Skip to main content

Κύριο Θέμα: «Ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν»

Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων χαρακτηρίζεται οἰκογενειακή γιορτή, ἤ γιορτή τῶν παιδιῶν. Ἴσως ἐξαιτίας τῆς χαρᾶς καί τῆς λαμπρότητας, ἐξαιτίας τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος τῆς Γεννήσεως. Ἄν κάθε γέννηση, κάθε γενέθλια, ἀποτελοῦν αἰτία χαρᾶς καί ἑορτῆς, πολύ περισσότερο συμβαίνει καί πρέπει νά συμβαίνει αὐτό μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Δέν εἶναι ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων πού λαμβάνει τόν χαρούμενο χαρακτήρα ἀπό τίς ἀνθρώπινες γεννήσεις, ἀλλά ἡ ἐν χρόνῳ γέννηση τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ κάθε ἀνθρώπινη γέννηση, ἀφοῦ γεννήθηκε τό πρωτότυπο τῆς δημιουργίας μας, ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἡ Ἀγάπη πού νικᾶ τόν θάνατο καί τήν φθορά. Τό κλειδί τῆς δημιουργίας μας εἶναι ὁ Νέος Ἀδάμ (ὁ Χριστός) καί ὄχι ὁ παλαιός Ἀδάμ, πού ὑπόκειται στήν φθορά.

Κύριο Θέμα: «Ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν»

Ἡ φετινή Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τῆς Μητροπόλεώς μας εἶχε ἄμεση ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ. Εἶχε ἕναν θεολογικό προσανατολισμό, ἀφοῦ, κατά τήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, ἡ θεολογία εἶναι τό μεγαλύτερο χάρισμα πού μπορεῖ νά λάβη ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί ὡς ἔκφραση καί καλλιέργεια εἶναι καί τό καλύτερο δῶρο πού μπορεῖ νά ἀντιπροσφέρη ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό, καί ἐν προκειμένῳ στόν Νεογέννητο Χριστό.

Δόθηκε ἡ εὐκαιρία σέ ὅλους τούς νέους πού συμμετεῖχαν στήν ἑορτή, ἀπό τούς μουσικούς μέχρι τά μικρά παιδιά, τήν εὐκαιρία νά ποῦν μέ τό στόμα τους, νά θυμηθοῦν μέ τό μυαλό τους, νά γράψουν στήν καρδιά τους, λόγια πρέποντα στόν Νεογέννητο Χριστό.

Πιστεύουμε ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐφόδιο γιά τήν ζωή τους. Πιστεύουμε ὅτι ἡ θεολογία, δηλαδή ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό καθώς ἐστί, μπορεῖ νά διδαχθῆ καί στά πιό μικρά παιδιά, ἤ, καλύτερα καί τά πιό μικρά παιδιά ἀγαποῦν τόν λόγο γιά τόν Θεό, δηλαδή τήν θεολογία.

Στήν μελέτη τῆς θεολογίας, δηλαδή στήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί τόν Τριαδικό Θεό, βέβαια, μᾶς προτρέπει καί μᾶς ἐμπνέει ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, μέ τήν ἀγάπη του στήν ὀρθόδοξη θεολογία, τήν ὁποία κηρύττει σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἄν ὅλος ὁ κόσμος διαβάζη καί μαθαίνη θεολογία ἀπό τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τά παιδιά τῆς Ναυπάκτου δέν θά γευθοῦν αὐτοῦ τοῦ χαρίσματος; Δέν θά γευθοῦν τούς γλυκεῖς καρπούς τῆς θεολογίας;

*

Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς περιελάμβανε τό μουσικό μέρος καί τό θεατρικό.

Στό μουσικό μέρος ἀκούσθηκαν Κάλαντα παραδοσιακά-θεολογικά Βυζαντινά, Μικρᾶς Ἀσίας, Δωδεκανήσου, Πάτμου καί Πατρῶν, τά ὁποῖα ἀπέδωσε ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση-διδασκαλία τοῦ κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλου. Τήν χορωδία συνόδευσε ὀρχήστρα παραδοσιακῶν ὀργάνων: Σπύρος Κοτίνης, κανονάκι, Βασίλης Κουφογιάννης, κλαρίνο, Ἀθανάσιος Ἀγγελῆς, φλογέρα-κλαρίνο, Αἰκατερίνα Ἀναστασοπούλου, βιολί, Θωμᾶς Νικολάου, κιθάρα, Γιάννης Ἀναστασόπουλος, κρουστά, Ἀλίκη Σταυρογιαννοπούλου, κρουστά.

Οἱ φωνές τῶν χορωδῶν καί τά παραδοσιακά μουσικά ὄργανα ἦταν ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά ἀποδοθοῦν οἱ μοναδικοί στίχοι τῶν παραδοσιακῶν αὐτῶν καλάντων.

Στό δεύτερο μέρος παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων παρουσίασαν τό θεατρικό δρώμενο «Μπροστά στήν Φάτνη τοῦ Χριστοῦ - Ἀπορίες πρός τόν Χριστό», πού εἶχε τήν ἑξῆς ὑπόθεση: Δύο ἀδέλφια ἔχουν θεολογικά ἐνδιαφέροντα καί ἰδιαιτέρως περί τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. Ζώντας σέ ἕνα ἐκκοσμικευμένο περιβάλλον, δέν βρίσκουν τίς ἀπαντήσεις πού ἀναζητοῦν, καί μάλιστα σχετικά μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Διαβάζοντας ἕνα θεολογικό βιβλίο, μεταξύ ὀνείρου καί ὁράματος μεταφέρονται ἀπό τόν φύλακα ἄγγελό τους στήν Βηθλεέμ, ὥστε νά δοῦν καί νά ρωτήσουν αὐτά πού ἀναζητοῦν. Μιλοῦν μέ τούς Μάγους, Ἀγγέλους, Ποιμένες, καί τέλος μέ δύο Ἁγίους Ὑμνωδούς τῶν Χριστουγέννων. Ἐπιστρέφουν καί πηγαίνουν στό μεγάλο θεολογικό σχολεῖο, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, γιά τήν χριστιανική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Συμμετεῖχαν: Γεώργιος Κουρμούσης Μανώλης, Εἰρήνη Φούντα Χριστίνα, Φώτης Χαντζῆς Ἰωάννης Δαμασκηνός, Γιάννης Τραγουλιᾶς Κοσμᾶς Ποιητής. Γειτόνισσες: Χριστίνα Ἀντωνιάδη, Χάϊδω Κουρμούση, Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Χριστίνα Χόντα, Μαρία Καραγεωργοπούλου. Ἄγγελος φύλακας: Νικολία Κορωναίου, Μάγοι: Κωνσταντῖνος Τραγουλιᾶς, Γεώργιος Φούντας, Κωνσταντῖνος Ἀναστασόπουλος. Ἄγγελοι: Ἰωάννα Κυρίτση, Ἀγγελική Μάνου, Ἀσημίνα Μυζήθρα, Ποιμένες: Παναγιώτης Ἄλλα, Φώτης Λαλόπουλος, Βαγγέλης Πύργας. Βουβά πρόσωπα: Παναγία: Εἰρήνη Σπανοῦ, Ἰωσήφ, Ἀνδρέας Φούντας. Ἀφηγήτρια: Ἀγγελική Λαουρδέκη. Τήν ἐπιμέλεια τοῦ θεατρικοῦ εἶχε ἡ κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινᾶ, μέ τήν κ. Δώρα Τούρκα-Σιαμπαλῆ, καί τήν Ἀγγελική Λαουρδέκη, καί τήν Σκηνική ἐπιμέλεια ἡ κ. Ἑλένη Καρβέλη-Κορωναίου. Τήν παρουσίαση ἑορτῆς εἶχε ἡ κ. Ἑλένη Καραγιάννη καί τήν γενική ἐπιμέλεια ἡ κ. Ἀναστασία Πανταζοπούλου.

*

Τήν ἑορτή ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, πού ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τό γεγονός ὅτι ὅλη ἡ γιορτή ἦταν κόπος καί ἔργο τῶν παιδιῶν καί συνεργατῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πού μεγάλωσαν στούς κόλπους της, γιά ὅτι τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς ἦταν θεολογικό ἀλλά καί προσιτό στά παιδιά. Ὑπογράμμισε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τά παιδιά νά λαμβάνουν ἀπαντήσεις στά μεγάλα ἐρωτήματα πού ἔχουν καί τόν Θεό, τήν δημιουργία καί τό νόημα τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Εὐχαρίστησε καί εὐλόγησε τά παιδιά καί τούς συντελεστές τῆς ἑορτῆς.

Ὅσο ἡ παιδεία μας ἀποχριστιανοποιεῖται, τόσο ὀφείλουμε ὡς Ἐκκλησία νά τρέφουμε τούς ἑαυτούς μας καί τούς νέους μέ τό ἄδολο γάλα τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, γιά ὅλα τά θέματα, κυρίως καί ἀπαραιτήτως γιά τά μεγάλα γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας. Γιά νά μή χαθῆ ἡ ἐλπίδα.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2914