Skip to main content

Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς 2017 γιὰ τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες - «Ὁ λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τούς νέους»

Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός - Προκύρηξη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, θέλοντας νά τιμήσει τούς Προστάτες τῆς Παιδείας μας, τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, καί νά παρακινήσει καί βοηθήσει τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου νά ἔρθουν σέ μεγαλύτερη ἐπαφή μέ τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί νά ἀναδιφήσουν στό σπουδαῖο θεολογικό, συγγραφικό, ἀνθρωπιστικό, κοινωνικό ἔργο τους, προκηρύσσει μαθητικό Διαγωνισμό, σέ συνεργασία μέ τήν Διεύθυνση Μέσης Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας, μέ τούς παρακάτω ὅρους.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ὁ Διαγωνισμός ἀπευθύνεται στούς μαθητές-μαθήτριες ὅλων τῶν τάξεων τῶν Λυκείων καί τῶν Γυμνασίων (δημόσιων καί ἰδιωτικῶν) τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου (Τριχωνίδος, πρ. Παρακαμπυλίων) καί στούς μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου πού εἶναι κάτοικοι τοῦ Δήμου Ναυπακτίας καί τῆς περιοχῆς τοῦ πρώην Δήμου Χάλκειας (Τρικόρφου Ναυπακτίας, Γαυρολίμνης, Ἄνω καί Κάτω Βασιλικῆς κλπ.) καί τῆς περιοχῆς τοῦ πρώην Δήμου Παρακαμπυλίων (Ἁγίου Βλασίου), ἀλλά φοιτοῦν σέ Σχολεῖα ἐκτός τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά ἐργασθοῦν ἀτομικά ἢ σέ ὁμάδες.

2. Θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι: «Ὁ λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τούς νέους∙ πώς μποροῦν νά ὠφεληθοῦν ἀπό τά ἑλληνικά γράμματα».
Τό θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι κοινό, ἀλλά θά ἀξιολογηθοῦν ξεχωριστά οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου ἀπό τούς μαθητές τοῦ Λυκείου καί βεβαίως θά ὑπάρχουν ξεχωριστά βραβεῖα γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο).  

3. Ὁ κάθε διαγωνιζόμενος μπορεῖ νά δημιουργήσει:
–ἕνα ΠΕΖΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (μικρῆς ἔκτασης –μέχρι 1500 λέξεις ἢ μέχρι 5 σελίδες Α4– λογοτεχνικό κείμενο: δοκίμιο, διήγημα, χρονογράφημα)  

–ἕνα ΠΟΙΗΜΑ (σέ παραδοσιακό ἢ ἐλεύθερο στίχο).
Οἱ ἐργασίες νά εἶναι ἀδημοσίευτες, δακτυλογραφημένες ἢ χειρόγραφες.

4. Τό κείμενο-βάση τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι ἀναρτημένο (στά ἀρχαῖα καί στά νέα ἑλληνικά) στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:  www.parembasis.gr, στήν ἑνότητα μέ θέμα «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ». Τό κείμενο αὐτό μπορεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά τό ἀναζητήσει καί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη (βλ. στοιχεῖα ἐπικοινωνίας στό τέλος τοῦ παρόντος).

5. Τά ἔργα θά παραδοθοῦν στήν Ἱερά Μητρόπολη, διά μέσου τῆς Διεύθυνσης τοῦ κάθε Σχολείου ἢ ἀπευθείας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ἀργότερο μέχρι τήν Δευτέρα 25 Ἰανουαρίου 2017.

6. Οἱ διαγωνιζόμενοι θά ἀναγράφουν εὐκρινῶς τά ἑξῆς ἀπαραίτητα στοιχεῖα τους: Ὀνοματεπώνυμο, Ὄνομα Πατέρα, Σχολεῖο καί τάξη, καί τηλέφωνο ἐπικοινωνίας. Προαιρετικά ταχυδρομική Διεύθυνση καί ἠλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).  

7. Τά ἔργα τῶν διαγωνιζομένων θά τά ἀξιολογήσει εἰδική ἑπταμελής Ἐπιτροπή, πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἀποτελούμενη ἀπό τρεῖς θεολόγους καί τρεῖς φιλόλογους καί ἕναν ἐκπρόσωπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Θά ληφθεῖ μέριμνα, ὥστε οἱ ἀξιολογητές νά μήν γνωρίζουν τά στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων.

8. Θά δοθοῦν τρία ἔπαθλα (πρῶτο, δεύτερο καί τρίτο) στά καλύτερα πεζά κείμενα γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο) καί ἕνα ἔπαθλο γιά τό καλύτερο ποίημα γιά κάθε βαθμίδα. Δηλαδή, συνολικά θά δοθοῦν ὀκτώ (8) ἔπαθλα-βραβεῖα, ὡς ἑξῆς:
ΛΥΚΕΙΟ:

Πεζό κείμενο:    

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.
2ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 50 εὐρώ.
3ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 50 εὐρώ.

Ποίημα:

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:  

Πεζό κείμενο:    

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.
2ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 50 εὐρώ.
3ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 50 εὐρώ.

Ποίημα:

1ο βραβεῖο: Ἔπαινος, Εἰκόνα, Βιβλίο καί 100 εὐρώ.

Θά δοθοῦν ἀκόμη ἔπαινοι, κατά τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς, καί σέ ἄλλα ἔργα πού θά διακριθοῦν, ἐνῶ καί σέ κάθε διαγωνιζόμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπίδοσή του, θά δοθεῖ ἀναμνηστικό συμμετοχῆς.

9.  Ἡ βράβευση θά γίνει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Κυριακή 29 Ἰανουαρίου 2017) μετά τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς (ὁ Ἑσπερινός ἀρχίζει στίς 5:00 μμ καί τελειώνει στίς 6:30 μμ).

10. Τά ἔργα τῶν μαθητῶν πού θά βραβευθοῦν θά δημοσιευθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» (www.parembasis.gr).

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας: Γιά κάθε πρόσθετη πληροφορία οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Γ. Ἀθανασιάδη-Νόβα 1, πλατεία Λιμένος, Ναύπακτος (τήλ: 2634023258 – 6972506503 Π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, ἠλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 3799