Skip to main content

Ἱερά Κειμήλια ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος στό Ἀντίρριο

Μὲ μιὰ σεμνή τελετή ὑποδέχθηκε τό Ἀντίρριο στὸν ἐνοριακὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἕνα τεμάχιο ἀπό τὸ Τίμιο Ξύλο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἱερό λείψανο τῆς χειρός τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

Τό Τίμιο Ξύλο καί τό ἱερό λείψανο παρέλαβε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἔξω ἀπό τόν Ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ συνοδευόμενος ἀπό τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοὺς συνοδούς μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν λιτανευτικά εἰσῆλθαν στὸν ἱερὸ Ναό.

Στήν ὑποδοχή παραβρέθηκαν ὁ δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ ἀντιδήμαρχος κοινωνικῶν ὑποθέσεων κ. Ντίνος Τσουκαλάς, ὁ ἀντιδήμαρχος τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν κ. Ζαχαρίας Χοχτούλας, ὁ ἀντιδήμαρχος τῆς δημοτικῆς ἑνότητας Ἀντιρρίου κ. Μπάμπης Καραδήμας καὶ ὁ πρόεδρος τῆς τοπικῆς κοινότητας Ἀντιρρίου κ. Παπαδόπουλος.

Τὰ ἱερά κειμήλια παρέμειναν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου ἕως τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 15 Σεπτεμβρίου. Ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς παραμονῆς τους στό Ἀντίρριο ὁ Ἱερός Ναός παρέμενε ἀνοικτός ἀπό τὶς 7 τὸ πρωΐ ἕως τὶς 9 τὸ βράδυ καὶ κάθε μέρα τελεῖτο Θεία Λειτουργία.

Τό Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στήν Θεία Λειτουργία προεξάρχων ἦταν ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱεροθέος. Στήν θεία Λειτουργία συμμετεῖχε ὁ Ἱερομόναχος π. Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης, πού κόμισε τά ἱερά κειμήλια ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, καί Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου ἦταν κατάμεστος ἀπό πιστούς, ἐνῶ συνεχόμενη ἦταν καί ἡ προσέλευση τοῦ λαοῦ γιά προσκύνηση.
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του συνδύασε τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέ τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου.

Στήν ἀρχή παρουσίασε τό χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. ε', 24), δηλαδή ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ σταύρωσαν τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες. Ἔπειτα ἑρμήνευσε τό χωρίο αὐτό μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου γιά τήν διπλῆ ἐνέργεια τοῦ Σταυροῦ. Ἡ πρώτη εἶναι στήν ὑπομονή τῶν θλίψεων τῆς σαρκός, πού λέγεται πράξη, καί ἡ δεύτερη εἶναι στήν λεπτή ἐργασία τοῦ νοῦ, στήν θεία ἀδολεσχία καί τήν προσευχή καί λέγεται θεωρία. Ἀνέλυσε τί σημαίνει στήν πατερική παράδοση «πράξη» καί τί «θεωρία» καί πῶς ἐνεργεῖ ὁ Σταυρός.

Τόνισε ὅτι ὁ Χριστός καθάρισε τήν ἁγία Μαρία τήν Μαγδαληνή ἀπό τά δαιμόνια κι αὐτή Τόν ἀκολούθησε σέ ὅλη τήν ἐπίγεια δράση Του, λυπήθηκε γιά τήν σταύρωσή Του καί τόν θάνατό Του πάνω στόν Σταυρό καί χάρηκε μέ τήν θεία Του Ἀνάσταση. Ἐξήγησε ὅτι συνδεόμαστε μέ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τῶν παθῶν μας, ὅταν τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν προσευχόμαστε, ὅταν ἀκολουθοῦμε πάντα τόν Χριστό. Κυρίως ὅταν ἐξασκοῦμε τήν ὑπομονή (τό θυμικό μέρος τῆς ψυχῆς) καί τήν ἀγάπη (ἐπιθυμητικό μέρος τῆς ψυχῆς). Μέ αὐτήν τήν ἔννοια ἰσχύει ἡ εὐχή πού λένε οἱ ἄνθρωποι «νά χαίρεσαι τόν σταυρό σου».

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας καί τόν Ἡγούμενο Ἀρχιμ. Ἐλισσαῖο Σιμωνοπετρίτη γιά τήν ἀποστολή τῶν ἱερῶν κειμηλίων μέ τήν συνοδεία τριμελοῦς ἀντιπροσωπίας Μοναχῶν, καί τόν ἐπήνεσε γιά τήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία. Μνημόνευσε δέ καί τόν κεκοιμημένο Ἀρχιμανδρίτη πρώην Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Αἰμιλιανό γιά τήν προσφορά του στόν μοναχισμό καί τήν Ἐκλησία.  Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε ἐπίσης τόν Ἐφημέριο Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη γιά τήν ὅλη διοργάνωση τοῦ ἑορταστικοῦ τριημέρου, καθώς καί ὅλους ὅσοι βοήθησαν σέ αὐτό.

Τέλος, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἀντιρρίου π. Πολύκαρπος προσέφερε στόν ἱερομόναχο π. Γερβάσιο Σιμωνοπετρίτη μιά ἀναμνηστική διακοσμημένη ἐπιγραφή καί στόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο προσέφερε μιά χριαλίδα γιά τό ἅγιο Εὐχέλαιο, πού συμβολίζει τήν χρίση τῶν πιστῶν μέ τό ἔλαιο τῆς ἀρχιερωσύνης καί τῆς θεολογίας.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Ὁ λόγος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου ΕΔΩ

 

  • Προβολές: 2666