Skip to main content

Κύριο Θέμα: Νέος ἅγιος Ἐπίσκοπος

Ὁ Γέροντας τοῦ Μητροπολίτου μας, Καλλίνικος Ἐδέσσης

Τήν Τετάρτη 23 Ἰουνίου 2020 τό ἀπόγευμα ἤχησαν πανηγυρικά οἱ καμπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στό ἄκουσμα τοῦ εὐλογημένου καί χαρμόσυνου νέου, τοῦ ὄντως νέου, γιατί γιά τήν παράδοσή μας ὄντως νέον εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση ἀπό τήν Ἐκκλησία ὅτι ἕνας Χριστιανός, ἕνας Ἐπίσκοπος ἐν προκειμένῳ, θά τιμᾶται καί ἐπισήμως ὡς Ἅγιος.

Κύριο Θέμα: Νέος ἅγιος ἘπίσκοποςΚαί τό νέο αὐτό εἶναι πιό συνταρακτικό καί ἐλπιδοφόρο ὅταν ὁ νέος ἀστέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ νέος Ἅγιος, δέν εἶναι κάποιος μακρινός τοῦ παρελθόντος ἤ ἄλλου τόπου, ἀλλά κάποιος πού ἔζησε ἀνάμεσά μας, μᾶς μίλησε, μᾶς εὐλόγησε.

*

Συγκεκριμένα, ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τήν προεδρία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020 στήν Γενεύη, ἀποφάσισε τήν ἀναγραφή τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Καλλινίκου (κατά κόσμον Δημητρίου Πούλου) στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Μητροπολίτου Καλλινίκου ἐλήφθη μετά ἀπό ἐμπεριστατωμένη Ἔκθεση τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ἐνῶ ὁ σχετικός φάκελος εἶχε ἀποσταλῆ κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπό γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Κανονικῶν Ζητημάτων.

Ἡ ὅλη διαδικασία τῆς ἁγιοκατατάξεως κινήθηκε κατόπιν σχετικῆς προτάσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος τόν γνώρισε προσωπικά, χειροτονήθηκε ἀπό τόν Ἅγιο καί μετέφερε καί ἐπιβεβαίωσε τήν μαρτυρία τοῦ ποιμνίου γιά τήν ἁγιότητα τοῦ Ἐπισκόπου Καλλινίκου.

Καί, βεβαίως, τήν βάση τοῦ ὅλου φακέλου ἀπετέλεσε τό ὑλικό πού ἔχει διασώσει καί δημοσιεύσει σέ τρία βιβλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος.

Ὁ ἅγιος Καλλίνικος εἶναι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 πού τό ὄνομά του ἀναγράφεται στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας!

*

Ὁ ἅγιος Καλλίνικος (κατά κόσμον Δημήτριος Ποῦλος) γεννήθηκε (1919) στά Σιταράλωνα Θέρμου, μέ ρίζες ἀπό τόν Πλάτανο Ναυπακτίας.

Ἀπό μικρή ἡλικία διδάχθηκε τά ἱερά γράμματα ἀπό τόν παπποῦ του π. Ἀθανάσιο. Ἦταν ἄριστος μαθητής.

Σπούδασε θεολογία καί ὑπηρέτησε στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ὡς Γραμματεύς, λαϊκός Ἱεροκήρυξ, καί μετά τήν στρατιωτική του θητεία ὡς Πρωτοσύγκελλος.
Τό 1967 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας.

᾿Εποίμανε θεοφιλῶς τήν ῾Ιερά Μητρόπολη καί ἐπέδειξε ἀσυνήθη δραστηριότητα, ἀκάματη ἐργατικότητα καί ἱεραποστολικό ζῆλο. ῎Εζησε ὁσιακή ζωή καί ἀπέσπασε τήν ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του.

Ἦταν ἱεροπρεπής, συνετός, προσηνής, ἀγαθός, ἁπλοῦς, πρᾶος, μειλίχιος, ἀνεξίκακος, ἀνεπίφθονος, ἀφιλάργυρος, ἐλεήμων, γεμάτος ἀρχοντική ἀγάπη πρός ὅλους.
᾿Εκοιμήθη τήν 7η πρός 8η Αὐγούστου 1984, κατόπιν ἑπταμήνου ἀσθενείας.

*

Ὁ ἅγιος Καλλίνικος συνδέεται ἰδιαιτέρως μέ τήν Μητρόπολή μας καί τήν Ναύπακτο μέ πολλούς τρόπους.

Κατ' ἀρχάς, ἦταν πνευματικός πατέρας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦταν γυμνασιόπαιδο, τόν γνώρισε ὡς Πρωτοσύγκελλο στό Ἀγρίνιο. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἦταν ὁ στενότερος συνεργάτης του, δικό του πνευματικό παιδί, ἔμενε μαζί του στό Μητροπολιτικό οἴκημα στήν Ἔδεσσα καί ἔγραψε μέχρι σήμερα τρία βιβλία γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο, πού συνετέλεσαν στήν γνωριμία του στό εὐρύτερο κοινό, ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς Ἐδέσσης καί τῆς Αἰτωλίας.

Ἐντός τοῦ Ἰουλίου θά ἐπανεκδοθῆ τό τελευταῖο του βιβλίο γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο, βεβαίως ἐμπλουτισμένο.

Δεύτερον, ἔχει ρίζες ἀπό τόν Πλάτανο Ναυπακτίας, μεγάλωσε στά Σιταράλωνα καί πολλοί Ναυπάκτιοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ νῦν Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, εἶναι συγγενεῖς του ἤ φίλοι τῶν συγγενῶν του.

Ἔπειτα, ἀρκετοί συνεργάτες τοῦ Σεβασμιωτάτου τόν γνώρισαν, χειροτονήθηκαν ἀπό τόν ἅγιο Καλλίνικο ἤ ἔλαβαν τό ὄνομά του.
Γενικά, ἦταν ἕνα «ἁγνό ἀγριολούλουδο» τῆς Ρούμελης, πού λαμπρύνθηκε καί ἁγίασε στά χώματα τῆς Μακεδονίας, ποιμαίνοντας τόν πιστό λαό της.

*

Στό παρόν τεῦχος δημοσιεύουμε κάποια πρῶτα ἄρθρα τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, καί στά ἑπόμενα τεύχη θά ἐπανέλθουμε μέ ἄλλα ἐνημερωτικά κείμενα καί εἰδήσεις γιά τόν νέο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 1478