Skip to main content

Προσφορά Βιβλίων ἀπό τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου στὸ Παπαστράτειο Γυμνάσιο Ἀγρινίου

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 28 Μαΐου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε τὸ Παπαστράτειο Γυμνάσιο Ἀγρινίου, ὑπό τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Ἀγρινίου, μὲ θέμα: «Ὁ διαχρονικός ρόλος τοῦ Παπαστρατείου Γυμνασίου Ἀγρινίου στὴν τοπική κοινωνία καὶ τὴν ἐκπαίδευση».

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στοὺς ἀποφοίτους τῶν Παπαστρατείων Ἐκπαιδευτηρίων, κατά τὸν χαιρετισμό του, ἀνακοίνωσε τὴν προσφορά του στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Σχολείου 98 τίτλων βιβλίων του.

Ἀνέγνωσε μάλιστα τὴν ἀκόλουθη ἐπιστολή ποὺ ἀπηύθυνε στὴν Διευθύντρια κ. Δέσποινα Ἀλεξοπούλου γιὰ νὰ τὴν ἐνημερώσει γιὰ τὴν δωρεά του.

«Ἀγαπητή κ. Διευθύντρια,

Εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν πρόσκληση νά ἔλθω στό Γυμνάσιο καί νά συνομιλήσω μέ τούς μαθητές τοῦ Σχολείου σας, πράγμα πού μοῦ δημιούργησε χαρά γιά τήν ὅλη ἀτμόσφαιρα καί τό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν.

Ὅπως γνωρίζετε ἀπό τό Παπαστράτειο Ἑξατάξιο Γυμνάσιο Ἀγρινίου ἔλαβα τό Ἀπολυτήριο καί στήν συνέχεια εἰσήχθηκα τόσο στήν Φιλοσοφική Σχολή Ἰωαννίνων ὅσο καί στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης καί τελικά ἐπέλεξα νά φοιτήσω στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ἀπό ὅπου ἔλαβα πτυχίο καί τό κυριότερο ἔμαθα τόν τρόπο ἐρεύνης σέ θεολογικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά θέματα.

Στήν συνέχεια ἀποφάσισα νά ἐνταχθῶ στόν ἱερό Κλῆρο κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλινίκου, τόν ὁποῖον γνώρισα ἐδῶ στό Ἀγρίνιο πού ἦταν Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, καί ἔχει καταταγῆ στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἔχοντας, ὅμως, λάβει τίς βασικές ἀρχές τῆς ἔρευνας ἀπό τήν Θεολογική Σχολή ἐργάσθηκα ποιμαντικῶς καί ἐπιστημονικῶς, δηλαδή συνέδεσα στενά τήν θεολογία μέ τήν ποιμαντική, τήν ποιμαντική μέ τά σύγχρονα φιλοσοφικά, θεολογικά καί κοινωνικά νέα ρεύματα, προσπαθώντας νά ἀπαν­τήσω σέ αὐτά μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Καρπός αὐτῆς τῆς ἐρευνητικῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας μου καί τῆς συμμετοχῆς μου σέ ἑκατοντάδες Διεθνῆ καί Πανελλήνια Συνέδρια, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, πάνω ἀπό 600, εἶναι καί τά βιβλία πού ἔχω ἐκδώσει ἕως τώρα, διότι ὑπάρχουν καί ἑνας ἀριθμός ἀνεκδότων βιβλίων. Τά βιβλία αὐτά ὡς τίτλοι ἀνέρχονται στόν ἀριθμό τῶν 119, πολλά ἀπό αὐτά ἐκδόθηκαν σέ πολλές ἐκδόσεις, καί ἀπό αὐτά 98 βιβλία μεταφράσθησαν μέχρι τώρα σέ 25 γλῶσσες, πού εἶναι γεγονός σπάνιο.

Αὐτό πού μοῦ κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση εἶναι ὅτι οἱ ἀναγνῶστες τῶν βιβλίων μου σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀπό Βορρᾶ ἕως τόν Νότο καί ἀπό Ἀνατολή ἕως τήν Δύση, κάποιο νόημα βρίσκουν σέ αὐτά τά ὁποῖα μεταφράζουν, πού δείχνει τήν ζωντάνια καί τήν ἐπικαιρότητα τῆς ὀρθοδόξου παρα­δόσεως, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ σέ ὅλα τά σύγχρονα θεολογικά, θρησκειολογικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά ρεύματα. Φυσικά, αὐτό δείχνει καί τήν ἐπικαιρότητα τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, ἡ ὁποία εἶναι διαχρονική καί συγχρόνως παραδοσιακή καί μοντέρνα, μυστική καί κοινωνική, ὀντολογική καί ὑπαρξιακή, ἐπίκαιρη καί ἐσχατολογική, καί ἐκφράζεται μέ ἀγάπη καί ὄχι μέ φανατισμό.

Δοξάζω τόν Θεό γι’ αὐτήν τήν ἔμπνευση πού μοῦ ἔδωσε νά γράφω καί εὐγνωμονῶ τούς πνευματικούς μου πατέρας, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγεται πρῶτος πάντων ὁ ἅγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, ὁ Αἰτωλός, ἀλλά καί τούς δασκάλους μου, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί οἱ Καθηγητές τοῦ Παπαστρατείου Ἑξαταξίου Γυμνασίου, πού μᾶς ἐνστάλαξαν τήν ἀγάπη πρός τήν ἔρευνα καί τήν ἐνσυναίσθηση.

Ὡς ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μου πρός τό Παπαστράτειο Γυμνάσιο σᾶς προσφέρω 98 τίτλους βιβλίων πού κυκλοφοροῦν σήμερα, διότι μερικά ἔχουν ἐξαντληθῆ, γιά νά παραμείνουν στήν σχολική Βιβλιοθήκη τοῦ Γυμνασίου σας, ὥστε οἱ μαθητές καί μαθήτριες πού θά σπουδάζουν σέ αὐτό τό Σχολεῖο νά καταλάβουν στήν πράξη, ἀπό μιά μεμονωμένη ἱστορία ἑνός πρώην μαθητοῦ, τήν μεγάλη προσφορά τοῦ συγκεκριμένου Σχολείου στήν κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία.

Καί πάλιν εὐχαριστώντας γιά τήν πρόσκληση καί τήν ὅλη προσφορά εὔχομαι νά ἔχετε ὑγεία καί ἔμπνευση, στούς δέ μαθητές νά ἔχουν ἐπίδοση στήν ἐπιστήμη, τήν κοινωνία καί τήν οἰκογένεια, καί νά γίνουν καλύτεροι ἀπό ἐμᾶς.

Μέ πολλή ἀγάπη καί θερμές εὐχές

+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὴν Ἡμερίδα στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο

  • Προβολές: 1398