Skip to main content

Ἑορτή Ἁγίου Ἱεροθέου καί ὀνομαστήρια Μητροπολίτου Ναυπάκτου

Τήν Παρασκευή 4 Ὀκτωβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου Α΄ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο.

Τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχη.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τά λόγια τοῦ τροπαρίου «ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν σῶν λόγων, Ἱερόθεε, ... φωτίζει τούς προστρέχοντας καί σοφίζει τούς ἀναγινώσκοντας», τονίζοντας ὅτι ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν λόγων του προέρχεται ἀπό τό περιεχόμενό τους πού εἶναι ὁ μεγαλοπρεπής Θεός, ἡ Ἁγία Τριάδα καί ὁ Χριστός πού ἔγινε ἄνθρωπος. Μέ τήν διδασκαλία του φωτίζει τήν ζωή αὐτῶν πού ἀναζητοῦν καί τόν πλησιάζουν, καί γίνεται ὄργανο τοῦ Θεοῦ πού σοφίζει μέ τά συγγράμματά του τούς πιστούς, δηλαδή τούς κάνει νά μετέχουν στήν Σοφία τοῦ Θεοῦ.

Ἀναφερόμενος δέ ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Ναυπάκτου εἶπε ὅτι «σᾶς ἔχω ἀπλανῆ ὁδηγό γιά πάρα πολλά θέματα μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας» καί ὅτι «ἔχετε τήν διεισδυτικότητα, τήν δύναμη, τήν σοφία νά μιλᾶτε γιά θέματα πού πονοῦν τήν Ἐκκλησία μας». Φέροντας δέ ὡς παράδειγμα τό οὐκρανικό ζήτημα μέ τό ὁποῖο ἀσχολήθηκε εἶπε ὅτι τά γραπτά του ξεχωρίζουν, γιατί «ἀποπνέουν ζωή ἀκόμη καί ὅταν μιλᾶτε γιά κανόνες καί γιά δικαιοδοσίες, ἀκόμη καί τότε τό κείμενό σας εἶναι ποιμαντικό, δηλαδή φαίνεται μέσα ἀπό αὐτό ἡ ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία μας καί γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγωνία σας, ἡ ἀγωνία ἑνός ποιμένος». Εὐχήθηκε δέ στόν ἑορτάζοντα ἔτη πολλά ὥστε μέ τά κείμενα καί τήν ὅλη παρουσία «νά μᾶς διδάσκετε ὅτι ἡ ποιμαντική εἶναι ζωή».

*

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατικό συλλείτουργο μέ τήν συμμετοχή δώδεκα (12) Ἀρχιερέων, ἤτοι τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καστορίας κ. Σεραφείμ,

Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, Θηβῶν κ. Γεωργίου, Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου, Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, Κανάγκας κ. Θεοδοσίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Χρυσάνθου, τοῦ ἑορτάζοντος οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Ἱεροθέου, καί τῶν συμπροσευχομένων Μητροπολιτῶν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου καί Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τό φιλοσοφικό καί ἱστορικό περιβάλλον στό ὁποῖο ἔζησε ὁ πεπαιδευμένος ἀρεοπαγίτης ἅγιος Ἱερόθεος, τόν πλατωνισμό, τίς ἰδέες καί τήν πολιτεία τοῦ Πλάτωνος, τίς ὁποῖες ἀπέρριψε ὡς ἀνήσυχος ἄνθρωπος πού ἀναζητοῦσε τόν ἀληθινό Θεό καί ἐξέλεξε τήν ἀληθινή Σοφία πού δίδαξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἀναφέρθηκε σέ εἰδικά κοινωνικο-φιλοσοφικά θέματα πού ἀντιμετώπισε ὁ ἅγιος Ἱερόθεος, καθώς καί στά ὅσα διασώζει ἡ ἱερά παράδοση γιά τήν γνώση τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου γιά τήν Θεοτόκο καί γιά τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν.

Ἀναφερόμενος δέ στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο τόν χαρακτήρισε θεολόγο σύγχρονο καί συνάμα πατερικό καί παραδοσιακό, «πού κάνει ὑπερήφανη τήν σύγχρονη Ἐκκλησία», πού μεταδίδει τίς θεολογικές «μαρμαρυγές» «ὄχι μόνον στήν πόλη σας, ὄχι μόνον στήν Ἑλλάδα, ὄχι μόνον στήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά σέ ὅλο τόν κόσμο». Εἶπε ὅτι «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων μελετοῦμε Ἱερόθεον Βλάχον, μελετοῦμε τόν ἅγιον Ναυπάκτου», καί κατέληξε: «Εὐχαριστοῦμε, Σεβασμιώτατε, γιά ὅ,τι κάνετε, γιά τίς ὑπηρεσίες σας στήν Θεολογία καί στήν Ἐκκλησία, εὐχαριστοῦμε γιά τίς προτάσεις σας, σέ ὅλα τά ζωτικά θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία καί τόν σύγχρονο κόσμο», «νά ζῆτε καί νά ποιμαίνετε τό ποίμνιό πού σᾶς ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία καί σεῖς τό τιμᾶτε μέ τόν καλύτερο τρόπο».

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν –πού συμμετεῖχε στήν ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ξάνθης– γιά τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη, καί ἐκ μέρους τῶν Ἀρχιερέων προσεφώνησε καί εὐχήθηκε τόν ἑορτάζοντα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, «νά μεταφέρετε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί τήν πατερική θεολογία» καί «νά εἶστε μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο».

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἀντιφωνώντας εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς πού συνεόρτασαν μαζί του, τούς παρισταμένους ἄρχοντες Νεκτάριο Φαρμάκη Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος, Δημήτριο Κωνσταντόπουλο Βουλευτή Αἰτωλοακαρνανίας, Βασίλειο Γκίζα Δήμαρχο Ναυπακτίας, τούς Ἀντιδημάρχους καί Δημοτικούς Συμβούλους, τούς Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Τροχαίας, τούς συνεργάτες του, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τούς Ἱεροψάλτες, τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης, τά Σχολεῖα τῆς πόλεως, τό κανάλι «Λύχνος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε εὐχές στήν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου καί δεξιώθηκε ὅλους τούς ἐκκλησιαζόμενους.

Τό μεσημέρι παρετέθη ἑορταστικό γεῦμα γιά τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Ἐπισήμους στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος μίλησαν γιά τόν ἑορτάζοντα ὁ Βουλευτής κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος καί ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη ἀξία τῆς θεολογίας τοῦ ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, τήν ὁποία παρέλαβε ἀπό τόν ἅγιο Ἱερόθεο.

*

Τό Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου συνεχίζεται στήν Ναύπακτο ὁ ἑορτασμός τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου μέ τήν πραγματοποίηση τοῦ Ε' Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ἔχει γενικό θέμα: «Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, φορέας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως», ὥρα 9:00 μέ 13:30 στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως.

 

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα κατά τόν Ἑσπερινό

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Θεία Λειτουργία

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κατά τήν Θεία Λειτουργία

  • Προβολές: 3658