Skip to main content

Κύριο Θέμα: Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος στήν Τιφλίδα Γεωργίας

«Ἡ Ἰατρική ἐν Πνεύματι ἐπιστήμη» στά γεωργιανά

Δεῖτε Φωτογραφίες

Προσκεκλημένος τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Ἀκάλι Ἰβηρόνι καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ἠλία ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Τιφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, κατά τό τριήμερο 9-11 Ὀκτωβρίου 2017, προκειμένου νά παρουσιάση τήν μετάφραση στήν γεωργιανή γλώσσα τοῦ βιβλίου του «Ἡ Ἰατρική ἐν Πνεύματι ἐπιστήμη».

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος στήν Τιφλίδα ΓεωργίαςΤήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος ἔφθασε στήν Γεωργία ἀεροπορικῶς καί ἐκεῖ τόν ἀνέμενε ὁ ἐπιμελητής τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου π. Μάξιμος Τσεντουρία, ἡ μεταφράστρια κ. Ἔκα Ντουκχασβίλι καί οἱ συνεργάτες τους, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Σβετιτσκχοβέλι καί καθηγητής τῆς Ἀκαδημίας π. Σεραφείμ, κ.ἄ., καί εἶχαν μιά πρώτη συνάντηση καί συζήτηση γιά τήν ἐπίσκεψη.

Τήν Τρίτη 10 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ἠλία στό Πατριαρχεῖο καί συζήτησε μαζί του γιά τόν σκοπό τῆς ἐπισκέψεώς του καί γιά διάφορα θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά ζητήματα. Στήν συνάντηση παρευρέθηκαν καί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ὁ Ζουγκτίδι καί Τσαΐσι Γεράσιμος, ὁ Γκόρι Ἀνδρέας, ὁ Οὐστάβι Ἰωάννης, ὁ Σαχτσέρε Δανιήλ, οἱ χωρεπίσκοποι Θεόδωρος καί Ἰάκωβος καί ἄλλοι Κληρικοί τοῦ Πατριαρχείου.

Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε καί ξεναγήθηκε στήν Ἱερά Μονή Σίω Γβῆμε, στήν ὁποία ἀσκήτευσε ὁ ὅσιος Σίω ὁ Σπηλαιώτης κατά τόν 5ο αἰ. μ.Χ., καί εἶναι τό ἀρχαιότερο Μοναστήρι τῆς Γεωργίας. Ἐκεῖ παρετέθη τράπεζα καί ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στήν σύναξη τῶν μοναχῶν πού ἔχουν ἡγούμενο τόν π. Σάββα.

Τήν Τετάρτη 11 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε συνέντευξη στό Τηλεοπτικό Κανάλι τοῦ Πατριαρχείου, μέ θέμα τό περιεχόμενο τοῦ παρουσιαζόμενου βιβλίου του. Μετά τήν συνέντευξη συναντήθηκε μέ τόν νέο διευθυντή τοῦ Σταθμοῦ καί πληροφορήθηκε γιά τήν λειτουργία του καί γιά τά μελλοντικά σχέδια.

Τό μεσημέρι ξεναγήθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Μάξιμος, γνώρισε τούς ἄμεσους συνεργάτες του καί στήν συνέχεια προσφέρθηκε γεῦμα στήν αἴθουσα τῆς Ἐνορίας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος μιά νεανική χορωδία ἔψαλε καί τραγούδησε ὕμνους καί τραγούδια κατά τήν παραδοσιακή γεωργιανή τριφωνία.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στήν κεντρική Αἴθουσα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς ἐνώπιον τοῦ Γεωργιανοῦ ἀκροατηρίου πού ἀποτελεῖτο ἀπό Ἱεράρχες, κληρικούς, καθηγητές, μοναχούς καί λαϊκούς κατά τό πλεῖστον φοιτητές.

Μετά τήν εἰσαγωγή τοῦ π. Μαξίμου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησή του σέ τρεῖς ἑνότητες, ἤτοι: ἡ σχέση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας μέ τήν ἰατρική ἐπιστήμη, οἱ ὅροι καί οἱ κανόνες τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας πού ρυθμίζουν ποιμαντικά καί θεραπευτικά ζητήματα, καί ἡ δυνατότητα τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας νά ἀπαντᾶ στά κοινά γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν προβλήματα, πού εἶναι βεβαίως καί σύγχρονα προβλήματα, ὅπως εἶναι τό δίπολο ἡδονῆς καί ὀδύνης, ὁ θάνατος καί ἡ φιλαυτία.

Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, ἀφοῦ στό ἀκροατήριο ἦταν καί Ἐπίσκοποι καί ἐπιστήμονες ἰατροί καί φοιτητές. Ἡ ὅλη συζήτηση διήρκησε 4 ὧρες. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἔμεινε ἄλλη μιά ὥρα γιά νά ὑπογράψη τά βιβλία τῶν ἀκροατῶν καί νά λάβουν τήν εὐχή του.

Ἦταν μιά ἀκόμη εὐλογημένη ἱεραποστολική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου σέ ὀρθοδόξους τοῦ ἐξωτερικοῦ, στούς ὁποίους εὐχήθηκε, κατά τήν συνέντευξη πού ἔδωσε στό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ Πατριαρχείου, νά διατηρήσουν τίς παραδόσεις τοῦ τόπου τους πού ἐμποτίζονται ἀπό τήν ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ὁποία βοηθᾶ οὐσιαστικά τόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς καί δίνει ἀπαντήσεις σέ ὅλα τά σύγχρονα προβλήματα.

Φωτογραφίες

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3655