Skip to main content

Προφήτη Ἠλία στό Κάστρο τῆς Ναυπάκτου – 24η Ἐπέτειος ἐκλογῆς καί χειροτονίας Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Τό Σάββατο 20 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσι  στήν κορυφή τοῦ Κάστρου τῆς Ναυπάκτου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα, τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, πλαισιωμένος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως.

Πλῆθος κόσμου ἀνηφόρισε, πεζοπορώντας γιά ἕνα μεγάλο διάστημα, γιά νά συμμετάσχη στήν ἀκολουθία καί νά λάβη τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου Προφήτη. Μεταξύ τῶν προσκυνητῶν ὁ νέος Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Ἀγγελική Σμπούκη καί δημοτικοί σύμβουλοι.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο ἔζησε καί ἔδρασε ὁ προφήτης Ἠλίας, τόν 9ο π.Χ. αἰώνα, καί ἑστίασε στό μεγάλο «πείραμα» πού ἔκανε ὁ προφήτης Ἠλίας, ἀποδεικνύοντας μέ τήν θυσία του ὅτι ὁ ἀληθινός Θεός ἦταν ὁ Θεός τῶν Πατέρων τους, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ καί τοῦ Ἰακώβ  καί ὄχι ὁ θεός τῶν μάγων, ὁ Βάαλ. Αὐτό τό «πείραμα» καί ὅσα ἀκολούθησαν, πάντα στό πλαίσιο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπετέλεσαν μιά σύγκρουση «εὐλογημένη», ὅπως τήν χαρακτήρισε ὁ Σεβασμιώτατος, γιατί ἀκριβῶς ἔγινε γιά ἕναν μεγάλο σκοπό, τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ, καί γιά τήν ἀλήθεια. Τέτοιες εὐλογημένες συγκρούσεις, στό πλαίσιο πλέον τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς καλεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός νά κάνουμε, ὅταν χρειάζεται νά παλέψουμε γιά τήν ἀλήθεια καί γιά τήν ἀγάπη Του, πού ὑπερβαίνει κάθε ἄλλη ἀγάπη, ὅπως φαίνεται στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία καί τά συναξάρια τῶν ἁγίων. Αὐτές οἱ «εὐλογημένες» συγκρούσεις εἶναι ἀπαραίτητες καί ὅταν κινδυνεύει ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ ἐκκλησιολογία μας, ἀπό διαφόρους ἐκκοσμικευμένους Χριστιανούς ἤ Κληρικούς.

Τήν Κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν κακοπάθεια τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων, μέ ἀφορμή τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου «ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας καί τῆς μακροθυμίας τούς προφήτας» καί «κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω». Ὅποιος μιλάει θεολογικά, θεραπευτικά καί προσπαθεῖ νά ἐξυψώση τόν νοῦ τῶν ἀνθρώπων πρός τά αἰώνια, δέχεται τήν ἀντίδραση τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων καί κακοπαθεῖ. Οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἀπόστολοι δέχονταν τήν κακοπάθεια μέ μακροθυμία καί μέ προσευχή. Ὅσοι καλοῦνται ἀπό τήν Ἐκκλησία νά τήν διακονήσουν, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὀφείλουν νά ἀκολουθοῦν αὐτό τό ὑπόδειγμα τῶν Προφητῶν καί Ἀποστόλων στήν κακοπάθεια ὑπέρ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς μακροθυμίας, καί ὄχι νά ἐπιλέγουν τά δικαιώματα τῆς ἐξουσίας.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, εὐχήθηκε ἐκ μέρους Κλήρου καί λαοῦ κατάλληλα στόν Σεβασμιώτατο γιά τήν 24η ἐπέτειο ἐκλογῆς του (19 Ἰουλίου) καί χειροτονίας του (20 Ἰουλίου) εἰς Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη Ναυπάκτου, ἐνῶ ὁ λαός, μέ τό στόμα τῶν ἱεροψαλτῶν Χρήστου Πολιτόπουλου, Ἰωάννου Ἀναστασόπουλου κλπ. ἔψαλε τό πολυχρόνιο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Μετά τήν θεία Λειτουργία οἱ προσκυνητές ἀπήλαυσαν τό θαυμάσιο τοπίο τοῦ Κάστρου τῆς Ναυπάκτου μέ θέα τόν Κορινθιακό καί ἄκουσαν τίς διηγήσεις τοῦ Μητροπολίτου γιά τήν ἐκλογή καί τήν χειροτονία του καί γιά ἄλλα ἐκκλησιαστικά καί ἱστορικά θέματα.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Λειτουργία

Δεῖτε Φωτογραφίες άπό τόν Ἑσπερινό

 

  • Προβολές: 3330