Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τό κράτημα τοῦ Ρονάλντο - Ἐγώ + Ἐγώ

Τό κράτημα τοῦ Ρονάλντο

Ὁ Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ρονάλντο, ἕνας ἀπό τούς σύγχρονους θεούς τοῦ ποδοσφαίρου, ἐθεάθη σέ διαφημιστικές γιγαντοαφίσες στή θέση τοῦ γνωστοῦ ἀγάλματος τοῦ Χριστοῦ, πού δεσπόζει στήν παλαιά πρωτεύουσα τῆς Βραζιλίας Ρίο ντέ Ζανέιρο. Μέ τά χέρια σέ ἔκταση, στηριγμένος στό ἕνα πόδι σέ φάση κίνησης, τήν ὁποία ὅμως καταφέρνει νά ἐλέγχη χάρη στά ἐλαστικά πού ἔχει στά πόδια του, διαφημίζει τά προϊόντα γνωστῆς ἑταιρείας ἐλαστικῶν. Ἡ ἑταιρεία αὐτή τοποθέτησε τόν Ρονάλντο στήν θέση τοῦ ἀγάλματος τοῦ Χριστοῦ γιά νά δείξη ὅτι τά ἐλαστικά της ἔχουν καλό κράτημα. Ἡ ἐφευρετική θρασύτητα, ὅμως, τῶν διαφημιστῶν εἶναι ἀκράτητη.

Εἶναι πολλά τα παραδείγματα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ διαφήμιση δέν ἔχει οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο. Τό “ὑλικό” πού ἐκμεταλλεύεται εἶναι ὅλα τα πάθη τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τά κατώτερα μέχρι καί τήν πρωτόγονη θρησκευτικότητα, πού χαρακτηρίζει τόν σύγχρονο κόσμο. Γι’ αὐτό ἀπό τήν μιά μεριά “λανσάρει” συνεχῶς νέα εἴδωλα καί ἀπό τήν ἄλλη γελιοποιεῖ ἤ ὑποβιβάζει σύμβολα πού μέχρι τώρα ἦταν ἱερά.

Θά περίμενε κανείς σέ μιά τέτοια πρόκληση ὁ κόσμος νά ἀντιδράση, ὅμως συμβαίνει τό ἀντίθετο, ὁ κόσμος τό διασκεδάζει. Εἶναι γεγονός, βέβαια, ὅτι αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνη εὔκολα στόν δικό μας χῶρο, μέ δικά μας ἱερά σύμβολα. Δέν μπορεῖ γιά παράδειγμα νά χρησιμοποιηθῆ μέ ἀσεβῆ τρόπο καί μέ σκοπό τήν διαφήμιση ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου ἤ οἱ εἰκόνες τοῦ Πρωτάτου ἤ ἡ Ἅγια-Σοφιά, χωρίς νά προκληθῆ ἀντίδραση, ἡ ὁποία θά φέρη ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπό τά ἐπιδιωκόμενα. Στόν δυτικό κόσμο ὅμως τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ἐκεῖ ἡ πίστη συνδεδεμένη μέ τήν μεταφυσική γκρεμίσθηκε καί ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε μέ τήν ὑπεροψία τῆς ἐπιστήμης καί τήν πρωτόγονη θρησκευτική κίνηση πού ὑπάρχει ἀνεξάληπτα μέσα του. Ἔτσι, μεταφυσικά φοβισμένος, ἀλλά καί ὑπερόπτης, εὐχαριστιέται μέ ὅ,τι διασκεδάζει τούς μεταφυσικούς φόβους του. Ὁ Ρονάλντο στή θέση τοῦ Χριστοῦ δέν τόν ἐνοχλεῖ. Θαυμάζει μάλιστα τήν ἐπινοητικότητα τοῦ διαφημιστῆ καί ἀγοράζει εὐχάριστα προϊόν πού ἀσεβῶς διαφημίζει.

Ἐγώ + Ἐγώ

Διάβαζα τόν φετινό Ἰούνιο σέ ὥρα ἐξετάσεων τίς προτάσεις καί τούς στίχους πού κατέγραψαν κάποιοι μαθητές στό θρανίο τους, τήν ὥρα προφανῶς πού οἱ καθηγητές τούς προσπαθοῦσαν τούς μυήσουν στά μυστικά της ἐπιστήμης... Αὐτοί κατέγραφαν τά δικά τους μυστικά. Τά πιό πολλά ἦταν καημοί ἐρωτικοί, κάποια λίγα φιλοσοφικοί στοχασμοί. Ἕνας μαθητής, ἀγανακτησμένος, ὅπως φαίνεται, ἀπό τήν πολλή ἐρωτολογία καί μᾶλλον διαισθανόμενος τήν ἀπουσία τῆς πραγματικῆς ἀγάπης, μέ μεγάλη εἰλικρίνεια καί αὐτοσαρκασμό ἔγραψε: “Ἐγώ + Ἐγώ = Love” καί ἀπό κάτω συμπλήρωσε: “κλωνοκατάσταση”. Στά συναισθήματά του ἔβλεπε κλωνοποιημένο τόν ἑαυτό, τόν ὁποῖο καί μόνο εἶχε ἀπέναντί του καί ἀγαποῦσε. Ἡ κλωνοποίηση τοῦ ἔδωσε τή δυνατότητα νά ἐκφράση τόν ναρκισσισμό καί τόν αὐτερωτισμό.

Δέν γνωρίζω ἄν ὁ ἴδιος κατάλαβε τήν καυτερή ἀλήθεια πού διατύπωσε. Ἐπιγραμματικά μονάχα θά σημειώσω, ὅτι ἐξέφρασε μέ ἕναν ἄλλο τρόπο αὐτό πού ψάλλει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης στόν Μεγάλο Κανόνα: “Αὐτείδωλον ἐγενόμην τοῖς πάθεσι”. Ἐπίσης περιέγραψε τηλεγραφικά τήν κατάσταση τῶν νέων, πού μόνοι τους χορεύουν ἀπένταντι στούς καθρέφτες κάποιων κλειστῶν κέντρων μέ μικρό ἔγχρωμο φωτισμό καί ἔντονη μουσική.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 3001