Skip to main content

Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ Ἰατρικῆς Ἰωαννίνων, Παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης

Γραφεῖον Τύπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἃγίου Βλασίου 14 Μαΐου 2016

Δελτίον Τύπου

Παρακολουθεῖστε τὸ βίντεο τῆς ἐκδήλωσης.

Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ Ἰατρικῆς Ἰωαννίνων, 13η Μαΐου 2016Τήν Παρασκευή 13 Μαΐου, ὥρα 7:30 μμ. στήν κεντρική Αἴθουσα ἐκδηλώσεων «Γεώργιος Μυλωνᾶς» τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων στά Ἰωάννινα, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή ἀναγόρευσης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Ὅπως εἶχε ἀνακοινωθῆ, τό Τμῆμα Ἰατρικῆς Ἰωαννίνων ὁμοφώνως ἀποφάσισε νά ἀναγορεύση τόν Σεβασμιώτατο σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τῆς Σχολῆς καί στήν συνέχεια ἡ ἀπόφαση ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Κοσμητεία τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί ἀπό τόν Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου.

Τό Τμῆμα Ἰατρικῆς ἔλαβε τήν ἀπόφαση αὐτή γιά τό πνευματικό, θεολογικό, συγγραφικό καί κοινωνικό ἔργο τοῦ Μητροπολίτη, καί ἰδιαίτερα διότι συνδέει τήν θεολογία μέ τήν ἰατρική καί γιά τό ὅτι εἶναι εἰσηγητής σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τοῦ ὅρου «ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία» καί διότι ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως μέ βιοηθικά θέματα.

Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικά στό Ψήφισμα, τό ὁποῖο ἀνέγνωσε κατά τήν τελετή ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς Καθηγητής Μηνᾶς Πασχόπουλος, τό Τμῆμα Ἰατρικῆς ἐπαινεῖ τόν Σεβασμιώτατον «Ποιμενάρχην τετιμημένον, ἀρετῇ καί χρηστοηθείᾳ πάνυ κεκοσμημένον, τόν δεῦρ' ἀεί ἐπ' ἀγαθῷ καί ἐν εὐπραξίᾳ τόν βίον διάγοντα, τόν ἐπιστημονικοῖς τεκμηρίοις πλεῖστα ὅσα περί τήν θεολογίαν συγγράμματα ἐκπονήσαντα, οὐ μήν ἀλλά καί ἑτέρων ἐπιστημῶν κοινωνόν καί θεράποντα γενόμενον καί εὐκλείας ἄξιον καταστάντα, οὐχ ἧττον δέ καί τά περί τήν ἰατρικήν ἀναδιφήσαντα καί τά τε πορίσματα καί τάς ἀρχάς αὐτῆς πρός τάς τῆς Θεολογίας  διδαχάς καί ἀληθείας ἐπισταμένως συναρμόσαντα, ἔτι δέ καί ἐν τῷ νυνί χρόνῳ ἐπί σπουδῇ καί παιδείᾳ καί μελέτῃ διαπρέποντα καί ἀξίων τῶν κρατίστων, εὐβουλίας τε καί εὐπραξίας καί εὐκοσμίας ὀρεγόμενον».

Ἐπίσης, ὅπως ἀνέφερε ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καθηγητής κ. Γεώργιος Καψάλης στήν προσφώνησή του ἡ ἀναγόρευση τοῦ Σεβασμιωτάτου «συνιστᾶ μιά πράξη ἀναγνώρισης τοῦ πολυσήμαντου πνευματικοῦ καί θεολογικοῦ σας ἔργου καί τῆς πολύπλευρης συγγραφικῆς καί κοινωνικῆς προσφορᾶς σας». «Τό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, παραμένοντας πιστό στίς βασικές ἀρχές τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καί διδασκαλίας καθώς καί στίς ἀρχές πού ἀναφέρονται στήν ἀνάπτυξη τῆς δημιουργικῆς καί κριτικῆς σκέψης, ἐπιδιώκει ἀκαδημαϊκές καί ἐπιστημονικές συνεργασίες μέ σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες τῶν γραμμάτων καί τῶν ἐπιστημῶν». Καί ἀναδεικνύοντας τόν παιδαγωγικό χαρακτήρα πού ἔχουν τά Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα συμπλήρωσε: «Χρειαζόμαστε ὡς κοινωνία καί ὡς Πανεπιστήμιο πρότυπα καί ὑποδείγματα τῆς δικῆς σας ἐμβέλειας καί τοῦ δικοῦ σας πνευματικοῦ κύρους γιά τούς νέους ἐπιστήμονες καί τήν νέα γενιά».

Πολύ σημαντική ἦταν ἡ παρουσίαση –«ἔπαινος τοῦ τιμωμένου»– ἀπό τόν Ἀναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Ἰατρικῆς κ. Ἀνδρέα Φωτόπουλο, στήν ὁποία ἀναδείχθηκε ἡ σχέση θεολογίας καί ἰατρικῆς στό θεολογικό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ὁ κ. Φωτόπουλος κατέκλεισε ὡς ἑξῆς τήν εἰσήγησή του:
«Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω δίνουν μιά μικρή μονάχα μαρτυρία αὐτῆς τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς του καί τοῦ ἀξιοσημείωτου ἔργου του καί συνθέτουν μιά συνολική φυσιογνωμία ἑνός ἀνθρώπου χαμηλῶν τόνων ἀλλά μέ ἐσωτερική δυναμική καί διεθνῆ ἀναγνώριση, πού συνδυάζει τή διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς, ἄνθρωπος ἀνοικτός καί παγκόσμιος καί ταυτόχρονα τοπικός, ἑδραιωμένος σέ μιά ἁπλή καθημερινή ζωή, ἄνθρωπος πού συντηρεῖ τήν ἐλπίδα στήν κοινωνία καί δείχνει τόν δρόμο στούς πολλούς. Ὁ Σεβασμιώτατος διακρίνεται γιά τό γνήσιο ἐκκλησιαστικό του φρόνημα, τή χρηστότητα τοῦ ἤθους, τήν πληρότητα τῆς ἐπιστημονικῆς του συγκρότησης, τήν ὀξύνοια τῆς σκέψης του καί τήν εὐρυμάθειά του.

Οἱ λόγοι τῶν περισσότερων ἀπό μᾶς ἐκφωνοῦνται καί σύντομα πέφτουν στή λήθη. Ὅταν τά λόγια αὐτά λοιπόν θά ἔχουν ξεχαστεῖ, ὅταν καί αὐτή ἡ τελετή θά ἔχει ξεχαστεῖ ἕνα πράγμα θά μείνει ἀμετάβλητο καί θά φωτίζει: τό ἔργο ἑνός ἀνθρώπου ἀφιερωμένο στήν κοινωνία γιά τό ὁποῖο σήμερα τοῦ ἀπονέμουμε τόν τίτλο τοῦ Ἐπίτιμου Διδάκτορα. Μέσω τῆς ἀποψινῆς  ἀναγόρευσης τοῦ Σεβασμιωτάτου, τό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων γίνεται ἐπιστημονικά καί ἀκαδημαϊκά  πλουσιότερο καί σοφότερο.

Τέτοια φωτεινά παραδείγματα ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς στό κοινωνικό σύνολο μποροῦν νά φωτίσουν τό σκοτάδι  τῆς ἐποχῆς μας καί νά δώσουν ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον. Νά ἀναδείξουν στούς νέους μιά ἀξεπέραστη στάση ζωῆς μέ ἀξιοπρέπεια καί ἦθος».

Γιά τήν σύνδεση θεολογίας-ἰατρικῆς, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἀφιέρωσε τήν ὁμιλία του καί τήν ἀναγόρευσή του στόν ἀείμνηστο π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, κατακλείοντας τήν ὁμιλία του ὡς ἑξῆς:

«Ἐπιτρέψτε μου, ὅμως, κατά τήν παροῦσα αὐτή ἐκδήλωση νά διατυπώσω τήν ἐσωτερική μου διάθεση νά ἀφιερώσω τόσο τήν ὁμιλία μου αὐτή ὅσο καί τήν ἀναγόρευσή μου σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα αὐτῆς τῆς Σχολῆς στόν ἀείμνηστο Καθηγητή π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε μέ πάθος καί ἐπιστημονική ἀνάλυση γιά νά πείση ἐπιστήμονες, Κληρικούς, θεολόγους καί λαϊκούς ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία συνδέεται μέ τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί ὄχι μέ τήν φιλοσοφία, εἶναι ἰατρική ἐπιστήμη καί θά πρέπει νά συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Δικαιώνεται σήμερα αὐτή ἡ πολυχρόνια ἔρευνά του ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Αἰωνία του νά εἶναι ἡ μνήμη».

Ἡ προσφώνηση τοῦ Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γεωργίου Καψάλη, ὁ «ἔπαινος»-παρουσίαση-εἰσήγηση τοῦ Ἀναπληρωτῆ Πρύτανη κ. Ἀνδρέα Φωτόπουλου, τό Ψήφισμα, ἡ Ἀναγόρευση καί τό Διδακτορικό Δίπλωμα καί τέλος ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύονται ἐδῶ:

Ἀναγόρευση Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου σὲ Ἐπίτιμο Διδάκτορα Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Τήν τελετή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος ἦρθε ἀεροπορικῶς ἀπό τήν Ἀθήνα στά Ἰωάννινα εἰδικά γιά νά παρευρεθῆ στήν τελετή καί ἀνεχώρησε αὐθημερόν, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, καί ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, τό Σύνολο τῶν Ἀρχῶν τῆς Ἠπείρου, ὁ Δήμαρχος Ἐδέσσης κ. Δημήτριος Γιάννου, ἐξέχοντα μέλη τῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητας Ἰωαννίνων, ἡ Ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου ΤΕΙ Πατρῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, Ἱερεῖς, φοιτητές καί πλῆθος κόσμου ἀπό τά Ἰωάννινα, ἀλλά καί ἀπό τήν Ναύπακτο, πού γέμισαν τήν μεγάλη Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

Ἐπίτιμος Καθηγητὴς Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἰωαννίνων

  • Προβολές: 6345