Skip to main content

Κύριο Θέμα: Στόν Θρόνο τῆς Ἀμπελακιώτισσας

 Πανήγυρη ἁγίου Πολυκάρπου μέ χειροτονία Πρεσβυτέρου καί ἐνθρόνιση Ἡγουμένου 

Πανήγυρη ἁγίου Πολυκάρπου μέ χειροτονία Πρεσβυτέρου καί ἐνθρόνιση Ἡγουμένου

Ἑόρτασε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου τόν προστάτη Ἅγιό της Ἱερομάρτυρα Πολύκαρπο Ἐπίσκοπο Σμύρνης.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, τοῦ Ἱεροκήρυκος, τοῦ νέου Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας π. Γεωργίου Σαβελώνα καί πλειάδος Ἱερέων, μέ τόν χορό τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλου στό ἀναλόγιο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τόν λόγο πού ἔλεγε συχνά ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, «ὦ, Κύριε, εἰς τινα με καιρόν διεφύλαξας». Ἀναφέρθηκε στήν πολιτική, ἐθνική, κοινωνική, πνευματική καί ἐκκλησιαστική κατάσταση τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέ τήν βία τῶν εἰδωλολατρῶν, τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων αἱρέσεων πού προσπαθοῦσαν νά ἀλλοιώσουν τίς μόλις ἱδρυθεῖσες τότε τοπικές Ἐκκλησίες.

Ἔπειτα ἀναφέρθηκε στήν σημερινή κατάσταση στόν παγκόσμιο Χριστιανικό κυρίως κόσμο, πού εἶναι ἕνα μεῖγμα Χριστιανῶν διαφόρων ὁμολογιῶν, Χριστιανῶν ἐκκοσμικευμένων πού δέν ἔχουν ἑνότητα, πρώην Χριστιανῶν πού βαπτίσθηκαν ἀλλά ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί ἀνθρώπων πού δέν πιστεύουν στόν Χριστό καί μή Χριστιανῶν. Ἔτσι, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ζοῦμε σέ ἐκκοσμικευμένη ἐποχή, πού ὁ καθένας πιστεύει ὅπως «νομίζει», καί ὄχι ὅπως μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ θεόπτες ἅγιοι.

Γι' αὐτό καί ἐμεῖς ἐπαναλαμβάνουμε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου «ὦ, Κύριε, εἰς τινα (με) καιρόν (ἡμᾶς) διεφύλαξας», χωρίς ὅμως νά χάνουμε τήν πίστη μας καί τήν ἐλπίδα μας, ἰδίως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πού ἔχουν διατηρήσει σέ μεγαλύτερο βαθμό τίς ἐκκλησιαστικές παραδόσεις μας καί τήν πίστη μας.

Μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἡ Ἐνορία προσέφερε δεξίωση σέ ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες στήν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ της κέντρου.

*

Στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσε Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης - Ἅγιος Πολύκαρπος, στήν Ὀρεινή Ναυπακτία.

Ἄν καί στό ἐλατόδασος, μέσα ἀπό τό ὁποῖο περνᾶ ὁ δρόμος γιά τήν Ἱερά Μονή, ἐπικρατοῦσε χιονόπτωση, καί καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας μικρή χιονοθύελλα, ὅλα ἔγιναν κατά τό καλύτερο τρόπο στό καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, χειροτονία Πρεσβυτέρου ἀπό τούς ἀδελφούς τῆς Μονῆς, ἐνθρόνιση Ἡγουμένου, λόγοι, ἀρτοκλασία.

Ὁ Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Παστρωμᾶς εἶναι ἀπό τό ἔτος 2003 Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Στήν ἀρχή, ὅταν οἱ μοναχοί ἦταν λιγότεροι ἀπό πέντε, ἦταν διορισμένος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη, ἐνῶ ἀπό τό ἔτος 2013 κατόπιν κανονικῆς ἐκλογῆς εἶναι ἐκλεγμένος Ἡγούμενος. Σήμερα στήν Ἱερά Μονή ἐγκαταβιοῦν μόνιμα τέσσερεις μοναχοί καί ἕνας δόκιμος καί εἶναι ἐγεγραμμένοι δεκατέσσερεις Ἱερομόναχοι καί μοναχοί. Ἔτσι, τήν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου τελέσθηκε καί ἡ ἱερά τελετή ἐνθρονίσεως.

Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε, μετά ἀπό δόκιμη διακονία δύο ἐτῶν, ὁ Ἱεροδιάκονος τῆς Μονῆς π. Νικόδημος Σαράκης, μέ καταγωγή ἀπό τά Ἀμπέλια τοῦ Ἁγίου Βλασίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του, μέ ἀφορμή τό Μυστήριο τῆς Χειροτονίας τοῦ νέου Πρεσβυτέρου καί τό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἦταν Ἐπίσκοπος Σμύρνης, καί χειροτονήθηκε ἀπό τόν ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τῆς Ἱερωσύνης. Ἀνέλυσε ἕνα λόγο τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου, ὅτι ἡ ἀρχιερωσύνη τυγχάνει «ἡ πατέρων γεννητική τάξις∙ πατέρας γάρ γεννᾷ τῇ Ἐκκλησίᾳ», ἡ δέ τῶν Πρεσβυτέρων τάξις «πατέρας μή δυναμένη γεννᾶν, διά τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενησίας τέκνα γεννᾷ» καί ὅτι «ἡ τῶν ἱερέων τάξις φωτιστική τε καί μυσταγωγική» εἶναι.

Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τόν μέν Ἡγούμενο π. Πολύκαρπο νά διαβάζη τήν Κλίμακα τοῦ Ἰωάννου καί ἰδίως νά «μάθη ἀπ' ἔξω» τόν λόγο «Πρός τόν Ποιμένα», ἐνῶ τόν νέο Πρεσβύτερο π. Νικόδημο προέτρεψε νά διαβάζη τά ἔργα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί ἰδίως τό «Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον».

Ἦταν μιά εὐλογημένη ἡμέρα γιά τήν Ἱερά Μονή καί τήν Ἱερά Μητρόπολη, τήν ὁποία εὐλογία αἰσθάνθηκαν ὅσοι προσκυνητές ἀψήφισαν τήν κακοκαιρία «Ὠκεανίδα» καί ἀνέβηκαν μέσα ἀπό χιονόπτωση στήν Ὀρεινή Ναυπακτία καί στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης.

*

Ἀντιφώνηση τοῦ Ἡγουμένου π. Πολυκάρπου

Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Σεπτὲ Ποιμενάρχα τῆς κατὰ Ναύπακτον καὶ Ἅγιον Βλάσιον Ἐκκλησίας Κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΕ.

Σεβαστοὶ πατέρες καὶ λαὲ τοῦ Κυρίου εὐλογημένε, οἱ προσελθόντες συνεορτάσαι καὶ συμπανηγυρῆσαι μεθ’ ἡμῶν τὴν σεπτὴν καὶ πανίερον μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης τοῦ Θαυματουργοῦ, προστάτου καὶ ἐφόρου οὐ μόνον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς καὶ τ’ ἀληθὲς εἰπεῖν πάσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου. Ἐν μέσῳ ὑμῶν ἱστάμενος νομίζω ὅτι βλέπω ὅλους ἐκείνους τοὺς πατέρας πού ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς ἐγκαταβίωσαν εἰς αὐτὴν καὶ διὰ τῶν τιμίων ἱδρώτων των καὶ τῆς ἀσκητικῆς των διαγωγῆς ἐκλέϊσαν τὸν ἱερὸν τοῦτον τόπον, τὸ Θεομητορικὸ αὐτὸ περιβόλι, δίδοντές του αἴγλην οὐχὶ κοσμικὴν καὶ ἐπίγειον, ἀλλὰ πνευματικὴν καὶ οὐράνιον.

Ὅταν πρὸ εἰκοσαετίας ἀπηυθήνθημεν πρὸς Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε, ζητοῦντες τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν ἔγκρισίν Σας ἵνα ἐγκαταβιώσωμεν εἰς τὸν ἱερὸν τοῦτον τόπον, ὡς καλὸς ποιμήν, ἐνδιαφερόμενος διὰ τὴν ἐπάνδρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀνθρωπίνην διαβίωσίν μας, μοὶ ἐκθέσατε λεπτομερῶς τάς δυσκολίας αἱ ὁποῖαι ὑπῆρχον προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ τὸ ἐγχείρημα, δεδομένου ὅτι μέχρι τότε ἢμην ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καί ὡς ἐκ τούτου, αἱ συνθῆκαι διαβιώσεως ἦσαν διαφορετικαί τῶν ὑπαρχόντων εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν. Ἰδίως ὅταν μοὶ ἀπηυθύνατε τὸ ἐρώτημα «Ἔχεις πάει ποτὲ στήν Ἀμπελακιώτισσα;» εἰς τὴν ἀρνητικὴν ἀπάντησιν δικαίως ἐξεπλάγητε, ἐκφράζων τὴν λογικὴν ἀπορίαν «καὶ πῶς θὰ πᾶς, παιδάκι μου, ἐκεῖ δεδομένων τῶν δυσκολιῶν;» Σᾶς διεβεβαίωσα τότε ὅτι ἡ πρώτη κίνησις ἅμα τῇ ἐγκαταβιώσει θὰ ἦτο ἡ γονυκλισία ἐνώπιον τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου καὶ ἡ ἐκζήτησις τῆς αὐτῶν ἀρωγῆς, ὅπερ καὶ ἐγένετο.

Σήμερον ὅμως, Σεβασμιώτατε, μετὰ τὴν ὡς ἒγγιστα εἰκοσαετῆ ἐγκαταβίωσιν, ἐπιτραπείτω ἵνα διακηρύξωμεν τὰ Θαυμάσια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, λέγοντες τοῦτο:

Ὑφ’ Ὑμῶν εἴχομεν τὴν ἀληθῆ περιγραφὴν τῶν δυσκολιῶν τῆς ἐνταῦθα ἐγκαταβιώσεως καὶ διαβιώσεως, ὅμως χάριτι καὶ πρεσβείαις τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, αἱ δυσκολίαι αὗται ἀπεμειώθησαν καί ἐν πολλοῖς ἐλαχιστοποιήθησαν.

Μέγιστος ἀρωγὸς πρὸς τοῦτο, πέραν τῶν ἐφόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ Μακαριστὸς Ἱερομόναχος Γέρων Ραφαὴλ Μακρυγιάννης, ὅστις ἐπιτραπείτω ἵνα εἴπωμεν ἐν πλήρῃ συναισθήσει, ὕπῆρξεν, πραγματικῶς πατὴρ καὶ ὑποστηριγμός κατὰ τὴν μετ’ αὐτοῦ δεκαετῆ ὡς ἔγγιστα ἀναστροφὴν ἡμῶν.

Δεν ἐκέκτητο κοσμικὰς περγαμηνὰς ἤ πανεπιστημιακὰ πτυχία. Εἶχεν, ὅμως, κατακτήσει τὴν ἀπόλυτον βίωσιν τῶν Μοναχικῶν ἀρετῶν, τάς ὁποίας, ὅσῃ δυνάμει, μετέδωκεν καὶ εἰς ἡμᾶς. Ἄνευ πομπωδῶν ἐκφράσεων καὶ διδασκαλικῶν, ἐπιτιμήσεων καὶ ἐξαναγκασμοῦ, διὰ τοῦ παραδείγματος, μᾶς μετέδωκεν τὴν ἀπόλυτον παράδοσιν καὶ ἐξάρτησιν ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ καὶ τῆς χάριτος τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς. Ἡ χαριεστάτη ἔκφρασις τοῦ προσώπου καὶ ἡ ἐν Κυρίῳ καύχησίς του διὰ τὴν ἐγκαταβίωσιν ἡμῶν εἰς τὸν Ἱερὸν τοῦτον τόπον, ἐπηνέργη ὡς τονωτικὴ ἔνεσις, ὅτε ὁ μισόκαλλος διάβολος, διὰ λογισμῶν καὶ ἑτέρων πειρασμικῶν καταστάσεων ἐπεχείρει νά κάμψῃ τὸ φρόνημα ἡμῶν. Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καὶ ἀγήρως.

Τὸ ὄντως τραγικὸν συμβὰν τῆς ὑπὸ βεβήλων χειρῶν συλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῆς κλοπῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Τιμίας δεξιᾶς Χειρὸς τοῦ Προστάτου ἡμῶν Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, ἀπετέλεσεν μέλαν καὶ λίαν λυπηρὸν συμβάν, τὸ ὁποῖον ἐμετρίασεν ἡ ἐγκαταβίωσις μεθ’ ἡμῶν τῶν πατέρων Νικοδήμου, Μαξίμου καὶ Σαμουήλ, ὡς καὶ ἡ ἐγγραφὴ τῶν ἄλλων πατέρων τῶν ἐν διακονίαις παντοίαις εὑρισκομένων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει.

Ἐλπίζομεν καὶ εὐχόμεθα ὅπως ὁ Προστάτης καὶ Ἔφορος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, Ἱερομάρτυς Πολύκαρπος μετὰ τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς Ἀμπελακιωτίσσης, ποιήσῃ αἰσίαν τὴν ἔκβασιν τῆς δοκιμασίας, ἐπανάγων τὴν Χαριτόβρυτον αὐτοῦ Δεξιὰν εἰς αὐτὴν πρὸς Ἁγιασμὸν καὶ τέρψιν τῶν καρδιῶν πάντων ἡμῶν.

Καὶ τἀ νῦν, Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, ἐγκαρδίως εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς διὰ τάς ποικίλας καὶ πολλαπλάς ἐκφάνσεις τῆς πρὸς ἡμᾶς Πατρικῆς ἀγάπης καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐγκαταβιώσεως καὶ διακονίας ἡμῶν ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ τόπῳ.

Ὑψώσατε, παρακαλοῦμεν, χεῖρας Ὁσίας Ἀρχιερατικὰς καὶ δεήθητε τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, τῆς Πανυπεράγνου Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου, ἵνα κατασταθῶμεν καλὸς ποιμὴν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, ὥστε μή τις τῶν ἀδελφῶν καταβρωθῇ ὑπὸ τοῦ πολεμήτορος καὶ ἀρχεκάκου διαβόλου.

Ὑμεῖς δέ, τιμιώτατοι πατέρες καὶ λαὲ περιούσιε τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐχαριστήσατε τὸν Κύριον τῆς Δόξῃς ἐπὶ πᾶσιν καὶ δεήθητε ἵνα εὕρωμεν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ τῆς ἀνταποδόσεως Αὐτοῦ τῆς δικαίας κατὰ τὴν ἔνδοξον Δευτέραν Αὐτοῦ Παρουσίαν.

Ἀμήν.

 

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἀμπελακιώτισσα

 Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 4061