Skip to main content

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στήν Παναξιώτισσα (video)

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου κατά τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα

Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς ὁμιλίας ΕΔΩ

Χθές, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἑορτάσαμε τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τό Πάσχα, ὅπως συνήθως λέμε. Καί τό Πάσχα εἶναι η διάβαση ἐκ τοῦ θανάτου πρός τήν ζωή. Καί δέν γιορτάσαμε τήν γιορτή αὐτή μόνο χθές, τήν γιορτάζουμε καί σήμερα. Καί ὅλη ἡ ἑβδομάδα αὐτή λέγεται Διακαινήσιμος Ἑβδομάδα, διότι τό Μέγα Σάββατο γινόταν οἱ ὁμαδικές βαπτίσεις τῶν νέων Χριστιανῶν. Οἱ βαπτισθέντες φοροῦσαν τά λευκά ἐνδύματα καί παρέμεναν ὅλη τήν ἑβδομάδα λευκοφοροῦντες, δηλαδή εἶχαν λευκά ἐνδύματα γι’ αὐτό καί λέγεται Διακαινήσιμος Ἑβδομάς. Ἀλλά γιορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέχρι τῆς Ἀναλήψεως, καί φυσικά κάθε Κυριακή γιορτάζουμε τό μικρό ἑβδομαδιαῖο Πάσχα.

Καί σήμερα ἤρθαμε ἐδῶ νά πανηγυρίσουμε τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί σέ αὐτόν τόν Ἱερό Ναό, τήν Παναγία τήν Παναξιώτισσα, τό ὁποῖο ἦταν παλιό μοναστήρι καί τό περιποιοῦνται ἐδῶ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί ὅλη ἡ περιοχή τό ἀγαπάει. Αὐτό τό μεγάλο μοναστήρι, αὐτός ὁ ναός, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τίς ἔρευνες τῶν εἰδικῶν καί τίς μελέτες οἰκοδομήθηκε περίπου τό 950 μ.Χ., δηλαδή ὑπάρχει 10 αἰῶνες, εἶναι τό δεύτερο ἀπό τά μεγαλύτερα μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Αὐτή ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἔχει πολύ μεγάλη παράδοση. Δέν εἶναι μία Μητρόπολη πού δημιουργήθηκε μεταγενέστερα, ὅπως μερικές ἄλλες Μητροπόλεις. Καί ἡ πόλις τῆς Ναυπάκτου εἶχε πολύ μεγάλη παράδοση. Ἡ Μητρόπολις αὐτή ὡς Ἀρχιεπισκοπή ἄρχιζε ἀπό τήν Ναύπακτο καί κατέληγε στήν Χειμάρα τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας. Ὅλη αὐτή ἡ περιοχή, ἡ Αἰτωλοακαρνανία, ἡ Ἄρτα, ὁ νομός Ἄρτης καί τά Γιάννενα, ὁ νομός Ἰωαννίνων μέχρι τήν Χειμάρα, ὅλα αὐτά ὑπήγοντο στόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Καί αὐτή ἡ Ἱερά Μητρόπολις εἶχε περίπου 11 Ἐπισκοπές, ὅπως εἶναι: Ἐπισκοπή Ἀετοῦ, Ἀχελώου, Βονίτσης, Νικοπόλεως, Ἄρτης, Ἰωαννίνων, Βουθρωτοῦ, Ἀνδριανουπόλεως μέχρι τήν Χειμάρα ἦταν 11 ἐπισκοπές, μεγάλη Μητρόπολη μία ἀπό τίς μεγαλύτερες Μητροπόλεις.

Καί μάλιστα ὅταν ἱδρύθηκε τό Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου, ἕνα διάστημα ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἦταν ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διηύθυνε ὅλη αὐτή τήν Μητρόπολη, ὁ περίφημος Ἰωάννης Ἀπόκαυκος, γι’ αὐτό ὁ Μητροπολίτης λεγόταν Ναυπάκτου καί Ἄρτης καί μερικές φορές λεγόταν Ἄρτης καί Ναυπάκτου. Θέλω νά πῶ εἶναι μία πολύ μεγάλη ἱστορική Μητρόπολη καί τότε πού εἶχε αὐτό τό μεγαλεῖο, τότε ἀνοικοδομήθηκε αὐτός ἐδῶ ὁ Ἱερός Ναός.

Θεωροῦμε μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό πού λειτουργήσαμε σήμερα. Θέλω νά εὐχαριστήσω τόν π. Ἰωάννη καί τούς κατοίκους τῶν χωριῶν, ἰδίως τῆς Γαβρολίμνης πού βοηθοῦν, ὥστε νά παραμένη ἀνοιχτός αὐτός ὁ Ναός καί νά λειτουργῆται μερικές φορές. Ὅπως ἀκριβῶς λειτουργήσαμε σήμερα, τήν δεύτερη μέρα τοῦ Πάσχα, τό ἴδιο γίνεται καί σέ ἄλλες γιορτές, ὅπως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἄλλες φορές, ὥστε νά παραμείνη ἐδῶ ἡ παράδοση.

Σήμερα στήν μεγάλη αὐτή γιορτή πού ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί αὐτό δέν εἶναι ἕνα γεγονός τό ὁποῖο ἁπλῶς συνδέεται μέ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, αὐτό ἔχει συνέπεια σέ μᾶς. Ἄλλωστε, ἐμεῖς λεγόμαστε Χριστιανοί. Γιατί λεγόμαστε Χριστιανοί; Γιατί εἴμαστε μέλη τοῦ ἀναστημένου σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ἐμεῖς εἴμαστε ἀναστημένοι. Τί γιορτάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες; Τό ψάλλαμε σήμερα στόν Ὄρθρο: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον». Δηλαδή, ἄν σᾶς ρωτήση κάποιος τί γιορτάζετε, νά ἀπαντήσετε:

Γιορτάζουμε τήν νέκρωση τοῦ θανάτου, τήν καθαίρεση τοῦ Ἅδου καί τήν ἀρχή μιᾶς νέας ζωῆς. Νικήθηκε ὁ θάνατος.
Θά μοῦ πεῖτε βέβαια πῶς νικήθηκε ὁ θάνατος, ἀφοῦ βλέπουμε ἐμεῖς τόν θάνατο νά ὑπάρχη δίπλα μας καί νά πεθαίνουν οἱ ἀγαπητοί μας ἄνθρωποι; Ναί, ἀλλά πρῶτα οἱ ἄνθρωποι πέθαιναν καί κατέβαιναν στόν Ἅδη οἱ ψυχές τους, τώρα ἔχει καταργηθῆ ὁ Ἅδης καί λέμε «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν». Γι’ αὐτό καί σήμερα ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό καί ζοῦν μέ τόν Χριστό, ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα νά φύγουν ἀπό τόν κόσμο αὐτόν, φεύγουν μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως τῶν σωμάτων.

Ἐγνώριζα ἕναν φίλο μου Ἱερομόναχο, πού ἔμενε σέ ἕνα Μοναστήρι καί ζοῦσε συνέχεια μέ αὐτό τό γεγονός. Γιατί καί κάθε φορά πού τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία, ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐκεῖνος πίστευε στήν Ἀνάσταση, ὅτι, ὅταν φεύγη ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα συναντᾶται μέ τόν Χριστό καί θά γίνη καί ἡ μελλοντική ἀνάσταση τῶν σωμάτων. Καί ἀφοῦ ταλαιπωρήθηκε ἀπό μιά ἀρρώστια, τόν περιποιοῦνταν οἱ ἀδελφοί της Ἱερᾶς Μονῆς, ὅταν ἔφθασε στό τέλος τῆς ζωῆς του καί καταλάβαινε ὅτι φθάνει τό τέλος, τοῦ ἔκαναν Εὐχέλαιο καί μετά ζήτησε νά τοῦ διαβάσουν καί τήν ἀκολουθία «εἰς ψυχορραγοῦντα». Ὑπάρχει μία εἰδική ἀκολουθία τήν ὁποία διαβάζουμε, ὅταν ἑτοιμάζεται ἡ ψυχή νά φύγη ἀπό τό σῶμα καί νά συναντηθῆ μέ τόν Χριστό. Καί ἀφοῦ τά ἔκαναν ὅλα αὐτά, στήν συνέχεια εἶπε σέ ὅλους τούς μοναχούς πού ἦταν κοντά του: «Σᾶς εὐχαριστῶ γιά ὅ,τι κάνετε γιά μένα. Χάρηκα διότι ἤμουν μαζί σας καί ἀγωνιστήκαμε τόσα χρόνια μαζί». Καί σέ μία στιγμή γυρίζει καί τούς λέει: «Ἀδελφοί μου, Χριστός Ἀνέστη! Καλή Ἀνάσταση! Καλή ἀντάμωση! Τώρα ἀφῆστε με λίγο μόνο». Καί ἔφυγαν οἱ ἀδελφοί, γύρισε δεξιά καί ἐκοιμήθη. Ἐκοιμήθη μέ τό «Χριστός Ἀνέστη», μέ τήν ἐλπίδα ὅτι νικήθηκε ὁ θάνατος, χωρίς νά ἔχη τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀλλά μέ τήν πίστη καί τήν βεβαιότητα ὅτι θά γίνη ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Νά, λοιπόν, ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἑορτή τοῦ Χριστοῦ μόνο, εἶναι καί δική μας ἑορτή διότι καί ἐμεῖς γιορτάζουμε τήν νέκρωση τοῦ θανάτου, τήν νίκη ἐπί τοῦ θανάτου καί τήν καθαίρεση τοῦ Ἅδου καί τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας ζωῆς. Ἔτσι ἀντιμετωπίζουμε ὅλα τά προβλήματα τῆς ζωῆς μας ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, καί μάλιστα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική χωρίς νά φοβόμαστε τόν θάνατο. Ξέρουμε ὅτι ἐδῶ εἴμαστε προσωρινοί, ξέρουμε ὅτι αὐτός ὁ τόπος εἶναι τόπος ἐξορίας, ἡ πατρίδα μας εἶναι ἀλλοῦ.

Μέ αὐτήν τήν ἔννοια ψάλλουμε πολύ δυνατά τό Χριστός Ἀνέστη. Καί, σᾶς παρακαλῶ, τώρα πού τελειώνουμε καί θά κάνουμε τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας καί θά πῶ τό Χριστός Ἀνέστη καί θά λέτε τό Ἀληθῶς Ἀνέστη, νά τό λέμε πολύ δυνατά, γιατί εἶναι τό πανηγύρι τῆς ζωῆς. Χριστός Ἀνέστη! Χριστός Ἀνέστη! Χριστός Ἀνέστη!

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

  • Προβολές: 2923