Skip to main content

Πανήγυρις τοῦ ἁγίου Νικολάου στό Ἀντίρριο (φωτογραφίες)

Πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Ἀντιρρίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Στόν πανηγυρικό ἀρχιερατικό Ἑσπερινό συμμετεῖχαν πολλοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, καί ὁ π. Νεόφυτος ἀπό τά Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἔψαλε ὁ χορός τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο πρωτοψάλτη τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, δάσκαλο καί χοράρχη, καί τόν Χρῆστο Πολιτόπουλο, πρωτοψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, καί οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στό ἑσπερινό του κήρυγμα μίλησε γιά τόν τρόπο πού ἁγίασε ὁ ἅγιος Νικόλαος, ἀναλύοντας τό κοντάκιο «ἐν τοῖς Μύροις, ἅγιε, ἱερουργός ἀνεδείχθης∙ τοῦ Χριστοῦ γάρ, ὅσιε, τό εὐαγγέλιον πληρώσας, ἔθηκας τήν ψυχήν σου ὑπέρ τοῦ λαοῦ σου∙ ἔσωσας τούς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου∙ διά τοῦτο ἡγιάσθης, ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος». Στό τροπάριο αὐτό φαίνεται ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλαος ἁγίασε μέ τήν μύηση στήν γνώση τοῦ Θεοῦ καί τῆς θείας Χάριτος. Αὐτό ἔγινε μέ τό ὅτι ἦταν καλός Ἱερουργός, τηρητής τοῦ Εὐαγγελίου καί προσέφερε τήν ζωή του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου του. Εὐχήθηκε δέ ἐμεῖς νά μυούμαστε στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί στήν γνώση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε καί ἡ ἀκολουθία τῆς «ἐνθρονίσεως» τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Βηματαρίσσης, πιστό καί λαμπρό ἀντίγραφο ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας πού βρίσκεται στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, σέ εἰδικό προσκυνητάρι.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ τήν ἁρμόζουσα λαμπρότητα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του κατά τήν θεία Λειτουργία ἀναφέρθηκε στόν μακαρισμό «μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσονται», ὅπως διασώζεται ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Εἰσαγωγικά ἀνέλυσε καί ἐξήγησε τήν μικρή διαφοροποίηση πού ὑπάρχει μεταξύ τῶν δύο Εὐαγγελιστῶν, Ματθαίου καί Λουκᾶ, ὡς πρός τήν διήγησή τους γιά τούς μακαρισμούς τοῦ Χριστοῦ καί ἔδωσε καί τήν ἐξήγηση.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν διπλή ἑρμηνεία τοῦ συγκεκριμένου μακαρισμοῦ, δηλαδή ὅτι εἶναι μακάριοι ὅσοι πεινᾶνε καί διψᾶνε τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τήν καθολική ἀρετή, τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τό καθ' ὁμοίωσιν, ἀλλά καί ὅτι προτρέπονται οἱ μαθητές Του νά εἶναι πτωχοί καί ὑλικά, δηλαδή νά ζοῦν μέ ἀκτημοσύνη, κοινοκτημοσύνη καί κοινοχρησία καί νά ἐκδηλώνουν τήν ἀγάπη τους ἐμπράκτως στόν πονεμένο λαό.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, βίωσε τόν μακαρισμό τοῦ Χριστοῦ καί μέ τίς δύο ἔννοιες, ἀφοῦ καί πεινοῦσε γιά τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καί ζοῦσε ὁ ἴδιος μέ πτωχεία, φροντίζοντας γιά τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ.

Καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά πεινοῦμε γιά τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί νά φροντίζουμε γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί νά ἁπαλύνουμε τόν πόνο τῶν συνανθρώπων μας.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ἀκολούθησε πάνδημη Λιτανεία μέχρι τήν προβλήτα τοῦ Ἀντιρρίου, πού ἐξυπηρετεῖ χιλιάδες ὁδηγούς καί ταξιδιῶτες, μέ δέηση γιά τούς ναυτιλομένους.

Συμμετεῖχαν, οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας καί τούς Ἀντιδημάρχους, καί τούς Διοικητές τοῦ Λιμενικοῦ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Τροχαίας, ἡ Φιλαρμονική τοῦ Ἀντιρρίου, παιδιά τῆς Ἐνορίας καί πλῆθος πιστῶν. Ἀπευθείας ἀναμετάδοση τῆς θείας Λειτουργίας εἶχε ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό «Lepanto».

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλους πατρικά καί εὐχαρίστησε τόν π. Πολύκαρπο καί ὅλους τούς συνεργάτες του καί τούς Ἐνορίτες γιά τά ἔργα τους, τήν ἀγάπη τους καί τούς κόπους τους γιά τό καλό τῆς Ἐνορίας.

2016-12-06. Πανήγυρις τοῦ ἁγίου Νικολάου στό Ἀντίρριο (φωτογραφίες)

  • Προβολές: 3547