Skip to main content

Ἡ ἑορτή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Ἅγιο Ἰωάννη Βομβοκοῦς

Πανηγύρισε ἡ ἱστορική Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς Ναυπάκτου τήν μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως, καί τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ Γερόντισσα τήν μοναχή Εἰρήνη καί τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου μέ Γερόντισσα τήν μοναχή Χριστοφίλη. Ἔψαλε χορός ἱεροψαλτῶν μέ ἐπικεφαλῆς τούς Παντελῆ καί Γιάννη Ἀναστασόπουλους. Συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, ὅπως ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Χριστίνα Σταρακᾶ, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Θωμᾶς Κοτρωνιᾶς, δημοτικοί σύμβουλοι, ὁ πολιτευτής κ. Χρῆστος Παΐσιος καί πλῆθος πιστῶν.

Στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἔγινε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας καί ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας μετά θείου κηρύγματος, στό κατάμεστο προαύλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του παρουσίασε τήν διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου γιά τό γεγονός τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί τήν παράλληλη διήγηση τοῦ ἴδιου Εὐαγγελιστοῦ γιά τήν δράση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀντίδρασή του στό γεγονός αὐτό. Στό συμπόσιο παραβρέθηκαν οἱ πολιτικοί καί στρατιωτικοί ἄρχοντες καί οἱ ἐπίσημοι τῆς Γαλιλαίας καί ὕστερα ἀπό τό φαγητό, τό ποτό, τόν χορό, ἀκολούθησε τό μεγάλο ἔγκλημα. Ὁ Χριστός πρίν τό περιστατικό ἀπέστειλε τούς Μαθητές Του γιά νά κηρύσσουν μετάνοια, νά ἐκδιώκουν τά πονηρά πνεύματα καί νά θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους. Καί μετά τό περιστατικό εὐεργέτησε τόν λαό μέ τήν διδασκαλία καί τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων. Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἐντόπισε τίς διαφορές μεταξύ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τῆς προσφορᾶς τοῦ Χριστοῦ στόν λαό. Κλείνοντας προέτρεψε τούς ἄρχοντες νά σέβωνται τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία προσφέρει ἕνα μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο καί κυρίως δίνει ἐλπίδα καί νόημα στούς ἀνθρώπους.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς παρόντες ἄρχοντες, τόν λαό, ὅλους ὅσοι κοπίασαν γιά τήν ἑτοιμασία τῆς πανηγύρεως, κυρίως τήν Γερόντισσα καί τίς Μοναχές πού λειτουργοῦν τήν ἱερά Μονή μέσα σέ ὀρθόδοξα καί παραδοσιακά πλαίσια καί ὠφελοῦν πνευματικά τήν πόλη μας.

*

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία τελέσθηκε στό καθολικό τοῦ Μοναστηριοῦ, μνημεῖο τοῦ 16ο αἰώνα, ἐνῶ οἱ περισσότεροι πιστοί παρέμειναν προσευχόμενοι στήν αὐλή τῆς Μονῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας εἶπε ὅτι τό γεγονός τῆς ἀποκεφαλίσεως τοῦ τιμίου Προδρόμου δέν ἀφορᾶ διδακτικά μόνον μερικούς πού κάνουν παρόμοια ἐγκλήματα, ἀλλά ὅλους τούς Χριστιανούς, σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, κατά δύο τρόπους.

Πρῶτον, Ἡρώδης εἶναι ὁ «δερμάτινος» νοῦς,ὁ ὁποῖος φιμώνει καί φυλακίζει τή φωνή τῆς συνειδήσεώς μας καί μέ τήν βοήθεια τῆς φιλαμαρτήμονης γνώμης τήν φονεύει. Δεύτερον, στόν τύπο τοῦ Ἡρώδη εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι φυλακίζουν –δηλαδή δέν μελετοῦν– τόν προφητικό, ἀποστολικό καί πατερικό λόγο, καί στήν συνέχεια μέ τήν συνδρομή τῆς δυσεβοῦς ἀπόψεώς τους τόν φονεύουν, δηλαδή τόν παρερμηνεύουν κατά τό δοκοῦν.

Κάλεσε δέ τούς Χριστιανούς νά ἀκοῦν τήν φωνή τῆς συνειδήσεώς τους, νά μετανοοῦν, καί νά ἀκοῦν τήν ὀρθόδοξη προφητική διδασκαλία καί ὄχι τήν ἀντιπατερική καί στοχαστική φιλοσοφία.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί πάλι τίς μοναχές καί κάλεσε τούς πιστούς νά προσέρχωνται καθ' ὅλη τήν διάρκεια γιά νά δροσίζωνται ὄχι μόνον φυσικά, ἀλλά καί πνευματικά, στήν ἱστορική καί παραδοσιακή αὐτή Μονή.

Φωτογραφίες

 

  • Προβολές: 3657