Skip to main content

Λόγος τοῦ Ἡγουμένου π. Παρθενίου, στήν πανηγυρική τράπεζα

«Ἡ πάνσεπτος μνήμη τοῦ ἁγίου κτήτορος...»

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεε,

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε τῆς ἀδελφῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, Ἀρχιμανδρίτα κ. Ἰωσήφ,

Σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης.

Λόγος τοῦ Ἡγουμένου π. Παρθενίου, στήν πανηγυρική τράπεζαἩ πάνσεπτος μνήμη τοῦ ἁγίου κτήτορος τῆς Μονῆς ἡμῶν, ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Ξηροποταμινοῦ συνοίθρησεν πάντας ἡμᾶς καί κατά τό παρόν ἔτος διά νά ἑορτάσωμεν μέ τήν καθιερωμένην ἀγρυπνίαν τήν ἁγίαν ἑορτήν καί πανήγυριν ταύτην, πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ ἐκλεκτοῦ δούλου καί θεράποντος Αὐτοῦ.

Ὁ ὅσιος ἡμῶν πατήρ ἡμῶν Παῦλος ὁ Ξηροποταμινός ἀπό πολύ ἐνωρίς ἐτιμήθη ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ὡς ὅσιος καί τῷ Κυρίῳ εὐάρεστος. Τό δέ ἱερόν τοῦτο καθίδρυμα μετά τήν ὁσίαν κοίμησιν αὐτοῦ καί εἰς ὀλίγον διάστημα χρόνου ἔλαβε τήν ὑπ’ αὐτοῦ ὀνομασίαν ὡς Μονή τοῦ ἁγίου Παύλου τήν ὁποίαν φέρει ἔκτοτε ἕως καί σήμερον καί ἀνά τούς αἰῶνας. Διά τόν λόγον αὐτόν καί ἡμεῖς οἱ ταπεινοί ἀκολουθοῦντες τήν παράδοσιν τῶν πρό ἡμῶν πατέρων ἑορτάζομεν τήν μνήμην αὐτοῦ, ... διά τῆς σεμνῆς πανηγύρεως εἰς τήν ὁποίαν προΐσταται ὁ καθηγούμενος τῆς ἀδελφῆς ἡμῶν μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου τήν ὁποίαν ἀνεκαίνισε ὁ κοινός πατήρ καί κτίτωρ τῶν δύο ἱερῶν Μονῶν.

Κατά τό παρόν ἔτος ἔχομεν τήν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν νά προΐσταται τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἄξιος κατά πάντα ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, διακονῶν ἐπί πολλάς δεκαετίας εἰς τόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. Ὑπάρχει δέ κατά κοινήν ὁμολογίαν ἔγκριτος θεολόγος πανορθοδόξου κύρους καί ἀποδοχῆς.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Σεβασμιώτατε,  διά τήν ἀνταπόκρισίν σας εἰς τήν ταπεινήν πρόσκλησιν ἡμῶν.

Εὐχαριστοῦμεν τόν ἅγιον Καθηγούμενον τῆς ἀδελφῆς καί ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου, Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωσήφ, προσερχόμενον πάντοτε μετ’ ἀγάπης καί εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ κοινοῦ πατρός μας.

Ὁμοίως εὐχαριστοῦμεν πάντας καί λοιπούς διακονητάς τῆς πανηγύρεως, χωρίς τόν κόπον τῶν ὁποίων δέν εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθῆ μία λατρευτική σύναξις καί μάλιστα πολύωρος, καθώς ὁρίζουν τά τυπικά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους.  

Ὁ ὅσιος πατήρ ἡμῶν Παῦλος ὁ Ξηροποταμινός εὐχόμεθα νά εὐλογῆ καί νά ἁγιάζη πάντας τούς τιμῶντας τήν ἁγίαν μνήμην αὐτοῦ καί νά πρεσβεύη εἰς τόν Κύριον διά τήν σωματικήν ἡμῶν ὑγείαν καί τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἀμήν.

  • Προβολές: 2576