Skip to main content

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Ἀγρίνιο

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Ἀγρίνιο

Τὴν ἑορτή τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐκ Ρώμης ἑόρτασε πανηγυρικά ἡ Χριστιανική Ἔνωση Ἀγρινίου τὴν Παρασκευή 1 Ἰουλίου 2022.

Στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τελέσθηκαν ἡ ἀκολουθία τοῦ Όρθρου καὶ ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητοῦ τῆς Ιεράς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τὸ κήρυγμά του, ἀναφέρθηκε στὸ Ἀπολυτίκιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων: «Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί ἐπισκέψασθε τἀς ἀσθενείας ἡμῶν» ποὺ δὲν εἶναι μόνο σωματικές ἀσθένειες, ἀλλά καὶ ψυχικές καὶ πνευματικές.

Στὴν συνέχεια ἀπάντησε στὸ ἐρώτημα «τί εἶναι τὰ θαύματα;». Ἀνέφερε ὅτι θαῦμα δὲν εἶναι ἡ ἄρση τῶν λεγομένων φυσικῶν νόμων, γιατί τότε θὰ φαινόταν ὅτι ὁ Θεός ἀναιρεῖ αὐτά ποὺ ὁ Ἴδιος ἔθεσε, ἀλλά σημαίνει ὅτι ὁ Θεός κάποια στιγμή θέλει νὰ ἐνεργήσει κατά ἕνα διαφορετικό τρόπο, ἀφοῦ Αὐτός διευθύνει τὸν κόσμο μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του.

Ἔπειτα, ἀνέπτυξε τὸ θέμα ὅτι τὸ μεγαλύτερο θαῦμα εἶναι ἡ σωτηρία καὶ ἡ ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων. Εἶπε ὅτι ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάνει θαύματα – θεραπεῖες ἀσθενειῶν, ἀλλά ἔκανε θαύματα γιὰ νὰ φανερώσει ὅτι εἶναι Αὐτός γιὰ τὸν ὁποῖον μιλοῦσαν οἱ Προφῆτες, ὅτι θὰ ἔλθει γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσμο ἀπό τὸν διάβολο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο.

Ὡς παράδειγμα, ἀνέλυσε τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ. Πρώτα συγχώρησε τὶς ἁμαρτίες του καὶ ὅταν οἱ Γραμματεῖς ἀμφισβήτησαν ὅτι ἔχει αὐτή τὴν δυνατότητα, τότε εἶπε: «Γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες εἶπε στὸν παραλυτικό: σήκω, πᾶρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου». Τὸ πραγματικό θαῦμα εἶναι ἡ συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν. Ἡ θεραπεία εἶναι ἀπόδειξη ὅτι συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρτίες του.

Ἀκόμη θαύματα ἔγιναν ἀπό τὸν Χριστό γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ διδασκαλία Του, ἤ ἔχουν ἐσχατολογικό νόημα, δηλαδή δείχνουν τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Ἐπί πλέον, ἀνέφερε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία πρέπει νὰ γίνεται κατά τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀνάμνησή Του καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι, ὅταν μετέχουμε τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ διακηρύσσουμε τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἱερός Νικόλαος Καβάσιλας ἑρμηνεύει ὅτι τελώντας τὴν Θεία Λειτουργία δὲν ἐνθυμούμαστε τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τὰ Πάθη Του, τὸν Σταυρό Του, διότι τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ εἶναι «ποιητικά τῆς σωτηρίας ἡμῶν» καὶ χωρίς αὐτά δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀναστηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἐνῶ τὰ θαύματα εἶναι «ἀποδεικτικά μόνον», δηλαδή ἔγιναν τὰ θαύματα γιὰ νὰ πιστευθεῖ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀληθινά ὁ Σωτήρ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι πρέπει νὰ δώσουμε σημασία καὶ προτεραιότητα στὴν ἀναγέννησή μας, τὴν θεραπεία μας ἀπό τὰ πάθη. Τὸ μεγάλο θαῦμα εἶναι τὸ πώς ὁ ἄνθρωπος ἀπό ἐμπαθῆς μπορεῖ νὰ θεραπευθεῖ καὶ νὰ μετάσχει μὲ καθαρή καρδία τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ πώς θὰ γνωρίσει τὸν Θεό ἐν Πνεύματι Ἁγίω τὸ ὁποίο θὰ ἔχει αἰώνιες συνέπειες.

Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου κ. Σπυρίδων Παπαθανασίου καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἡ Ἀντιδήμαρχος κα Μαρία Παπαγεωργίου, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Ἀγρινίου, ἡ Πολιτευτής κα Γεωργία Μπόκα καὶ πλῆθος πιστῶν, καθώς τὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητό στοὺς κατοίκους τοῦ Ἀγρινίου.

Μετά τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τὸ Γηροκομεῖο ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανική Ἔνωση καὶ ἐφέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωῆς καὶ προσφορᾶς στὴν τρίτη ἡλικία. Ξεναγήθηκε στοὺς χώρους τοῦ ἱδρύματος, προσκύνησε στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν λειτουργία του ἀπό τὸν Πρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, ἐνῶ συνομίλησε μὲ τοὺς τροφίμους στὴν τραπεζαρία.

Ἐπίσης ἀνακάλεσε στὴν μνήμη του ἀναμνήσεις ἀπό τὰ παιδικά του χρόνια, καθώς το Γηροκομεῖο συνδεόταν στενά μὲ τὸ Οἰκοτροφείο ποὺ διέμενε ὁ ἴδιος στὸ Ἀγρίνιο καὶ μὲ τὸ Θεραπευτήριο ποὺ διατηροῦσε ἡ Χριστιανική Ἕνωση τὴν ἐποχή ἐκείνη, τὸ ὁποῖο διηύθυνε ἡ ἀείμνηστη Παρασκευή Καραγιάννη, θεία τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἔτσι ὁ ἴδιος ἀπό παιδί τοῦ Δημοτικοῦ ἐπισκεπτόταν τοὺς χώρους αὐτούς καὶ διατηρεῖ ζωντανές ἀναμνήσεις. Ἐπίσης στὸ Γηροκομεῖο συναντήθηκε μὲ τὴν κα Γεωργία Λούφου, τὴν τελευταία ἐν ζωή ἀπό τὶς ἀδελφές ποὺ διακονοῦσαν τὸ Θεραπευτήριο καὶ τὸ Γηροκομεῖο τὴν ἐποχή ἐκείνη.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας

Δεῖτε φωτογραφίες

  • Προβολές: 1220