Skip to main content

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεως Ναυπάκτου 2018

Πρώτη Κατασκηνωτική περίοδος: «Ἀκαθαίρετοι Πύργοι»

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεως Ναυπάκτου 2018Ἀπό 5 ἕως 16 Ἰουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στίς κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου ἡ πρώτη κατασκηνωτική περίοδος γιά κορίτσια δημοτικοῦ, γυμνασίου καί λυκείου, ἀπό 10 ἕως 16 ἐτῶν. Κατά τήν πρώτη μέρα στόν Ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἔδωσε τό ὄνομα τῆς Κατασκήνωσης, «Ἀκαθαίρετοι Πύργοι», περιγράφοντας τό νόημά του μέ πολλά παραδείγματα. Κατόπιν παρουσίασε ἐπίσημα τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης, καθώς καί τά ὀνόματα τῶν ὁμάδων.

Ἀρχηγός τῆς Κατασκήνωσης ἦταν ἡ κ. Ἀναστασία Πανταζοπούλου, Ἰατρός στό Κέντρο Ὑγείας Ναυπάκτου καί Ὑπαρχηγός ἡ κ. Αἰκατερίνη Καρανικόλα, Φιλόλογος, οἱ ὁποῖες πλαισιώνονταν ἀπό καλά στελέχη, πού ἔδιναν ζωντάνια στήν κατασκήνωση καί βοήθησαν τίς κατασκηνώτριες, μέ πολλή ἀγάπη καί εὐχάριστο τρόπο, νά ἀποκτήσουν ἐμπειρίες τῆς κοινοτικῆς ζωῆς, κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Ἐκκλησίας.

Συνοπτική παρουσίαση τοῦ ἔργου πού ἔγινε σέ αὐτή τήν κατασκηνωτική περίοδο, ἔκανε ἡ Ἀρχηγός μιλώντας στήν πολύ ὄμορφη γιορτή πού παρουσίασαν οἱ κατασκηνώτριες κατά τό τελευταῖο βράδυ τῆς κατασκήνωσής τους. Μίλησε γιά τό πρόγραμμα, τήν ψυχαγωγία, τά πνευματικά καί τά ἄλλα θέματα πού ἀναπτύχθηκαν στίς κατασκηνώτριες, δείχνοντας τό πόσο πλούσιο ἦταν τό πρόγραμμα, γεμάτο μέ ἀφορμές καλῶν ἐμπειριῶν καί γνώσεων.

Στήν ἐκδήλωση αὐτή ὁ ὑπεύθυνος Ἱερέας τῆς περιόδου, π. Θωμᾶς Βαμβίνης, εὐχαρίστησε ὅσους συνετέλεσαν στήν ἐπιτυχία τῆς κατασκήνωσης, κατ’ ἀρχήν τόν Σεβασμιώτατο, γιά τήν διαρκῆ μέριμνά του γιά τήν ὀργάνωση καί ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς δραστηριότητας γιά τούς νέους καί τίς νέες, τήν ἀρχηγό καί τά στελέχη, τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Καλλίνικο γιά τήν φροντίδα γιά τήν κατά νόμο προετοιμασία της, τόν π. Πρόδρομο Ἀσημακόπουλο γιά τήν βοήθεια στήν ἑτοιμασία τοῦ κατασκηνωτικοῦ χώρου καί τόν κ. Ἰωάννη Σύψα γιά τήν συμβολή του στήν τροφοδοσία καί τήν γενικότερη βοήθειά του γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς κατασκήνωσης. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Δῆμο Ναυπακτίας (καί ἰδιαίτερα τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Κοτσανᾶ) γιά τήν ἔμπρακτη συμπαράστασή τους σέ τεχνικά θέματα, τά Πλαστικά Κοτρώνη γιά τήν ποικίλης μορφῆς συμπαράστασή τους, τήν μηχανικό κ. Παρασκευή Λαγαροῦ, γιά τήν μέριμνά της σέ τεχνικά βελτιωτικά ἔργα πού ἔγιναν στόν χῶρο τῆς κατασκήνωσης,

Στήν λήξη τῆς ἐκδήλωσης, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, εὐχαρίστησε μέ τήν σειρά του ὅλους τούς συντελεστές τῆς καλῆς λειτουργίας τῆς πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου καί μίλησε γιά τό ὄνομά της, τό νόημα καί τό μήνυμά του. Ἐπίσης προέτρεψε νά πραγματοποιηθῆ μετακατασκηνωτική συνάντηση γιά νά ἀνανεώσουν οἱ κατασκηνώτριες τίς ἐμπειρίες πού ἀπέκτησαν.

Οἱ γονεῖς πού παραβρέθηκαν στήν ἐκδήλωση ἐξέφρασαν μέ θερμά λόγια τίς εὐχαριστίες τους στούς ὑπεύθυνους καί στά στελέχη τῆς κατασκήνωσης.

Δείτε Φωτογραφίες Ἁγιασμὸς ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες Λήξης ΕΔΩ

Κατασκηνωτική περίοδος ἀγοριῶν: «Γίγαντες τῆς ἱστορίας μας»

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεως Ναυπάκτου 2018Τό διάστημα 18-30 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε ἡ δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἀγόρια ἡλικίας 10-16 ἐτῶν.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος πού τέλεσε τόν ἁγιασμό ἔδωσε τό ὄνομα «Γίγαντες τῆς ἱστορίας μας» καί ἀνέπτυξε ἐν ὀλίγοις τό γενικό θέμα της, πού εἶναι ἡ μελέτη τῆς ἑνιαίας ἱστορίας μας μέσα ἀπό τά πρόσωπα καί τό ἔργο πέντε «Μεγάλων» πού καθόρισαν τήν ἱστορία μας, ἤτοι: Μέγα Προφήτη Μωϋσῆ, Μέγα Ἀλέξανδρο, Μέγα Ἀπόστολο Παῦλο, Μέγα Κωνσταντῖνο καί Μέγα Ἀθανάσιο. Τά ὀνόματα τῶν ὁμάδων προέρχονταν ἀπό τό χαρακτηριστικό τοῦ Γένους μας, τό ὁποῖο συνδέεται μέ τό ἔργο κάθε Μεγάλου: Εὐσεβεῖς, Ἕλληνες, Χριστιανοί, Ρωμηοί καί Ὀρθόδοξοι.

Ἀρχηγός τῆς Κατασκήνωσης ἦταν ὁ κ. Ἀντώνιος Μάϊνος, Ἠλεκτρολόγος Μηχανολόγος, μέ ὑπαρχηγό τόν κ. Ἀθανάσιο Καλλία Ἰατρό τοῦ Νοσοκομείου Μεσολογγίου, τούς ὁποίους πλαισίωναν νέοι ὁμαδάρχες μέ πείρα στήν Κατασκηνωτική ζωή. Ὑπεύθυνος Ἱερέας ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας π. Καλλίνικος μέ βοηθούς τόν π. Πρόδρομο Ἀσημακόπουλο καί τόν Διάκονο π. Παΐσιο.

Ἕνα πλῆθος ἐθελοντῶν καί χορηγῶν βοήθησε στήν λειτουργία καί αὐτῆς τῆς περιόδου.

Κοινός σκοπός ὅλων, ὁ καλύτερος ἐκκλησιασμός καί ἡ ὁμαλή κοινωνικοποίηση τῶν παιδιῶν τῆς Πατρίδας μας.

Δεῖτε Φωτογραφίες Ἁγιασμὸς ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν γιορτή λήξης

 

 

  • Προβολές: 2970