Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ὀσμή πού πληγώνει τό πατριωτικό φιλότιμο - Ἀπεξάρτηση ἀπ’ τά μάταια

Ὀσμή πού πληγώνει τό πατριωτικό φιλότιμο

Στήν ἱστοσελίδα ygeiamou.gr διαβάσαμε: «Ἔρευνα κοινοῦ πού εἶχε ἐπικεντρωθεί στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀντικαπνιστικῆς νομοθεσίας [...] εἶχε δείξει ὅτι τὸ 83,8% τῶν πολιτῶν χαρακτηρίζει πολιτισμικὴ ὑποβάθμιση τὴ μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου. Μάλιστα, τὸ 76,1% τῶν Ἑλλήνων δηλώνουν θυμωμένοι γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ χώρα τῆς Ε.Ε. ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τὸ κάπνισμα σὲ κλειστοὺς χώρους, ἐκθέτοντας τοὺς πολίτες της σὲ παθητικὸ κάπνισμα».

Ἄν ἀφήσουμε στήν ἄκρη τήν πολύ σοβαρή ὑπόθεση τῆς ὑγείας τῶν ἐνεργῶν καί τῶν παθητικῶν καπνιστῶν, ἡ ἄποψη ὅτι ἡ μή ἐφαρμογή τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου σημαίνει πολιτισμική ὑποβάθμιση, καθώς καί ὁ θυμός τῶν πολιτῶν γιά τό ὅτι εἴμαστε ἡ μοναδική χώρα τῆς Ε.Ε. πού ἐπιτρέπει τό κάπνισμα σέ κλειστούς χώρους, θέτουν ἕνα κοινωνιολογικό ἐρώτημα: Μπορεῖ ἡ μυρωδιά τοῦ καπνοῦ νά πληγώνῃ τό πατριωτικό μας φιλότιμο, νά παρενοχλῇ τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια; Ἄν δέν ἔχουμε χάσει τήν αἴσθηση τῆς ὄσφρησης, ἡ ἀπάντηση εἶναι, ναί, μπορεῖ. Ἄν κανείς, γιά παράδειγμα, ἐπιστρέφη ἀπό ταξίδι στό ἐξωτερικό, κατά τό ὁποῖο πολλῶν ἀεροδρομίων ἀνέπνευσε τόν ἀέρα καί πολλῶν πολιτῶν καί ἀρχόντων τήν πιστότητα στήν τήρηση τῶν νόμων «ἔγνω», ἡ ἀποβίβασή του ἀπό τό ἀεροπλάνο καί ἡ εἴσοδός του στίς αἴθουσες τοῦ ἑλληνικοῦ ἀεροδρομίου τοῦ ἐπιφυλάσσει μιά δυσάρεστη ἔκπληξη, πού προσβάλλει στήν ὄσφρηση τῶν ξένων συνταξιδιωτῶν τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια. Ἡ αἴσθηση εἰσπνοῆς μολυσμένου ἀπό τόν καπνό ἀέρα δηλώνει ὄντως πολιτισμική ὑπανάπτυξη.

Ὅμως, στό παρελθόν πολλοί διεισδυτικοί στούς στοχασμούς καί στίς αἰσθητικές τους ἀναλύσεις καλλιτέχνες ἤ συγγραφεῖς, τακτικά ἐμφανίζονταν στίς τηλεοράσεις πίσω ἀπό ἀραιό σύννεφο καπνοῦ, πού «ἀνέθρωσκε» ἀπό τό τσιγάρο, τό ὁποῖο ταυτόχρονα ἀπολάμβαναν. Αὐτό ἦταν μιά ἰσχυρή διαφήμιση τοῦ καπνίσματος. Ὅπως στίς γυναῖκες θεωρεῖτο τό κάπνισμα ὡς στοιχεῖο ψευδαπελευθέρωσης, ἔτσι στούς καλλιτέχνες προσέθεται (κατά φαντασίαν) σκηνοθετικό βάρος στίς ἀπόψεις τους.

Ἀστεῖα πράγματα, ἀφελῆ, δηλωτικά ψυχικῶν κενῶν, πού εἶχαν ἀνάγκη τό νέφος τοῦ καπνοῦ γιά νά κρύβονται.

Ἀπεξάρτηση ἀπ’ τά μάταια

Πάντως τά τελευταῖα χρόνια πού ὑπῆρχε καί δέν ἐφαρμοζόταν ὁ ἀντικαπνιστικός νόμος, τά πράγματα ἦταν πολύ καλύτερα ἀπό ὅ,τι ἦταν πρίν ἀπό σαράντα χρόνια. Αὐτό ὀφείλεται στήν ὡρίμανση τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος σέ ποσοστό 74,2% θυμώνει ἀπό τήν μή ἐφαρμογή τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου, πράγμα πού σημαίνει ὅτι εἶναι πολύ μεγάλο τό ποσοστό τῶν Ἑλλήνων πού γνωρίζει τίς βλαπτικές συνέπειες τοῦ καπνίσματος καί τό ἀποφεύγει. Ἐλπίζουμε, μέ τήν αὐστηροποίηση τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου καί τήν πρόθεση τοῦ Κράτους νά τόν ἐπιβάλῃ, τά πράγματα νά γίνουν πολύ καλύτερα.

Εἶναι σχεδόν ἀπίθανο στίς μέρες μας κάποιος καθηγητής, προσηλωμένος στόν πίνακα, νά ἁπλώσῃ τό χέρι του στήν κιμωλιοθήκη καί ἀντί γιά κιμωλία νά πιάσῃ ὑπόλειμμα τσιγάρου, πού δέν πρόλαβε νά τελειώσῃ κάποιος συνάδελφός του διδάσκοντας παραδειγματικά τούς μαθητές του νά μήν εἶναι ἀπό τίποτε ἐξαρτημένοι! Αὐτό εἶναι μιά ἀνάμνηση τοῦ γράφοντος ἀπό τό σχολικό ἔτος 1980-1981.

Ὁ ἐκκλησιαστικός λόγος γιά τό τσιγάρο εἶναι λόγος ἀπεξάρτησης ἀπό πράγματα πού εἶναι προφανέστατα μάταια.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2219