Skip to main content

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης στὴ Μακύνεια καὶ στὸ Ἀγρίνιο (φωτογραφίες & video)

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ.Ἱερόθεος χοροστάτησε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 20ης Μαΐου 2022 στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὴ Μακύνεια Ἀντιρρίου Ναυπακτίας.

Κηρύσσοντας τὸν θείο λόγο ἀνέφερε ὅτι ὁ μήνας Μάϊος εἶναι ὁ μήνας τῆς Ρωμηοσύνης, καθότι μέσα σὲ αὐτόν ἑορτάζουμε τέσσερα σχετικά γεγονότα. Στὶς 11 Μαΐου τοῦ ἔτους 330 τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας Ρώμης, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Στὶς 20 Μαΐου τοῦ 325 τὰ προεόρτια τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ποὺ συγκλήθηκε ἀπό τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ ἡ ἐπίσημη ἔναρξη ἔγινε τὸν μήνα Ἰούνιο γιὰ αὐτό καὶ αὐτή τὴν περίοδο τιμοῦμε τοὺς Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Στὶς 21 Μαΐου τοῦ 337 ἡ κοίμηση τοῦ γενάρχου τῆς Ρωμηοσύνης, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ στὶς 29 Μαΐου 1453 ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁπότε καὶ ἀρχίζει ἡ λεγόμενη «πονεμένη Ρωμηοσύνη».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξήγησε ὅτι Ρωμηοσύνη εἶναι ἡ ζωή καὶ τὸ πολίτευμα τῶν Χριστιανῶν Ρωμαίων καὶ ἔχει τὰ ἐξῆς γνωρίσματα. Τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως καθορίστηκε ἀπό τὶς Οἰκουμενικές Συνόδους μὲ τὴν λατρεία καὶ τὴν ὑμνογραφία, ἀφοῦ ἡ θεολογία ἔγινε ποίηση∙ τὴν ἄσκηση, τὸν μοναχισμό καὶ τὴν φιλοκαλία ποὺ καλλιεργήθηκαν μέσα στὰ μοναστήρια καὶ τὴν ὑπερεθνική καὶ οἰκουμενική της διάσταση. Ἡ Ρωμηοσύνη ἦταν μιὰ ὑπερεθνική πολιτεία μὲ πολλές λαότητες, μὲ διαφορετικές γλῶσσες, ἀλλά μὲ τὴν ἴδια παράδοση καὶ τὴν ἴδια θεολογία.

Ἐπίσης τόνισε ὅτι δὲν ὑπῆρχε θεοκρατία στὴν Χριστιανική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία (Βυζάντιο), ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί, γιατί θεοκρατία σημαίνει τὴν ταύτιση τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας σὲ ἕνα πρόσωπο. Στὸ Βυζάντιο ὑπῆρχαν πάντοτε δύο θεσμοί, ὑπῆρχε ἡ συναλληλία μεταξύ Βασιλείας καὶ Ἱερωσύνης.

Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι τὸ πνεύμα τῆς Ρωμηοσύνης ἦταν ἡ οἰκουμενικότητά καὶ ἡ ὑπερεθνικότητα. Σήμερα δυστυχῶς ἀφήνουμε αὐτό τὸ πνεῦμα καὶ πηγαίνουμε στοὺς ἐθνοφυλετισμούς. Εἶναι λοιπόν ἀπαραίτητο, στὶς μέρες μας νὰ κρατήσουμε τὸ πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων. Στὸν Ἑσπερινό καὶ στὴν ἱερά λιτανεία συμμετεῖχαν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κα Μαρία Σαλμᾶ, Ἀντιδημαρχοι, Πρόεδροι Τοπικῶν Κοινοτήτων καὶ πλῆθος πιστῶν χριστιανῶν.

 

Το πρωί τοῦ Σαββάτου 21ης Μαΐου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Αγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος μετέβη στὸ Ἀγρίνιο, στὸν περικαλλή καὶ μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προέστη στὴν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τὸ κήρυγμά του, ἀναφέρθηκε στὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο λέγοντας ὅτι ἦταν μιὰ στρατιωτική καὶ πολιτική μεγαλοφυΐα. Κυριάρχησε σὲ ὅλη τὴν Αὐτοκρατορία καὶ κατάλαβε ὅτι ἔπρεπε νὰ κάνει μιὰ νέα αὐτοκρατορία μὲ νέα πρωτεύουσα καὶ ἔχτισε τὴν Νέα Ρώμη ποὺ πῆρε ἀργότερα τὸ ὄνομά του καὶ ὀνομάστηκε Κωνσταντινούπολη.

Ταυτόχρονα ὅμως ἦταν καὶ ἕνα θεολογικό ὄν ποὺ ἔφθασε στὴν ἐμπειρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Ἀπό τὸν συγκρητισμό, ἀπό τὴν συγκρητιστική ἑνοποιητική ἀρχή ποὺ διδάχθηκε ἀπό τὸν πατέρα του, μέσα ἀπό τὴν ἐπίδραση τῆς στωικῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ νεοπλατωνισμοῦ πέρασε στὸ ἀνώνυμο ὑπερβατικό θεῖο πνεῦμα, σὲ ἕνα φιλοσοφικό μυστικισμό. Ἡ μητέρα του, τοῦ δίδαξε καὶ τοῦ γνώρισε τὸν Χριστό. Τελικά ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔφθασε στὴν θεοπτία, ἀφοῦ πρῶτα εἶδε τὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴ συνέχεια, στὸν ὕπνο του, τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Χριστός.

Γιὰ αὐτό ἀγάπησε πολύ τὸν χριστιανισμό. Ἡ Ἐκκλησία τὸν ἐρμήνευσε θεολογικά καὶ μάλιστα συνέδεσε τὴν θεοπτία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου μὲ τὴν θεοπτία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως φαίνεται στὸ ἀπολυτίκιο ποὺ ψάλλουμε.

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου τόνισε ὅτι σήμερα, δυστυχῶς, κάνουμε τὴν ἀντίστροφη πορεία πηγαίνοντας ἀπό τὴν ὀρθόδοξη θεολογία στὸν συγκρητισμό γιὰ αὐτό ἄς παρακαλέσουμε τὸν ἅγιο Κωνσταντῖνο καὶ τὴν ἁγία Ἑλένη, ποὺ ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στὴν ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ της, νὰ πρεσβεύουν στὸν Θεό νὰ μείνουμε σταθεροί στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση. Ἐάν ἔχουμε κάτι νὰ προσφέρουμε σὲ ὅλο τὸν κόσμο αὐτό εἶναι ἡ ὁρθόδοξη παράδοση ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν χριστιανική ρωμαϊκή αὐτοκρατορία.

Μεταξύ τῶν πιστῶν ποὺ ἐκκλησιάστηκαν ἦταν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας καὶ πρώην Ὑπουργός κ. Σπήλιος Λιβανός καὶ οἱ Ἀντιδήμαρχοι Ἀγρινίου κ. Κωνσταντῖνος Ζώης καὶ κ. Παναγιώτης Μαρνέζος.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Ἑσπερινὸ ΕΔΩ

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ ΕΔΩ

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία ΕΔΩ

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ΕΔΩ

Δείτε φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία ΕΔΩ 

 

  • Προβολές: 1553