Skip to main content

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου - Στά Σιταράλωνα Τριχωνίδος

 
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος, στό χωριό Σιταράλωνα Τριχωνίδος, ἱερούργησε τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, 20 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.
 
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε τῆς ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας. Κηρύσσοντας τόν θεῖο λόγο ἀναφέρθηκε στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ πού δείχνει ὅλη τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ μέχρι τήν ἐπιστροφή του στό Θεό, πού ἔγινε διά τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 
Ὑπογράμμισε, κυρίως, τό γεγονός τῆς ἐπιστροφῆς στόν Πατέρα, ἑστιάζοντας στό μυστήριο τῆς υἱοθεσίας πού προσδιορίζεται μέ τόν ἐναγκαλισμό καί τόν ἀσπασμό τοῦ Πατέρα, ἀλλά καί στά σύμβολα τῆς υἱοθεσίας, σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος.
 
Ὁ ἱερός Θεοφύλακτος συνοψίζοντας τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρει ὅτι ἡ «πρώτη στολή» μέ τήν ὁποία ἐνέδυσε ὁ Πατέρας τόν Ἄσωτο Υἱό εἶναι ἡ ἀρχαία στολή, ἡ στολή πού φοροῦσαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα στόν παράδεισο. Εἶναι τό ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας ἤ τοῦ Βαπτίσματος.
Τό δεύτερο σύμβολο εἶναι τό δαχτυλίδι. Τό χέρι, κατά τόν ἱερό Θεοφύλακτο, εἶναι τό σύμβολο τῆς πράξεως. Τό δαχτυλίδι εἶναι ἡ σφραγίδα. Ἡ σφραγίδα εἶναι ἡ δωρεά τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό μετά τό Βάπτισμα ἀκολουθεῖ τό Χρίσμα μέ τήν ἐπίκληση «σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου, ἀμήν».
 
Τά ὑποδήματα στά πόδια δίδονται «ἵνα φυλλάτωνται ἀπό τῶν σκορπίων», ἀπό τόν διάβολο καί γιά νά εἶναι «ἕτοιμοι, εἰς τό εὐαγγελίζεσθαι».
 
Ἀκολουθεῖ ἡ προσφορά τοῦ μόσχου τοῦ σιτευτοῦ, πού εἶναι τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. «Ὁ ἄρτος, κατά τό φαινόμενον ἐκ σίτου συνεστώς, κατά τό νοούμενον δέ σάρξ ὤν μόσχος ἄν λεχθείη».
 
Ὀλοκληρώνοντας τήν ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς, ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε λέγοντας ὅτι αὐτό εἶναι τό μυστήριο τῆς υἱοθεσίας, αὐτή εἶναι ὁλόκληρη ἡ πνευματική ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού ξεκινᾶ ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Χρίσμα καί καταλήγει στήν Θεία Εὐχαριστία. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος στήν πορεία τῆς ζωῆς του ἁμαρτήση, τότε, διά τῆς μετανοίας, ἀποκαθίσταται καί πάλι γιά νά μπορεῖ νά μετέχη τοῦ δείπνου τῆς ζωῆς.
 
Κατόπιν συνέδεσε τά προηγούμενα μέ τήν ζωή τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε καί μεγάλωσε στό χωριό αὐτό.
 
Ἐξέφρασε τήν χαρά του γιατί ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Σιταραλώνων καί τόνισε ὅτι ὁ ἅγιος Καλλίνικος σέ αὐτό τό χωριό ἔλαβε τήν υἱοθεσία κατά Χάριν, ἔλαβε τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καί τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, συμμετεῖχε στήν Θεία Λειτουργία κοντά στόν εὐλαβέσταστο παππού του, τόν π. Ἀθανάσιο, ἀπό τόν ὁποῖο ἔμαθε τά ἱερά γράμματα.
 
Σέ αὐτό τό χωριό ὁ ἅγιος Καλλίνικος γνώρισε τήν ἁγιορείτικη, ἐκκλησιαστική καί τήν μυστική θεολογία, ἀλλά καί τά σύμβολα τῆς θεολογίας.
 
Καί πάντα ἀγαποῦσε αὐτά τά θέματα καί μιλοῦσε γι’ αὐτά. Μιλοῦσε γιά τό Βάπτισμα, τό Χρίσμα, τήν μετάνοια, γιά τήν ἱερά Ἐξομολόγηση, γιατί μέσῳ αὐτῶν ἐπιστρέφει ὁ ἄνθρωπος καί πάλι πρός τόν Πατέρα καί δέχεται τόν ἀσπασμό τῆς υἱοθεσίας.
 
Κατά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν οἰκογένεια τοῦ ἁγίου Γέροντά του, λέγοντας ὅτι στό χωριό αὐτό ὑπῆρχε μιά ἁγία ρίζα, ἡ οἰκογένεια τοῦ παπα-Θανάση πού μεγάλωσε τά παιδιά του καί τά ἐγγόνια του μέσα στήν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κορμός καί κλαδιά ἦταν οἱ γονεῖς του καί καρποί εὐκλεεῖς ἦταν τά παιδιά μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ἅγιος Καλλίνικος.
 
Προέτρεψε τούς πιστούς νά συνεχίσουν αὐτήν τήν εὐλογημένη παράδοση. Νά κρατήσουν αὐτές τίς παραδόσεις πού ἔδωσαν στήν Ἐκκλησία δύο ἀρχιερεῖς, ἱερέα καί ἕναν τόσο μεγάλο ἅγιο.
 
Μεταξύ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Βασίλειος Γκίζας, τρεῖς ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου Θέρμου, ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, οἱ συγγενεῖς τοῦ ἁγίου Καλλινίκου καί οἱ χωριανοί.
 
Μετά τήν ἀπόλυση καί τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου τέλεσε τρισάγιο γιά τόν Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Κωνσταντῖνο, τόν π. Ἰωάννη Ποῦλο καί γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους συγγενεῖς τοῦ ἁγίου Καλλινίκου καί ἔπειτα ἐπισκέφθηκε τόν χῶρο στόν ὁποῖο γεννήθηκε καί μεγάλωσε καί ὅπου ἀνοικοδομήθηκε νέα κατοικία .
 
Στήν συνέχεια μετέβη στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Μουρόσκλαβο, ὅπου λειτουργοῦσε ὁ παπα-Θανάσης, ἐκεῖ πού βαπτίσθηκε ὁ ἅγιος Καλλίνικος, μάλιστα βρῆκε καί τήν ἱερά κολυμβήθρα, ὅπου βαπτίσθηκε μικρό παιδί ὁ ἅγιος.
 
Στόν Ναό αὐτό μυήθηκε στήν ἐκκλησιαστική ζωή μέχρι πού μετέβη στήν Ἀθήνα γιά τίς θεολογικές του σπουδές. Ἦταν ἕνας χῶρος πού ἀγαποῦσε ὑπερβολικά ὁ Ἅγιος καί διηγεῖτο στόν Μητροπολίτη Ἱερόθεο πολλές ἀναμνήσεις ἀπό τίς ἱερές ἀκολουθίες. Ἐκεῖ τέλεσε τρισάγιο στόν θαυμαστό παπα-Ἀθανάσιο, ὅπου εἶναι ἐνταφιασμένος.
 
Τέλος, μαζί μέ τόν πρόεδρο τοῦ χωριοῦ, τούς ἱερεῖς καί τούς συγγενεῖς καί χωριανούς συζήτησαν γιά τόν κατάλληλο χῶρο γιά ἀνοικοδόμηση Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Καλλινίκου.
 
 

Δείτε το κήρυγμα του Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δείτε την απόλυση της θείας Λειτουργίας

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

  • Προβολές: 2138