Skip to main content

Εἰδήσεις ἀπό τὸ διαδίκτυο καὶ σχόλια

Θεία Λειτουργία στό Διαδίκτυο

Στήν σελίδα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀμερικῆς (http://www.goarch.org/goa/news) διαβάσαμε τήν ἑξῆς εἴδηση:

“Ζωντανή ἀναμετάδοση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπό τό Internet

Σέ μιά πρσπάθεια νά ὑπηρετήσουμε αὐτούς ποῦ, γιά εὔλογες αἰτίες, δέν δύνανται νά συμμετάσχουν στήν θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, ἡ Ὑπηρεσία (Διακονία) τοῦ Διαδικτύου θά ἀναμεταδώση τόν Ὄρθρο καί τήν Κυριακάτικη θ. Λειτουργία ἀπό τό Internet... Οἱ ἀκολουθίες θά ἀναμεταδίδονται σέ μορφή RealAudio καί θά εἶναι διαθέσιμες διαρκῶς στήν σελίδα http://www.goholycross.org...”.

Ὅπως βλέπουμε, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς ἔχει ἱδρύσει καί ἰδιαίτερη Ὑπηρεσία-Διακονία γιά τό Διαδίκτυο. Πιστεύουμε ὅτι εἶναι μιά προσπάθεια πού ὀφείλεται στήν ποιμαντική ἀγωνία τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς. Βέβαια, ἐμεῖς ἔχουμε κάποιες ἐπιφυλάξεις, γιατί ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι ἀκρόαση καί θέαση ἀλλά κοινωνία καί συμμετοχή.

Μηνύματα

Εἴχαμε ὑποσχεθῆ ὅτι θά παρουσιάζουμε μερικά ἀπό τά μηνύματα πού λαμβάνουμε στήν σελίδα Pelagia, καί στήν Romanity, ὅπου παρουσιάζονται τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Σ’ αὐτά τά μηνύματα γίνεται φανερή ἡ δίψα τῶν δυτικῶν γιά ὀρθόδοξα κείμενα καί ἡ ὠφέλεια πού προκαλεῖται ἀπό αὐτά.

“Τα βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεροθέου ἔχουν ἀποτελέσει μιά μεγάλη δύναμη γιά τόν ἄνδρα μου καί μένα, ὥστε νά ἐπανεξετάσουμε τήν ζωή μας καί νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τήν στάση μᾶς ἀπέναντι στόν Χριστό, ὡς τήν μόνη δυνατή διέξοδο. Ζοῦμε στίς Η.Π.Α. στήν Πολιτεία τοῦ Μίτσιγκαν, καί ἔχουμε ἀποκτήσει μερικά ἀπό τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου στά Ἀγγλικά. Μήπως μπορεῖτε νά μᾶς συστήσετε ἕνα μέρος ἐδῶ στίς Η.Π.Α. ὅπου μποροῦμε νά προμηθευτοῦμε μερικά βιβλία στά ἑλληνικά;...
Ἐπίσης, ἔγινε γνωστό σέ ἐμᾶς ὅτι ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε τίς Η.Π.Α. στό παρελθόν. Μήπως γνωρίζετε ἄν σχεδιάζει νά τίς ἐπισκεφθῆ ξανά;
Ὁ Χριστός καί ἡ Θεοτόκος νά σᾶς προστατεύουν

Steve and Maria M.”

* * *

“Κοίταξα στίς δύο σελίδες σας καί ἐντυπωσιάστηκα ἀπό τίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν ἐκεῖ... Μόλις γυρίσω στήν πατρίδα μου θά μελετήσω τίς δύο σελίδες ἀπό πάσης ἀπόψεως καί θά τίς μοιραστῶ μέ τούς ἀδελφούς μου καί τίς ἀδελφές μου στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ.

... Ἔχω μιλήσει στούς φίλους μου, στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ, γιά τήν πλούσια καί γεμάτη δύναμη εὐλογία πού ἔχω δεχθῆ ἀπό τά βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεροθέου, καί δέν μπορῶ νά περιμένω γιά νά τήν μοιραστῶ μαζί τους δίνοντάς τους ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου “Ἀσθένεια καί θεραπεία τῆς ψυχῆς στήν Ὀρθόδοξη Παραδοση”.
... Ἔχω συναντήση τόσους ὑπέροχους ἀνθρώπους ἀπό ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου μετά τήν μεταστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία πρίν ἀπό δύο χρόνια. Ἔχω δεχθῆ τέτοια εὐλογία!

Ἀμέτρητες φορές εὐχήθηκα νά ἤμουν Ὀρθόδοξος σ’ ὅλη μου τήν ζωή (49 χρόνια) ἤ τουλάχιστον σ’ ὅλη μου τήν χριστιανική ζωή (29 χρόνια). Ἀλλά εἶμαι εὐγνώμων στόν Θεό μας πού διάλεξε νά μέ καλέση ὅταν ἐκεῖνος ἔκρινε. Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν βοήθεια καί τήν εὐγενική σας ἀνταπόκριση...”.

“Μήπως ὁ εὐλογημένος Μητροπολίτης πρόκειται νά ἔλθη στίς Η.Π.Α. Ἐάν ναί, θά ἤθελα νά τόν συναντήσω καί νά τόν εὐχαριστήσω πού μου ἄναψε ἕνα τόσο μεγάλο φῶς στήν ζωή μου μέ τά ὑπέροχα βιβλία του. Ἐάν ὄχι, τότε θά ἤμουν εὐχαριστημένος ἄν τοῦ φιλοῦσες τό εὐλογημένο χέρι τοῦ ἐκ μέρους μου καί τοῦ μετέφερες τίς μεγάλες εὐχαριστίες μου γιά τήν μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ πού ἔλαβα μέσω αὐτοῦ.
μέ ἀγάπη ἐν τῷ θριάμβω τῆς Ὀρθοδοξίας

Bop H.”

(ὁ κ. Bop H. ἦταν Βενεδικτίνος καί ἔγινε Ὀρθόδοξος)
(Μεταφρασμένα ἀπό τά ἀγγλικά)

  • Προβολές: 2918