Skip to main content

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Ἱερὰ Πόλη Μεσολογγίου

Τὴν μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου καὶ θαυματουργοῦ πανηγύρισε, μεγαλοπρεπῶς, τὴν Τρίτη 26 Ἰουλίου 2022 ὁ ὀμώνυμος περικαλλής Ἱερός Ναός ποὺ βρίσκεται στὴν Ἱερά Πόλη Μεσολογγίου.

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τὴν πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἑρμήνευσε τὸ ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἐπέλεξε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ διαβάζεται στὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Κυρίως, προσδιόρισε τί σημαίνει «οὔκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ».

Μερικοί, σήμερα, αὐτό τὸ «οὑκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» τὸ ἑρμηνεύουν κοινωνιολογικά, ὅτι δὲν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ ἄνδρα καὶ γυναίκας, ὅτι ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα. Μερικοί προχωροῦν πιὸ πέρα γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ ἄνδρας καὶ γυναίκα μὲ τὸ «ἀνθρώπινο πρόσωπο» ἀνεξαρτήτου φύλου ὡς κάτι τὸ οὐδέτερο καὶ ἄλλοι νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ «πατέρας» καὶ «μητέρα» μὲ τὸ «γονέας πρῶτος» καὶ «γονέας δεύτερος».

Ὅμως δὲν ἱσχύει αὐτή ἡ ἑρμηνεία ἀφοῦ ὑπάρχει διάκριση μεταξύ τῶν φύλων, διότι ἄλλος εἶναι ὁ ρόλος τοῦ καθενός ἀπό αὐτούς. Βεβαίως καὶ οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες ἔχουν ἴσα δικαιώματα ὡς πρὸς τὴν παιδεία καὶ τὴν συμμετοχή τους στὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία χωρίς νὰ καταργεῖται ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ φύλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὸ «οὔκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» τὸ ἑρμηνεύει θεολογικά ὅτι δὲν ἔχουν διαφορά ὡς πρὸς τὴν σωτηρία.

Γιὰ αὐτό γράφει «πάντες υἱοί Θεοῦ  ἔστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» δηλαδή ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ἐν Χριστῶ υἱοθεσία, ποὺ γινόταν μὲ τὸ βάπτισμα κατά τὸ «ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε» καὶ μὲ τὴν ἐσωτερική καρδιακή προσευχή.

Στὴ συνέχεια εἶπε ὅτι οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες ἔχουν βιολογικές διαφορές, ὅπως ὑπάρχουν διαφορές μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνάλογα μὲ τὰ χαρίσματά τους, ἀλλά, ὅλοι εἶναι ἴσοι ὡς πρὸς τὴν νοερά ἐνέργεια, ὡς πρὸς τὸ νὰ γίνουν ἅγιοι, ὁπότε καὶ γίνεται ὑπέρβαση τῶν φύλων, χωρίς νὰ καταργηθοῦν.

Ἔτσι καὶ οἱ γυναῖκες συναγωνίσθηκαν τοὺς ἄνδρες στὴν ἄσκηση, στὴν πίστη, στὴν ὁμολογία, στο μαρτύριο, στὴν ἁγιότητα, ὅπως τὸ βλέπουμε στοὺς βίους τῶν ἁγίων.

Δυστυχῶς, σήμερα δίνεται προτεραιότητα στὰ ἐξωτερικά καὶ τὸ κοινωνικά καὶ ἀποδιώκεται ἡ θεολογία, δηλαδή κοινωνικοποιεῖται τὸ Εὐαγγέλιο καὶ περιφρονεῖται ἡ θεολογία.

Ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο, κατά τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, εἶναι πρεσβεία τοῦ Θεοῦ καὶ παράκλησις πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, διὰ τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ καταλλαγή πρὸς τὸν Πατέρα ὁ Ὁποῖος δίνει στοὺς ὑπακούοντας Αὐτόν τὴν ἀγέννητη θέωση.

Δυστυχῶς, σήμερα παρερμηνεύονται πολλά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔχει κατεβεῖ πολύ τὸ ἐπίπεδο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Λυῶνος γράφει «οὑ γὰρ Θεός τοῖς γεγονόσιν, ἀλλὰ τὰ γεγονότα ὑποτέτακται τῷ Θεῷ καὶ τὰ πάντα ἐξυπηρετεῖ τῷ βουλήματι αὐτοῦ». Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε καὶ νὰ σκεπτόμαστε ὅπως οἱ ἅγιοι.

Μεταξύ τῶν πιστῶν ποὺ ἐκκλησιάστηκαν ἦταν ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λῦρος, οἱ Βουλευτές Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μάριος Σαλμᾶς καὶ κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ἀντιδήμαρχοι καὶ πλῆθος πιστῶν.

Δεῖτε τὸ κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες

 

 

  • Προβολές: 1143