Skip to main content

Οἱ Ρῶσοι στήν Γεωργία καί στήν Οὐκρανία

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Παρακολουθήσαμε πρόσφατα μιά ἀντιρωσική ἔκρηξη στήν Γεωργία καί μάλιστα στήν πρωτεύουσά της τήν Τιφλίδα.

Ἡ χώρα αὐτή εἶναι ἀρχαία ἑλληνική ἀποικία μέ ἑλληνική παράδοση καί πολιτισμό καί ἐκκλησιαστική ζωή ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ὑπαγόταν στό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καί ἔπειτα ἀπέκτησε τήν αὐτοκεφαλία της καί τήν Πατριαρχική ἀξία καί τιμή ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατραρχεῖο.

276 10Κατά τήν διάρκεια τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἡ Γεωργία ὑπήχθη σέ αὐτήν καί ἀργότερα καί μετά τήν διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ἀπέκτησε ἰδιαίτερη κρατική ὀντότητα.

Τό ἔτος 2008, μετά τήν ἀπόσχιση τῆς Νότιας Ὀσετίας καί τῆς Ἀμπχαζίας ἀπό τήν Γεωργία καί τήν κατάληψή της ἀπό τήν Ρωσία ἔγινε ἕνας σύντομος πόλεμος, τόν ὁποῖον ἔχασε ἡ Γεωργία καί ταπεινώθηκε, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιδεινωθῆ τό μίσος τῶν Γεωργιανῶν ἐναντίον τῶν Ρώσων.

Στίς περιοχές αὐτές ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση εἶναι χαώδης καί διευθύνεται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, μνημονεύεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Μόσχας καί ὑπάρχουν μερικοί πού μνημονεύουν τόν Πατριάρχη Γεωργίας. Ὅλα αὐτά αὔξησαν τό μίσος τῶν Γεωργιανῶν ἐναντίον τῶν Ρώσων στόν λαό μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.

Πρίν λίγες ἡμέρες ἔγιναν σοβαρά ἐπεισόδια στήν Γεωργία, μέ ἀφορμή τήν συνάντηση τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Τιφλίδα, τήν πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας.

Ἡ Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἕνας διεθνής πολιτικός (ὄχι θρησκευτικός) ὀργανισμός πού ἀποτελεῖται ἀπό ὀρθοδόξους βουλευτές, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό ὅλες τίς ὀρθόδοξες χῶρες, μέ τήν ἀπόφαση τῶν Κοινοβουλίων τους, καί ἀντιμετωπίζουν διάφορα θρησκευτικά ζητήματα.

Οἱ συναντήσεις τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας γίνονται σέ διάφορες χῶρες, ἀκούγονται εἰσηγήσεις γιά διάφορα ζητήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζονται ἀπό τήν πλευρά τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Σέ κάποια τέτοια συνάντηση εἶχα προσκληθῆ ἀπό τήν Διακοινοβουλευτική Συνέλευση τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅταν συνεδρίαζε στό Βίλνιους τῆς Λιθουανίας, γιά νά εἰσηγηθῶ ἕνα θέμα γιά τόν πόλεμο ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς καί γι' αὐτό γνωρίζω τόν τρόπο λειτουργίας του.

Μέ ἀφορμή τήν συνεδρίαση τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Τιφλίδα συνέβησαν δραματικά ἐπεισόδια τήν 21-6-2019 ἐπειδή ὁ Πρόεδρός της Ρῶσος Γαβρίλοφ κάθισε στήν ἕδρα τοῦ Προέδρου τῆς Γεωργιανῆς Βουλῆς γιά νά διευθύνη τίς ἐργασίες της. Τότε ὁ λαός πού εἶδε τό γεγονός αὐτό ἀπό τά τηλεοπτικά κανάλια ὀργίσθηκε καί προέβη σέ βίαιες ἐνέργειες.

Βεβαίως, παρόμοια ἐκκλησιαστικά προβλήματα ὑπάρχουν καί στίς κατακτημένες ἀπό τούς Ρώσους περιοχές τῆς Νότιας Ὀσετίας καί τῆς Ἀμπχαζίας. Κάποιος ὀρθόδοξος ἀπό τήν Ἀμπχαζία πρίν λίγο καιρό πού εἶπε μέ παράπονο: «Ἐμᾶς στήν Ἀμπχαζία κανείς δέν μᾶς σκέπτεται, πού δέν ξέρουμε ποιόν νά μνημονεύσουμε;».

Παραθέτω δύο κείμενα γιά τό θέμα αὐτό:

1. Ἄρθρο Καθημερινῆς

Στήν συνέχεια θά παραθέσω τό κείμενο τοῦ Σταύρου Τζίμα, ἀπεσταλμένου τῆς ἐφημερίδος Καθημερινή στήν Τιφλίδα, τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στό φύλλο τῆς Κυριακῆς 23 Ἰουνίου 2019, στό ὁποῖο ἐκτίθεται ὅλη αὐτή κατάσταση.

Καί αὐτό τό κάνω γιά νά διαπιστώση ὁ ἀναγνώστης τό μίσος πού ὑπάρχει στήν Γεωργία καθώς καί στήν Οὐκρανία, ὅπως λέγει ὁ ἀρθρογράφος πρός τό τέλος τοῦ ἄρθρου του, ἐναντίον τῶν Ρώσων. Ἔτσι, θά γίνη ἀντιληπτό καί γιατί ὑπάρχουν τά ἐκκλησιαστικά προβλήματα στήν Οὐκρανία.

«Ἡ ἀντιρωσική ἔκρηξη καί τό παρασκήνιο

Ἡ ἑλληνική πρωτοβουλία, καθ’ ὅλα εἰρηνική, ἔπεσε σάν σπίθα στό συσσωρευμένο μίσος τῶν Γεωργιανῶν ἐναντίον τῶν Ρώσων «κατακτητῶν» καί ἡ πρωτεύουσα Τιφλίδα βυθίστηκε στή βία τό βράδυ τῆς Πέμπτης, μέ τή φωτιά νά ἀπειλεῖ μέ ἀνάφλεξη τόν Καύκασο. Ἡ σύνοδος, στήν πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ), πού ἔχει ἕδρα της τήν Ἀθήνα, λειτούργησε ὡς δούρειος ἵππος πού ἔβαλε στή χώρα τόν πλέον μισητό ἐχθρό, τούς Ρώσους δηλαδή, καί τό ἀντιρωσικό «καζάνι» πού βράζει μετά τόν πόλεμο τοῦ 2008 ἐξερράγη.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούονταν ὅλη τή νύχτα στό κέντρο τῆς πρωτεύουσας μέ τήν ἀστυνομία μπροστά στό Κοινοβούλιο, τό ὁποῖο νωρίτερα εἶχαν καταλάβει, ἐξεδίωξαν τούς Ρώσους βουλευτές καί διέκοψαν τίς ἐργασίες τῆς συνόδου, στήν ὁποία ἔπαιρναν μέρος χριστιανοί ὀρθόδοξοι βουλευτές ἀπό 35 χῶρες, ἀνάμεσά τους δύο Ἕλληνες καί δύο Κύπριοι.

Ἡ ρωσική ἀντιπροσωπεία φυγαδεύθηκε ὑπό ἰσχυρή ἀστυνομική προστασία καί, καταδιωκόμενη στούς δρόμους τῆς Τιφλίδας ἀπό φανατικούς ἐθνικιστές, ἔφθασε στό ἀεροδρόμιο ἀπ’ ὅπου μέ πτήση τσάρτερ πού πλήρωσε ἡ κυβέρνηση τῆς Γεωργίας ἐπέστρεψε στή Μόσχα. Τά ἐπεισόδια συνεχίστηκαν καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα τροφοδοτώντας κλίμα πρωτοφανοῦς πολιτικῆς ὀξύτητας στή χώρα καί περαιτέρω ἔνταση στίς οὕτως ἤ ἄλλως ἀνύπαρκτες σχέσεις μέ τή Μόσχα, μέ τά «σκάγια» νά παίρνουν καί τήν ἑλληνική πλευρά, ἡ ὁποία εἶχε τήν εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης τῆς συνόδου. Ἡ ἀτμόσφαιρα στή Γεωργία εἶχε ἀρχίσει νά φορτίζεται ἐδῶ καί ἡμέρες, ὅταν ἔγινε γνωστό ὅτι καταφθάνουν Ρῶσοι βουλευτές μαζί μέ τήν ἀντιπροσωπεία τῆς ΔΣΟ, καί μέσω τοῦ Διαδικτύου καλοῦνταν οἱ πολίτες νά συμμετάσχουν σέ συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τῆς ρωσικῆς παρουσίας τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα μπροστά στό κτίριο τῆς Βουλῆς, ὅπου ἐπρόκειτο νά διεξαχθοῦν οἱ ἐργασίες. Ὅλα αὐτά, βέβαια, ἦταν γνωστά στή Διακοινοβουλευτική, πού εἶχε ἐκφράσει μέ ἐπιστολές της πρός τήν κυβέρνηση τῆς Γεωργίας τίς ἀνησυχίες της, πλήν ὅμως λάμβανε διαβεβαιώσεις ὅτι οἱ Ἀρχές ἐγγυῶνται τήν ὁμαλή διεξαγωγή τῆς συνόδου, καί ἔδειξε νά ἐπαναπαύεται.

Ἐκεῖνο ὅμως πού ἐξόργισε τήν κοινή γνώμη καί προκάλεσε ἔκρηξη ἀντιρωσικῶν αἰσθημάτων στούς πολίτες ἦταν ἡ παρουσία τοῦ Ρώσου προέδρου τῆς ΔΣΟ Γαβρίλοφ στήν καρέκλα τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς, γιά νά διευθύνει τίς ἐργασίες. Στή θέα του –οἱ ἐργασίες μεταδίδονταν ἀπευθείας ἀπό ὅλα τά τηλεοπτικά κανάλια– ἑκατοντάδες ἐθνικιστές, μέ ἐπικεφαλῆς δέκα βουλευτές τῆς ἀντιπολίτευσης, εἰσέβαλαν βίαια στό κτίριο, κατέβασαν ἀπό τό βῆμα τόν Γαβρίλοφ, κατέλαβαν τή Βουλή καί πέταξαν ἔξω ὅλους τούς συμμετέχοντες στή σύνοδο.

Ἡ προσπάθεια πού ἔγινε ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς νά συνεχιστοῦν οἱ ἐργασίες σέ ξενοδοχεῖο δέν καρποφόρησαν, καθώς οἱ διαδηλωτές ἔσπευσαν νά πολιορκήσουν τό κτίριο καί οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐπιχείρησης δήλωσαν πώς ἔχουν ἐντολή ἀπό τήν κυβέρνηση νά μήν παραχωρήσουν τήν αἴθουσα. Κατόπιν αὐτοῦ, ἀποφασίστηκε νά ὁλοκληρωθεῖ πρίν ἀπό τήν ὥρα της ἡ σύνοδος καί πλέον τό ἐνδιαφέρον στράφηκε στήν ἀσφάλεια τῶν Ρώσων βουλευτῶν καί τῶν συνοδῶν τους. Μιά πρόταση τοῦ γενικοῦ γραμματέα τῆς ΔΣΟ, βουλευτῆ κ. Ἀνδρέα Μιχαηλίδη, καί τοῦ συμβούλου κ. Κώστα Μυγδάλη νά μεταφερθοῦν οἱ Ρῶσοι γιά λόγους ἀσφαλείας στό κτίριο τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας –ἡ Ρωσία δέν ἔχει διπλωματική ἀποστολή στή Γεωργία– ἀπορρίφθηκε καί κατόπιν ἐκδηλώθηκαν κινήσεις στό παρασκήνιο γιά τή φυγάδευσή τους.

Ἡ ἀστυνομία ὀργάνωσε ἐπιχείρηση ἐξόδου τῶν Ρώσων ἀπό τό ξενοδοχεῖο καί μεταφορᾶς τους στό ἀεροδρόμιο, μέ τούς διαδηλωτές νά καταδιώκουν στό κέντρο τῆς πόλης τήν αὐτοκινητοπομπή πετώντας αὐγά καί ἄλλα ἀντικείμενα ἐναντίον τους. Μέ τήν ἀποχώρηση τῶν Ρώσων ἡ ἔνταση μεταφέρθηκε μπροστά στό κτίριο τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί στό πολιτικό ἐπίπεδο, μέ τήν κυβέρνηση νά κατηγορεῖ τήν ἀντιπολίτευση ὡς ὀργανωτή τῶν ἐπεισοδίων καί ἐκείνη νά ἀνταποδίδει καταγγέλλοντας ὅτι ἔφερε τούς ἐχθρούς μέσα στή Βουλή ἀξιώνοντας παραιτήσεις.

Ὁ πρωθυπουργός Μαμούκα Μπαχτάτζε δήλωσε ὅτι κατανοεῖ τίς ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος Μαμούκ Μεντιναράντζε εἶπε ὅτι ἀποτελεῖ πρόκληση τό νά κάθεται στή θέση τοῦ προέδρου τοῦ Κοινοβουλίου Ρῶσος ἀντιπρόσωπος καί ἐπέρριψε εὐθύνες καί στήν ἑλληνική πλευρά. Ὁ κ. Μιχαηλίδης μιλώντας στήν «Κ» (Καθημερινή) εἶπε ὅτι οἱ Γεωργιανοί ἦταν ἀπολύτως ἐνήμεροι γιά τήν παρουσία Ρώσου στό προεδρεῖο. «Ἀντιλαμβανόμαστε τήν εὐαισθησία τους, ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε διεθνής ὀργανισμός, ἤρθαμε νά τιμήσουμε τή χώρα καί εἰσπράξαμε βαθιά προσβολή», τόνισε. «Θά ἐνημερώσουμε ὅλους τούς ἁρμοδίους διεθνῶς».

Στήν Ἀθήνα, τό ἑλληνικό ΥΠΕΞ προέβη σέ διάβημα πρός τόν πρεσβευτή τῆς Γεωργίας ζητώντας ἐγγυήσεις ἀσφάλειας γιά τούς Ἕλληνες πολίτες πού συμμετεῖχαν στήν ἀντιπροσωπεία, καί στή Μόσχα ὁ πρόεδρος τῆς Δούμας Βολοντίν δήλωσε πώς ἡ συμπεριφορά τῶν Γεωργιανῶν δέν ἦταν μόνον προσβλητική γιά τούς Ρώσους ἀλλά γιά ὅλη τή ΔΣΟ.

Παρότι 1,5 ἑκατομμύριο Γεωργιανοί ἐργάζονται ὡς μετανάστες στή Ρωσία καί ἄλλοι τόσοι Ρῶσοι ἐπισκέπτονται τά ἐδάφη της ὡς τουρίστες κάθε χρόνο, στήν πατρίδα τοῦ Ἰωσήφ Στάλιν τά ἀντιρωσικά αἰσθήματα εἶναι, γιά λόγους πού χάνονται στήν Ἱστορία, ἔντονα καί χειροτέρευσαν τό 2008, ὅταν οἱ δύο χῶρες ἐνεπλάκησαν σέ πόλεμο. Αἰτία, τότε, ἦταν ἡ ὑποβοηθούμενη μέ ὅπλα καί πολιτική ὑποστήριξη ἀπόσχιση δύο σημαντικῶν περιοχῶν, τῆς Ἀμπχαζίας καί τῆς Νότιας Ὀσετίας, τίς ὁποῖες ἡ Γεωργία θεωρεῖ δικά της ἐδάφη. Ὁ στρατός τῆς Γεωργίας ἐπενέβη γιά νά ἀποτρέψει τόν ἀκρωτηριασμό τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας, προκαλώντας τήν ἀντίδραση τῆς Μόσχας, πού εἰσέβαλε μέ τάνκς στή Γεωργία. Ἦταν λίγους μῆνες μετά τή σύνοδο τοῦ Βουκουρεστίου τό 2008, ὅπου οἱ ἡγέτες τοῦ ΝΑΤΟ ἀπηύθυναν πρόσκληση ἔνταξης στή συμμαχία τῆς Γεωργίας καί τῆς Οὐκρανίας. Ἡ σειρά τῆς τελευταίας νά ὑποστεῖ τίς συνέπειες ἀπό τήν ἐπιχειρούμενη πρόσδεσή της στό δυτικό ἅρμα θά ἔρθει ἀργότερα μέ τήν ἁρπαγή τῆς Κριμαίας. Καί στίς δύο αὐτές χῶρες ξεχειλίζει τό μίσος ἐναντίον τῆς Ρωσίας» (Καθημερινή, 23-6-2019).

2. Ἐνδιαφέρον κείμενο

Ἡ ἀντίδραση αὐτή πού εἴδαμε προηγουμένως δέν παρουσιάσθηκε μόνον μία μέρα, ἀλλά ἦταν συνεχόμενη. Γι' αὐτό θά παραθέσω καί ἕνα ἄλλο κείμενο ἀπό τά Πρακτορεῖα ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sputnik, dpa AFP, τά ὁποῖα δημοσιοποιοῦν νεώτερες πληροφορίες γύρω ἀπό τήν κατάσταση στήν Γεωργία.

«Γεωργία: Νέες διαδηλώσεις μέ αἴτημα πρόωρες ἐκλογές-Ἀναστέλλει ἡ Ρωσία τίς πτήσεις πρός τή χώρα (22 Ἰουνίου 2019).

Χιλιάδες διαδηλωτές βγῆκαν ξανά στούς δρόμους τῆς Τιφλίδας στή Γεωργία χθές Παρασκευή τό βράδυ ζητώντας τή διεξαγωγή πρόωρων ἐκλογῶν, τήν ἑπομένη τῶν βίαιων ἐπεισοδίων πού ξέσπασαν μέ ἀφορμή τήν ὁμιλία Ρώσου βουλευτή ἀπό τό βῆμα τοῦ γεωργιανοῦ κοινοβουλίου, κάτι πού ὁδήγησε καί στήν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς καί μέλους τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, Ἰρακλί Κομπαχίτζε.

Ὁ Κομπαχίτζε παραιτήθηκε σέ ἔνδειξη τοῦ «ὑψηλοῦ ἐπιπέδου εὐθύνης» καί ὄχι ἐπειδή ὑποχώρησε «στά ἀνεύθυνα αἰτήματα τῶν ἀντιπολιτευόμενων κομμάτων», δήλωσε ὁ γενικός γραμματέας τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, Χάχα Καλάτζε.

Οἱ χθεσινές διαδηλώσεις διεξήχθησαν μέ ἠρεμία σέ ἀντίθεση μέ αὐτές τῆς Πέμπτης. Σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις, περίπου 10.000 ἄνθρωποι βγῆκαν στούς δρόμους καί χθές. Κάποιοι εἶχαν καλυμμένο τό ἕνα τους μάτι σέ ἔνδειξη ὑποστήριξης πρός τούς διαδηλωτές πού ἔχασαν τό μάτι τους στή διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων πού ξέσπασαν στίς κινητοποιήσεις τῆς Πέμπτης μέ τήν ἀστυνομία καί ζητοῦσαν τήν ἀποχώρηση τοῦ ὀλιγάρχη Μπιντζίνα Ἰβανισβίλι πού παρουσιάζεται ὡς ὁ πραγματικός ἰσχυρός ἄνδρας τῆς Γεωργίας.

Οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπολίτευσης ζήτησαν τή διεξαγωγή πρόωρων ἐκλογῶν καί τήν παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Γκιόρκι Γκαχαρία, τόν ὁποῖο θεωροῦν ὑπεύθυνο γιά τή σκληρή στάση τῆς ἀστυνομίας ἀπέναντι στούς διαδηλωτές.

Τήν ὥρα πού τό πλῆθος προσπάθησε νά εἰσβάλει στό κοινοβούλιο ξέσπασαν συγκρούσεις μέ τήν ἀστυνομία, μέ ἀποτέλεσμα νά τραυματιστοῦν 240 ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ὁποίων 80 ἀστυνομικοί, καί νά συλληφθοῦν 305.

Οἱ διαδηλώσεις αὐτές μετατράπηκαν γρήγορα σέ πιό γενικευμένο κίνημα κατά τῆς κυριαρχίας στή χώρα τοῦ «Γεωργιανοῦ Ὀνείρου», τό ὁποῖο ἵδρυσε ὁ Ἰβανισβίλι.

Σέ βίντεο πού ἀνήρτησε στό Facebook ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι κάλεσε τούς ὑποστηρικτές του «νά βγοῦν στόν δρόμο» καί ζήτησε τό τέλος «τοῦ καθεστῶτος» τοῦ δισεκατομμυριούχου Ἰβανισβίλι.

Ἀπό τήν πλευρά του τό Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατήγγειλε τή χρήση βίας ἐναντίον ἑνός «μή βίαιου» πλήθους, ἐνῶ ἡ Διεθνής Ἀμνηστία ζήτησε νά διενεργηθεῖ «σοβαρή ἔρευνα» γιά τή «σκληρή» ἀπάντησε τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας. Η ΜΚΟ κατέγραψε 31 δημοσιογράφους μεταξύ τῶν τραυματιῶν.

Ἡ Aeroflot δέν θά πετάει πρός τήν Γεωργία ἀπό τήν 8η Ἰουλίου.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατήγγειλε «μιά ρωσοφοβική πρόκληση» καί ἀνακοίνωσε τήν ἀπόφαση τοῦ προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν γιά τήν ἀναστολή τῶν πτήσεων τῶν ρωσικῶν ἑταιριῶν μετά τίς ταραχές.

Ἡ ρωσική ἀεροπορική ἑταιρία Aeroflot θά σταματήσει τίς πτήσεις της πρός τήν Γεωργία ἀπό τήν 8η Ἰουλίου, προκειμένου νά διασφαλιστεῖ ὅτι θά ἔχουν ἐπιστρέψει ὅσοι ταξιδεύουν στήν Γεωργία.

Παράλληλα, ἔχει δοθεῖ ὁδηγία πρός τά ρωσικά ταξιδιωτικά γραφεῖα νά μήν προωθοῦν ταξιδιωτικά πακέτα πρός τήν Γεωργία γιά τήν περίοδο ἰσχύος τῆς ταξιδιωτικῆς ἀπαγόρευσης.

Ἡ Ρωσική Ἕνωση Ταξιδιωτικῶν Πρακτόρων γνωστοποίησε ὅτι τήν περίοδο αὐτή, 5.000-7.000 Ρῶσοι τουρίστες ταξιδεύουν στήν Γεωργία στό πλαίσιο ταξιδιωτικῶν πακέτων, πού ἔχουν ὀργανωθεῖ ἀπό τουριστικά γραφεῖα, ἐνῶ τριπλάσιος ἀριθμός Ρώσων πολιτῶν ταξιδεύουν ἀπό μόνοι τους.

Ἡ ρωσική ἐπιρροή στή Γεωργία παραμένει ἕνα πολιτικά εὐαίσθητο θέμα. Ἡ μικρή χώρα, σύμμαχος τῶν ΗΠΑ, διεξήγαγε καί ἔχασε τό 2008 ἕναν σύντομο πόλεμο ἐναντίον τῆς Ρωσίας μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ἀπόσχισης τῆς Νότιας Ὀσετίας καί τῆς Ἀμπχαζίας.

Οἱ δύο χῶρες δέν ἔχουν ἔκτοτε διπλωματικούς δεσμούς καί ἡ Ρωσία ἀναγνώρισε τήν ἀνεξαρτησία δύο περιφερειῶν τῆς Γεωργίας πού ἀποσχίσθηκαν, τῆς Νότιας Ὀσετίας καί τῆς Ἀμπχαζίας, ὅπου σταθμεύουν τώρα ρωσικά στρατεύματα (Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sputnik, dpa, AFP)».

*

Δέν γνωρίζουμε τήν ἐξέλιξη τοῦ θέματος αὐτοῦ. Δημοσίευσα ὅμως τά δύο αὐτά κείμενα γιά νά δῆ κανείς τήν ψυχολογική κατάσταση τῶν Γεωργιανῶν, ἀλλά κατ' ἐπέκταση καί τῶν ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρόμοια προβλήματα μέ τήν Κριμαία καί μέ τίς Ἀνατολικές περιοχές τῆς Οὐκρανίας.

Καί αὐτά εἶναι σημαντικό νά τά γνωρίζουμε, γιά νά συνεκτιμήσουμε καί τήν κατάσταση πού ὑπάρχει στήν Οὐκρανία.

  • Προβολές: 2650