Skip to main content

Ἡ Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα στὴ Ναύπακτο καὶ στὸ Μεσολόγγι (φωτογραφίες & video)

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα ἤ Κυριακή τοῦ Θωμᾶ στὴν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγἰου Βλασίου καὶ στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγἰου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 30 Ἀπριλίου 2022 στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Θωμᾶ Λυγιά Ναυπάκτου.

Κηρύσσοντας τὸν θείο λόγο ἀναφέρθηκε στὸν λόγο τοῦ Θωμᾶ ποὺ εἶπε στοὺς ἄλλους Μαθητές «ἐάν μὴ ἴδω... οὐ μὴ πιστεύσω».

Εἶπε ὅτι αὐτό δὲν ἦταν ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ, ὅπως τὴν γνωρίζουμε καὶ τὴν βλέπουμε σήμερα σὲ πολλούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἦταν ἡ ἐπιθυμία του νὰ δεῖ τὸν Χριστό. Ἔτσι τὸ ἑρμηνεύει ἡ Ἐκκλησία.

Σὲ ἕνα τροπάριο τοῦ Ἑσπερινοῦ ποὺ ψάλλεται ὡς Δοξαστικό, γράφεται ὅτι «οἰκονομικῶς οὐχ εὐρέθη μετ’ αὐτῶν» ὁ Θωμᾶς, ὅταν τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ἐμφανίσθηκε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ φανερωθεῖ τὸ μεγάλο αὐτό μυστήριο.

Στὴν οὐσία ἔλεγε ὅτι δὲν θὰ πιστεύσω «ἐάν μὴ ἴδω καγώ τὸν Δεσπότην». Καὶ αὐτό ἐξειδικεύεται μὲ τὸ «ἐάν μὴ ἴδω τὴ πλευράν, ὅθεν ἐξῆλθε τὸ αἷμα, τὸ ὕδωρ, τὸ βάπτισμα», τὸ εἰσαγωγικό μυστήριο στὴν Ἐκκλησία μαζί μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἀκόμη «ἐάν μή ἴδω τήν πλευράν ἐξ ἧς ἰάθη τό μέγα τραῦμα ὁ ἄνθρωπος». Ἡ φράση αὐτή εἶναι χαρακτηριστική γιατί δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἦταν βαρειά τραυματισμένος καὶ ἔπρεπε νὰ θεραπευθεῖ. Ἀκόμη «ἐάν μή ἴδω πῶς οὐκ ἦν (ὁ Χριστός) ὡς Πνεῦμα, ἀλλά σάρξ καί ὀστέα» καί νικητής τοῦ θανάτου.

Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς ἤθελε νὰ δῆ τὸ μεγάλο αὐτό μυστήριο, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεάνθρωπος καὶ νικητής τοῦ θανάτου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἦταν τραυματισμένος καὶ ὅτι θεραπεύεται στὴν Ἐκκλησία μὲ τὰ Μυστήρια.

Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι δυστυχῶς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν εἴμαστε ὅπως μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός, τραυματισθήκαμε ἀπό τὴν ἁμαρτία, καὶ ἔτσι θεραπευόμαστε στὴν Ἐκκλησία ἀπό τὸν μεγάλο Ἰατρό, τὸν Ἀναστάντα Χριστό.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγἰου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τὴν ἱερά Λιτανεία συμμετεῖχαν ἡ Δημοτική Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική, ὁ χορευτικός ὄμιλος ΝΑΥΣ, μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λυγιᾶ, ὁ βουλευτής κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ. Ἀριστείδης Ραυτόπουλος καὶ πλῆθος πιστῶν.

Τή κυριώνυμη ἡμέρα λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Ἱεροκήρυκας Ἀρχ. Εἰρηναῖος Κουτσογιάννης καί ἀκολούθησε ἐκδήλωση μέ παραδοσιακούς χορούς στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ.

Τὸ πρωί τῆς Κυριακῆς 1ης Μαΐου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγἰου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τὸν οἰκισμό Ἅγιος Θωμᾶς Μεσολογγίου, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προέστη στὴν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερό Ναό.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τὸ κήρυγμά του, ἀναφέρθηκε στὶς δύο ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ ποὺ περιέγραψε τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀναγνώσθηκε σήμερα, τὴν μία φορά στοὺς Μαθητές, ἐνῶ ἀπουσίαζε ὁ Θωμᾶς, τὴν πρώτη ἡμέρα, καὶ τὴν ἄλλη φορά στοὺς Μαθητές παρόντος τοῦ Θωμᾶ, τὴν ἑπόμενη Κυριακή.

Στὴν ἀρχή ἔθεσε τὸ ἐρώτημα ποιός ἦταν ὁ σκοπός ποὺ ἐμφανίσθηκε ὁ Ἀναστάς Χριστός στοὺς Μαθητές καὶ τὶς Μυροφόρες γυναῖκες καὶ ὄχι σὲ αὐτούς ποὺ τὸν σταύρωσαν, γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν θεότητά Του.

Ἀπάντησε ὅτι μὲ τὴν ἐμφάνισή Του ὁ Χριστός δὲν ἤθελε νὰ ἀποδείξει τὴν θεότητά Του, ἀλλά νὰ ὁδηγήσει τοὺς Μαθητές στὴν θέωση. Οἱ Μαθητές εἶχαν προετοιμασθεῖ κατάλληλα μὲ τὴν ὑπακοή, τὴν ὑπομονή, τὴν μετάνοια, καθαρίσθηκαν καὶ ἔτσι ὁ Χριστός μὲ τὴν ἐμφάνισή Του, τοὺς ὁδήγησε στὴν θέωση.

Ὅταν δῆ κανείς τὸν Χριστό στὴν δόξα Του, χωρίς προετοιμασία κατάλληλη, αὐτό εἶναι γι’ αὐτόν κόλαση, πῦρ. Προηγεῖται ἡ κάθαρση, ἀκολουθεῖ ὁ φωτισμός τοῦ νοῦ καὶ φθάνει κανείς στὴν θέωση.

Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς δὲν ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένος, γι’ αὐτό ἐπέτρεψε ὁ Θεός μιὰ ὁλόκληρη ἑβδομάδα νὰ «κατηχῆται» ἀπό τοὺς ἄλλους Μαθητές, ὥστε νὰ πυρποληθεῖ ἀπό τὸν πόθο νὰ δεῖ τὸν Ἀναστάντα Χριστό, καὶ νὰ γίνει ὁ Χριστός καὶ γι’ αὐτόν Φῶς καὶ ζωή.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του εἶπε ὅτι δὲν φθάνει ἁπλῶς νὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ δοῦμε τὸν Χριστό, ἀλλά πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε πνευματικά, ὥστε ἡ συνάντηση μας μὲ τὸν Χριστό νὰ γίνει Φῶς καὶ Παράδεισος καὶ ὄχι πῦρ καὶ Κόλαση. Πρέπει νὰ θεραπευόμαστε, νὰ μεταμορφώνονται ὅλες οἱ ψυχικές δυνάμεις μας γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν Ἀναστάντα Χριστό καὶ νὰ ποῦμε «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».

Μεταξύ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἦταν καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λῦρος.

Μετά τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε καὶ προσκύνησε τὴν ἱστορική Ἱερά Μονή Ἁγἰου Συμεών Μεσολογγίου.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Ἑσπερινὸ ΕΔΩ

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ  ΕΔΩ

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ ΕΔΩ

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ΕΔΩ

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὴν Θεία Λειτουργία ΕΔΩ

  • Προβολές: 1242