Skip to main content

Βασιλόπιτες στὰ Σχολεῖα τῆς Ναυπάκτου

Στό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀντιρρίου

Τήν Δευτέρα 14 Ἰανουαρίου 2019, τό πρωί ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως καί τόν Ἐφημέριο Ἀντιρρίου, ἐπισκέφθηκε τό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀντιρρίου προσκεκλημένος τοῦ Διευθυντοῦ κ. Ἀριστείδη Λουκόπουλου καί τῶν Δασκάλων, προκειμένου νά εὐλογήση τήν Βασιλόπιτα τοῦ σχολείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές γιατί πρῶτοι εἶχαν περάσει ἀπό τήν Μητρόπολη καί τοῦ εἶχαν πεῖ τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων. Τούς εἶπε ὅτι ἔχουν τρεῖς οἰκογένειες, τήν βιολογική, τοῦ σχολείου καί τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες τούς βοηθοῦν στήν ζωή τους. Καί χρησιμοποιώντας τό παράδειγμα τῆς κατασκευῆς τῆς γέφυρας Ρίου-Ἀντιρρίου, πού στηρίχθηκε σέ σταθερές βάσεις πού ἡ τοποθέτησή τους ἔγινε μέ τήν βοήθεια δορυφόρου, ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκη γιά στέρεες βάσεις, θεμέλια στήν ζωή τους, πού θά ἀποκτηθοῦν μέ τήν καθοδήγηση ἀπό τόν οὐρανό, δηλαδή μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στό Σχολεῖο μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βαρνάκοβας, γιά νά τούς προστατεύη.  Στό τέλος συνομίλησε μέ τούς Ἐκπαιδευτικούς τοῦ Σχολείου καί τούς εὐχήθηκε τά δέοντα.

Στό 2ο Λύκειο Ναυπάκτου

Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό 2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, προσκεκλημένος τοῦ Διευθυντοῦ κ. Πέτρου Πιτσιάκκα καί τῶν Καθηγητῶν, προκειμένου νά εὐλογήση τήν βασιλόπιτα τοῦ Σχολείου.  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας, καί μετά τήν προσφώνηση τοῦ Διευθυντῆ, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς μαθητές τοῦ Σχολείου, πού εἶχαν συγκεντρωθῆ στό κλειστό γυμναστήριο. Τούς ἀνέπτυξε τήν ἱστορία τοῦ ἔθιμου τῆς Βασιλόπιτας, πού ἔχει ρίζες στήν ἀρχαία Ἑλλάδα καί ἡ Ἐκκλησία, μέσα ἀπό μιά δημιουργική καί συνθετική διεργασία, διά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τήν ἀνακαίνισε καί τήν ἐπανανοηματοδότησε. Τέλος συνεχάρη τούς μαθητές καί τούς καθηγητές τους γιά τίς ἐπιτυχίες τους στίς ἐξετάσεις καί τούς εὐχήθηκε νά πολλαπλασιαστοῦν.  Ὁ μαθητής πού βρῆκε τό φλουρί ἔλαβε, ἐκτός ἀπό τό δῶρο τοῦ Σχολείου, καί ἕνα βιβλίο μέ ἕνα συμβολικό ποσό ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.  Ἀκολούθως, στό γραφεῖο τῶν καθηγητῶν τοῦ Σχολείου, οἱ καθηγητές μοιράσθηκαν τήν δική τους βασιλόπιτα καί ρώτησαν τόν Σεβασμιώτατο καί τούς ἐνημέρωσε γιά τήν ἀποστολή τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου Ἐκκλησίας καί Πολιτείας γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, στήν ὁποία προεδρεύει.

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Κοπή Βασιλόπιτας τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου

Τήν Πέμπτη 24 Ἰανουαρίου, στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα τῆς πόλης μας ἔκοψε τήν Βασιλόπιτά του τό 1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου.

Τήν Βασιλόπιτα εὐλόγησε, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σχολείου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας στά παιδιά εἶπε ὅτι ὁ νέος χρόνος φέρνει ἐλπίδα καί οἱ νέοι εἶναι ἡ ἐλπίδα γιά τήν κοινωνία μας. Συνήθως οἱ νέοι φέρνουν τήν ἀνανέωση, νέο αἷμα στήν κοινωνία γιά νά ζήση, ἀποτελοῦν “τά ἄνθη τῆς φυλῆς”, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος.

 Ἐπειδή ὅμως στήν κοινωνία ὑπάρχουν πολλές ἀντιδράσεις πρός τό νέο γι’ αὐτό εὐχήθηκε νά ἔχουν αἰσιοδοξία καί δύναμη.

Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στίς ἐπιτυχίες τοῦ Σχολείου καί σέ παραδείγματα ἀποφοίτων πού ἀναδεικνύονται ἐξέχοντες ἐπιστήμονες στόν Εὐρωπαϊκό χῶρο καί αὐτό δείχνει τήν ἐργασία τοῦ Σχολείου καί τήν δυναμικότητα τῶν μαθητῶν του.  Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν μαθητή πού βρῆκε τό φλουρί ἕνα χρηματικό ποσόν καί ἕνα πρόσφατο βιβλίο του.   Χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος, λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι ἡ κοινωνία χρειάζεται «ἐπαναστατικά νιάτα καί συντηρητικά γηρατειά» καί εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις μέ βαθμό «ὄχι λιγότερο ἀπό 19». Ἐπίσης χαιρετισμό ἀπηύθυναν οἱ παριστάμενοι Σύμβουλοι Μαθηματικῶν καί Πληροφορικῆς.  Παρόντες ἦταν ὅλοι οἱ Καθηγητές, ἡ Διευθύντρια τήν κ. Ἰωάννα Κουτσογιάννη καί οἱ μαθητές ὅλων τῶν τάξεων.

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Βασιλόπιτα τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου

Τήν Δευτέρα 28 Ἰανουαρίου τό 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, στό Γυμναστήριο τοῦ Σχολείου, ἔκοψε τήν βασιλόπιτα γιά τούς μαθητές του. Παρόντες ἦταν ὅλοι οἱ μαθητές-μαθήτριες καί οἱ Καθηγητές τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος, πού προσκλήθηκε ἀπό τόν Διευθυντή κ. Ἀντώνιο Μπέκο καί τούς Καθηγητές γιά νά εὐλογήση τήν πίτα, μίλησε στούς μαθητές γιά τό τί σημαίνουν οἱ ἔννοιες γυμνάσιο, λύκειο καί ἀκαδημία, ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί τούς φιλοσόφους, λέγοντας ὅτι σκοπός τους εἶναι νά ὁδηγοῦν τούς μαθητές στήν γνώση, στήν ἀλήθεια, στήν εἰλικρίνεια, στό φῶς, στήν ἀγάπη καί τόν ἔρωτα γιά τήν μάθηση καί τήν ζωή, καί ὄχι στό σκοτάδι τῶν κρυφῶν νοοτροπιῶν καί τῆς ὑποκρισίας.  Στόν τυχερό πού βρῆκε τό φλουρί, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε τό νέο του βιβλίο γιά τόν ἅγιο Παΐσιο καί ἕνα συμβολικό ποσόν.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

  • Προβολές: 2090