Skip to main content

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου στό Διεπιστημονικό Συνέδριο «Σύγχρονη Βιοηθική» στόν Πύργο (ΗΧΟΣ)

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου στό Διεπιστημονικό Συνέδριο «Σύγχρονη Βιοηθική» στόν Πύργο (ΗΧΟΣ)Διεξήχθη μέ ἐπιτυχία στίς 4-6/05/2018 στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Νομαρχίας, στόν Πύργο Ἠλείας, τό τριήμερο Διεπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Σύγχρονη Βιοηθική: Προκλήσεις – Προσεγγίσεις – Προοπτικές (παιδαγωγικές, θεολογικές, φιλοσοφικές, βιολογικές, ἰατρικές, νομικές)»

Διοργανωτές ἦταν ἡ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἠλείας καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἠλείας καί τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Τήν διοργάνωση ὑποστηρίζουν ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδας, ὁ Δῆμος Πύργου, ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν, τό Ἐπιμελητήριο Ἠλείας, ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἠλείας, ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀμαλιάδος καί ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Πύργου – Ὀλυμπίας.

Οἱ θεματικές τοῦ Συνεδρίου περιελάμβαναν παιδαγωγικές τοποθετήσεις στήν ἐξέλιξη τοῦ τομέα τῆς Βιοηθικῆς, θεολογικούς προβληματισμούς καί φιλοσοφικές προσεγγίσεις ἀπέναντι στίς προκλήσεις πού ἀνακύπτουν ἀπό τήν πρόοδο, ἰδίως τῆς ἰατρικῆς καί τῆς τεχνολογίας, βιολογικές καί ἰατρικές ἐξελίξεις τῆς ἐπιστήμης, νομικά ζητήματα βιοηθικοῦ περιεχομένου, καθώς καί τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας στήν σύνολη προβληματική πού ἀναπτύσσεται γύρω ἀπό τά ζητήματα τῆς σύγχρονης βιοηθικῆς.

Στήν ἐναρκτήρια συνεδρίαση μεταξύ ἄλλων παραβρέθηκαν οἱ Μητροπολίτες Ἠλείας κ. Γερμανός καί Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος, ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Μπαξεβανάκης, οἱ Βουλευτές κ. Τζαβάρας καί Κουτσοῦκος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Ἠλείας κ. Γεωργιόπουλος, ὁ Περιφερειακός Δντής Ἐκπαίδευσης, Ἀντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι καί ἐκπρόσωποι φορέων, ὀργανώσεων, τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Διευθυντές ἐκπαιδευτικῶν μονάδων κλπ.

Προλόγισαν οἱ ὀργανωτές τοῦ συνεδρίου. Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός εὐχήθηκε τό συνέδριο νά συμβάλη στήν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Μέ τή σειρά του ὁ Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Δημητρέλλος ἀναφέρθηκε στήν ἐξέλιξη τῶν ἐπιστημῶν τίς τελευταῖες δεκαετίες καί τά ζητήματα ἠθικῆς .

Στήν πρώτη συνεδρία παρουσιάσθηκαν οἱ εἰσηγήσεις μέ πρῶτο εἰσηγητή τόν Ὁμότιμο Καθηγητή Γενετικῆς, πρώην Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί πρώην Πρόεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Σταμάτη Ἀλαχιώτη μέ θέμα «Νεοτεχνολογικός πολιτισμός ὑπό τή θέαση τοῦ Βιοηθικοῦ Πλαισίου: Πρός ἕνα θαυμάσιο ἤ ζοφερό μέλλον;» Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεου γιά τήν «Βιοηθική καί Βιοθεολογία» καί τοῦ Διδάκτορος Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαίδευσης ΕΔΙΠ Παιδαγωγικῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, Εὐαγγέλου Πεπέ μέ θέμα «Βιοηθική ἐκπαίδευση στό σχολεῖο».

Τό προεδρεῖο ἀποτελοῦσαν οἱ Παναγιώτης Φιλντίσης , Α΄ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν, Φυσικός, καί Γεώργιος Κουρκούτας, Φιλόλογος καί συγγραφέας.

«Βιοηθική καί Βιοθεολογία»
Περίληψη τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱερoθέου

Τό θέμα «Βιοηθική καί Βιοθεολογία» εἶναι πολύ σύγχρονο καί αὐτός εἶναι ὁ τίτλος ἑνός βιβλίου μου πού προσπαθεῖ νά ἀπαντήση σέ βιοηθικά θέματα μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς θεολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Στήν παροῦσα εἰσήγηση θίγονται τρία ζητήματα.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ συνάντηση μεταξύ Μοριακῆς Βιολογίας καί Γενετικῆς Μηχανικῆς, πού δημιούργησε μεγάλες ἐξελίξεις στήν ἐπιστήμη ἐποχῆς μας. Ἔτσι, ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τήν βιομηχανική ἐπανάσταση προχώρησε στήν βιοτεχνολογική ἐπανάσταση μέ τίς πολλές ἐφαρμογές της στήν βιομηχανία, στόν ἀγροτικό τομέα καί στήν ἰατρική.

Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι ὅτι ἡ ἐπανάσταση αὐτή στήν σύγχρονη βιολογία δημιούργησε τήν ἀνάγκη νά ἀναπτυχθῆ μιά νέα ἐπιστήμη πού ὀνομάσθηκε Βιοηθική, γιά νά συνδυασθοῦν οἱ βιολογικές γνώσεις μέ τίς ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες. Ἡ Βιοηθική ἀναφέρεται σέ τρεῖς πτυχές τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἤτοι στήν ἀρχή τῆς ζωῆς, τήν συνέχιση τῆς ζωῆς καί στό τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς.

Τό τρίτο σημεῖο εἶναι ἡ στάση τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας ἀπέναντι στίς σύγχρονες βιοιατρικές ἔρευνες ὅταν συνδυάζωνται μέ τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης καί βιοηθικῆς. Αὐτό ὀνομάσθηκε ὡς Βιοθεολογία. Οἱ βάσεις τῆς Βιοθεολογίας εἶναι νά θέτη βασικές ἀρχές, ὅπως τί εἶναι ἡ ζωή, τί εἶναι ὁ θάνατος, ποιά εἶναι τά ὅρια στήν ἔρευνα τῶν ἐπιστημόνων καί νά βοηθᾶ τόσο τήν σύγχρονη ἐπιστήμη ὅσο καί τούς ἀνθρώπους νά κάνουν καλή χρήση τῶν συγχρόνων ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν, καί συγχρόνως νά δίνουν νόημα στήν ζωή τους.

Μπορεῖτε νά ἀκούσετε τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου μέ θέμα «Βιοηθική καί Βιοθεολογία» ἠχογραφημένη, ΕΔΩ.

  • Προβολές: 3325