Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα Ἰουνίου 1998

Ναύπακτος - Regensburg

Στά πλαίσια τῆς σύσφιξης τῶν σχέσεων μεταξύ των πόλεων τῆς Ναυπάκτου καί τοῦ Regensburg, τῆς πατρίδας τοῦ νικητῆ τῆς Ναυμαχίας τῆς Ναυπάκτου, Δόν Ζουάν, ἐπισκέφθηκαν στίς 24 καί 25 Ἀπριλίου τό Regensburg τῆς Γερμανίας μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί ἡ Μεικτή Χορωδία τῆς Ναυπάκτου, προσκαλεσμένοι ἀπό τόν Δήμαρχο τῆς πόλεως. Ἐκεῖ ἡ Χορωδία τῆς πόλεώς μας, ἔδωσε δύο ἐπιτυχημένες συναυλίες, μία στήν πόλη τοῦ Regensburg καί μία στή πόλη Μπουργκλενγκένφελντ. Ἐπίσης, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεώς μας ἐντοίχισαν στό Δημαρχεῖο τοῦ Regensburg μαρμάρινη πλάκα ἀναμνηστική της Ναυμαχίας τῆς Ναυπάκκτου.

Στήν τελετή αὐτή διαβάστηκαν χαιρετισμοί τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μας καί τοῦ Δημάρχου κ. Νικόλαου Ρέππα, οἱ ὁποῖοι δέν μπόρεσαν νά μεταβοῦν στήν Γερμανία.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος στόν χαιρετισμό τοῦ ἔλεγε τά ἑξῆς:

“Η ἱστορική πόλη τῆς Ναυπάκτου, μέ τίς ἐκδηλώσεις πού γίνονται στό Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg), τιμᾶ τό εὐγενές τέκνο του, τόν Δόν Ζουᾶν, ὁ ὁποῖος ὡς ἀρχηγός τοῦ συμμαχικοῦ Χριστιανικοῦ στόλου συνετέλεσε στήν θριαμβευτική νίκη τῶν Χριστιανῶν ἔναντί των Τουρκικῶν δυνάμεων. Πρόκειται γιά μιά ναυμαχία μεγάλη καί νίκη θριαμβευτική, ἡ ὁποία πανηγυρίστηκε σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, ἀλλά καί ἐξακολουθεῖ νά παραμένη στήν μνήμη ὅλων των Χριστιανικῶν λαῶν.

Ὡς Ἐπίσκοπός της ἱστορικῆς Πόλεως καί Μητροπόλεως Ναυπάκτου, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω θερμά το Ρέγκενσμπουρκ πού γέννησε τόν Δόν Ζουᾶν καί νά ἀπευθύνω θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους τους ἀπογόνους του, πού κατοικοῦν στήν πόλη αὐτή. Παρά τήν ζωηρά μου ἐπιθυμία δέν μπόρεσα νά παρευρεθῶ στίς ἐκδηλώσεις αὐτές, ἀλλά χαίρομαι γιά τήν παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Δήμου Ναυπάκτου, καθώς καί τῆς ἐκλεκτῆς χορωδίας μας ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τήν πόλη μᾶς ἐπάξια σέ πολλές ἐκδηλώσεις ἐντός καί ἐκτός της Ἑλλάδος.

Τελειώνοντας αὐτόν τόν σύντομο χαιρετισμό θά ἤθελα νά ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ Ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου, πού ἔγινε μεταξύ των ἑνωμένων Χριστιανικῶν δυνάμεων καί τῆς Τουρκικῆς Αὐτοκρατορίας, ἔχει καί σπουδαία ἐπικαιρότητα, ἀπό τήν ἄποψη ὅτι στόν Εὐρωπαϊκό χῶρο σήμερα γίνεται μιά σύγκρουση μεταξύ δύο πολιτισμῶν, τοῦ Χριστιανικοῦ καί τοῦ Μουσουλμανικοῦ πολιτισμοῦ, σέ πολλά ἐπίπεδα. Ἄλλωστε ὑπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του πνεύματος πού διέπει αὐτούς τούς πολιτισμούς, ἀφοῦ ὁ δικός μας πολιτισμός εἶναι θεοκεντρικός, ἐνῶ ὁ Μουσουλμανικός πολιτισμός εἶναι ἀνθρωποκεντρικός. Δυστυχῶς, ἡ χώρα μᾶς δέχεται πολλές πιέσεις ἀπό τήν Τουρκία, στήν Θράκη, τό Αἰγαῖο καί τήν ἑλληνική Κύπρο. Γι’ αὐτό καί χρειαζόμαστε τήν συμπαράσταση ὅλων σας.

Καί πάλι ἐκφράζω τίς βαθύτατες εὐχαριστίες μου στούς ἄρχοντας καί τόν λαό τοῦ Ρέγκενσμπουργκ καί προσεύχομαι στόν Θεό νά ἀναπαύση τήν ψυχή τοῦ Δόν Ζουάν, ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἀγωνιστῶν, κατά τήν ἠρωϊκή ἐκείνη καί σημαντική Ναυμαχία”.

 

Οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κατά τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ θά λειτουργήσουν καί φέτος οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τούς νέους καί τίς νέες της περιφερείας μας.

Συγκεκριμένα, ἐφέτος προγραμματίσθηκαν οἱ ἑξῆς κατασκηνωτικές περίοδοι:
1) Μιά περίοδος ἕνδεκα ἡμερῶν, ἀπό 5 ἕως 15 Ἰουλίου, στά Κωστέϊκα τῆς Κάτω Βασιλικῆς γιά ἀγόρια πού κατά τήν νέα σχολική χρονιά θά φοιτοῦν στήν πέμπτη Δημοτικοῦ ἕως καί τήν πρώτη Γυμνασίου.
2) Μιά περίοδος δεκαέξι ἡμερῶν, ἀπό 16 ἕως 31 Ἰουλίου, στά Κωστέϊκα τῆς Κάτω Βασιλικῆς γιά ἀγόρια πού κατά τήν νέα σχολική χρονιά θά φοιτοῦν στήν δευτέρα Γυμνασίου ἕως καί τήν τρίτη Λυκείου.
3) Μιά περίοδος δεκαπέντε ἡμερῶν, ἀπό 7 ἕως 21 Ἰουλίου, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, γιά κορίτσια πού κατά τήν νέα σχολική χρονιά θά φοιτοῦν στήν ἕκτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου ἕως καί τήν τρίτη τάξη τοῦ Λυκείου.
4) Ἕνα πενθήμερο, ἀπό 21 ἕως 25 Ἰουλίου, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, γιά φοιτήτριες καί ἀπόφοιτες Λυκείου.

Τέλος τήν Πέμπτη 23 Ἰουλίου θά πραγματοποιηθῆ στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου ἡ καθιερωμένη φοιτητική ἡμερίδα.

Σχολικές ἐκδηλώσεις: περιβαλλοντικές, θεατρικές, ἀποχαιρετιστήριες

Σχολικές εκδηλώσεις: περιβαλλοντικές, θεατρικές, αποχαιρετιστήριες

Τό 5ο Δημοτικό Σχολεῖο Ναυπάκτου διοργάνωσε στίς 10 Ἰουνίου ἀποχαιρετιστήρια ἐκδήλωση - παρουσίαση τῆς ἐργασίας τῆς Περιβαλλοντικῆς Ὁμάδας τοῦ Σχολείου, τήν ὁποία ἀπετέλεσαν μαθητές τῶν τριῶν τελευταίων τάξεων τοῦ Σχολείου, καί γιά τήν ὁποία ἐργάσθηκαν ὅλοι οἱ δάσκαλοι. Ἡ ὁμάδα ἀσχολήθηκε καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους μέ τό ἐνδιαφέρον θέμα: “Σεργιάνι στίς παραδόσεις τῆς Ναυπάκτου”. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ἀκόμα ἔκθεση φωτογραφίας, διαγωνισμό ζωγραφικῆς, ἀναβίωση παλαιῶν παραδοσιακῶν παιχνιδιῶν, παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια ἀπό τό χορευτικό καί τήν χορωδία τοῦ Σχολείου.

Ἡ Περιβαλλοντική Ὁμάδα τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ναυπάκτου, πού ἀσχολήθηκε ὅλη τήν χρονιά μέ τήν μελέτη τῶν ἀρχαίων θεάτρων τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας, ὀργάνωσε ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Σχολείου, τήν Πέμπτη 11 Ἰουνίου 1998, ὅπου, μέσα σέ χαρούμενη ἀτμόσφαιρα, παρουσίασε τήν δουλειά της, μέ γραπτά κείμενα πού διάβασαν τά παιδιά, ἀλλά καί μέ εἰκόνες (ἐαάάά) .

Ἐπίσης, τά παιδιά τῆς ὁμάδος αὐτῆς παρουσίασαν, μέ ἄψογο τρόπο, θεατρικό –τήν “Εἰρήνη τοῦ Ἀριστοφάνη”– διά τοῦ ὁποίου τονίστηκε ἡ ἀξία τῆς εἰρήνης γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση ὁλόκληρη, καθώς καί ἡ καταστροφική μανία τοῦ πολέμου.

Στό τέλος παιδιά τῆς Στ’ Τάξης πρόσφεραν λουλούδια ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης στούς Δασκάλους τους.

Τήν Δευτέρα 15 Ἰουνίου, ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων τῶν Σχολείων Ναυπάκτου, διοργάνωσε ἀποχαιρετηστήρια ἐκδήλωση γιά τούς μαθητές τῆς Ἕκτης Δημοτικοῦ των Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Πόλης.

Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση τοῦ θεατρικοῦ ἔργου πού μνημονεύσαμε παραπάνω, ἀπό τήν θεατρική ὁμάδα τοῦ 4ου Δημοτικοῦ. Τήν παράσταση παρακολούθησαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Περικλῆς Θεοφάνης, οἱ κ. Διευθυντές τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, Δάσκαλοι καί οἱ μαθητές τῆς Ἕκτης Τάξης τοῦ Δημοτικοῦ ἀπ’ ὅλα τα Σχολεῖα τῆς πόλης. Οἱ μικροί μαθητές ἐνθουσίασαν τό κοινό μέ τήν ἄνεση μέ τήν ὁποία ἀπέδωσαν τήν “Εἰρήνη”.

Τό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε ἀποχαιρετιστήριο γλέντι στούς χώρους τοῦ ξενοδοχείου Ξενία. Τήν συνεστίαση χαιρέτησαν ὁ κ. Γιάννης Ἀλεξίου ἐκ μέρους τῶν γονέων, ὁ κ. Νικόλαος Ρέππας, Δήμαρχος Ναυπάκτου, ὁ κ. Καραγεῶργος Ἀθανάσιος, Προϊστάμενος Ἅ’/θμιας Ἐκπαίδευσης Ναυπάκτου καί ὁ κ. Παναγιώτης Βλαχογιάννης, Διευθυντής τοῦ Ἅ’ Γυμνασίου Ναυπάκτου.

Οἱ Σύλλογοι Γονέων καί Κηδεμόνων ἀπένειμαν σ’ ὅλους τους μαθητές καί τίς μαθήτριες ἀναμνηστικά προόδου, μέ τήν εὐχή νά ἔχουν καλή πρόοδο καί στίς ὑψηλότερες βαθμίδες τῆς Ἐκπαίδευσης. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χορό καί τραγούδι.

Ἦταν μιά πολύ καλή προσπάθεια τῶν γονέων, τῶν δασκάλων καί τῶν μαθητῶν, μέ τήν ὁποία γιορτάσθηκε τό γεγονός τῆς εἰσόδου τῶν παιδιῶν σέ μιά ψηλότερη βαθμίδα τῆς Ἐκπαίδευσης, ἡ ὁποία προϋποθέτει καί τήν εἴσοδό τους σέ μιά ἄλλη φάση τῆς ζωῆς τους, τήν ἐφηβεία. Καί ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, τά μεγάλα καράβια ἔχουν καί μεγάλες φουρτοῦνες. Πλήν ὅμως, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί στήν νέα περίοδο τῆς ζωῆς τους.

Καί ἡ ἐφημερίδα μας εὔχεται στούς ἀποφοίτους, πιά, τοῦ Δημοτικοῦ νά περάσουν μέ ἐπιτυχία τό νέο στάδιο πού ἀνοίγεται μπροστά τους, χωρίς ποτέ νά χάσουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, καί τήν ἁπλότητά τους –ποῦ τώρα τά κάνει νά εἶναι πάντα χαρούμενα, καί νά μεταφέρουν καί στήν κοινωνία μᾶς αὐτήν τήν ἄνεση καί τήν δημιουργικότητα πού τά χαρακτηρίζει.

Συγχαρητήρια γιά ἄλλη μιά φορά στούς συντελεστές τῆς ἐκδήλωσης. Ἦταν μιά ἐπισφράγιση τῆς ὅλης πολιτιστικῆς παρουσίας τῶν Σχολείων τῆς Ναυπάκτου κατά τήν σχολική χρονιά πού πέρασε. Καί ὅταν τά Σχολεῖα ἀνταποκρίνονται στόν ρόλο τους καί ἀνοίγουν στούς μαθητές τήν προοπτική της δημιουργίας, τῆς κριτικῆς σκέψης καί τῆς παράδοσης, τότε δυναμώνουν τίς ἐσωτερικές τους ἀντιστάσεις, καί δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά χρησιμοθηρική καί ἰδιοτελῆ δράση ἄλλων παραγόντων πού δροῦν κυρίως στόν χῶρο τῆς νεολαίας.

π.Γ.Δ.Π. - Ν.Γ.

“Αγωγή Ὑγείας” καί “Περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση” στό 1ο Λύκειο Ναυπάκτου

Τήν Τετάρτη 27 Μαΐου 1998, στίς 11 π.μ. ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος παρακολούθησε, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ διευθυντῆ τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου κ. Ἄπ. Ζορμπά, τήν παρουσίαση τῶν ἐργασιῶν πού πραγματοποίησαν κατά τό σχολικό ἔτος πού λήγει οἱ ὁμάδες τοῦ σχολείου πού ἀσχολήθηκαν μέ τά προγράμματα “περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης” καί “ἀγωγῆς ὑγείας”.

Ἡ “περιβαλλοντική ὁμάδα”, κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τῶν καθηγητῶν Κ. Σταυρόπουλου, Μ. Μπόθου καί Ἄν. Γιαννούλου, ἀσχολήθηκε μέ τήν κατάρτιση ἑνός ἱστορικοῦ καί τουριστικοῦ ὁδηγοῦ τῆς Ναυπακτίας, μέ σκοπό νά προβληθοῦν τόποι, μνημεῖα, ἀλλά καί προσωπικότητες πού προέρχονται ἀπό τήν περιοχή. Μέλη τῆς ὁμάδας παρουσίασαν τό σκεπτικό της καταρτίσεως τοῦ “ὁδηγού” τους, προέβαλαν σέ διαφάνειες χάρτες τῆς περιοχῆς, στούς ὁποίους εἶχαν ἐπισημανθῆ οἱ ἱστορικοί χῶροι, ἐπίσης διαφάνειες μέ μνημεῖα καί ταμπλῶ μέ φωτογραφίες ἀπό τήν παλιά καί τή νέα Ναύπακτο.

Ἐπίσης, ἀναφέρθηκαν στίς προσωπικότητες πού κατάγονται ἀπό τή Ναυπακτία καί ἐπεξάν σημαντικό ρόλο στήν πνευματική καί πολιτική ζωή τοῦ τόπου.

Ἡ ὁμάδα πού ἀσχολήθηκε μέ τό πρόγραμμα “ἀγωγῆς ὑγείας”, κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τῶν καθηγητῶν π. Θ. Βαμβίνη καί Σ. Μπλάνη, ἐπέλεξε καί ἐρεύνησε τό θέμα ψυχικῆς ὑγιεινῆς “ὁ ρόλος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στήν ψυχική στήριξη”. Ἐκτός ἀπό τίς συζητήσεις καί τήν ἐνημέρωση πάνω στό θέμα τῶν μαθητῶν πού συμμετεῖχαν στό πρόγραμμα, καταρτίσθηκε ἀπό τήν ὁμάδα ἐρωτηματολόγιο, μέ τό ὁποῖο καταγράφηκαν οἱ ἀπόψεις τῶν μαθητῶν τοῦ 1ου Λυκείου γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη, διερευνήθηκαν οἱ σχέσεις τους μέ τήν Ἐκκλησία, τό πῶς θέλουν νά τήν αἰσθάνονται κ.α. Στοιχεῖα ἀπό τίς συζητήσεις τῆς ὁμάδας καί διαφάνειες μέ τά ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα τοῦ ἐρωτηματολογίου παρουσιάσθηκαν στήν ἐκδήλωση.

Ὁ Μητροπολίτης μας στό τέλος τῆς παρουσίασης συνεχάρη τόν Διευθυντή, τούς Καθηγητές καί τούς μαθητές τοῦ 1ου Λυκείου γιατί, ὅπως εἶπε, ἡ παιδεία δέν περιορίζεται μόνο στά μαθήματα πού γίνονται στίς αἴθουσες, ἀλλά εἶναι κάτι εὐρύτερο. Αὐτό πού γίνεται μέ τίς περιβαλλοντικές καί τίς ἄλλες ὁμάδες εἶναι προσφορά παιδείας. Ἐπεσήμανε μάλιστα ὅτι τά προγράμματα “περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης” καί “ψυχικῆς ὑγιεινής” συνδέονται μεταξύ τους, γιατί τά λεγόμενα οἰκολογικά προβλήματα δημιουργοῦνται ἀπό ἄρρωστους ψυχικά ἀνθρώπους.

Ἐπαναδιορισμός μελῶν Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἐπαναδιορίστηκε μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ἀπόφαση - πράξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, τήν 11η Μαΐου 1998 –δύο μέρες μετά τήν ἐνθρόνισή του.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὅπως καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς ἐπίσης καί ὁ Γενικός Διευθυντής Σέβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, εἶχαν διορισθῆ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κυρό Σεραφείμ. Μετά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου, ὁ Πρόεδρος Σέβ. Μητροπολίτης Φιλίππων κ. Προκόπιος, τά ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, μεταξύ των ὁποίων καί ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας, καί ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας ἔθεσαν τόν ἑαυτό τους, γραπτῶς ἤ προφορικῶς, στήν διάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν ἐμπιστοσύνη του στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἐπαναδιόρισε τά ἴδια πρόσωπα. Ἔτσι, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπαναδιορίστηκε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Φιλίππων κ. Προκόπιος, μέλη οἱ Σέβ. Μητροπολίτες: Κερκύρας καί Παξῶν κ. Τιμόθεος, Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος καί Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. Γενικός Διευθυντής ἐπαναδιορίστηκε ὁ Ἱερ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Θεοκλητός.

Τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι σημαντικό γιατί καλεῖται νά συντονίση ὅλες τίς προσπάθειες γιά τήν καλύτερη ἀξιοποίηση τῶν οἰκονομικῶν της Ἐκκλησίας, πρός ὄφελος τῆς Διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ποιμαντικῆς της δραστηριότητος.

Ἐκδήλωση γιά τήν παγκόσμια ἡμέρα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ

Τήν Κυριακή 10 Μαΐου στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση - ὁμιλία ἐπ’ εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας ἦταν: “Ἡ ἐπίδραση τῶν ψυχοκοινωνικῶν παραγόντων στήν πορεία τῆς ἀρρώστιας”. Ὁμιλητῆς ἦταν ὁ κ. Βασίλειος Κέκης, Χειρουργός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας καί ἐπί δεκαετία διατελέσας Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου “Φίλοι του Ἁγίου Ὄρους”.

Ἀνάμεσα στούς ἀκροατές πού κατέκλυσαν τό Πνευματικό Κέντρο ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Νικόλαος Ρέππας, τά μέλη τοῦ τοπικοῦ Παραρτήματος τοῦ Ε.Ε.Σ., οἱ ὁποῖοι ἤσαν καί οἱ διοργανωτές τῆς ἐκδήλωσης, καί οἱ μαθήτριες τῆς Σχολῆς Ἐθελοντριών Νοσοκόμων.

Ὁ Μητροπολίτης μας, πού εἶναι Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος τοῦ Ε.Ε.Σ. Ναυπάκτου, ἔκανε μιά μικρή εἰσαγωγή - παρουσίαση τοῦ ὁμιλητή. Ἐν συνεχεία ὁ κ. Βασίλειος Κέκης ἀνέπτυξε τό θέμα τοῦ ἀποφεύγοντας τήν ἰατρική γλώσσα καί χρησιμοποιώντας μέ γλαφυρό τρόπο κατανοητούς ἀπό ὅλους ὅρους, τεκμηριώνοντας τίς ἀπόψεις του μέ παραδείγματα ἀπό τήν πολύχρονη χειρουργική πείρα του.  Ἡ ὁμιλία αὐτή ἦταν μιά θετική προσφορά πρός τόν λαό τῆς Ναυπάκτου, γιατί ἄγγιξε σημαντικά θέματα, μέ σαφῆ τρόπο καί μέ ὀρθόδοξες προϋποθέσεις.

Ν.Γ.

Θεία Λειτουργία γιά τούς ὑποψηφίους των Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη, συμμετέχοντας στήν ἀγωνία τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν πού δοκιμάστηκαν στίς Γενικές καί Εἰσητήριες Ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τους στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας, τέλεσε θ. Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τήν Τετάρτη 17 Ἰουνίου, γιά νά ἐνισχυθοῦν οἱ ὑποψήφιοι στόν ἀγώνα τους. Ἐμεῖς τούς εὐχόμαστε νά ἔχουν πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά πετύχουν σέ ὅλα τα ἐπίπεδά της ζωῆς τους.

Ἡμέρα Ναυτικῶν πορθμείου Ρίου - Ἀντιρρίου

Τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου ἡ Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερὸ Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου ἦταν ἀφιερωμένη στούς πλοιοκτῆτες καί τούς ἐργαζομένους στήν πορθμιακή γραμμή Ρίου - Ἀντιρρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τήν ἄρση τοῦ προσωπικοῦ μας σταυροῦ, στήν προοπτική της ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στούς ἀνθρώπους αὐτούς πού σηκώνουν τήν πίεση καί τό ἄγχος τῶν χιλιάδων ἐπιβατῶν καί ὑπομένουν τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες τῆς θαλάσσης καί τῆς ὑπαίθρου, ἐνῶ συγχρόνως δέν γεύονται τήν ἀνάπαυση τοῦ νυκτερινοῦ ὕπνου καί τήν ξεκούραση τῶν ἀργιῶν.

Τό πορθμεῖο αὐτό εἶναι τό πλέον ξακουστό στήν Ἑλλάδα, καί διακινεῖ κάθε χρόνο σχεδόν ἀριθμό ἐπιβατῶν ἴσο μέ ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό πληθυσμό, ἐνῶ σέ καθημερινή βάση μεταφέρει ἀπό τήν μιά ἀκτή τοῦ Κορινθιακοῦ στήν ἄλλη τόν πληθυσμό μιᾶς ὁλόκληρης ἑλληνικῆς ἐπαρχιακῆς πόλης! Ὡστόσο, σύμφωνα μέ τούς ἐργαζομένους, τίποτε δέν ἔχει ἀλλάξει ὅσον ἀφορᾶ στίς συνθῆκες ἐργασίας ἐδῶ καί εἴκοσι χρόνια.

Η Ἱερὰ Μητρόπολη, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ἀντιρρίου, θέλησε νά θεσπίση μιά ἡμέρα ἀφιερωμένη στούς ναυτικούς του πορθμείου καί τούς πλοιοκτῆτες, ἀναγνωρίζοντας τίς ὑπηρεσίες τους. Φέτος ἔγινε ἡ πρώτη προσπάθεια προσέγγισης, καί ὁ Σεβασμιώτατος ὑποσχέθηκε κάθε χρόνο ἡ προσπάθεια αὐτή νά ἀναβαθμίζεται.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2930