Skip to main content

Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν Μακύνεια Ναυπακτίας

Τό Σάββατο 21 Μαΐου 2016, ἑορτή τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, πανηγύρισε ἡ Ἐνορία τῆς Μακύνειας.

Τήν παραμονή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε πανηγυρικός ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τά ἀναλόγια πλαισίωσαν οἱ Πρωτοψάλτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Δημητρίου καί Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου κ. Παντελεήμων Ἀναστασόπουλος καί κ. Χρῆστος Πολιτόπουλος, μέ χορό Ἱεροψαλτῶν.

Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν Μακύνεια ΝαυπακτίαςὉ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στό τροπάριο πού ὑμνεῖ τόν Μέγα Κωνσταντῖνο καί τόν παραλληλίζει μέ τόν Δαυίδ, λέγοντας «νέος γέγονας Δαυίδ τοῖς τρόποις». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τίς ὁμοιότητες τῶν δύο μεγάλων βασιλέων, πού εἶναι καί γενάρχες τῆς Ρωμηοσύνης ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του: ἡ βασιλεία, ὁ Ἰσραήλ παλαιός καί νέος, ἡ διοργάνωση καί ἡ ἀνασυγκρότηση τῶν Κρατῶν τους μέ λατρεία καί νόμους, ἡ ὕπαρξη πνευματικῶν συμβούλων-προφητῶν-Πατέρων, ἡ μετάνοια.  Καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά ἀναδεικνύει μέσα στήν κοινωνία μας, πού εἶναι παγιδευμένη σέ ἰδεολογίες καί δέσμια τῶν ἀνταγωνισμῶν, εὐλογημένους ἀνθρώπους σέ ὅλες τίς θέσεις πού μέ ἀγάπη γιά τόν Θεό, ἔμπνευση, δικαιοσύνη, ἀναζήτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, θά διοργανώνουν τήν κοινωνία καί θά φέρνουν κατά τό δυνατόν τήν εἰρήνη.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Ἐφημέριο π. Ἰωάννη Πολύζο, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν νεοσύστατο Σύνδεσμο Ἀγάπης, γιά τήν ἑτοιμασία τῆς ἑορτῆς, καθώς καί τήν Φιλαρμονική τοῦ Ἀντιρρίου, πού ἑτοιμάσθηκε νά συνοδεύση τήν λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνας, ἄν καί τελικά οἱ καιρικές συνθῆκες δέν τό ἐπέτρεψαν.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα πραγματοποιήθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων, τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου καί πολλῶν πιστῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε σέ ἕνα ἀπό τά ἐπιτεύγματα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου πού ἦταν ἡ σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου τά δογματικά καί κανονικά θέματα καθορίζονταν ἀπό τούς μεγάλους Ἀποστολικούς Πατέρες καί Ἐπισκόπους, πού εἶχαν θεία Χάρη καί κύρος στήν Ἐκκλησία. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος συνεκάλεσε τήν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων γιά νά ἀντιμετωπίση τήν μεγάλη δογματική πρόκληση τῆς αἵρεσης τοῦ Ἀρείου, δηλαδή τῆς ἀπιστίας στήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, καί γιά νά λύση διάφορα σοβαρά κανονικά ζητήματα. Εἶχε καί τήν ἔμπνευση νά συγκαλέση τήν Σύνοδο καί τήν δύναμη νά ἐπιβάλη σέ ὅλη τήν αὐτοκρατορία τίς ἀποφάσεις της. Παρουσίασε τήν περιγραφή τῆς Συνόδου καί τοῦ μεγαλοπρεποῦς, εὐσεβοῦς καί ταπεινοῦ παρουσιαστικοῦ καί ἤθους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τήν διάρκειά της ὅπως διασώθηκε ἀπό τόν ἱστορικό τῆς ἐποχῆς τόν λόγιο Ἐπίσκοπο Καισαρείας Εὐσέβιο. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀναφορά καί στήν μέλλουσα νά συγκληθῆ τόν ἑπόμενο μῆνα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο καί τήν συνέκρινε μέ τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ἀκολούθησε ἐκδήλωση μέ παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν ὀρχήστρα τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλου καί τῆς οἰκογένειάς του καί χορούς ἀπό τό χορευτικό τοῦ Νίκου Ζωργιοῦ, ἐνῶ προσφέρθηκε καί μικρή δεξίωση. Τήν ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ὁ νεοσύστατος Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας.

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Προβολές: 4507