Skip to main content

Ἐνημέρωση γιά τήν τρέχουσα κατάσταση στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου

Γραφεῖον Τύπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ναυπάκτου καὶ Ἃγίου Βλασίου

25 Μαΐου 2016

Δελτίον Τύπου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου εἶναι ὑποχρεωμένη, γιά μιά ἀκόμη φορά, νά ἐνημερώση τό ποίμνιό της ἀλλά καί ὅλους τούς ἀνύποπτους προσκυνητές ἀπό ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις, γιά τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου.

1. Τό ἐπιτίμιο τῆς Ἀκοινωνησίας

Τό ἐπιτίμιο τῆς Ἀκοινωνησίας πού ἔχει ἐπιβληθῆ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο στά μέλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως παραμένει σέ ἰσχύ, ποτέ δέν ἤρθη, ὅπως ἄλλωστε ὑπενθυμίζει ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ πρόσφατη ἀπόφασή της (2011/921/26-04-2016) ἡ ὁποία δημοσιεύεται στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας:  

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 24-04-2016 (Ἀρ. Πρωτ. 2011/921/26-04-2016). Περί ἀκοινωνησίας στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς..

Συνεπῶς, εἶναι ἄκυρα τά «μυστήρια» πού τυχόν τελοῦνται ἀπό ἀκοινώνητους Ἱερομονάχους τῆς Μονῆς, τά δέ παιδιά πού τυχόν «βαπτίζονται» εἶναι ἀβάπτιστα. Ἀκεραία εὐθύνη φέρουν γι' αὐτό καί οἱ ἀκοινώνητοι Ἱερομόναχοι καί ὅσοι ἐν γνώσει τους προσέρχονται στά ἄκυρα «μυστήρια».

2. Ἐξεδόθη Ἔκθεση-Πόρισμα Ἐλέγχου

Ἐξεδόθη μετά ἀπό ἕνδεκα χρόνια ἀπό τήν πρώτη ἐντολή ἐλέγχου (2005) τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομίας καί Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἡ πρώτη Ἔκθεση-Πόρισμα Ἐλέγχου ἀπό Ἐπιθεωρητή τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομίας.

Ὁ Ἔλεγχος, μέ τά ἐλάχιστα στοιχεῖα πού εἶχε στήν διάθεσή του, διαπιστώνει αὐτά πού πάντα ὑποστήριζε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου, καί ἐνδεικτικά ὅτι:

  • α) Σύνολη ἡ διαχείριση τῆς Μονῆς εἶναι παράνομη, ὡς μή ἐγκεκριμένη κατά νόμο,
  • β) ὑφίσταται διπλοδιαχείριση (διπλά βιβλία),
  • γ) διαπιστώνεται ἔλλειμμα δυόμιση περίπου ἑκατομμυρίων εὐρώ,
  • δ) διαπιστώνεται οἰκονομική διαπλοκή μέ τό Σωματεῖο τῆς Ἀδελφότητος, τό ὁποῖο ἔχει τόν ἴδιο «πρόεδρο», ἤτοι τόν Ἱερομόναχο Σπυρίδωνα Λογοθέτη,
  • ε) διαπιστώνονται διάφορες ἄλλες ἀνοίκειες καί παράνομες διαχειριστικές πράξεις, ὅπως «αὐτοσύμβαση», «αὐτοπαραδόσεις» ἔργων ἀρκετῶν ἑκατομμυρίων δρχ. κλπ.

Τά πορίσματα τοῦ Ἐλέγχου βασίζονται στά ὅσα ἐπίσημα στοιχεῖα εἶχε ὁ Ἐλεγκτής ὑπ' ὄψη του, δεδομένης τῆς παγίας ἄρνησης τῶν μοναχῶν νά παραδώσουν ὅλα τά στοιχεῖα τῆς διαχείρισης γιά τόν πλήρη ἔλεγχο.

Ἤδη, σύμφωνα μέ πληροφορίες, διενεργήθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική ἐξέταση ἀπό τήν Εἰσαγγελέα Μεσολογγίου σχετικά μέ τό ὅλο θέμα καί ἀφοῦ ἀσκήθηκε ποινική δίωξη σέ βαθμό κακουργήματος ἡ ὑπόθεση παραπέμφθηκε στόν Ἀνακριτή.

Ἀναμένουμε ἡ Δικαιοσύνη νά ἐρευνήση σέ βάθος τήν ὑπόθεση. Ἰδιαιτέρως καί πρωτίστως νά ρίξη ἄπλετο φῶς στίς σχέσεις τῆς Μονῆς μέ τά Σωματεῖα καί μέ ἄλλους «φορεῖς» πού διαπλέκονται μέ τήν Μονή καί σχετίζονται μέ μέλη της, κάτι πού ἀποτελεῖ καί τήν πηγή τῆς ἀνωμαλίας καί ἐπανειλημμένως ἔχει καταγγελθῆ χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχουν κινηθῆ οἱ ἁρμόδιοι.

Πέραν τῶν ἀστικῶν καί ποινικῶν εὐθυνῶν πού τυχόν θά ἀποδοθοῦν, ὁ πρώην ἡγούμενος Σπυρίδων Λογοθέτης, οἱ μοναχοί του καί οἱ ὀπαδοί τους, μένουν ἔκθετοι καί γιά τήν κατασυκοφάντηση ὅλα αὐτά τά χρόνια τοῦ Μητροπολίτου τους, ὑπαλλήλων, δημοσιογράφων κ.ἄ. γιά τό θέμα τοῦ Ἐλέγχου.

3. Κατάσχεση περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Μονῆς

Δικαστικός Ἐπιμελητής διενήργησε (14-04-2016) ἐκ μέρους τῆς ΔΟΥ Ἀγρινίου κατάσχεση σέ περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, λόγῳ τῶν ὑπέρογκων ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν πρός τό Δημόσιο, πού ὀφείλονται σέ παράνομη ἐπιστροφή ΦΠΑ καί παράνομη εἴσπραξη ἐπιχορήγησης ἀπό τό Κράτος.

Πρός τό παρόν κατασχέθηκαν οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Μονῆς στά Κωστέϊκα τῆς Κάτω Βασιλικῆς 7,5 στρεμμάτων καί ἕνα οἰκόπεδο στήν θέση Ἀλωνάκι-Παραλικέϊκα στήν Ναύπακτο 4 στρεμμάτων.

Τό ἠθικό ζήτημα γιά τούς ὑπευθύνους τῆς Μονῆς καί γιά τήν κατάσχεση τῶν Κατασκηνώσεων εἶναι τεράστιο, δεδομένου ὅτι τό οἰκόπεδο αὐτό παραχωρήθηκε δωρεάν ἀπό τήν Ἐνορία τῆς Γαυρολίμνης στήν Ἱερά Μονή γιά τίς κατασκηνώσεις γιά τούς νέους τῆς Μητροπόλεως τό 1983, τότε πού ὁ μακαριστός Δαμασκηνός ἦταν ἀσθενής καί ἑτοιμοθάνατος, ὑπό τόν ὅρο τοῦ ἀνεκποίητου.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 4085