Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Ἡγέτες καί πολίτες

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Σέ κύριο ἄρθρο Κυριακάτικης Ἐφημερίδας (Τό Βῆμα, 24 Μαΐου 2020) μέ τίτλο «ἀνάξιοι ἡγέτες» τονίζεται ὅτι «ἄν κάτι ἀνέδειξε ἡ τρέχουσα ὑγειονομική κρίση εἶναι τό ἔλλειμμα ἡγεσίας σχεδόν παντοῦ στόν κόσμο».

Ἀναφέρει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μεταξύ αὐτῶν γράφει ὅτι ἀκριβῶς τήν ἑπομένη ἡμέρα (25 Μαΐου) στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς «θά μετροῦν πάνω ἀπό 100.000 νεκρούς ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ».

Ἐπίσης ἡ Βραζιλία «ξεπέρασε σέ ἐλάχιστο χρόνο τά 20.000 θύματα καί πλέον ἐξελίσσεται στό ἑπόμενο μεγάλο κέντρο τῆς πανδημίας».

Ἐπί πλέον στό ἄρθρο αὐτό γίνεται ἀναφορά στήν Βρετανία, τήν Ἱσπανία, τήν Σουηδία, τήν Τουρκία. Ἐπίσης, ὑπενθυμίζει τό βιβλίο τοῦ Λόρδου Ντέϊβιντ Ὄουεν, πού ἦταν ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Βρετανίας, πού τό ἔγραψε πρίν δύο χρόνια, μέ τίτλο «Διεθνεῖς Ἡγέτες στήν Ἐξουσία», στό ὁποῖο ἀναγράφει «τούς κινδύνους πού ἀπορρέουν ἀπό τούς λαούς καί τίς κοινωνίες ἀπό πραγματικά ἀσθενοῦσες ἡγεσίες». Καί γράφει: «Ὅλο τό προηγούμενο κῦμα ἀνάδειξης ὑπερφίαλων, ἀνορθολογικῶν καί ἀνάξιων ἐν τέλει ἡγετῶν πού περιφρονοῦν τήν γνώση, ἀρνοῦνται τήν ἐπιστήμη καί θεωροῦν ὅτι μποροῦν νά κάνουν ὅ,τι περνάει ἀπό τό κεφάλι τους, ἀποκαλύφθηκε στήν κυριολεξία μέ τόν τραγικότερο τρόπο».

Βέβαια, στήν Ἑλλάδα ἡ Κυβέρνηση μέ τήν συμπαράσταση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ὅτι κινήθηκαν μέ ὑπευθυνότητα καί σοβαρότητα καί δέν εἴχαμε πολλά κρούσματα καί θανάτους.

Αὐτή εἶναι ἡ μία ὄψη τοῦ νομίσματος. Ἡ ἄλλη εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει στόν κόσμο μόνον ἔλλειμμα ἀληθινῶν ἡγετῶν, ἀλλά καί ἔλλειμμα εὐαισθησίας πολιτῶν, ὅταν δηλαδή οἱ πολίτες δέν ἀναγνωρίζουν τούς καλούς ἡγέτες πού διαχειρίσθηκαν τήν ὑγειονομική κρίση μέ σοβαρό τρόπο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐμποδίσουν τήν διασπορά τοῦ ἰοῦ καί νά κρατήσουν χαμηλό τό ποσοστό τῶν θανάτων.

Παρατηρῶ, τίς ἡμέρες μετά τήν ἄρση τῶν αὐστηρῶν μέτρων αὐτοπεριορισμοῦ, ὅτι ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν πολλά σενάρια φαντασίας, ὅτι ἡ λήψη δραστικῶν μέτρων ἔγινε γιά κάποιον ἀπώτερο σκοπό, γιά νά φαλκιδεύσουν καί νά στραγγαλίσουν τίς ἐλευθερίες τοῦ λαοῦ, γιά νά ἐκφοβίσουν τόν λαό, ἐνῶ κατ’ αὐτούς, δέν ὑπῆρχε κανένα πρόβλημα οὐσιαστικό.

Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού διακινοῦν τέτοιες συνωμοσιολογίες φαντάζονται ὅτι κάποια ἡμέρα οἱ Ἡγέτες μας ξύπνησαν μέ σκοπό νά κλείσουν τά πάντα, νά βλάψουν τήν οἰκονομία τοῦ τόπου, τόν τουρισμό, τήν παιδεία, τήν Ἐκκλησία, τίς Χριστιανικές ὁμολογίες καί τίς ἄλλες θρησκεῖες, γιά νά ἐπιτύχουν κάποια δική τους φιλοδοξία!!

Δέν μπορῶ νά καταλάβω μιά τέτοια νοοτροπία, δέν μπορῶ νά συμβιβαστῶ μέ τέτοια συνωμοσιολογικά σενάρια πού εἶναι ἀναμεμειγμένα μέ φαντασιώδη νοοτροπία καί ἔντονη θρησκοληψία.

Ἔτσι, ὅταν μιά κοινωνία δέν διευθύνεται σωστά, δέν εὐθύνεται γι’ αὐτό μόνο τό «ἔλλειμμα ἡγετῶν», ἀλλά καί τό «ἔλλειμμα ὑγιῶν πολιτῶν».

Αὐτά ἐπισημαίνονται στό ἴδιο φύλλο τῆς ἐφημερίδας σέ συνέντευξη πού ἔδωσε ὁ πρώην Πρύτανις τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κ. Χρῆστος Κίττας, μέ τίτλο «Εἶναι χρέος τῶν ἐπιστημόνων νά πολεμοῦν τήν ψευδοεπιστήμη».

Σέ μιά ἀπό τίς ἐρωτήσεις τῆς Ἰωάννας Σουφλέρη γιά τό ποῦ ἀποδίδει τήν ἐπιτυχία τῶν μέτρων στήν Ἑλλάδα, ἀπάντησε:

«Τά μέτρα ἦταν περισσότερο ἀπό ἀναγκαῖα καί καλῶς οἱ ἐπιστήμονες τά εἰσηγήθηκαν καί ἡ Κυβέρνηση τά υἱοθέτησε». Καί συνέχισε: «Ἐκτιμῶ ὅτι ἡ ἐπιτυχία τους ὀφείλεται καί στό γεγονός ὅτι ἡ οἰκογένεια παραμένει ἕνας ἰσχυρός θεσμός στήν Ἑλλάδα: ὅλοι μας δείξαμε ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον μας γιά τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες, γιά τόν παπποῦ καί τήν γιαγιά πού ἀγαπᾶμε. Ρόλο βεβαίως ἔπαιξε καί ὁ φόβος τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος εἶναι μεγάλος. Πολύ περισσότερο δέ ὅταν πρόκειται γιά ἕναν θάνατο μακριά ἀπό τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα. Δέν τόν θέλουμε αὐτόν τόν θάνατο οὔτε γιά τόν ἐχθρό μας! Τό κακό εἶναι ὅτι συνήθως ἔχουμε "κοντή μνήμη". Ἐλπίζω νά μήν πληρώσουμε αὐτό μας τό μειονέκτημα».

Ὅταν ἐρωτήθηκε ἄν εἶναι ἀκόμη θυμωμένος, ἐπειδή σέ «κάποιες ἀπό τίς ἀναρτήσεις του στά κοινωνικά δίκτυα ἦταν μᾶλλον θυμωμένoς», ἀπάντησε:

«Ἔχω σίγουρα λόγους νά εἶμαι, ἄν ὄχι θυμωμένος, πάντως ἀπογοητευμένος. Στήν Εὐρώπη, εἴχαμε τήν τύχη νά μή χτυπήσει πρῶτα ἐμᾶς ἡ πανδημία. Εἴδαμε τήν τραγική τύχη τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία μᾶς συγκλόνισε καί μᾶς παραδειγμάτισε. Ἐλάβαμε λοιπόν μέτρα πού ἦταν περισσότερο ἀπό ἀναγκαῖα καί τά ὁποῖα μᾶς διαφύλαξαν. Ὅλοι, μά ὅλοι ἀνεξαιρέτως δόξαζαν στήν διάρκεια τῆς καραντίνας ἐκείνους πού διαχειρίστηκαν τήν κρίση ἀλλά καί τούς ἥρωες τῆς Ὑγείας. Νά ἐπισημάνω ὅτι οἱ δεύτεροι δέν ζήτησαν ποτέ νά τούς ἀποκαλοῦμε ἥρωες. Ἐκεῖνο πού ἐπιθυμοῦν εἶναι νά μήν τούς λησμονοῦμε. Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι ἤδη τούς ξεχάσαμε».

Καί σέ ἐρώτηση γιατί τό λέγει αὐτό καί ποιοί τούς ξέχασαν, εἶπε:

«Κατ’ ἀρχάς τούς ξέχασαν αὐτοί πού ἀμφισβητοῦν τούς ἀριθμούς καί ἐν τέλει τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τῆς πανδημίας. Θά ἔπρεπε νά ντρέπονται! Παρακολουθεῖ κανείς τηλεοπτικές ἐκπομπές, διαβάζει κείμενα σέ ἐφημερίδες ἤ στά κοινωνικά δίκτυα μέ ἀπόψεις ὅπως "Ποιός κορωνοϊός; Δέν ὑπάρχει! Μιά ἁπλή γρίπη εἶναι πού μεγαλοποιεῖται γιά νά πλουτίσουν οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες", ἤ, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, "ἕνα ἀνθρώπινο δημιούργημα εἶναι γιά νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν συνταξιούχων". Εἶναι τρομερά ὅλα αὐτά! Ἄς ρωτήσουν ἄν ὑπάρχει πανδημία τούς συγγενεῖς τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων πού πέθαναν χωρίς νά μπορέσουν νά τούς ἀποχαιρετήσουν».

Καί συνέχισε:

«Μέ ἀπογοητεύει ἡ καχυποψία καί ἀμφισβήτηση», καί ἀκόμη εἶπε: «Εἶναι ἄλλο τοῦτο πού θέλω νά θίξω τοῦτες τίς κρίσιμες ὧρες πού διανύουμε (γιατί μή γελιέστε, ὁ κίνδυνος παραμένει) εἶναι χρέος ὅλων τῶν ἐντίμων ἐπιστημόνων νά πολεμήσουν τούς ψευδοεπιστήμονες καί νά ἐνημερώνουν σωστά τήν κοινή γνώμη διαλύοντας τήν ὅποια σύγχυση δημιουργοῦν οἱ αὐτοθαυμαζόμενοι ψευτομάγοι».

Ὅπως ὑπάρχει ἀληθινή ἐπιστήμη καί ψευδοεπιστήμη, ἔτσι ὑπάρχει ἀληθινή πίστη καί ψευδοπίστη. Συνήθως στίς κοινωνίες μας ἀναμειγνύονται τά ἀληθινά μέ τά ψεύτικα.

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά τονίσω ὅτι σήμερα χρειαζόμαστε σοβαρούς ἡγέτες καί ὑγιεῖς πολίτες, ἀλλά ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας χρειαζόμαστε καί μιά στιβαρή καί ὑπεύθυνη θεολογία πού ἀντιμετωπίζει τούς «ψευδοπροφῆτες», πού ἐμφανίζονται κάθε φορά ὅταν ὑπάρχη μιά κρίση καί δημιουργοῦν σύγχυση στόν λαό. Καί αὐτό γίνεται, γιατί ὑπάρχει σοβαρό ἔλλειμμα θεολογίας καί ἐκκλησιολογίας, γι' αὐτό ἀκούγονται τόσα παράδοξα καί τόσες ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες καί μάλιστα ἀκραῖες ἀπόψεις γιά ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά θέματα.–

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 1973