Skip to main content

Ἡ λιτανεία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας

Ἡ λιτανεία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας

Μὲ τὴν λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος ὁλοκληρώθηκε ἡ πανήγυρη τοῦ ὁμώνυμου Ἱεροῦ Ναοῦ ποὺ βρίσκεται στὴν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 27ης Ἰουλίου 2022.

Προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ μεθέορτου ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

Ἡ ἱερά πανήγυρη τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος προσελκύει πλῆθος πιστῶν Χριστιανῶν, καθώς ὁ ἅγιος Παντελεήμων ἀποτελεῖ τὸν συμπολιοῦχο τῆς πόλεως μαζί μὲ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος.

Ἡ λιτανεία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὴν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας

Ἡ ἱερά λιτανεία κατευθύνθηκε στὸ λιμάνι τῆς πόλεως, ὅπου τελέσθηκε ἀρτοκλασία καὶ μίλησε στοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν λαό ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής.

Στὴν ἀρχή ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴ χαρά του ποὺ βρέθηκε γιὰ δεύτερη φορά ὡς Τοποτηρητής στὴν ὠραία Βόνιτσα, ἡ ὁποία στὸ παρελθόν ἦταν ἡ πρώτη Ἐπισκοπή τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ἀπό τὶς δώδεκα ποὺ εἶχε συνολικά.

Ὕστερα, ἀναφέρθηκε στὸ ὅτι ὁ ἅγιος Παντελεήμων ἐξασκοῦσε δύο ἰατρικές. Πρώτα εἶχε φθάσει «στὸ ἄκρον τῆς ἰατρικῆς» τοῦ σώματος καὶ ἔπειτα ἀπέκτησε καὶ «τὴν τῆς ψυχής, κατά Χριστόν, ἰατρικήν» καὶ μὲ αὐτήν ἀνέστησε καὶ νεκρό. Ἔτσι, μαθαίνουμε ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ ἰατρική τοῦ σώματος, καὶ ἄλλο εἶναι ἡ ἰατρική τῆς ψυχής, ἡ θεολογική ἰατρική καὶ δὲν πρέπει νὰ γίνεται σύγχυση μεταξύ τους.

Στὴν συνέχεια εἶπε ὅτι στὴν ἐποχή μας τονίζεται πολύ ἡ ἰατρική τοῦ σώματος, ἀλλά πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν καὶ ἡ ψυχική ἰατρική, τὴν ὁποία διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πρόκειται γιὰ τὴν θεραπεία τῶν λογισμῶν, τῶν παθῶν, τὴν μετατροπή τῆς φιλαυτίας σὲ φιλανθρωπία καὶ φιλοθεΐα. Ἔτσι θὰ ἐξισορροπήσει ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τὴν «ἀγροτική ἐπανάσταση» ποὺ ἀπό τὸ κυνῆγι καὶ τὴν τροφοσυλλογή ἀσχολήθηκε μὲ τὴν γεωργία, πέρασε στὴν «βιομηχανική ἐπανάσταση» μὲ κέντρο τὶς πόλεις καὶ τα ἐργοστάσια, καὶ στὶς ἡμέρες μας ἔφθασε στὴν «γενετική ἐπανάσταση», τὴν λεγόμενη βιοτεχνολογία, μὲ κέντρο τὸ ἐργαστήριο καὶ τὸ γενετικό ὑλικό.

Προσδιορίζοντας αὐτές τὶς τρεῖς ἐπαναστάσεις εἶπε, ὅτι κάθε μία ἀπό αὐτές ἔχει τὰ θετικά καὶ τὰ ἀρνητικά ἀποτελέσματα. Ἰδίως αὐτό γίνεται μὲ τὴν σύγχρονη μοριακή βιολογία καὶ τὴ γενετική μηχανική. Ἔχει θετικά ἀποτελέσματα, ἀλλά μποροῦν νὰ προκύψουν καὶ ἀρνητικά ἀποτελέσματα ἀπό τὸν ἀνασυνδυασμό τοῦ DNA.

Οἱ ἴδιοι οἱ ἐπιστήμονες τὸ κατάλαβαν αὐτό καὶ γιὰ αὐτό ἀναπτύχθηκε ἡ ἐπιστήμη τῆς Βιοηθικῆς, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ ὠφεληθεῖ καὶ νὰ μὴν καταστραφεῖ, δηλαδή πρέπει νὰ συνδυασθοῦν οἱ βιολογικές γνώσεις μὲ τὲς ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες.

Ἰδιαιτέρως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι στὴν ἐποχή μας εἶναι ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν ψυχική – πνευματική ἰατρική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὴν λεγόμενη «Βιοθεολογία».

Καὶ κατέληξε λέγοντας ὅτι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὶς βιολογικές του λειτουργίες εἶναι πολύ φτωχό καὶ ἀνίκανο νὰ ἱκανοποιήσει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀναζητᾶ τὸν Θεό καὶ τὴν αἰώνιο ζωή. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα «θεοπεινασμένο» καὶ «θεοδιψασμένο» ὄν καὶ δὲν ἱκανοποιεῖται μόνο ἀπό τὶς σωματικές ἀπολαύσεις, ἀλλά ἀναζητᾶ τὸν αἰώνιο Θεό. Αὐτό δείχνει καθαρά ὁ ἅγιος Παντελεήμων μὲ τὶς δύο ἰατρικές ποὺ ἐξασκοῦσε, κυρίως μὲ τὴν ἁγιότητά του, καὶ γιὰ αὐτό εἶναι ἕνα πρότυπο ζωῆς.

Στὴν ἱερά λιτανεία συμμετεῖχαν ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ἀκτίου Βονίτσης, οἱ κληρικοί τῆς Βόνιτσας καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας, πρώην ὑπουργός καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας στὸ ΝΑΤΟ κ. Σπήλιος Λιβανός, ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ὁ Πολιτευτής κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ὁ Ἐντεταλμένος Σύμβουλος – Βοηθός τοῦ Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Μιχαήλ Γούδας, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας, ἐκπρόσωποι συλλόγων καὶ πλῆθος πιστῶν.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία

Δεῖτε φωτογραφίες

  • Προβολές: 1060