Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Εὐένδοτοι καί ἀνένδοτοι στό κακό - Ἡ «μαγιά» τῆς Ἐκκλησίας

Εὐένδοτοι καί ἀνένδοτοι στό κακό

«Νοῦς παθολογικός ἐν σώματι ὑγιεῖ; Μιά ἀπόπειρα ψυχολογικῆς σκιαγράφησης τῶν παικτῶν τοῦ Survivor» εἶναι ὁ τίτλος μιᾶς συνέντευξης τοῦ Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Κοινωνικῆς Ἰατρικῆς, Ψυχιατρικῆς καί Νευρολογίας κ. Θωμᾶ Παπαρρηγόπουλου, πού ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο.

Ἡ συνέντευξη μέ γλώσσα ψυχολογική προσπαθεῖ νά περιγράψῃ ὄχι μόνον τά κίνητρα καί τήν ψυχολογική κατάσταση τῶν παικτῶν τοῦ Survivor, ἀλλά καί τῶν θεατῶν τῆς ἐκπομπῆς, βγάζοντας πολύ πικρά συμπεράσματα γιά τήν ἑλληνική κοινωνία.

Ἀπό ὅλη τήν συνέντευξη θά σταθοῦμε σέ μία μόνο ἐρώτηση-ἀπάντηση, λόγῳ τοῦ ὅτι ἔχει γενικότερο ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ δέν ἀφορᾶ μόνον τίς συνθῆκες τοῦ Survivor, ἀλλά ἀφορᾶ, κατά τήν γνώμη μας, καί τίς πιεστικές οἰκονομικά καί κοινωνικά συνθῆκες στίς ὁποῖες ἔχουν περιέλθει πολλοί πολίτες τοῦ ταλαιπωρημένου Κράτους μας.

Ἡ ἐρώτηση ἔλεγε: «Στό παιχνίδι ἀναφέρθηκαν κλοπές ἀντικειμένων προκειμένου νά ἀνταλλαγοῦν μέ τρόφιμα. Οἱ ἰδιαίτερες συνθῆκες στίς ὁποῖες καλοῦνται νά ζήσουν καί νά ἀνταγωνιστοῦν οἱ παῖκτες προκαλοῦν τήν ἐκδήλωση προϋπάρχοντων χαρακτηριστικῶν ἤ ἡ συμπεριφορά αὐτή γεννᾶται;». Ἡ ἐρώτηση οὐσιαστικά θέτει τό θέμα: Οἱ δύσκολες συνθῆκες κάνουν τόν ἄνθρωπο κακό; Οἱ περιστάσεις τόν ὁδηγοῦν στήν παρανομία; Ἤ προϋπάρχει μέσα του ἡ διάθεση γι’ αὐτό;

Ὁ κ. Παπαρρηγόπουλος ἔδωσε τήν ἀκόλουθη ἀπάντηση: «Δέν εἶναι εὔκολο νά γενικεύσεις. Ὑπάρχουν μέν ἐγγενῆ στοιχεῖα τῆς προσωπικότητας, ἀλλά καί συμπεριφορές πού προκύπτουν ἀπό τίς συνθῆκες στίς ὁποῖες ρίχνεις τόν ἄλλον. Αὐτά τά ἐρωτήματα μᾶς παραπέμπουν σέ παλαιότερα πειράματα, ὅπως τό περίφημο πείραμα τοῦ Μίλγκραμ τό 1961, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ὅτι ὑπό συνθῆκες πίεσης ἀπό τήν ἐξουσία οἱ ἄνθρωποι στήν πλειοψηφία τους εἶναι πρόθυμοι νά βλάψουν τούς ἄλλους. Τό πείραμα αὐτό ἐπαναλήφθηκε πρόσφατα, τροποποιημένο μάλιστα καθώς εἶχε ἀμφισβητηθεῖ, καί κατέληξε στά ἴδια ἀποτελέσματα μέ συμμετέχοντες πού θά κατατάσσαμε στόν μέσο ὅρο ἀνθρώπου. Στό Survivor οἱ συνθῆκες εἶναι ἀκραῖες καί ὅπως προείπαμε δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ τόν μέσο ὅρο ἀνθρώπου. Οἱ παῖκτες ἔχουν μιά “μαγιά” παθολογική ἡ ὁποία πιθανότατα κάτω ἀπό πιεστικές συνθῆκες νά γίνεται ἀκόμα πιό παθολογική καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού εἶναι πιό εὐένδοτοι καί ἄλλοι πού εἶναι λιγότερο εὐένδοτοι».

Πῶς ὅμως δημιουργεῖται ἡ παθολογική μαγιά καί πῶς ὁ ἄνθρωπος γίνεται πολύ ἤ λίγο εὐένδοτος ἤ καί ἀνένδοτος στό κακό;

Ἡ «μαγιά» τῆς Ἐκκλησίας

Στό Survivor οἱ παίκτες θέλησαν νά συμμετάσχουν γνωρίζοντας τίς συνθῆκες τοῦ παιχνιδιοῦ. Ὅμως στό δύσκολο «παιχνίδι» τῆς καθημερινῆς ἐπιβίωσης, μέ τήν ἀκούσια ἀνεργία, τήν ἀνεπιθύμητη πτώχευση, τήν μισητή κοινωνική ἐξαθλίωση, στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει πολλοί Ἕλληνες πολίτες, ποιά θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας, ἄν ὑπῆρχε ἀντίστοιχη μέ τούς παίκτες τοῦ Survivor «παθολογική μαγιά» σέ ὅλους τούς ἀναξιοπαθοῦντες σύγχρονους Ἕλληνες;

Τό πείραμα τοῦ Μίλγκραμ ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν σχετική αὔξηση τῆς παραβατικότητας στόν καιρό τῆς κρίσης. Ὅμως, οἱ πολλοί δέν παρουσιάζονται εὐένδοτοι στήν «εὐκολία» τῆς παρανομίας. Ἔχουν ἀποθέματα πνευματικῶν δυνάμεων, ὥστε νά στέκονται μέ τιμιότητα ἀνένδοτοι στίς πιέσεις τῶν συνθηκῶν γιά μικρές ἤ μεγάλες παραβάσεις.

Σ’ αὐτόν τόν «ἀνένδοτο ἀγώνα» τοῦ ταλαιπωρημένου λαοῦ ἡ Ἐκκλησία ἔχει προσφέρει τήν «μαγιά» τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας της. Στηρίζει ὄχι μόνο ὑλικά, ἀλλά πρωτίστως πνευματικά τόν λαό, ὥστε νά μήν χάνῃ κάτω ἀπό ποικίλες πιέσεις τήν τιμιότητα, τήν ἀνθρωπιά, τήν χριστιανικότητά του.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2780