Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Θρησκευτικό ὑπόβαθρο καί ἔρευνες - Ἐνδοχριστιανικό ἐρώτημα

Θρησκευτικό ὑπόβαθρο καί ἔρευνες

Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ἔρευνας. Ὅλες οἱ ἐφαρμογές, σέ ὁποιοδήποτε πεδίο τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, στηρίζονται ἤ προσπαθοῦν νά στηρίζονται σέ πορίσματα ἐρευνῶν.

Ἔρευνες γίνονται γιά τά πλέον ἀναγκαῖα καί σοβαρά θέματα, μέχρι καί γιά τά πλέον περίεργα καί κάποιες φορές ἀνούσια πράγματα. Ὁ κλάδος τῶν μαθηματικῶν πού δίνει τά ἐργαλεῖα γιά τήν ἐρευνητική διαδικασία καί τήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων εἶναι ἡ στατιστική. Ἡ ἀξιοπιστία βέβαια τῶν ἐρευνῶν εἶναι τό μεγάλο ζητούμενο. Δέν ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό τά μαθηματικά, ἀλλά καί ἀπό πολλούς ἄλλους παράγοντες, κυρίως ἀπό τήν εἰλικρίνεια αὐτῶν πού ἐπινοοῦν τήν κάθε ἔρευνα.

Ἀρκεῖ νά ἐπισκεφθῆ κανείς σελίδες τοῦ διαδικτύου μέ θέματα γιά τήν ὑγεία, τήν ἐπιστήμη ἤ τήν τεχνολογία γιά νά διαπιστώση τήν ποικιλία καί τό πλῆθος τῶν ἐρευνῶν, χωρίς νά ξέρη βέβαια συνήθως ποιός παρήγγειλε τήν ἔρευνα καί τί ἐπιθυμοῦσε νά πετύχη μέ αὐτήν.

Τά σημειώσαμε αὐτά ἐπειδή εἴδαμε τελευταῖα ρεπορτάζ γιά ἔρευνες γιά τά «εὐεργετικά» ἀποτελέσματα στήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος τῶν διαφόρων μορφῶν τῆς γυμναστικῆς γιόγκα.

Τό ρεπορτάζ σέ μιά σύντομη πρότασή του ἀναφέρεται στήν ἀντίθεση τῶν Χριστιανῶν στίς μεθόδους γιόγκα, ἐπειδή ἔχουν θρησκευτικό ὑπόβαθρο. Τό ρεπορτάζ παρακάμπτει χωρίς σχολιασμό τίς χριστιανικές ἀντιρρήσεις γιά τήν θρησκευτικότητα τῆς γιόγκα ἀναφέροντας πορίσματα ἐρευνῶν, θέλοντας νά πῆ ὅτι οἱ χριστιανικές ἀντιρρήσεις ἔχουν ὑπόβαθρο θρησκευτικό-δογματικό, ἐνῶ τά ἀποτελέσματα τῆς γιόγκα ἐρευνῶνται μέ ἐπιστημονικές μεθόδους.

Ἡ μέθοδος τοῦ ρεπορτάζ εἶναι προπαγανδιστική ὑπέρ τῆς γιόγκα, ἀλλά καί γιά ἀφελεῖς ἀναγνῶστες. Αὐτό τό λέμε γιατί εἶναι γνωστό ὅτι ἔχουν γίνει πολλές ἐπιστημονικές ἔρευνες γιά καθαρά θρησκευτικά φαινόμενα. Γιά παράδειγμα, ἔχουν γίνει ἔρευνες γιά τίς ἐπιδράσεις τῆς πίστης καί τῆς προσευχῆς στήν ψυχική καί σωματική ὑγεία ὑγιῶν καί ἀσθενῶν ἀνθρώπων. Ἔχει ἀκόμη μελετηθῆ μέ σοβαρή ἐπιστημονική ἔρευνα ἡ ἐπίδραση τῆς προσευχῆς πιστῶν ἀνθρώπων γιά ἀσθενεῖς πού δέν γνώριζαν ὅτι κάποιοι προσεύχονται γι’ αὐτούς. Δηλαδή, ἐρευνήθηκε καί ἀποδείχθηκε ὅτι ἔχει εὐεργετικά ἀποτελέσματα ἡ προσευχή πού γίνεται γιά ἄλλους ἀνθρώπους.

Οἱ ἔρευνες αὐτές ἔγιναν μέ αὐστηρές ἐπιστημονικές μεθόδους, μέ τίς ὁποῖες μελετήθηκαν τά ἁπτά ἀποτελέσματα καθαρά θρησκευτικῶν δραστηριοτήτων.

Δηλαδή, ἡ ἐπιστημονική διερεύνηση τῶν ἐπιπτώσεων στήν ψυχική καί σωματική ὑγεία τῆς γυμναστικῆς γιόγκα, δέν σημαίνει ὅτι τό ὑπόβαθρό της δέν εἶναι θρησκευτικό. Εἶναι σαφῶς θρησκευτική ἄσκηση, ἐνταγμένη στήν ἀσκητική τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἀβυσσαλέες διαφορές ἀπό τήν ἀσκητική τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ.

Ἐνδοχριστιανικό ἐρώτημα

Τά παραπάνω μᾶς δίνουν τήν ἀφορμή γιά τό ἀκόλουθο ἐνδοχριστιανικό ἐρώτημα: Μέσα σ’ αὐτόν τόν κόσμο τῶν ἐρευνῶν καί τῶν στατιστικῶν ἀναλύσεων δέν θά ἔπρεπε καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά ἀφήσουμε τήν φεστιβαλική θρησκευτικότητα, τήν βερμπαλιστική ἑορτολογία καί τήν συναισθηματική (ἀδογμάτιστη) ἀγαπολογία καί νά προσοικειωθοῦμε τήν ἐμπειρική διερεύνηση τῶν δογμάτων τῆς ἀποστολικῆς καί πατερικῆς πίστεως, τήν ἐν τῇ πράξει διαπίστωση τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, ὅπως τῆς ἐντολῆς: «Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς», ἐπίσης τήν δοκιμή στήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς, τῆς θεμελιωμένης στήν ἀλήθεια καί τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ;

Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τήν παρακαταθήκη πού λάβαμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «νοσοκομεῖο» καί ἡ θεολογία της «θεραπευτική ἐπιστήμη».

π. Θ. Α. Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2922