Skip to main content

Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: «Πρόβες θανάτου»

Μέ τήν φράση «πρόβες κηδείας γιά τήν Ἐλισάβετ», τήν βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας, δημοσιεύθηκαν πληροφορίες κατά τίς ὁποῖες ἔγινε «ἄκρως μυστική» σύσκεψη ὑπουργῶν καί δημοσίων λειτουργῶν στήν Ἀγγλία γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ, ὅποτε ἐπέλθη, ἡ ὁποία εἶναι 92 ἐτῶν καί βασιλεύει 66 χρόνια.

Στήν «μυστική» αὐτή σύσκεψη συζητήθηκαν ὅλα ὅσα πρέπει νά γίνουν μέ τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τῆς Βασίλισσας, ἀλλά καί τά σχετικά μέ τήν κηδεία της καί τήν διαδοχή της στόν θρόνο.

Σέ σχετικό δημοσίευμα (Νέα 3-7-2018) γράφεται σχετικά:

«Ἡ "Guardian" εἶχε ἀποκαλύψει πέρυσι ἀρκετές λεπτομέρειες. Τή φράση πού θά χρησιμοποιήσει ὁ προσωπικός γραμματέας τῆς βασίλισσας προκειμένου νά ἐνημερώσει τόν ὁμόλογό του στήν Ντάουνινγκ Στρίτ γιά τόν θάνατό της: "Ἡ Γέφυρα τοῦ Λονδίνου ἔπεσε" -ἄν καί πιστεύεται ὅτι ἔχει πλέον βρεθεῖ νέα συνθηματική φράση. Τό ποιός θά εἶναι μάρτυρας τοῦ θανάτου της- ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν γιατρῶν της καθώς καί μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. Τή χορογραφία τῆς ἀνακοίνωσης -πρῶτα θά ἐνημερωθοῦν οἱ ἡγέτες τῶν 15 χωρῶν πού ἔχουν ὡς ἀρχηγό τοῦ κράτους τή βασίλισσα, πρίν τοποθετήσει ἕνας βασιλικός ὑπηρέτης τό ἀγγελτήριο στίς πύλες τῶν ἀνακτόρων τοῦ Μπάκιγχαμ. Ἡ βασιλική σορός θά τεθεῖ σέ λαϊκό προσκύνημα γιά τέσσερις ἡμέρες. Ὁ νέος βασιλιάς θά σπεύσει σέ περιοδεία στήν Οὐαλία καί τή Σκωτία. Μιά ὁλόκληρη ἐποχή θά ἔχει κλείσει, μιά νέα ὅσο καί ἀβέβαιη ἐποχή θά ἀρχίζει».

Σέ μερικούς πού διάβασαν στίς ἐφημερίδες τήν εἴδηση ἤ ἄκουσαν καί εἶδαν αὐτή τήν εἴδηση στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, φάνηκε ὅτι εἶναι μακάβρια αὐτή ἡ εἴδηση, ἄλλοι τό θεώρησαν φυσικό καί προσγειωμένο γεγονός, ἀφοῦ πρέπει τό Κράτος νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων. Ἄν καί δέν καταλαβαίνω γιατί νά μήν ὑπάρχη ἀπό χρόνια ἕνας κανονισμός πού νά ρυθμίζη τά θέματα αὐτά. Ἤδη στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχει εἰδική τάξη πού πρέπει νά τηρῆται «κατά τάς ἐξοδίους ἀκολουθίας τῶν Ἀνωτάτων Κρατικῶν Λειτουργῶν, τῶν Ἐπισκόπων, τῶν Μητροπολιτῶν, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, καί τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν». Καί ἡ Πολιτεία ἔχει ἀνάλογα «Πρωτόκολλα».

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι ὅταν σχεδιάζωνται ὑποθετικές «πρόβες θανάτου» ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματούχων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, προκειμένου νά καταληφθοῦν ἀπό ἄλλους οἱ θέσεις αὐτές. Αὐτό εἶναι ὄντως μακάβριο.

Τά δημοσιεύματα αὐτά μοῦ θύμισαν τήν πατερική διδασκαλία γιά τήν «μνήμη τοῦ θανάτου», ὅτι εἴμαστε θνητοί, ὅτι δέν γνωρίζουμε πότε θά ἔλθη τό τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς, πολλές φορές ἔρχεται αἰφνίδια. Γι’ αὐτό, ὅπως τονίζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας πρέπει νά κάνουμε «πρόβες θανάτου», δηλαδή κάθε μικρή ἤ μεγάλη θλίψη, πού εἶναι ἕνας μικρός ψυχολογικός θάνατος νά τήν ἀντιμετωπίζουμε μέ πίστη στόν Θεό καί ὑπομονή.

Καί ὅταν κάνουμε καθημερινά τέτοιες «πρόβες θανάτου», τότε ὁ θάνατος θά ἔλθη ὡς ἕνας φίλος, τουλάχιστον θά γνωρίζουμε πῶς νά τόν ἀντιμετωπίζουμε. Ὁπότε ὁ θάνατος θά εἶναι τό «ἀκρωτήριο τῆς καλῆς ἐλπίδος» πρός τήν αἰώνια Βασιλεία.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2086