Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα - Τοποτηρητεία Ἰανουαρίου 2022

Κυριακή πρό τῶν Φώτων, 2 Ἰανουαρίου 2022, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας, (video)

(φωτογραφίες-βίντεο)

Δεῖτε τό κήρυγμα γιά τήν πνευματική ὡρίμανση τοῦ Χριστιανοῦ

Δεῖτε τόν λόγο στήν ἀπόλυση τῆς θ. Λειτουργίας

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

Παραμονή τῶν Φώτων στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου, 5 Ἰανουαρίου 2022, (video)

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου

Δεῖτε τόν λόγο στήν ἀπόλυση

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

 Θεοφάνεια 2022 στό Μεσολόγγι 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἑόρ­τασε τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας στήν ὁποία ὁρίσθηκε ὡς Τοποτηρητής.

Τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία καί ἀκολούθησε ὁ Μέγας Ἁγιασμός σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρέστησαν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ἡ Ἀντιπερι­φερειάρ­χης κ. Μαρία Σαλμᾶ,  ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λύρος, πολλοί αὐτοδιοικητικοί καί ἐκπρόσωποι τοῦ Στρα­τοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Λιμενικοῦ, τῆς Τροχαίας, τῆς Πυροσβε­στικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἑρμήνευσε μιά φράση ἀπό τά τροπάρια τῶν Αἴνων, πού συνέγραψε ὁ ἅγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων­σταν­τινουπόλεως: «Ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον». Εἶπε ὅτι ἄλλο εἶναι τό φαινόμενο καί ἄλλο εἶναι τό νοούμενο. Τό φαινόμενο εἶναι αὐτό πού βλέπουν οἱ αἰσθήσεις, ἄλλωστε ἡ φαινομενολογία μελετᾶ τά φαινόμενα - πράγματα πού γίνονται ἀντιληπτά ἐνσυνείδητα διά τῶν αἰσθήσεων,  ἐνῶ τό νοούμενο εἶναι τό ἐσωτερικό, τό βάθος τῶν γεγονότων. Τό φαινόμενο εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος πῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό, ἐνῶ τό ὑπέρ τούς οὐρανούς νοούμενο εἶναι ὅτι αὐτός εἶναι Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τό φαινόμενο εἶναι  ἕνα ἁπλό νερό στήν κολυμβήθρα, ἐνῶ τό ὑπέρ τούς οὐρανούς νοούμενο εἶναι ὅτι εἶναι ἁγιασμένο νερό ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί γίνεται καθάρσιο τῶν ψυχῶν.

Κατέληξε ὅτι, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι βλέπουν τά πάντα ἐξωτερικά, αἰσθησιοκρατικά, κατά τό φαινόμενο, ἐνῶ μέσα στήν Ἐκκλησία βιώνουμε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τοῦ μυστη­ρίου.

Στήν συνέχεια, χωρίς πομπή, ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τόν Πρωτο­σύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Καραγεῶργο, τούς Ἱερεῖς, τούς Διακόνους, τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τόν λαό μετέβη στό λιμάνι ὅπου ἔρριξε τόν Τίμιο Σταυρό στήν Λιμνοθάλασσα τοῦ Μεσολογγίου καί σέ ἐκεῖνον πού «ἔπιασε» τόν Σταυρό ἔδωσε ἕναν χρυσό Σταυρό, ὅπως ἐπίσης ἔδωσε δῶρα σέ ὅλους τούς κολυμβητές.

Ἐκεῖ εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ φώτιση ἀπό τόν Θεό, ἐξέφρασε τήν χαρά του πού ἔκανε τήν ἀκολουθία στήν περίφημη Λιμνοθάλασσα τῆς ἡρωικῆς καί Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου καί εὐχήθηκε νά αἰσθανόμαστε ὅλοι τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τῆς Ἐκκλησίας.

Σέ δηλώσεις σέ τοπικούς δημοσιογράφους ἐξέφρασε τήν συγκί­νησή του πού ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά λειτουργήση αὐτήν τήν ἡμέρα στό Μεσολόγγι, ὅπου διακόνησαν ὡς Μητροπολίτες οἱ ἀείμνηστοι Ἱερόθεος, τοῦ ὁποίου το ὀνομα φέρει, Θεόκλητος καί Κοσμᾶς, καί ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Πρωτο­σύγ­κελλος ὁ γέροντάς του ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης. Τόνισε ὅτι ἐμεῖς ἐρχόμαστε καί παρερχόμαστε, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει στούς αἰῶνες. Ὅπως τοῦ ἔλεγε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρός Σεραφείμ, ἡ Ἐκκλησία ὁμοιάζει μέ ἕνα τραῖνο πού τρέχει συνεχῶς, σέ κάθε σταθμό κατεβαίνουν καί ἀνεβαίνουν ἄνθρωποι, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία πορεύε­ται. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλη­σία.

Ἦταν πράγματι μιά εὐλογημένη ἡμέρα, παρά τήν θλίψη ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου

Δεῖτε τίς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

Ὁ λόγος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου στό ἐννεαήμερο μνημόσυνο τοῦ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ, 11 Ἰανουαρίου 2022, (video)

Δεῖτε το video ΕΔΩ

 

Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου στά Γιάννενα, 16-17 Ἰανουαρίου 2022 (video)

 

Ὁμιλία στὸν ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις (video)

 

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν ἑσπερινὸ γιὰ τὸν Νεομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο τὸν ἐν Ἰωαννίνοις ΕΔΩ

 

306 20 a

Στά Ἰωάννινα, στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος μέ τόν Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο μπροστά ἀπό τόν τάφο τοῦ ἁγίου Γεωργίου.

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

Πανήγυρις Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ἀμφιλοχία

Τήν Τρίτη, 18 Ἰανουαρίου,  ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, προεξῆρχε τῆς πανηγύρεως (στόν Ὄρθρο καί τή θεία Λειτουργία) τοῦ πολιούχου Ἀμφιλοχίας, ἁγίου Ἀθανασίου, στόν παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου, τοῦ ὁποίου πρίν ἀπό τέσσερα χρόνια γιορτάστηκαν τά 150 χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερσή του.

Παρόντες στήν Πανήγυρη ἦταν ἡ Ἀντιπεριφερειάρτχης Αἰτωλοακαρνανίας κ.  Μαρία Σαλμᾶ, ὁ δήμαρχος Ἀμφιλοχίας κ. Γεώργιος Κατσούλας, τό παλαιό στέλεχος τῆς αὐτοδιοίκησης κ. Νικόλαος Τέλωνας καί ἀρκετός κόσμος, ὅσος ἐπέτρεπαν τά ὑγειονομικά πρωτόκολλα. 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν συγκίνησή του γιατί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμφιλοχίας λειτουργοῦσε συχνά, ὡς Πρωτοσύγκελλος, ὁ γέροντάς του ἅγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, ἀλλά καί ὡς Μητροπολίτης Ἐδέσσης λειτούργησε σ' αὐτόν τόν Ἱερό Ναό καί ἡ μνήμη του ἔμεινε ζωντανή στούς κληρικούς καί τόν λαό τῆς Ἀμφιλοχίας, πράγμα πού ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν δημιουργία Παρεκκλησίου, ἑντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, ἀφιερωμένου στόν ἅγιο Καλλίνικο.

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

 

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἐνορία τοῦ Γαλατᾶ (video)

Τήν Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἀγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Γαλατᾶ, ὁ ὁποῖος ἀνήκει ἐκκλησιαστικά στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, αὐτοδιοικητικά ὅμως στόν Δῆμο Ναυπακτίας.

Στήν θεία Λειτουργία συμμετείχαν ἐκτός ἀπό τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τοῦ Γαλατᾶ π. Γεώργιο Μπίμπο, ὁ π. Ἀνδρέας Καππές τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεσολογγίου καί ὁ Διάκονος  Ἀμβρόσιος Καλλιάφας. Παρόντες ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ Ἀντιδήμαρχος τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Χάλκειας κ. Σπύρος Τραχύλης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Ντίνος Τσουκαλάς, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας Γαλατᾶ κ. Λευτέρης Μπαλωμένος καί πιστοί τῆς Ἐνορίας τοῦ Γαλατᾶ.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἔκανε λόγο γιά τήν θεραπεία τοῦ τυφλοῦ στήν Ἱεριχώ. Ὁ τυφλός ἤθελε νά ἀποκτήση τήν ὅρασή του καί νά παύση νά ἐπαιτῆ, καί ὁ Χριστός ἱκανοποίησε τό αἴτημά του.

Τόνισε ὅτι ἔγινε συνάντηση μεταξύ τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου, ὁ μεγάλος Ὀφθαλμός πού βλέπει τά πάντα, καί τοῦ τυφλοῦ πού βρισκόταν στό σκοτάδι. Ὁμως μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ τυφλοῦ παρεμβάλλονται «οἱ προάγοντες», οἱ ὁποῖοι ἐπιτιμοῦσαν τόν τυφλό γιά νά σιωπήση. Αὐτός, ὅμως, δέν τούς ἄκουσε καί  ἔκραζε περισσότερο.

Ὑπογράμμισε ὅτι πάντα μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί ἡμῶν παρεμβάλλονται διάφοροι πού θέλουν νά δημιουργήσουν προβλήματα γιά νά μή γίνη αὐτή ἡ συνάντησή μας μέ τόν Χριστό.

Ὅλοι μας, ἐκτός ἀπό τίς σωματικές ἀνάγκες, ἔχουμε καί πνευματικές, ψυχικές ἀνάγκες. Θέλουμε νά ἐπικρατῆ ἀγάπη, εἰρήνη, ὁμόνοια καί δικαιοσύνη στήν κοινωνία, ἀλλά θέλουμε καί εἰρήνη στήν καρδιά μας, θέλουμε νά συναντήσουμε τόν Θεό. Χωρίς Θεό ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυστυχισμένος, ἀφοῦ «δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται», ὅπως ἔλεγε ὁ Ντοστογιέφσκι. Ὅταν «πεθαίνει» ὁ Θεός, ὅπως ἔλεγε ὁ Νίτσε, τότε πεθαίνει καί ὁ ἄνθρωπος.

Καί ἐνῶ θέλουμε νά ἱκανοποιήσουμε τίς ψυχικές μας ἀνάγκες, νά ἀποκτήσουμε πνευματική ὅραση καί νά δοῦμε τόν Θεό, δυστυχῶς ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς μᾶς θέτει ἐμπόδια, μᾶς ἐπιτιμᾶ γιά νά σιωπήσουμε, γιά νά μή ἱκανοποιοῦμε αὐτές τίς ἐσωτερικές, ψυχικές μας ἀνάγκες, καί νά μείνουμε αἰωνίως τυφλοί.

Κατέληξε ὅτι ἐμεῖς πρέπει νά προσπερνᾶμε ὅλα τά ἐμπόδια προκειμένου νά συναντήσουμε τόν Χριστό, πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, καί νά ἀποκτήσουμε τό φῶς τῆς ζωῆς μας αἰωνίως.

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τοῦ Γαλατᾶ π. Γεώργιο Μπίμπο, τόν ὁποῖο μέ ἐντολή τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Θεοκλήτου εἶχε χειροτονήσει εἰς Πρεσβύτερο καί εὐχήθηκε νά λυθῆ τό θέμα τῆς γέφυρας τοῦ ποταμοῦ Εὐήνου, πού συνδέει τόν Γαλατᾶ μέ τό Μεσολόγγι, γιά νά ἐξυπηρετοῦνται οἱ  κάτοικοι τοῦ Γαλατᾶ καί ἰδίως οἱ μαθητές.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας ὅπου εἶχε συζήτηση μέ τό ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐνορία καί τούς Χριστιανούς. Ἔπειτα, ἐπισκέφθηκε τό Μίνι Μάρκετ καί ἕνα κεντρικό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ πού ἦταν στήν περιοχή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί χαιρέτησε τούς ἀνθρώπους.

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε τήν ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

306 20 c

 Ὁ Μητροπολίτης μας μέ τόν π. Ἀριστείδη Ἀντωνιάδη στό Ἀγρίνιο, στό σπίτι πού στεγαζόταν τό Οἰκοτροφεῖο στό ὁποῖο διέμενε ὁ Σεβασμιώτατος ὡς μαθητής Γυμνασίου. 

 

306 20 b

Τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου

 

Συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου σέ δημοσιογράφους τῆς Αἰτωλοακαρνανίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἔδωσε συνέντευξη Τύπου στούς δημοσιογράφους ὅλου τοῦ Νομοῦ, τήν Τετάρτη 26 Ἰανουαρίου 2022, στήν Αἴθουσα Συνεδριάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Αἰτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο) στήν Ἱερά Πόλη Μεσολογγίου, τήν ὁποία εὐγενῶς παρεχώρησε ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Μαρία Σαλμᾶ.

Στήν ἀρχή τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ἀνταπόκριση στήν πρόσκληση καί τούς συνεχάρη γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν, γιατί βρίσκονται στό ἐνδιάμεσο μεταξύ τοῦ λαοῦ καί τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας, ὁπότε ἐνημερώνουν τόν λαό γιά τίς ἀποφάσεις τῶν φορέων τῆς Πολιτείας, καί ἐνημερώνουν τούς ὑπευθύνους γιά τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ.

Στήν συνέχεια παρουσίασε τίς ἀπόψεις του γιά τέσσερα βασικά θέματα.

Πρῶτον, ἀνέλαβε Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας τήν 3 Ἰανουαρίου 2002, μέ ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ὡς Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὕστερα ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ, ὥστε νά μήν ὑπάρχει κενό στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση, καί νά ὑπάρχει ἐνότητα τῆς κάθε Μητροπόλεως μέ τήν Ἐκκλησία.

Ὡς Τοποτηρητής ἔχει ποιμαντική καί διοικητική ἁρμοδιότητα μέσα στά πλαίσια τῶν  διατάξειων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θά παραμείνη Τοποτηρητής μέχρι τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου, στόν ὁποῖο θά παραδώση τήν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Μέσα στά πλαίσια αὐτά εἶπε ὅτι καί ὁ ἴδιος γνωρίζει τά θέματα τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας τοῦ Νομοῦ Αἰωλοακαρνανίας, διότι στό παρελθόν 4 χρόνια μαθήτευσε στά «Παπαστράτεια» Σχολεῖα Ἀγρινίου, 15 χρόνια συνοικοῦσε μέ τόν Γέροντά του ἅγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Ἐδέσσης, πού καταγόταν ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία καί διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, καί τοῦ διηγόταν πολλά περιστατικά, καί 27 χρόνια εἶναι Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, στήν Αἰτωλοακαρνανία.

Δεύτερον, συνδεόταν μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ μέ ἀδελφική φιλία καί ἀγάπη ἀπό τά μαθητικά χρόνια στό Ἀγρίνιο, καί συνεργάζονταν σέ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τόσο στόν Νομό Αἰτωλοακαρνανίας ὅσο καί στά Συνοδικά Ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ ἦταν διαχρονικό, σημαντικό καί πρέπει νά συνεκτιμηθῆ στήν ὁλότητά του. Τελικός Κριτής εἶναι ὁ Θεός.

Τρίτον, τά τελευταῖα χρόνια ἡ Χώρα μας πέρασε ἀπό τρεῖς μεγάλες κοινωνικές καί ἐθνικές κρίσεις, ἤτοι τήν οἰκονομική, τήν προσφυγική καί τήν ὑγειονομική, καί αὐτό ἐπηρέασε τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία (Ἐκκλησία) προσπάθησε καί προσπαθεῖ νά ἀνταποκρίνεται στίς προκλήσεις αὐτές, μέ τό λειτουργικό, ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό-κοινωνικό ἔργο της.

Στήν θεολογική γλώσσα λέμε ὅτι ζοῦμε σέ κοινωνίες μεταπτωτικές μέ πολλά προβλήματα, καί γι’ αὐτό χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Πρέπει δέ νά ἀποφεύγονται τά δύο ἄκρα, δηλαδή ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία πού καταλήγει σέ ἀσυδοσία, καί ὁ ὁλοκληρωτισμός. Πρέπει νά ἐπικρατῆ ἡ μεσότητα, ἀφοῦ κατά τόν Ἀριστοτέλη ἡ ἀρετή εἶναι ἡ μεσότητα μεταξύ ἐλλείψεως καί ὑπερβολῆς.

Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τούς φορεῖς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, χωρίς νά ταυτίζεται μέ αὐτούς καί νά ἀσκῆ πολιτική, ἀλλά καί σέβεται τήν ἰατρική ἐπιστήμη, ἡ ὁποία πρέπει νά ἐλέγχεται ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς Βιοηθικῆς.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξύ θεολογίας καί ἐπιστήμης, ἀφοῦ καί οἱ δύο κινοῦνται σέ συγκεκριμένα ὅρια πού εἶναι προσδιορισμένα καί ἔχουν κοινό σκοπό τόν ἄνθρωπο.

Γι΄αὐτό  πρέπει  νά τηροῦνται οἱ ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἐλήφθησαν ὕστερα ἀπό γνωμοδοτήσεις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί εἰσηγήσεις Ἱεραρχῶν.

Τό θέμα τῆς πανδημίας εἶναι κυρίως ἰατρικό καί τό ἀντιμετωπίζει Πολιτεία μέ τά ἀνάλογα ὄργανα πού διαθέτει. Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη ὅταν ἐργάζεται γιά τήν  σωματική ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ ἥ ἴδια μέ τά Mυστήριά της καί τήν Θεολογία της ἐνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό καί προσφέρει στούς ἀνθρώπους πνευματική ὑγεία.

Τέταρτον, μετά τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Κοσμᾶ διακινήθηκαν μερικά σενάρια πού ὑπῆρχαν καί παλαιότερα γιά τήν διχοτόμηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι τό θέμα αὐτό εἶναι δύσκολο ἀπό κάθε πλευρά καί ὁ ἴδιος δέν θέλει νά ἀσχοληθῆ μέ τέτοια σενάρια, γιατί εἶναι λεπτή ἡ θέση του, ὡς Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.

Ἐνημέρωσε ὑπεύθυνα ὅτι αὐτήν τήν περίοδο δέν συζητεῖται τό θέμα αὐτό ἐπισήμως στά Συνοδικά Ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας, καί ἐν πάσῃ περιπτώσει ἄν τεθῆ ἐπισήμως τέτοιο θέμα, θά ἀντιμετωπισθῆ ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Πολιτεία καί πρέπει νά ὑπάρξη συναντίληψη.

Στό τέλος εὐχήθηκε στούς δημοσιογράφους καί ἐκπροσώπους τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης νά ἔχουν ὑγεία καί δύναμη στό ἔργο τους, πού εἶναι ὑπεύθυνο, καί ζήτησε τήν συνεργασία τους γιά τό καλό τῶν πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας, ὥστε νά ὐπάρχη εἰρήνη καί ἑνότητα, μέσα στά δημοκρατικά καί ἐκκλησιαστικά πλαίσια.

Οἱ δημοσιογράφοι ἔθεσαν διάφορα ἐρωτήματα καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε καταλλήλως, διευκρινίζοντας τά θέματα αὐτά.

Νωρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀντιπροσωπεία τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος Αἰτωλοακαρνανίας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὑπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, οἱ ὁποῖοι προσκάλεσαν τὸν Σεβασμιώτατο νὰ χοροστατήσει στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό της ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ποὺ τελεῖται κατ’ ἔτος τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ μιλήσει ἐπίκαιρα στοὺς θεολόγους – μέλῃ τοῦ Παραρτήματος καὶ θὰ εὐλογήσει τὴν ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου.

Δεῖτε τό video τῆς συνέντευξης

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών στο Αγρίνιο

Στην ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού της εορτής των Τριών Ιεραρχών, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου χοροστάτησε σήμερα το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η λατρευτική αυτή σύναξη τελείται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του τοπικού παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε τον Σεβασμιώτατο να χοροστατήσει στην ακολουθία και να απευθύνει επίκαιρη ομιλία προς τα μέλη του Συλλόγου και στη συνέχεια να ευλογήσει την αγιοβασιλόπιτα των θεολόγων.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του, κατ’ αρχάς ευχαρίστησε το Παράρτημα της Ενώσεως Θεολόγων Αιτωλοακαρνανίας για την πρόσκληση και τους επήνεσε για το έργο που επιτελούν στον χώρο της παιδείας, διότι αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως και των Σχολείων.

Στην συνέχεια ανέπτυξε με συντομία το έργο των Τριών Ιεραρχών, κατά τον κρίσιμο 4ο αιώνα. Συνήθως, λέγεται ότι οι Τρεις Ιεράρχες έκαναν την σύνθεση μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού. Βεβαίως, γνώρισαν την αρχαία ελληνική σκέψη, αλλά όμως στην πραγματικότητα έκαναν έναν σημαντικότατο έργο στον χώρο της Ορθόδοξης θεολογίας.

Συγκεκριμένα, μερικοί Χριστιανοί θεολόγοι προσπάθησαν να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ του Θεού Πατρός και του Υιού και Λόγου του Θεού με όρους της Ελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως της Αριστοτελικής φιλοσοφίας και κατέληξαν σε αιρέσεις, χαρακτηρίζοντας τον Λόγο του Θεού και το Άγιον Πνεύμα κτίσματα.

Τότε οι Καππαδόκες Πατέρες, παραμένοντας πιστοί στην Προφητική και Αποστολική παράδοση, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός αληθινός, όπως και το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός, εξέφρασαν αυτήν την πίστη με όρους της εποχής τους, όπως ότι ο Υιός και Λόγος είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, και ότι ο Τριαδικός Θεός έχει την ίδια ουσία, αλλά είναι τρία πρόσωπα – υποστάσεις και το κάθε πρόσωπο έχει ιδιαίτερο υποστατικό ιδίωμα.

Έτσι, δεν έκαναν κάποια σύνθεση μεταξύ της Ελληνικής φιλοσοφίας και της Χριστιανικής πίστεως, αλλά εξέφρασαν την Αποκάλυψη του Ασάρκου και Σεσαρκωμένου Λόγου με όρους που χρησιμοποιούσαν οι φιλοσοφούντες της εποχής τους. Αυτό σημαίνει ότι άλλο είναι η Αποκάλυψη του Θεού και άλλο είναι η διατύπωσή της που γίνεται με κτιστά ρήματα και νοήματα. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έγραψε: «Κἄν τις τῶν Πατέρων τά αὐτά τοῖς ἔξω φθέγγηται, ἀλλά ἐπί τῶν ρημάτων μόνον, ἐπί δέ τῶν νοημάτων πολύ τό μεταξύ».

Έπειτα, αναφέρθηκε στο ότι στην εποχή μας κυκλοφορούν πολλά ρεύματα φιλοσοφικά, θεολογικά, και γι’ αυτό θα πρέπει ως πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, κρατώντας την παράδοση των Προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, να την προσφέρουμε γόνιμα και δημιουργικά στους ανθρώπους της εποχής μας.

Ο Σεβασμιώτατος αμέσως μετά ευλόγησε και έκοψε την αγιοβασιλόπιτα του Συλλόγου και ευχήθηκε καλή χρονιά στον πρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου και τα μέλη του παραρτήματος, με τους οποίους είχε μια εγκάρδια επικοινωνία.

Δεῖτε τήν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 958