Skip to main content

Σύνδεσμος Ἀγάπης Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου: Ἡ ποίηση Ἑπτανησίων ποιητῶν γιά τό ᾿21

Τήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου 2019, στίς 7μ.μ., πραγματοποιήθηκε στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου ἐκδήλωση τοῦ ἐνοριακοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης, μέσα στό πλαίσιο τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά καί ὡς προεόρτιο προανάκρουσμα, καθοδόν πρός τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μέ θέμα: «Ἡ δίκαιη λύρα ἑπτανησίων ποιητῶν γιά τό ᾿21».

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ Ἀντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ζαχαρίας Χοχτούλας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, πολλοί Ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης π. Θωμᾶς Βαμβίνης πού παρουσίασε τήν σημασία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἐν λόγω θέματος καί τό πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης. Στήν συνέχεια οἱ φιλόλογοι κ.Μαρία Κουτούση-Σύψα, κ.Θεοδώρα Σιαμπαλῆ-Τούρκα καί κ.Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινᾶ παρουσίασαν τρεῖς πτυχές τοῦ γενικοῦ θέματος.

Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὴν κ.Μαρία Κουτούση-Σύψα ἔγινε ἀρχικὰ μία γενικὴ ἀναφορὰ στὸν τρόπο πού ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐπέδρασε στὴν ποίηση Ἑλλήνων καὶ ξένων ποιητῶν. Στήν συνέχεια παρουσιάστηκαν τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ποιητῶν τῆς Ἑπτανησιακῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι ὡς σύγχρονοι τῆς ἐπανάστασης ἐμπνεύστηκαν ἀπὸ τὰ ἡρωικὰ καὶ δραματικὰ γεγονότα. Εἰδικότερα ἡ ὁμιλία ἐπικεντρώθηκε στοὺς τρεῖς μεγάλους Ἑπτανήσιους, Διονύσιο Σολωμό, Ἀνδρέα Κάλβο καὶ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη. Ἀκούστηκαν στοιχεῖα βιογραφικὰ καὶ ἐργογραφικὰ καὶ ἀπαγγέλθηκαν σημαντικὰ ποιήματα τῶν τριῶν ποιητῶν, μὲ παράλληλες εἰκόνες καὶ μελοποιημένους στίχους.

Κατόπιν, ἡ κ.Θεοδώρα Σιαμπαλῆ-Τούρκα ἀναφέρθηκε στό ἔργο τοῦ Δ. Σολωμοῦ «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι», τό ὁποῖο εἶναι ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἔργα τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ καὶ τῆς Νεοελληνικῆς ποίησης. Θέμα του εἶναι ὁ ἡρωικὸς ἀγῶνας τῶν Μεσολογγιτῶν  κατὰ τὴ Β' πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (1825-26) ὡς τὴν ἡρωικὴ ἔξοδό τους στὶς 10 Ἀπριλίου 1826. Ὁ ποιητὴς μὲ ποιητικὴ εὐαισθησία καὶ ἔντονες εἰκόνες περιγράφει ὅλες τὶς ἐξωτερικὲς πιέσεις πού ἀντιμετώπισαν οἱ πολιορκημένοι (πείνα, δίψα, ἐπιθέσεις ἐχθροῦ, ἔλλειψη πολεμοφοδίων, πρόκληση τῆς φύσης) καὶ τὴν γενναία ἀπόφασὴ τους νά ἀψηφήσουν ὅλες τὶς πιέσεις προκειμένου νά διατηρήσουν τὸ πνεῦμα τους ἐλεύθερο καὶ τὴν ψυχὴ τους ἀδούλωτη, ἔστω καὶ ἂν ὁδηγηθοῦν στὸ θάνατο. Ἔτσι  παραμένουν ἐλεύθεροι καὶ αὐτὸ τοὺς ἐξυψώνει σὲ ἱερὰ σύμβολα ὅλης τῆς Ἑλλάδας.

Τέλος ἡ κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινᾶ ἀναφέρθηκε στόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερία», ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τά πρῶτα ποιητικά ἔργα τοῦ Σολωμοῦ στήν ἑλληνική γλώσσα, ἔργο 158 στροφῶν, ἐμπνευσμένο ἀπό τά δεινά καί τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιά ἐλευθερία, μέ σαφῆ δομή, χωρισμένο σέ τρία μέρη. Στό πρῶτο μέρος ὑμνεῖται προσωποποιημένη ἡ ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τήν Ἑλλάδα. Μιά ἐλευθερία πού ἐμπνέει καί κινητοποιεῖ τούς Ἕλληνες σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἱστορίας τους. Αὐτή ἡ ἴδια ἐλευθερία ἔγραψε σελίδες δόξας καί στήν ἐπανάσταση τοῦ 21 στήν Τριπολιτσά, στά Δερβενάκια, στό Μεσολόγγι καί στήν θάλασσα. Τά γεγονότα αὐτά μέ ἔντονη ποιητική περιγραφή καταλαμβάνουν τό δεύτερο μέρος τοῦ ποιήματος. Στό τρίτο καί τελευταῖο μέρος παρουσιάζει ὁ ποιητής τήν Ἐλευθερία ἀνήσυχη νά βλέπῃ τήν διχόνοια νά ὁδηγῇ τήν ματωμένη ἐπανάσταση στήν ἀποτυχία καί νουθετεῖ τούς Ἕλληνες ἐπισημαίνοντας τίς συμφορές στίς ὁποῖες ὁδηγοῦνται «ἄν μισοῦνται ἀνάμεσό τους» καί προσεύχεται στούς ἁγίους νά ἐπέμβουν καί ζητάει ἀπό τούς Εὐρωπαίους νά βοηθήσουν ἕναν Χριστιανικό λαό πού πολεμάει τούς ἀλλόθρησκους.

Χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας Ἀντιδήμαρχος κ. Ζαχαρίας Χοχτούλας.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, κλείνοντας τήν ἐκδήλωση, ἀναφέρθηκε στήν προετοιμασία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ '21 ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου εἰδικότερα. Ὑπάρχει, εἶπε, μιά τάση ἀπό μερικούς νά ὑποτιμηθῆ ἡ Ἐκκλησία στούς ἐπίσημους ἑορτασμούς, ἀλλά αὐτό εἶναι ἀδύνατον, γιατί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ἦταν βασικός. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἤδη ἔχει πραγματοποιήσει ὀκτώ (8) Διεθνῆ Ἐπιστημονικά Συνέδρια γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐπανάσταση. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἤδη ἔχει πραγματοποιήσει δύο θεολογικά Συνέδρια γιά τήν θεολογία στήν Τουρκοκρατία καί ἀφιέρωσε τό ἡμερολόγιο τοῦ 2020 στούς Ναυπάκτιους Κληρικούς ἀγωνιστές τοῦ '21.

Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τούς ἑορτασμούς αὐτούς σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, γιά νά εἶναι εὔστοχοι καί οὐσιαστικοί, ὀφείλουν πρῶτα νά ἐρευνήσουν καί νά ἀπαντήσουν σέ τρία κυρίως ζητήματα: α) Ποιοί ἔκαναν τήν Ἐπανάσταση; Ποιός ἦταν ὁ τύπος τοῦ Ἐπαναστάτη τοῦ '21; β) Πῶς κρατήθηκε ἡ φλόγα γιά τήν ἐλευθερία τά 400, καί σέ μερικά μέρη περισσότερα, χρόνια τῆς σκλαβιᾶς; Ποιός κράτησε τόν λαό καί τό γένος ἐλεύθερο στήν ρωμαίϊκη παράδοση, ὥστε νά ἀγωνισθῆ καί γιά τήν ἐξωτερική ἐλευθερία του; γ) Ποιά ἦταν ἡ κατάληξή της καί τί πέτυχε ἤ δέν πέτυχε μέχρι καί σήμερα; Ἀλλιῶς οἱ ἑορτασμοί θά εἶναι ἐξωτερικοί.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Θωμᾶ Βαμβίνη πού εἶχε τήν ὅλη ἐπιμέλεια τῆς ἐκδήλωσης, τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ πρόεδρο τήν κ. Ἑλένη Χοχτούλα, τίς φιλολόγους Μαρία Κουτούση-Σύψα, Θεοδώρα Σιαμπαλῆ-Τούρκα καί Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινᾶ πού ἑτοίμασαν τήν ἐκδήλωση, τούς ἐκφωνητές Ἀγγελική Λαουρδέκη καί Σπυρίδωνα Ἀσημακόπουλο.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ δεξίωση πού παρέθεσε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

  • Προβολές: 3041