τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν 59 Ἑλλήνων πατριωτῶν ποὺ ἐκτελέσθηκαν ἀπό τὰ ναζιστικά στρατεύματα Κατοχῆς, στὶς 31 Ἰουλίου 1944 στὴ σιδηροδρομική γραμμή Ἀγρινίου – Κρυονερίου, κοντά στὰ Καλύβια.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ στὴ συνέχεια προεξῆρχε τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ ἱεροῦ μνημοσύνου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τὸ κήρυγμά του, ὁμίλησε γιὰ τὰ δύο θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, τὴν θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν καὶ τοῦ κωφοῦ – δαιμονισμένου. Εἶπε ὅτι ἔχει μεγάλη ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὸ φῶς καὶ ὁ ἦχος, ἀφοῦ χωρίς αὐτά ὁ κόσμος θὰ ἦταν μιὰ κόλαση. Τὸ φῶς εἶναι ἠλεκτρομαγνητικά κύματα, τὰ φωτόνια, καὶ ὁ ἦχος εἶναι μηχανικά κύματα ποὺ κινοῦν τὰ ἄτομα τοῦ ἀέρος.

Ἀλλά γιὰ νὰ δεῖ κανείς τὸν γύρω του κόσμο μὲ τὸ φως καὶ νὰ ἀκούσει τὸν ῆχο ἀπό τὴν κάθε κίνηση, πρέπει νὰ ἔχει καλούς ὀφθαλμούς καὶ καλά αὐτιά. Χωρίς αὐτά τὰ ὄργανα ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σὲ ἕνα σκοτάδι. Δυστυχῶς, ὅσοι τὰ ἔχουμε δὲν τὰ ἐκτιμοῦμε ὡς μεγάλα δώρα τοῦ Θεοῦ. Οἱ τυφλοί ἄκουγαν, ἀλλά δὲν ἔβλεπαν, ὁ κωφός ἔβλεπε, ἀλλά δὲν ἄκουγε καὶ ὁ Χριστός τους χάρισε τὴν ὄραση καὶ τὴν ἀκοή.

Στὴν συνέχεια τόνισε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διαβάστηκε σήμερα, μετά τὰ θαύματα, ἀναφέρθηκε καὶ στὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἕνα ἄλλο φῶς καὶ ἕνας ἄλλος ἦχος∙ εἶναι ἡ ὄραση τοῦ φωτός τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός κήρυσσε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν λόγο καὶ τὴν ἀποκάλυπτε ὡς φῶς.

Γιὰ τὴν μέθεξη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ χρειάζονται πνευματικοί ὀφθαλμοί καὶ πνευματικά αὐτιά, τὰ ὁποία ἀποκτοῦμε μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δική μας συνέργεια. Γι’ αὐτό, τόνισε, πρέπει νὰ ἔχουμε πίστη καὶ νὰ κραυγάζουμε «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς». Εἴμαστε πνευματικά τυφλοί καὶ ζητοῦμε τὸ φῶς, εἴμαστε πνευματικά κωφοί καὶ ζητοῦμε νὰ ἀκούσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε λέγοντας ὅτι ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχή ποὺ ἔχουμε πολλά φῶτα καὶ πολλά ἀκούσματα, ἀλλά χρειαζόμαστε τὴν πνευματική ὄραση καὶ τὴν πνευματική ἀκοή.

Κατά τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν τὰ ἱερά μνημόσυνα τῶν 59 πατριωτῶν καὶ μιᾶς ἐνορίτισσας τοῦ χωριοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος, κατά τὴν σύντομη ὁμιλία του, ἀνέφερε ὅτι οἱ 59 ἐκτελεσθέντες ἦταν πατριῶτες ποὺ ὑπῆρξαν θύματα μιᾶς νοοτροπίας καὶ μιᾶς φιλοσοφίας ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν Γερμανία καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ κατεξοχήν ἐκφράστηκε ἀπό τὸν Νίτσε μὲ τὸν «Ὑπεράνθρωπο» ποὺ διακρίνεται ἀπό τέσσερα γνωρίσματα: α) ὁ Θεός δὲν ὑπάρχει, β) ὁ ἀνελέητος πόθος γιὰ ἐξουσία, γ) τὸ νὰ μὴ λυπᾶται τὸν πλησίον καὶ δ) ὅλα ἐπιτρέπονται.

Αὐτή ἡ φιλοσοφική θεωρία ἐκφράστηκε μὲ τὸν ναζισμό στὴ Γερμανία καὶ ἔτσι ἔχουμε τὶς θηριωδίες ποὺ ἔκαναν οἱ ναζιστές. Καίτοι ὅμως ὁ ναζισμός νικήθηκε, δυστυχῶς, παραμένει καὶ σήμερα ὡς νοοτροπία σὲ κάποιους ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ὅταν κάποιος θεοποιεῖ τὸν ἐαυτό του, θέλει νὰ ἐπιβάλλει τὴν ἄποψή του καὶ τὰ πιστεύω του πάνω στοὺς ἄλλους καὶ εἰδικά στοὺς πιὸ κοινωνικά ἀδύναμους, καὶ μάλιστα μὲ ἐπιθετικές ἐνέργειες, αὐτό εἶναι μιὰ μορφή ναζισμοῦ, εἶναι ὁ λεγόμενος νεοναζισμός. Ἡ εὐγονική νοοτροπία στὴν βιολογία εἶναι μιὰ ναζιστική νοοτροπία.

Γιὰ αὐτό, σήμερα τελέσαμε τὸ μνημόσυνο τῶν 59 πατριωτῶν, ἀφενός γιὰ νὰ θυμηθοῦμε αὐτούς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν πατρίδα, καὶ ἀφετέρου γιὰ νὰ πάρουμε καὶ νὰ παίρνουμε μηνύματα γιὰ νὰ ἔχουμε πραγματικά δημοκρατική σκέψη καὶ νοοτροπία.

Στὴ συνέχεια ἄπαντες μετέβησαν στὸ μνημεῖο τῶν ἐκτελεσθέντων, στὸν τόπο τῆς θυσίας, ὅπου ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ οἱ ἐπίσημοι κατέθεσαν στεφάνια. Τὸν πανηγυρικό ἐκφώνησε ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Καλυβίων κ. Δημήτρης Ἀναστασίου. Ἀκολούθησε τὸ προσκλητήριο τῶν νεκρῶν καὶ τὸ μελοποιημένο ποίημα «Καλοκαιριά ‘44» τοῦ Χοράρχη κ. Νικολάου Στρατόπουλου, ποὺ ἀπέδωσε ἡ Χορωδία Γυναικῶν Καλυβίων. Τιμές ἀπέδωσε ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ἀγρινίου.

Μεταξύ τῶν συμμετεχόντων ἦταν ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, οἱ Βουλευτές Αἰτωλοακαρνανίας κ. Γεώργιος Βαρεμένος καὶ κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς τοπικῆς κοινότητας Καλυβίων κ. Δημήτρης Ἀναστασίου, ὁ Ἀναπληρωτής Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἀκαρνανίας, συγγενεῖς τῶν ἐκτελεσθέντων καὶ ἐκπρόσωποι τοπικῶν συλλόγων.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσαν αὐτοί οἱ άνθρωποι νὰ μᾶς δίνει ἔμπνευση γιὰ νὰ ζοῦμε ἐλεύθερα, νὰ ἀγαπᾶμε τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ δική μας καὶ τῶν ἄλλων καὶ νὰ ξέρουμε ὅτι ἡ ἐλευθερία ἡ δική μας σταματάει ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας

Δεῖτε φωτογραφίες

  • Προβολές: 1018