Skip to main content

Ὁ πατὴρ Θεόκλητος Διονυσιάτης στὴ Ναύπακτο

Ὁ πατὴρ Θεόκλητος Διονυσιάτης στὴ ΝαύπακτοὉ γνωστός λόγιος ἁγιορείτης μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης, ὁ ὁποῖος εἶναι Ναυπάκτιος στήν καταγωγή, ἐπισκέφθηκε τήν γενέτειρά του γιά ἕνα τετραήμερο, ἀπό 3 ἕως 7 Ἰανουαρίου. Ἔτσι, ἡ ἑορτή τῶν Φώτων συνδέθηκε φέτος γιά τούς Ναυπακτίους μέ τήν ἐδῶ παρουσία του.

Ἦλθε στή Ναύπακτο γιά νά παρευρεθῆ στό μνημόσυνο τοῦ ἀνηψιοῦ τοῦ Δημητρίου Βουτσινά. Αὐτό τό “πένθιμο καθήκον” ἔγινε ἀφορμή νά ἐπικοινωνήση μέ τά μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί νά μεταφέρη σ’ αὐτά τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τήν ὑψηλή θεολογία μέ τό ἄρωμα τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἁπλότητος, πού ἀσχολεῖται μέ τά οὐσιώδη της ζωῆς καί ἀφήνει στήν ἄκρη τά περιττά καί τά φαντασμαγορικά.

Ὁ π. Θεόκλητος ἔφθασε στή Ναύπακτο τό Σάββατο 3 Ἰανουαρίου καί ἡ πρώτη δημόσια ἐμφάνισή του ἔγινε στήν πρωτοχρονιάτικη συνάντηση τῶν Φοιτητῶν καί Ἀποφοίτων τῆς Ναυπάκτου, πού πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐκεῖ προσφωνώντας τόν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος μεταξύ ἄλλων εἶπε, ὅτι ὁ π. Θεόκλητος ἔγραψε ἱστορία καί θά τόν γράψη ἡ ἱστορία. Εἶναι δάσκαλος τῆς Ὀρθοδοξίας, πού βοήθησε τούς ὀρθοδόξους νά βροῦν τήν αὐτοσυνειδησία τους. Ἡ ἀπρογραμμάτιστη παρουσία του στή συνάντηση θεωρήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ π. Θεόκλητος ἔχει ἀσχοληθῆ σέ κείμενά του μέ τόν Παπαδιαμάντη καί τόν Καζαντζάκη, στούς ὁποίους ἀναφερόταν τό θέμα τῆς συνάντησης, γι’ αὐτό μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας καί τῆς συζήτησης τοῦ ζήτησε νά κλείση τήν συνάντηση μέ τόν δικό του τρόπο. Ὁ π. Θεόκλητος μέ τήν γνώση τοῦ λογίου καί τήν ἁπλότητα καί εὐθύτητα τοῦ ἁγιορείτη, τοποθέτησε τήν μελέτη τῶν ἔργων τοῦ Παπαδιαμάντη στά πρῶτα στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἐνῶ τόν Καζαντζάκη τόν θεώρησε νεκρό θέμα. Ἡ ἐνασχόληση τῶν νέων, ὅμως, μέ τά κείμενά του ἀναγκάζουν τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας νά ἀσχολοῦνται μαζί του.

Τήν Κυριακή 4 Ἰανουαρίου ὁ π. Θεόκλητος ὁμίλησε κατά τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου, ὅπου το ἀπόγευμα εἶχε συνάντηση καί συνομιλία μέ φίλους καί προσκυνητές τῆς Μονῆς. Λίγο πρίν ἀπό τήν συνάντηση αὐτή ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή τῆς Βαρνάκοβας.

Τήν Δευτέρα 5 Ἰανουαρίου παρέστη στό μνημόσυνο τοῦ ἀνηψιοῦ τοῦ Δημητρίου Βουτσινά, πού τελέσθηκε στήν Ἱερά Μονή Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα παρακλήθηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας νά ἀπευθύνη στούς “συντοπίτες τοῦ ἐπαχτίτες” λόγους οἰκοδομῆς καί παρακλήσεως. Στίς 6 τό ἀπόγευμα ἡ αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ἦταν κατάμεστη ἀπό κόσμο, στόν ὁποῖο ὁ π. Θεόκλητος μίλησε γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τό κριτήριο τῶν πάντων.

Ἀνήμερά των Θεοφανείων ἐκκλησιάστηκε καί μίλησε ἐόρτια στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Μετά τό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἀκολούθησε - τιμώμενος ἀπό τόν Μητροπολίτη μᾶς - τήν πομπή γιά τήν κατάδυση τοῦ τιμίου Σταυροῦ στό Λιμάνι, τόπο πού ἔφερε στό νοῦ τοῦ π. Θεοκλήτου πολλές παιδικές ἀναμνήσεις.

Ἡ σύντομη σχετικά παρουσία τοῦ π. Θεοκλήτου στήν Ναύπακτο ἦταν μιά ἰδιαίτερη εὐλογία. Εἶναι ἕνα ἀπό τά πλέον σεβαστά πρόσωπα τῆς σύγχρονης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀποτελεῖ μιά ἀσκητική καί θεολογική προσωπικότητα, στήν ὁποία ὀφείλει πολλά ἡ σύγχρονη ἄνθιση τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀλλά καί ἡ στροφή τῆς σύγχρονης ἑλλαδικῆς θεολογίας πρός τίς πηγές της, πού εἶναι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’50 ἀρθρογραφεῖ κρίνοντας λανθασμένες νοοτροπίες μέ κριτήριο τήν πίστη τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων. Μέ τά κείμενά του ἔθεσε τά θεμέλια του ὀρθοδόξως θεολογεῖν καί διατύπωσε τίς προϋποθέσεις τῆς εὐαγγελικῆς ἀσκήσεως, ἐκφράζοντας θετικά το πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ. Ὁ πρῶτος τόμος τῆς ἀρθρογραφίας του, μέ τίτλο “Ἀθωνικά Ἄνθη”, κυκλοφόρησε τό 1962 “πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐπί τῇ συμπληρώσει χιλίων ἐτῶν ἀπό τῆς ὀργανώσεως τοῦ Μοναχικοῦ βίου ἐν Ἄθωνι”. Τά ἄρθρα αὐτά συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων ἀφυπνιστικῶν κειμένων πού γράφτηκαν μετά ἀπό τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία τῆς θεολογίας μας στή δυτική νοοτροπία καί παράδοση. Μαζί μέ τό βιβλίο τοῦ “Μεταξύ οὐρανοῦ καί γής” (1956) καί τά ἄλλα ἔργα του, πού ἀναφέρονται στόν ἅγιο Νικόδημο τόν ἁγιορείτη, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, τήν Νοερά Προσευχή κ.α. τόν τοποθετοῦν στήν ἐμπροσθοφυλακή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ π. Θεόκλητος κατά τήν παραμονή του στή Ναύπακτο βρῆκε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθῆ συγγενεῖς καί παλαιούς φίλους του καί νά δή τόπους πού ἔζησε καί ἔδρασε κατά τά παιδικά του χρόνια.

π.Θ.Α.Β.

  • Προβολές: 3059