Skip to main content

Στήν Ὀρθόδοξη Ἀμερική

Ὁδοιπορικό ἀπό τήν ἐπίσκεψή μας στήν Ἀμερική, συνοδεύοντας τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο γιά ὁμιλίες του στήν Μητρόπολη τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας (14-22 Ἰουλίου 2016)

*

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήΣυνοδεύοντας τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο στό πρόσφατο ταξίδι του στήν Ἀμερική, πολλές φορές σκεφθήκαμε ὅτι ἡ Ἀμερική εἶναι χώρα θαυμαστή. Καί αὐτό ὄχι γιά τά ὑψηλά κτίριά της καί τούς πλατεῖς δρόμους της καί τά πλούσια τοπία της καί τούς δραστήριους ἀνθρώπους της. Οὔτε ἐπειδή θεωροῦμε ὅτι οἱ οὐρανοξύστες ἀποτελοῦν τούς καρπούς τῆς ...δυτικῆς θεολογίας, πού σύμφωνα μέ τήν ἀνάλυση ὁρισμένων ἡ δυτική θεολογία ἀκολούθησε τόν ὀρθολογισμό καί ὁ ὀρθολογισμός αὐτός ἔκτισε τούς οὐρανοξύστες καί ἄρα ὅσοι ζοῦν σέ χῶρες μέ χαμηλά σπίτια εἶναι ...θεολογικά ὀπισθοδρομικοί.

Ἀξιοθαύμαστο στήν Ἀμερική μᾶς φάνηκε, γενικά, ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς πιό ἐξελιγμένης οἰκονομικά αὐτῆς χώρας δέν κήρυξαν τόν θάνατο τοῦ Θεοῦ ἤ τήν διακοπή τοῦ διαλόγου μέ τόν Θεό, ὅπως ἔγινε στήν γηρασμένη δυτική Εὐρώπη. Καί εἰδικότερα ἀξιοθαύμαστο μᾶς φάνηκε τό ὅτι οἱ ἐκεῖ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν κήρυξαν τό τέλος τῆς ἐποχῆς τῶν Πατέρων, ἀλλά ἀντίθετα ζοῦν μέ τόν λόγο τους, τόν ἀναζητοῦν, καί κυρίως ἀναζητοῦν τήν ζωή τῶν ἁγίων, τήν παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης. Αὐτό πράγματι εἶναι θαυμαστό. Ζωντανές ὀρθόδοξες κοινότητες, «μοντέρνοι» καί «μεταμοντέρνοι» νέοι, μορφωμένοι σέ δυτικά Πανεπιστήμια Κληρικοί, γνῶστες τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης, ζοῦν μέ τόν λόγο τῶν Πατέρων, ζοῦν μέ τούς βίους τῶν ἁγίων, μελετοῦν τήν ζωή τῶν μοναχῶν, ἀναζητοῦν τήν ὀρθόδοξη θεολογία, προσπαθοῦν νά βιώσουν τήν μέθοδο τῆς ὀρθοδόξου εὐσεβείας.

Ὅμως δέν προτιθέμεθα ἐδῶ νά κάνουμε ἀναλύσεις, ἀλλά ὡς πρωτάρηδες καί ἐπαρχιῶτες ταξιδιῶτες –ἐμεῖς προσωπικά, ὄχι ὁ Σεβασμιώτατος πού ἔχει ἐπισκεφθῆ τήν Ἀμερική ἐπανειλημμένως γιά ὁμιλίες καί διαλέξεις– θά διηγηθοῦμε ἐν συντομίᾳ τά ὅσα ἀξιωθήκαμε νά δοῦμε καί νά ἀκούσουμε ἐκεῖ.  

Τό Σεμινάριο

Ὅπως παρουσιάσθηκε σέ ἀναφορά τῆς Ε.Π. (τεῦχος 240), τό διάστημα 14-23 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, προσκεκλημένος τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἰωσήφ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στήν Ἀμερική, προκειμένου νά συμμετάσχη ὡς κύριος ὁμιλητής στό διετές Ἱερατικό Σεμινάριο τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς. Τό Σεμινάριο αὐτό πραγματοποιεῖται στό λεγόμενο «Ἀντιοχειανό Χωριό», στήν Πενσυλβάνια, διαρκεῖ μία ἑβδομάδα καί συμμετέχουν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι καί ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς.

Τό κεντρικό θέμα τοῦ φετινοῦ Σεμιναρίου ἦταν: «Ἱερατική Διακονία: Θεολογία, Ποιμαντική καί Ψυχοθεραπεία». Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε τρεῖς εἰσηγήσεις μέ θέματα: «Ὀρθόδοξη καί δυτική θεολογία», «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καί δυτική ψυχολογία» καί «Βιολογία, βιοηθική καί βιοθεολογία».

Ἡ δίψα καί ἡ πρόσκληση

Στήν Ὀρθόδοξη Ἀμερική«Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (πρβλ. Πράξ. ιστ΄, 9), ἦταν μία φράση πού ἀκούσαμε ὡς καλωσόρισμα πρός τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο ἀπό συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στήν Ἀμερική.

«Στήν Ἀμερική ὑπάρχουν διάφορες ὀρθόδοξες κανονικές δικαιοδοσίες, ἀλλά καί παλαιοημερολογίτες. Ἕνα πού μᾶς ἑνώνει εἶναι ὅτι διαβάζουμε ὅλοι τά βιβλία σας», τά ὁποῖα ἔχουν «σαφέστατο μήνυμα καί εἶναι αὐτό πού χρειαζόμαστε καί αὐτό πού μᾶς ἑνώνει στήν Ἀμερική». Μέ τά λόγια αὐτά, ὅπως ἔχει γραφῆ, εἶχε προσκαλέσει τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Ἰωσήφ π. Πατρίκιος Ὀγκρέϊ.  Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ ζήτησε αὐτό τό καθαρό θεολογικό καί θεραπευτικό μήνυμα νά διδαχθῆ στούς Κληρικούς του, ὥστε νά ποιμαίνουν τόν λαό θεολογικά.

Αὐτό ἦταν ὁ πυρήνας τῆς προσκλήσεως πού δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος γιά νά μεταβῆ στήν Ἀμερική.

Τό ταξίδι

Ἰουλίου 14. Δώδεκα ὧρες στό ἀεροπλάνο, ἀπό τήν Ἀθήνα στήν Νέα Ὑόρκη, μέ συνθῆκες ψύχους, ὅπως συνηθίζουν οἱ Ἀμερικανοί νά λειτουργοῦν τά κλιματιστικά τους, παρέα μέ τήν ἀκινησία καί τήν τεχνολογία. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν κουβέρτα στήν πλάτη, ἀπό αὐτές πού μοίραζε τό πλήρωμα –Ἀμερικάνοι ἀεροσυνοδοί, πού ἐπέμεναν, παρ' ὅλα αὐτά, ὅτι ἡ θερμοκρασία ἦταν ...κανονική– διάβαζε καί ἔκανε ἕναν τελευταῖο ἔλεγχο τῶν εἰσηγήσεών του.

«Προσκύνημα» στήν Νέα Ὑόρκη

Σταθήκαμε λίγο στήν Νέα Ὑόρκη, νά συνέλθουμε ἀπό τό ταξίδι. Τήν εἴδαμε ἀπό τό ὑψηλότερο κτήριό της, στήν θέση «μηδέν» τῶν Δίδυμων Πύργων, καί ἐπισκεφθήκαμε τήν γειτονιά τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, τήν «ἱερή» γιά τούς Ὀρθοδόξους γωνιά τοῦ Μανχάτταν –τῆς 46ης ὁδοῦ, μεταξύ 2ης καί 3ης λεωφόρου– ὅπου ὁ μεγάλος ὀρθόδοξος θεολόγος τοῦ 20οῦ αἰῶνος π. Ἰωάννης ἔκανε τά πρῶτα βήματά του, φυσικά καί ἐκπαιδευτικά καί πνευματικά, ὅπου ἡ ἡγιασμένη μητέρα του Εὐλαμπία προσευχόταν ὀρθρινή, πρίν τήν αὐγή, μέ τίς μετάνοιες καί τό κομβοσχοίνιο τῆς ἀνατολῆς, καί ὅπου ὁ ἴδιος λαβών λιπαρά γνώση τῆς δυτικῆς θεολογίας, ἱστορίας καί φιλοσοφίας, ἐξέλεξε «συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ» «μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. ια΄). Ὁ Σεβασμιώτατος σχολίασε: «Μπορεῖ κανείς νά ζήση παντοῦ τόν ἱερό ἡσυχασμό, ὅπως ὁ Δανιήλ στόν λάκο τῶν λεόντων, ὁ Ἰωνᾶς στήν κοιλία τοῦ κήτους, ὁ Δαυίδ στό παλάτι του, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν φυλακή! Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἐμποδίση τόν ἄνθρωπο νά ζήση τόν Θεό».

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήΣτόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας μπορεῖ κανείς νά προσκυνήση τά λείψανα τοῦ ἁγίου Ραφαήλ, πρώτου Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς στήν Ἀμερική.

Σέ συνάντηση μέ Ρωμηούς τῆς Νέας Ὑόρκης ὁ Σεβασμιώτατος τούς μίλησε γιά τήν μαρτυρική Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, γιά τήν ἀξία τοῦ Μαρτυρίου, γιά τήν Ἁγία Μαρίνα πού κτύπησε τόν Διάβολο, γιά τούς Ἁγίους Πατέρας πού ἔζησαν τόν Σταυρό καί τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ. Κατ' ἰδίαν παρατήρησε: «Ἐδῶ οἱ Χριστιανοί ζοῦν μέ τήν καρδιά, ἡ ὁποία ὅμως δέν λειτουργεῖ μέ νηπτική-ἡσυχαστική παράδοση. Συμπεριφέρονται ἀνθρώπινα, καρδιακά, ἀδελφικά, ἀλλά δέν γνωρίζουν τό ποιόν τῆς ἐνεργείας τῆς καρδιᾶς».

Συνοδός καί ξεναγός τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Νέα Ὑόρκη, ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Ἰωσήφ, ἦταν ὁ ἀξιόλογος Κληρικός καί Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Μπρούκλιν π. Θωμᾶς Ζάιν.  

Καί κάτι ἀξιοσημείωτο: Ὡς greek orthodox priests δεχόμασταν ἀναγνώριση, ἐνίοτε καί σεβασμό.

Πρώτη συνάντηση

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τόν Μητροπολίτη τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Ἰωσήφ σέ μιά πρώτη συνάντησή τους στό Ἐπισκοπεῖο στό προάστειο Eaglewood τῆς Νέας Ὑόρκης, πού εἶναι στήν πλευρά τῆς Πενσυλβάνιας. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωσήφ κατάγεται ἀπό τήν Συρία. Σπούδασε θεολογία στήν Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου εἶχε καθηγητή τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, καί στήν Θεολογική Σχολή τῆς Μπελεμέντ στόν Λίβανο, ὅπου ἐπίσης εἶχε καθηγητή τόν π. Ἰωάννη, πρίν 20 χρόνια. Ἐξελέγη ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Λός Ἄντζελες τό ἔτος 2004. Τό ἔτος 2011 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀμερικῆς. Μία ἀπό τίς πρῶτες ἐπιδιώξεις του εἶναι ἡ θεολογική κατάρτιση τῶν Ἱερέων του, μέ ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία.

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήὉ Μητροπολίτης Ἰωσήφ γνώριζε ἑλληνικά, ἀπό τότε πού σπούδασε στήν Θεσσαλονίκη, ἀλλά τά εἶχε λησμονήσει μετά ἀπό τόσα χρόνια. Ὅπως καί ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος γνώριζε ἀγγλικά, καί στά ἀγγλικά δίδασκε στόν Λίβανο, ἀλλά μετά ἀπό πολλά χρόνια ἔχουν ἐπίσης ἀτονήσει. Ὅμως οἱ δύο Ἐπίσκοποι ὁμιλοῦσαν τήν αὐτή γλώσσα τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας καί παράδοσης, μέ κοινό δάσκαλο –τελευταῖο στήν σειρά τῶν Πατέρων– τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη. Συνομιλία μακρά, γιά θέματα πνευματικά, ἱστορικά, ἐκκλησιαστικά. Μιά πρόγευση τῶν ὅσων θά ἀκολουθοῦσαν στό Σεμινάριο. «Σᾶς ἔχουμε διαβάσει, ἔχουμε ὅλα τά βιβλία σας, ἀλλά ἐπιθυμούσαμε νά σᾶς ἔχουμε ἀνάμεσά μας, ἀνάμεσα στούς Ἱερεῖς μας, γιατί ἡ ζωντανή παρουσία εἶναι σημαντική», εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ἰωσήφ.

Ταξίδι μέ τόν Ἐπίσκοπο Νικόλαο

Ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη ταξιδεύσαμε στό Ἀντιοχειανό Χωριό, 5-6 ὧρες δρόμο, μέ τό αὐτοκίνητο πού ὁδηγοῦσε ὁ Ἐπίσκοπος Νικόλαος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει τήν ἐξυπηρέτηση καί τήν μετακίνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῆς συνοδείας του. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Θεοφιλεστάτου καί ἡ συζήτηση μεταξύ τῶν δύο Ἀρχιρέων γιά τά σύγχρονα ἐκκλησιαστικά καί ποιμαντικά θέματα ἦταν συνεχόμενη καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς διαδρομῆς, ἀκόμη καί ὅταν ἡ ἰσχυρή καταιγίδα πού ξέσπασε ἀπαιτοῦσε σιωπή καί μεγαλύτερη προσοχή τοῦ ὁδηγοῦ στό τιμόνι καί τόν δρόμο.

Στό Ἀντιοχειανό Χωριό (Antiochian Village) - Οἱ πρῶτες ἐντυπώσεις

2016 241 10 01Φθάσαμε στό Ἀντιοχειανό Χωριό τήν Δευτέρα 18 Ἰουλίου, 6 ἀπογευματινή. Ἕνα θαυμάσιο κομμάτι γῆς μέσα σέ γαλήνιο πράσινο, κάπου στά λιβάδια καί τά δάση τῆς Πενσυλβάνιας. Ἔργο τοῦ προηγουμένου Μητροπολίτου Φιλίππου. Ἕνα τμῆμα του, μέ σειρά μεγάλων διώροφων κτηρίων, λειτουργοῦσε ὡς χῶρος φιλοξενίας καί συνεδρίων. Σέ αὐτό τό κτήριο μείναμε μία, σχεδόν, ἑβδομάδα. Ἕνα δεύτερο τμῆμα του, τό μεγαλύτερο, ἔχει δοθῆ γιά τίς ἐγκαταστάσεις τῶν νεανικῶν καί παιδικῶν Κατασκηνώσεων.

Τό κτήριο ἐξωτερικά ἦταν τυπικό ἀμερικάνικο. Μέ τήν εἴσοδό μας βρεθήκαμε μπροστά στόν Ναό τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐνῶ μιά γνώριμη μελωδία –βυζαντινή ἐκκλησιαστική ψαλμωδία– ἁπλωνόταν παντοῦ. Δεκάδες Ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς –ράσα, σκοῦφοι, καλυμαύχια– ἀλλά καί ἄλλοι μέ δυτικότροπες ἱερατικές ἐνδυμασίες. Οἱ Ἱερεῖς δέν εἶναι Ἕλληνες, εἶναι ὅμως Ρωμηοί. Τά λόγια τῆς ψαλμωδίας, τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἦταν στά ἀγγλικά καί ἀραβικά, καί ὁρισμένα τροπάρια στά ἑλληνικά. Αἴσθηση οἰκειότητας στήν μέση τῆς Ἀμερικῆς. Λάβαμε μιά πρώτη γεύση τῆς παγκοσμιότητος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ πρώην φοιτητές του ἀπό τό Μπαλαμάντ Λιβάνου

Στήν μεγάλη αἴθουσα τῆς τραπεζαρίας προσφερόταν ἀπογευματινό.

Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος συνάντησε τούς πρώτους γνωστούς του, δηλαδή Σύριους καί Λιβανέζους Ἱερεῖς, τούς ὁποίους εἶχε φοιτητές, ἄλλους πρίν 27 καί ἄλλους πρίν 15 χρόνια στήν Θεολογική Σχολή Μπαλαμάντ στόν Λίβανο. Ἦταν συναντήσεις ξεχωριστές. Θυμόντουσαν ἱστορίες, ἀνακάλυπταν παλαιές φωτογραφίες, φωτογραφίζονταν ξανά μετά ἀπό τόσα χρόνια, τόν ἀγκάλιαζαν, χαίρονταν πού τόν ἔβλεπαν μετά ἀπό χρόνια στήν νέα τους πλέον πατρίδα. Ὁ π. Ἱερόθεος, ἕνας φοιτητής καί μιά φοιτήτρια τῆς Σχολῆς, τότε, φωτογραφήθηκαν ξανά στό Σεμινάριο ὡς Μητροπολίτης Ἱερόθεος, καί ὡς π. Μελέτιος μέ τήν Πρεσβυτέρα του καί τά 4 παιδιά τους.

Ὁ καθηγητής Χριστοφόρος Βενιαμίν

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήἘκεῖ ἀκούσαμε καί τήν πρώτη ἑλληνική φωνή: Τόν καθηγητή στήν Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή τοῦ Ἁγίου Τύχωνος στήν Βοστώνη κ. Χριστοφόρο Βενιαμίν, ὁ ὁποῖος εἶχε πρωταγωνιστικό ρόλο στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἀμερική. Ὁ Σεβασμιώτατος θυμόταν τόν κ. Χριστοφόρο σεμνό παπαδάκι στό ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στό Ἔσσεξ Ἀγγλίας νά διακονῆ τόν Γέροντα Σωφρόνιο, τόν π. Κύριλλο καί τούς λειτουργούς Ἱερεῖς, καί ἀργότερα, ὅταν ἦρθε γιά σπουδές στήν Ἑλλάδα, διετέλεσε καί πνευματικός του.

Ἀπό τό στόμα του ἀκούσαμε τίς φράσεις πρός τόν Σεβασμιώτατο «διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (πρβλ. Πράξ. ιστ΄ 9) καί «ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη», καθώς περιέγραφε ἤ αἰτιολογοῦσε τήν ἐπίμονη πρόσκλησή του. Μᾶς εἶπε: «Γι' αὐτό ὁ Μητροπολίτης μας Ἰωσήφ ἐπέμενε: "Μπορεῖς νά ἐπικοινωνήσης μέ τόν Μητροπολίτη Ἱερόθεο καί νά τόν φέρης ἐδῶ; Ἔχουμε ἀνάγκη"».

Ὁ κ. Χριστοφόρος γεννήθηκε ἀπό Κύπριους γονεῖς καί μεγάλωσε στήν Ἀγγλία, παρά τούς πόδας τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας, π. Κυρίλλου καί τοῦ μεγάλου Γέροντος π. Σωφρονίου. Ὁ κ. Χριστοφόρος εἶχε σημαντικό ρόλο στήν ἐπικοινωνία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ὅλα τά μέλη τοῦ Σεμιναρίου, ἀφοῦ εἶναι συνεργάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας καί γνωρίζει πολύ καλά «πρόσωπα καί πράγματα» στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλά καί στόν ἀκαδημαϊκό χῶρο.

Ὁ κ. Χριστοφόρος μᾶς πληροφόρησε ὅτι στό Σεμινάριο θά συμμετεῖχαν περίπου 250 Ἱερεῖς, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους ἀνῆκαν σέ ἄλλες δικαιοδοσίες –ROCOR, Πατριαρχείου Βουλγαρίας κλπ.– οἱ ὁποῖοι εἶχαν ζητήσει ἄδεια συμμετοχῆς γιά νά ἀκούσουν τόν Σεβασμιώτατο καί τούς δόθηκε ἡ ἄδεια.

Ἡ παρουσίαση τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁμιλητῆ

Τό βράδυ ἔγινε ἡ πρώτη συνάντηση στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν, ὅπου ὁ διευθυντής τοῦ Σεμιναρίου, π. Ἰωσήφ, ἀνακοίνωσε τό πρόγραμμα.

Ὁ κ. Βενιαμίν παρουσίασε τόν Σεβασμιώτατο, ἐπικεντρώνοντας κυρίως στήν πνευματική τους σχέση, σέ πρόσωπα «εὐλογημένης μνήμης» καί σέ γεγονότα ἰδιαίτερης πνευματικῆς βαρύτητας πού τούς συνδέουν.

Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρθηκε στόν Γέροντα Σωφρόνιο, τόν π. Κύριλλο, τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης Καλλίνικο. Εἶπε ὅτι ὅταν σπούδαζε στήν Ἑλλάδα πῆγε νά συναντήση τόν ἅγιο Πορφύριο. Ὁ ἅγιος τόν ρώτησε ποιόν εἶχε πνευματικό καί τοῦ ἀπάντησε: «τόν π. Σωφρόνιο, τόν π. Κύριλλο καί τώρα στήν Ἑλλάδα πού σπουδάζω τόν π. Ἱερόθεο". Καί ὁ ἅγιος Πορφύριος εἶπε:  «Εἶναι καλός». Καί ὁ κ. Χριστοφόρος σχολίασε: «Αὐτό ἦταν πού ἤθελα νά ἀκούσω». Ἐπίσης εἶπε ὅτι «ὁ π. Ἱερόθεος βάπτισε τήν γυναίκα μου καί τήν εἰσήγαγε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε τούς συνέδρους καί ἐξέφρασε τήν χαρά του πού εἶναι μαζί τους καί πού ἀπό τήν ...ἄλλη ἡμέρα θά ἄρχιζε τίς ὁμιλίες του.

Συναντήσεις ἐκτός προγράμματος

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήὩστόσο, μιά ὁμάδα Ἱερέων τόν πλησίασαν μετά τήν λήξη τῆς πρώτης συνάντησης, καί –ἐπειδή «δέν εἶχαν χρόνο γιά χάσιμο», ἀφοῦ εἶχαν ἔρθει γιά νά τόν ἀκούσουν– τοῦ ἐξέφρασαν τά ἐνδιαφέροντά τους καί τήν ἐπιθυμία τους νά τούς μιλήση ἤδη τό πρῶτο ἐκεῖνο βράδυ ἐκτός προγράμματος γιά βαθύτερα πνευματικά θέματα πού ἀναλύει στά βιβλία του. Πράγμα πού ἔγινε, σέ μιά αἴθουσα ἐργασίας τοῦ συγκροτήματος. Ἔτσι, σέ μιά γωνιά τῆς Πενσυλβάνιας, ἕνας ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος καί θεολόγος καί γύρω γύρω–«μοντέρνοι», ἤτοι μέ ράσα, γένια καί μαλλιά– ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς ὁμιλοῦν, σέ ἑλληνικά - ἀγγλικά, γιά τήν πατερική θεολογία καί τήν νηπτική μέθοδο... Ἕνα σκηνικό πού θά ἐπαναλαμβανόταν σέ κάθε «ἐλεύθερο χρόνο» –συνήθως τό δίωρο τῆς μεσημβρινῆς διακοπῆς– τοῦ Σεμιναρίου.

Στίς ἑπόμενες αὐτές ἀπρογραμμάτιστες συναντήσεις, πού θά μᾶς μείνουν ἀξέχαστες καί ἀριθμοῦσαν σαράντα καί πλέον ἀκροατές, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε, κατόπιν σχετικῶν ἐρωτήσεων, θέματα ὅπως περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος, περί φωτός καί πυρός, παραδείσου καί κολάσεως, περί τῶν ὅρων νοῦς καί λογική, γιά τόν ρυθμό τῆς προσευχῆς, γιά τήν ἄρση τῆς Χάριτος –γιά τήν «ξηρασία» στήν προσευχή, γιατί δέν προοδεύουμε πνευματικά– γιά τήν γνωριμία του μέ σύγχρονους Γεροντάδες, γιά τήν διάκριση προφητῶν-φιλοσόφων, περί τοῦ θελήματος καί τοῦ τρόπου ὕπαρξης, περί τοῦ περσοναλισμοῦ, τῆς διακρίσεως ἤ μή ἀτόμου-προσώπου, κλπ. Σημαντική ἦταν ἀνάλυσή του γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο ὡς τόν μεγαλύτερο Γέροντα τῆς νηπτικῆς ζωῆς, μέσα ἀπό βασικά χωρία τῶν ἐπιστολῶν του.

Οἱ καθορισμένες εἰσηγήσεις

Οἱ τρεῖς βασικές εἰσηγήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου –«Ὀρθόδοξη καί δυτική θεολογία», «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καί δυτική ψυχολογία» καί «Βιολογία, βιοηθική καί βιοθεολογία»– γίνονταν τό πρωί, μετά τόν Ὄρθρο καί τό πρωϊνό.

Στίς ὁμιλίες του ἦταν πάντα παρών ὁ Μητροπολίτης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν εἰσαγωγή καί ὁμίλησε πολύ ἐπαινετικά γιά τήν παρουσία καί τήν προσφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν θεολογία, τήν Ἐκκλησία καί τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἐπίσης παρόντες ἦταν οἱ 7 Ἐπίσκοποι καί βέβαια οἱ Ἱερεῖς ἀπό ὅλη τήν Ἀμερική καί ἄλλες ἐκκλησιαστικές δικαιοδοσίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυσσε τά θέματα ἐκτός χειρογράφου, ἐνῶ τά κείμενα τῶν εἰσηγήσεων δόθηκαν στούς Ἱερεῖς στά ἑλληνικά καί τά ἀγγλικά. Ἀκολουθοῦσε συζήτηση στήν αἴθουσα, ἀλλά καί κατ' ἰδίαν μέχρι τήν τράπεζα. Σημειώσαμε ὁρισμένες ἐρωτήσεις τους: –Πῶς μπορεῖ νά θεραπευθῆ ὁ σχολαστικισμός; –Πῶς σχολιάζετε τήν χρήση τοῦ ψαλμικοῦ «ἐάν μή πιστεύσητε οὐ μή συνῆτε» ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου καί τήν δυτική θεολογία, ὡς πρός τήν πίστη καί τήν γνώση; –Πῶς ἐνεργεῖ ἡ θεία Χάρη καί ὡς πῦρ καί ὡς φῶς; –Πῶς ἀντιμετωπίζεται ποιμαντικά ἕνας ἀστυνομικός πού σκότωσε ἕναν ἐγκληματία; –Πῶς θά βοηθοῦμε οἰκογένειες στίς ὁποῖες προτείνεται ἡ εὐθανασία; –Ἐρωτήσεις περί ἐκτρώσεων. –Ἐρωτήσεις περί ἀμβλώσεων καί περί τῆς στάσης μας ἔναντι τῶν ἀντίθετων νόμων κλπ.

Παραμονή ἑορτῆς Προφήτη Ἠλία στήν Παιδική Κατασκήνωση

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήΤήν παρανομή τοῦ Προφήτη Ἠλία ἐπισκεφθήκαμε ὅλοι μαζί τίς παιδικές Κατασκηνώσεις γιά συμμετοχή στόν Ἑσπερινό. Ἦταν ἐπίσης μιά ξεχωριστή ἐμπειρία, ἀφοῦ 250 περίπου παιδιά συμμετεῖχαν στόν ἑσπερινό ψάλλοντας πολλά τροπάρια μαζί μέ τούς ψάλτες καί τούς Ἱερεῖς τοῦ Σεμιναρίου∙ ὑπερκόσμια μελωδία ἀπό τόσα παιδικά στόματα... Ἔψαλαν τό «Κύριε ἐκέκραξα» στά ἑλληνικά, χωρίς νά εἶναι ἑλληνόπουλα. Καί τό «Φῶς ἱλαρόν» ἐπίσης στά ἑλληνικά, ὅλοι μαζί. Τό «Κύριε ἐλέησον» τό ἔψαλαν σέ ὅλες τίς γλῶσσες, ἀγγλικά, ἀραβικά, ἑλληνικά, ρωσικά, ρουμανικά, ἱσπανικά, σουαχίλι, ... Στέκονταν ὄρθια καί ἥσυχα, χωρίς κανείς νά τά ἐπιτηρῆ. Ὅταν στό τέλος τούς μίλησε ὁ Μητροπολίτης τους, ὅλα μαζί κάθισαν ὀκλαδόν στό ἔδαφος καί ἄκουγαν προσεκτικά.

Ὁ Μητροπολίτης τούς μίλησε, μεταξύ ἄλλων, γιά τόν ἐπισκέπτη τους, τόν κ. Ἱερόθεο, ὡς ἕνα σημαντικό Ἐπίσκοπο, θεολόγο καί συγγραφέα πού βοηθᾶ τόν κόσμο μέ τά βιβλία του. Τούς μίλησε ἀκόμη γιά τήν φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας γιά τούς νέους καί ὅτι ἕνας ἀπό τούς σκοπούς τῆς κατασκήνωσης εἶναι νά καλλιεργηθοῦν πνευματικά καί ἐκκλησιαστικά, νά γνωρισθοῦν μεταξύ τους καί τελικά μέσα ἀπό τό «φυτώριο» τῆς κατασκήνωσης νά μεγαλώσουν στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νά συγκροτηθοῦν καλοί αὐριανοί οἰκογενειάρχες μέ ὀρθόδοξες χριστιανικές οἰκογένειες.  

Ὁ Ἑσπερινός ἔγινε στόν σκεπαστό χῶρο τῆς τραπεζαρίας, ἀφοῦ ὁ Ναός τῆς κατασκήνωσης δέν χωροῦσε ὅλα τά παιδιά καί τούς Ἱερεῖς. Στόν ἴδιο χῶρο, μέ ἄλλο προσανατολισμό, ἀκολούθησε καί ἕνα ἑορταστικό πρόγραμμα πού παρουσίασαν μέ πολύ κέφι τά παιδιά. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενοῦνται συνολικά 1000 παιδιά, ἀπό ὅλες τίς πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς.

Μετά τόν Ἑσπερινό περιπατήσαμε στούς χώρους τῆς κατασκήνωσης. Ἀπέραντη ἔκταση, γήπεδα, γρασίδι, πισίνα, σπιτάκια, κι ἕνα πλήρως ἐξοπλισμένο ἰατρεῖο… Ἐντύπωση ἡ ἱστορία τοῦ ἁγίου παιδιοῦ Ἀρτεμίου τῆς Βιέρκολα, τοῦ ὁποίου τό εἰκόνισμα ἔχει ἁγιογραφηθῆ ἐκεῖ, μετά ἀπό δική του φανέρωση, γιά νά προστατεύη τά παιδιά τῆς Κατασκήνωσης!

Τήν ἄλλη ἡμέρα, στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Προφήτη Ἠλία πού τελέσθηκε στό παρεκκλήσι Πέτρου καί Παύλου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωσήφ ἀνακοίνωσε τήν ἐπέτειο χειροτονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου σέ Ἐπίσκοπο. Αὐθόρμητα, ἀπροειδοποίητα, οἱ ψάλτες καί ὅλοι οἱ Ἱερεῖς ἄρχισαν ἕνα μελωδικότατο «Ἄξιος, ἄξιος, ἄξιος» στά ἑλληνικά καί μετά καί στά ἀγγλικά.

Ἀξιομνημόνευτες γνωριμίες καί συναντήσεις

Δέν μπορέσαμε νά συγκρατήσουμε τά ὀνόματα ὅλων τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν Ἱερέων πού γνώρισε, πού τόν πλησίαζαν μέ κάθε εὐκαιρία οὔτε νά σημειώσουμε καί ὅλες τίς ἐρωτήσεις πού τοῦ ἔθεταν καί τίς ἀπαντήσεις πού ἔδινε. Καταγράφουμε ὁρισμένες ἀπό αὐτές τίς συναντήσεις:

• Συνομίλησε μέ ἕναν Ἐπίσκοπο μέ ἐξωτερικά γνωρίσματα δυτικῆς παιδείας, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφερόταν νά μάθη γιά τήν διαφορά μεταξύ φυσικοῦ καί γνωμικοῦ θελήματος, καί ἔπειτα μέ ἔκπληξη μικροῦ μαθητῆ διαπίστωνε ὅτι ἡ ἑρμηνεία πού δίνεται ἀπό σύγχρονους θεολόγους στό γνωμικό θέλημα εἶναι ἡ βάση τῆς δυτικῆς θεολογίας. Ἡ ἐκκοσμίκευση στήν Δύση, ὅπως εἶπε, εἶναι ἡ θεοποίηση τοῦ γνωμικοῦ θελήματος.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἀμερική• Ἕνας Ἱερέας περίπου ἑξήντα ἐτῶν μέ παραδοσιακή ἐμφάνιση greek orthodox priest καί σγουρά-ψαρά μαλλιά πλησίασε στό τραπέζι τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου καί ἔπεσε στό πάτωμα βάζοντας βαθειά μετάνοια μπροστά του. Ὁ Σεβασμιώτατος γεμάτος ἔκπληξη σηκώθηκε ἀμέσως καί σήκωσε καί τόν Ἱερέα ἀπό τήν ἀπρόσμενη κίνησή του, καί στήν ἐρώτησή του γιατί τό ἔκανε αὐτό, ὁ Ἱερέας ἀπάντησε στά ἀγγλικά: «Σέ εὐχαριστῶ γι' αὐτά πού γράφεις, γι' αὐτά πού κάνεις, γι' αὐτό πού εἶσαι». Ἀργότερα μάθαμε ὅτι ὁ π. James Berstain, ἦταν τό ὄνομά του, ἱερουργεῖ στό Σηάτλ, εἶναι προσήλυτος, πρώην Ἑβραῖος καί γιός ραββίνου, ὕστερα Προτεστάντης, καί τώρα Ὀρθόδοξος Ἱερέας. Μέ θαυμασμό μᾶς ἔλεγε ἀργότερα: «Ξέρετε, γιά μᾶς ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι ἕνας στάρ, ἕνας ἥρωας.…». Μᾶς χάρισε τό βιβλίο πού ἔχει γράψει, τήν ἱστορία τῆς μεταστροφῆς του στήν ὀρθοδοξία.

• Στό Σεμινάριο ὁ Σεβασμιώτατος γνώρισε τόν π. Μιχαήλ, ἕναν καθηγητή τῆς Μπαλαμάντ πού ἀπό πολύ νωρίς ἦρθε στήν Ἀμερική, γιά νά βοηθήση τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς. Γιά τόν π. Μιχαήλ ἄκουγε τά ἀπό τούς φοιτητές στόν Λίβανο, ὅταν ὁ ἴδιος δίδασκε ἐκεῖ τήν περίοδο 1988-1991. Αἰσθάνθηκαν χαρά γιά τήν γνωριμία τους.

• Τρεῖς νεαροί μοναχοί ἑνός Μοναστηριοῦ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐκτός Ρωσίας (ROCOR), πλησίασαν τόν Σεβασμιώτατο γιά νά τοῦ ποῦν ὅτι ἔχουν εὐλογία ἀπό τόν ἡγούμενό τους νά τοῦ μεταφέρουν τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά ὅλα ὅσα προσφέρει στούς ἀγγλόφωνους χριστιανούς καί ὅτι ἔχουν διαβάσει τά περισσότερα βιβλία του. Μετά ρώτησαν συμβουλές γιά τήν μοναχική ζωή. «Ἀφιέρωση, ἐπιστήμη λογισμῶν, ὑπακοή, προσευχή, ἀγάπη», ἦταν οἱ βασικές ἀρετές πού τούς ὑπενθύμισε.

• Ὁ π. Γρηγόριος Μάθιους-Γκρίν Ἀμερικανός μέ ρίζες ἀπό τήν Ἀγγλία, πρώην Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος, ἐδῶ καί 20 χρόνια ταπεινός ὀρθόδοξος Ἱερέας, ἀπό τήν Βαλτιμόρη τοῦ Μέρυλαντ, μᾶς πλησίασε τήν τελευταία ἡμέρα γιά νά μεταφέρη τίς εὐχαριστίες του, διότι «πρώτη φορά εὐχαριστηθήκαμε τόσο πολύ τό Σεμινάριο. Εἶχα διαβάσει τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀλλά ἡ φυσική του παρουσία ἦταν τό κάτι ἄλλο γιά μᾶς, πολύ ἐπιστηρικτική».

• Παρόμοια καί ἡ παρατήρηση τοῦ π. Ἠλία Πιτάρ: «Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ὄχι μόνον τί μᾶς εἶπε, ἀλλά καί αὐτό πού εἶναι ὁ Δεσπότης».

• Ἄλλοι Ἱερεῖς τόν ρώτησαν: «Μᾶς εἴπατε τόσα πολλά γιά τό ποίμνιο. Πέστε μας καί γιά τήν δική μας θεραπεία».

• Σέ κάποια ἀπό τίς ἐκτός προγράμματος ὁμιλίες του μέ ὁμάδα Ἱερέων εἰσῆλθε καί ἕνας σεμνός μεσήλιξ Ἱερέας μέ ἑλληνικό καλυμαύχι καί κάθισε συνεσταλμένα δίπλα στόν Σεβασμιώτατο. Κάποιες φορές συμπλήρωνε στά ἑλληνικά μιά λέξη, ἕναν ὅρο. «Ξέρεις ἑλληνικά;», ρώτησε ὁ Σεβασμιώτατος, καί ὁ Ἱερέας ἔνευσε θετικά. Στό τέλος ἔγινε ἡ γνωριμία: ἐπρόκειτο γιά τόν π. Νικόλαο Πάλη, ἕναν Ἕλληνα Ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἐπιτελεῖ σπουδαῖο ἔργο ποιμαντικό, μεταφραστικό καί ἐκδοτικό στήν Ἀμερική, διακινώντας καί τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος δέν τόν εἶχε δεῖ ποτέ Ἱερέα, εἶχε μιλήσει μόνον τηλεφωνικά, καί τόν γνώριζε ὡς λαϊκό στήν Ἑλλάδα. Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Φωτεινή τόν ἀγαποῦσε χωρίς ποτέ νά τόν ἔχη δεῖ. Ὁ π. Νικόλαος ἦρθε στό Σεμινάριο εἰδικά γιά τόν Σεβασμιώτατο καί ἔκτοτε βοήθησε πολύ ξεναγώντας, ἐνημερώνοντας καί ἐξηγώντας πολλά πράγματα καί ζητήματα τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ π. Νικόλαος ἔκανε καί ἕνα ξεχωριστό δῶρο: «Σεβασμιώτατε, ἀκούγωντάς σας νά μιλᾶτε γιά τόν Γέροντά σας τόν Ἐδέσσης Καλλίνικο, τόν ὁποῖον καί ἐγώ γνώρισα καί θυμᾶμαι ἔντονα, νά μεταφράσω στά ἀγγλικά τό βιβλίο πού γράψατε γι' αὐτόν;».

• Ὁ «ἀββᾶς» George ἀπό τήν Ἰνδία, ὁ ὁποῖος ἔχει διαβάσει τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, τόν ἅγιο Σιλουανό, τά ἔργα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, καί τά χρησιμοποιεῖ σέ ἐργασία του μέ θέμα «Ἀναλύοντας τήν πνευματικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ σχέση μέ συγκρητιστικά στοιχεῖα ἰνδοϊσμοῦ...».

• Συναντήσαμε ἐπίσης τόν π. Πατρίκιο, πού ὅπως προαναφέρθηκε, ταξίδευσε μέχρι τήν Ἑλλάδα καί μέ τήν γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας βοήθησε στήν εὐόδωση τῆς προσκλήσεως.

• Ὁ π. Καλλίνικος Μπέργκερ, Ἀμερικανός μέ καταγωγή ἀπό τήν Τιμισοάρα τῆς Ρουμανίας, τόν ρώτησε γιά πολλά θέματα πού ἀφοροῦν τόν περσοναλισμό καί θά τόν βοηθοῦσαν γιά τήν διδακτορική του διατριβή.

• Ἕνας Ἱερέας ἦταν νευροβιολόγος μέ χρήση τῆς ἐπιστήμης του στήν ποιμαντική τῶν ἐφήβων καί εἶναι μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς σέ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα Νοσοκομεῖα τῆς Ἀμερικῆς. Μίλησε ἐκτεταμένα στά διαλείμματα μέ τόν Σεβασμιώτατο καί δήλωσε ὅτι βοηθιέται πάρα πολύ στό ἔργο του ἀπό τήν «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» καί ἀπό τό «Ἰατρική ἐν Πνεύματι ἐπιστήμη».

Στήν Ὀρθόδοξη Ἀμερική• Ὅλοι σχεδόν οἱ σύνεδροι ζητοῦσαν νά φωτογραφηθοῦν μαζί του. Πέρα τῶν μαθητῶν του ἀπό τόν Λίβανο καί τήν Συρία:  Ὁ π. Γρηγόριος ἀπό τό Μίτσιγκαν μέ τόν γυιό του ἐπίσης Ἱερέα π. Ἰωάννη. Ὁ π. Ἰωάννης ἀπό τήν Ἀλάσκα, ὅπου ἱερουργεῖ καί ὅπου ζῆ μέ τήν οἰκογένεια του μέ τά ἕξι του παιδιά, κ.ἄ.

• Ἀκούσαμε ἐπίσης ὅτι ἕνας Ἱερέας ἀπό τήν Καλιφόρνια ἔκανε οἰκονομίες δύο ἐτῶν γιά νά ἔρθη στό Σεμινάριο.

• Δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά γνωρισθῆ μέ τούς ἱεροψάλτες τοῦ Σεμιναρίου. Ἀρκετές φορές ἔψαλε ὁ Σεβασμιώτατος –εἴτε στόν Ναό στό τέλος τῆς ἀκολουθίας εἴτε ἀκόμη περπατώντας στούς διαδρόμους– καί ἀνταποκρίνονταν οἱ ἱεροψάλτες, διάφορους ὕμνους στήν κοινή ρωμέϊκη (βυζαντινή) ἐκκλησιαστική μουσική μας.

Μέ ὅλα αὐτά, ἐνῶ τό πανέμορφο τοπίο καί ἡ καλοκαιρινή φύση καλοῦσε νά τήν ἐπισκεφθοῦμε καί νά κάνουμε τήν βόλτα μας στά πράσινα λιβάδια, ἡ ἀποστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου μᾶς καθήλωσε –τέσσερεις ἡμέρες– σέ μόνιμη παραμονή μέσα στό κτηριακό αὐτό συγκρότημα.

Ἡ λήξη τοῦ Σεμιναρίου

Τήν πρό τελευταία ἡμέρα, μετά τόν ἑσπερινό ἔγινε ἡ τελετή λήξης, μέ κεντρική τήν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτη Ἰωσήφ. Μίλησε γιά τό Σεμινάριο καί τήν ἐν γένει πορεία τῆς Ἐκκλησίας τους, δίνοντας τόν ἐκκλησιαστικό, θεολογικό, ποιμαντικό προσανατολισμό καί ἀναφερόμενος σέ πολλά θέματα πού ἐνδιέφεραν ἰδιαιτέρως τούς Ἱερεῖς του. Ἀναφέρθηκε πάλι μέ ἐπαινετικά λόγια στόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο καί ἐξέφρασε τήν κοινή ὁμολογία ὅλων ὅτι ἦταν τό καλύτερο σεμινάριο πού ἔχουν κάνει. Ὅμως καί ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μίλησε μέ τήν γλώσσα τῆς ἀλήθειας γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας καί τόν Μητροπολίτη τους στήν Ἀμερική.

Κατά τήν τελετή ἀπονεμήθηκαν τίτλοι καί πτυχία σέ πολλούς φοιτητές-Ἱερεῖς γιά μεταπτυχιακές ἤ διδακτορικές ἐργασίες τους. Φάνηκε ἡ παραγωγική ἐργασία τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς σέ ἀκαδημαϊκό θεολογικό ἐπίπεδο.

Ἡ τελευταία ἡμέρα

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήΤήν τελευταία ἡμέρα, μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου ἦταν συγκινητική ἡ ἀποχώρησή μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποχαιρέτησε μέσα στόν Ναό τόν Μητροπολίτη καί τούς Ἱερεῖς, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ἀγάπη τους καί τήν ἀποδοχή τους. Ἐπειδή ὁ Μητροπολίτης Ἰωσήφ τόν εὐχαρίστησε προηγουμένως γιατί τούς δίδαξε ὀρθόδοξη θεολογία, ὁ Σεβασμιώτατος ἀντέτεινε ὅτι αὐτός διδάχθηκε ἀπό τήν συμπεριφορά τους. Εἶπε δέ ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξος Ρωμηός. Ὁ κ. Χριστοφόρος συγκινήθηκε πολύ καί δέν μποροῦσε νά μεταφράση. Ἐκανε ἐντύπωση σέ ὅλους.

Πέρασαν ὅλα τά μέλη τοῦ Σεμιναρίου καί πῆραν τήν εὐχή του τελετουργικά, φιλώντας τόν σταυρό εὐλογίας.

Στό Πίττσμπουργκ

Ταξιδεύσαμε μέ τό αὐτοκίνητο στό Πίττσμπουργκ, ἀπ' ὅπου θά πέρναμε τό ἀεροπλάνο τῆς ἐπιστροφῆς.

Ἐκεῖ ἐπισκεφθήκαμε τό Νοσοκομεῖο ὅπου ἐργάζεται ὡς καθηγητής τῆς ἰατρικῆς στό τμῆμα μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων στόν μυελό τῶν ὀστῶν ὁ Ἕλληνας κ. Ἀναστάσιος Ράπτης.

Τό Νοσοκομεῖο εἶναι καταπληκτικό, οἱ χῶροι του διαμορφωμένοι ὡσάν ξενοδοχεῖο. Εἴδαμε βιβλιοθῆκες, καθιστικά, βεράντες, πάρκο, ἀκόμη καί ἕνα μικρό γήπεδο γιά γκόλφ. Καί ὅλα αὐτά γιά νά ἁπαλύνουν τήν ἀγωνία καί τόν πόνο τῶν ἀσθενῶν.

Στήν Ὀρθόδοξη ἈμερικήὉ κ. Ράπτης ἀνταποκρινόμενος στήν ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου, τόν ἐνημέρωσε γιά τόν νέο τρόπο μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων. Παλαιότερα ἔπαιρναν κύτταρα ἀπό μυελό τῶν ὀστῶν καί ἔκαναν τήν μεταμόσχευση, τώρα ὅμως γίνεται μέ τόν τρόπο τῆς λήψεως τοῦ αἵματος καί μετάγγισης τῶν βλαστοκυττάρων. Τοῦ ἔδειξε στό μικροσκόπιο τά βλαστοκύτταρα, τά κύτταρα τοῦ αἵματος, τά λευκά καί ἐρυθρά αἱμοσφαίρια, τά αἱμοπετάλια, τά λευχαιμικά κύτταρα. Ἐπισκεφθήκαμε τούς χώρους μέ τά δοχεῖα μέ ὑγρό ἄζωτο μέσα στό ὁποῖο ψύχονται τά βλαστοκύτταρα σέ -195 C.

Τό Πανεπιστήμιο καί τά Νοσοκομεῖα τοῦ Πίττσμπουργκ εἶναι σήμερα οἱ μεγαλύτεροι ἐργοδότες τῆς ὄμορφης πόλεως μέ τά τρία μεγάλα ποτάμια, ἐνῶ παλαιότερα ἦταν οἱ χαλυβουργίες.

Συμπερασματικά

Τό αἰσθανθήκαμε ὡς ἕνα ἱεραποστολικό ταξίδι. Γιά τά ἄμεσα ἀποτελέσματά του ἐκφράσθηκαν εἰλικρινῶς σέ κάθε εὐκαιρία οἱ σύνεδροι-μέλη τοῦ Σεμιναρίου. Σέ βάθος χρόνου ἡ ἐπίδραση θά εἶναι μεγαλύτερη καί αὐτό πού οἱ Ἱερεῖς ἄκουγαν «εἰς τό οὖς», θά τό κηρύξουν μετά «ἐπί τῶν δωμάτων», στίς Ἐνορίες τους (πρβλ. Ματθ. ι΄, 27).

Ἡ Ἀμερική εἶναι μιά χώρα «θαυμαστή», γιατί εἶναι ἀνοικτή καί πρόσφορη στήν ὀρθόδοξη πατερική θεολογία, τήν ὁποία ἀναζητοῦν πολλοί φανεροί καί κεκρυμμένοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὁποία ἐπιτελεῖ πολλά καί θαυμάσια, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα εἴδαμε καί ἀκούσαμε.

Ι.Κ.Γ.-Α.Φ.

  • Προβολές: 2855